Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Nisko - Barce cmentarz wojenny

Treść


 

Nisko -  cmentarz wojenny w Nisku - Barcach

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Kiedy pod koniec 2014 r. uznałem że niezbędne jest przywrócenie pamięci o żołnierzach Wielkiej Wojny  poległych w latach 1914-15 nad dolnym Sanem okazało się, że idea ta znalazła gorący odezw w kręgu osób, które prowadziły podobne badania w regionie bądź z potrzeby serca zajmowały się opieką nad cmentarzami wojennymi. Zachęcony tym, wraz z niewielkim zespołem zacząłem badania, zakładając że obejmiemy nimi dawny powiat tarnobrzeski oraz powiat niski. Niestety z przyczyn obiektywnych ostatecznie skupiliśmy się na dawnym powiecie tarnobrzeskim, wydając następnie nakładem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli unikatową monografię tego zagadnienia „Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem”. Jednakże podczas prowadzonych poszukiwań co i rusz natrafialiśmy na (zwykle rozproszone) informacje i dokumenty dotyczące  właśnie żołnierzy pochowanych w Nisku i najbliższej jego okolicy. Przez lata zbiór ten urósł do pokaźnych rozmiarów, również dzięki temu że dołączyli do nas nowi badacze czy osoby wspierające naszą działalność. Dodatkowym impulsem do opublikowania wyników stała się epidemia – z konieczności najważniejszym sposobem upamiętnienia poległych staje się umieszczanie tego rodzaju list w zasobach internetowych. Prezentowany materiał powstał dzięki (w kolejności wkładu pracy) Tomaszowi Nowakowskiemu, płk SG w rez., Adamowi Walczakowi, Sławomirowi Kułaczowi, dr i Witoldowi Adamskiemu. Mam nadzieję, że z upływem czasu możliwe będzie uzupełnienie go dostępnymi nam fotografiami poległych oraz opracowanie listy poległych żołnierzy armii rosyjskiej. Docelowo chcielibyśmy żeby na kwaterach wojennych na Barcach stanął widoczny znak pamięci w postaci monumentalnego krzyża łacińskiego i prawosławnego z tablicami zwierającymi ustalone dane pochowanych tu żołnierzy.

Pierwsze pochówki wojenne w Nisku i okolicach miały miejsce na przełomie sierpnia / września 1914 i wiązały się ze stacjonującymi tam szpitalami polowymi. Pierwszych poległych w walce zaczęto grzebać już podczas wrześniowego odwrotu armii austro-węgierskich, a następnie podczas  zaciekłych walk do jakich doszło w okolicach Niska i w samym mieście pomiędzy 9 października -2 listopada 1914. Kolejne takie pochówki miały miejsce na przełomie czerwca i lipca 1915, kiedy w wyniku ofensywy gorlickiej odzyskano Galicję. W następnych latach chowano tu głównie zmarłych pacjentów szpitali epidemicznych (Epidemie Spital 4 Armee). Uporządkowanie pochówków w okolicy Niska było zasługą kapelana wojskowego (Feldkurata) Antona Wörndle, służącego w tym właśnie szpitalu do chwili kiedy zmarł w pocz. 1916 r., zaraziwszy się od pacjentów.

Ostatecznie do wiosny 1918 r. na cmentarzu w Nisku Barcach pochowanych zostało 465 poległych bądź zmarłych z ran i chorób żołnierzy obu walczących stron. W 271 grobach pojedynczych i masowych spoczęło 157 żołnierzy austro-węgierskich i 308 żołnierzy rosyjskich. Na cmentarzu żydowskim znajdowało się 7 grobów żołnierzy wyznania mojżeszowego(w tym dwu z armii austro-węgierskiej), jeden grób wyższego oficera austro-węgierskiego znajdował się w parku obok pałacu hr. Rosseguier (d-cy 3 baonu kuk IR 26, zmarłemu z ran w tutejszym szpitalu polowym).  Ponadto pod Niskiem założono  cmentarz w Podwolinie/Racławicach, gdzie w grobach pojedynczych spoczęło 126 żołnierzy obu armii (głównie poległych w walkach w rej. Racławic i Nowej Wsi  jesienią 1914 i wiosną 1915 r.). 48 z nich było żołnierzami austro-węgierskimi, a 78  armii rosyjskiej. 

Na przełomie lat 20-tych i 30-tych wymienione cmentarze i pochówki wojenne skomasowano na cmentarzu w Nisku - Barcach, tworząc tu wyodrębnioną wielką kwaterę wojenną. Znalazł się tam jeden oryginalny obiekt z epoki – betonowy krzyż z tabliczką inskrypcyjną poświęconą kpt. Emilowi Robaszewskiemu z sanockiego kuk IR 45, poległemu w rejonie Racławic. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomym czy i jakie jeszcze cmentarze wojenne zostały ekshumowane i przeniesione do Niska, choć prawdopodobne jest, że mogły tam trafić jeszcze inne obiekty z okoliy. Ostatecznie można przyjąć, że na Barcach spoczęło co najmniej 211 żołnierzy austro-węgierskich i co najmniej 390 żołnierzy rosyjskich, choć istnieją  poważne przesłanki, by postawić  hipotezę że faktyczna liczba pochowanych tu żołnierzy jest jeszcze większa. Niestety zasób archiwalny dotyczący cmentarzy wojennych powiatu niskiego, jaki zachował się w wiedeńskim Kriegsarchiv jest mocno niekompletny, podobnie jak archiwalia dotyczące cmentarzy wojennych powiatu Nisko dostępne w Polsce.

 1. Absolon Franz, ResInft., kuk IR 28, *1882 Lachovic, Smichov, +2-3.11.1914
 2. Ahorner Willibald, Fahrn.idR., kuk IR14, *1883, +22.10.1914
 3. Alber Josef, ResUtJg., kuk TKJR 4, *1886 Vöran, +19.05.1915
 4. Alber Mathias, EinFrwJg., kuk TKJR 2, *1895, Laas, +29.10.1914
 5. Angerbauer Franz, ResInft., kuk IR 14, *1886 St.Ulrich, +29.10.-2.11.1914
 6. Angerer Andrä, Ptrf., kuk TKJR 1, *1885 Kaltenbach, +19.05.1915
 7. Anthofer Raimund, ERInft., kuk IR 14, *1881 Tennberg, +27.10.-2.11.1914
 8. Apfolderer (?), TitGefr., kuk IR 14, +29.10.-2.11.1914
 9. Aumayer Jakob, Inft., kuk IR 14, *1886 Aich, +23.10.1914 Nisko
 10. Bakura Ferenc, ERInft., ku LIR 11, *1887 Beregszász, Bereg, +10.10.1914
 11. Baráth Sándor, Gefr., ku LIR 11, *1889 Gergelyi, Bereg, +1.11.1915
 12. Bauer Josef, Zgsf., kuk IR 14, *1889, Taufkirchen, Schärding, +22.10.1914
 13. Blümelhuber Heinrich, ERInft., kuk IR14,  *1886 St.Ulrich, 28.10.-2.11.1914
 14. Bobneszku Máté, LstInft., ku LIR 3, *1876 Szenesfalu, Krassó-Szörény, +27.07.1916
 15. Bodingbauer Johann, ResInft., kuk IR 14, *1885 Obergaisbach, + 22.10.1914 Nisko
 16. Böhm Paul, Inft., kuk IR 28, *1891 Vlk. Bučina, Slany, 20-25.10.1914 Warchoły
 17. Borics András, Jg., kuk FJB 4, *1897 Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +2.07.1917
 18. Breuer Leopold, ERInft., kuk IR 14, *1881 St Veith, +29.10.-2.11.1914
 19. Buchinger Johann, Inft., kuk IR 14, +21.10.-2.11.1914
 20. Brugger Peter Paul, LstJg., kuk TKJ 3, *1879, Längenfeld, +24.10.1914
 21. Burgstaller Vincenz, ResJg., kuk TKJR 4, *1889 Brandenberg, +22.10.1914
 22. Čadsky Karel, ResInft., kuk IR 28, *1886 Troje, Karlin, +20.10.1914
 23. Cejdl Karel, Inft., kuk IR 28, *(?) Nová Včelnice, +25.10.1914
 24. Chripko Josef, Zgsf., ku LIR 9, *1885 Bobrovec, Lipt. Sv. Mikulas, +1/2.11.1914
 25. Csaba Imre, EisbhnSold., kuk Eisbhn u. Teleg. Reg.,*1882, Úri, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +6.06.1918
 26. Csicsmann Károly, Korp., ku LIR 12, +3.09.1914
 27. Darci Ondrej, Korp. ku LIR 11, *1887 Tarnas, Hamkacevo, +1.11.1914
 28. Dasek Vaclav, Oblt idR, kk LstB 81, *1876 Jaromeř, Hradec Kralove, + 27/29.06.1915
 29. Dastl Johann, Inft. kuk IR 14, *(?) Zell am See, +29.10.-2.11.1914
 30. David Josef, Res.Korp., kuk IR 14, *1882, Leopoldschlag, +27.10.-2.11.1914
 31. Dessl Josef Dr, Fahrn. idR., kuk IR 14, *1881, Lienz,  +21.10.1914
 32. Deutschmann Hermann, ResPtfr., kuk TKJR 2, *1884 Imst, +20.05.1915
 33. Dinkhauser Julius, Jg., kuk TKJR 2, *1892, Innsbruck, +22.10. 1914
 34. Dreilinger Karl, ERInft., kuk IR 14, *1881 Schlierbach, +28-31.10.1914
 35. Donner Josef, Horn., kuk IR 14, *(?)(?), +27.10.-2.11.1914
 36. Duchna Wenzel, ResGefr. kuk IR 28, *1884 Brandýs n/Orlicí, +20-24.10.1914
 37. Dukat Ladislav, Zgsf, kuk IR 28, *1888 Praha, +23.10.1914
 38. Ebenkofler  Gottfried, ResJg., kuk TKJR 4, *1883 Sand in Taufers, +23.10.1914
 39. Echerstorfer Josef, ERInft., kuk IR 14, *(?)(?),+29.10.-2.11.1914
 40. Eckl Emil, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Innsbruck,  +29.10.1914
 41. Ellinger Peter, ResJg., kuk TKJR 1, *1885 Angath,  +27.05.1915
 42. Enengl Alois, ERInft., kuk IR 14, *1887 Waldhausen, +23.10-2.11.1914
 43. Eng Franz, ResJg., kuk TKJR 1, *1881 Lienz, +14.07.1915
 44. Fábián István, Lst.Arb. ku Lst.Arb.Abt. 32, *1896 Kézdiszentlélek, Háromszék, +13.03.1917
 45. Fekete István, Lst.Inft. ku LIR 29, Arb.Kp 30/5, *1887, Vasad, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +28.03.1917
 46. Feldmüllner Franz, ERInft, kuk IR 14, *1885 Walding, +29.10.-2.11.1914
 47. Fingerhut Wenzel, ResInft., kuk IR 28, *1886 Rebeč, Kladno,  +przed 25.10.1914
 48. Fleidl Max, ResJg., kuk TKJR 4, *1879 Zellberg, +21.10.1914
 49. Fleissig Heinrich Ludwig, EinFrw. TitKorp. kuk IR 28, Smichov, 2-3.11.1914
 50. Flicker Josef, ERInft., kuk IR 14, *1887 Marienkirchien, +27.10.-2.11.1914
 51. Forster Michael, Res.Inft., kuk IR 14, *(?)(?), 23.10.-2.11.1914
 52. Frauendorfer Johann, Zgsf., kuk IR 14, *1891, Saxon, +29.10.1914 Nisko
 53. Friedrich Imre, ERGefr.TitKorp., kuk IR 12, Komját, Nyitra, +14.09.1914
 54. Gaál Kálmán, Inft. kuk IR 76, *(?) Kondorfa, Vas, +12.09.1914
 55. Gabriel Michael, ERInft., kuk IR 14, *1883 Nebelberg, +28.10.-2.11.1914
 56. Garnics János, ERInft., ku LIR 11, *1883 Pátroha, Szabolcs, +10.10.1915
 57. Gavora Béla, Lt/+Oblt, kuk IR 26,  1882 Temesvár, Temes, +10.09.1914
 58. Gegenhuber Max, Inft., kuk IR 14, *1893 Siering, +29.10 – 2.11.1914
 59. Geri József, Inft., ku LIR 11, *1885 Dombrád, Szabolcs, +10.10.1914
 60. Gföllner Johann, Inft., kuk IR 14, *1892 Heiligenberg, +29.10-2.11.1914
 61. Gombita Stefan, ResInft., ku LIR 9, 1884, Petrovce, Michalovce, +16.10.1914
 62. Gomig Johann, Jg., kuk TJKR 2, *1890 Oberlienz, +28.10.1914
 63. Gritsch Franz Josef, LstJg., kuk TKJR 4,*1879 Längenfeld, +21.10.1914
 64. Grünauer Markus, Jg., kuk TKJR 2, *1892 Karres, +29.10.1914
 65. Gschirr Josef, Zgsf., kuk FJB 14, *(?) Steinach am Brenner, +23-27.10.1914
 66. Gugger Hermann, ResZgsf., kuk TKJR 2, *1883 Tannheim, +20.10.1914
 67. Gutheinz Benedikt, Jg., kuk TKJR 2, *1889 Tannheim, +29.10.1914
 68. Gupf Franz, TitFldw. kuk IR 14, *1883 Steyr, +19.10. 1914 Nisko
 69. Hackl Péter, ResInft., kuk IR 76, *1884 Szarvkő, Sopron, +9.09.1914
 70. Hádi Miklós János, ERInft., ku LIR 11, *1888 Vasmegyer, Szabolcs, +10.10.1914
 71. Hajduk János, OffzDien., kuk Mob.Res.Spit. 3/2, Botfalu, Brassó,  +27.07.1915
 72. Hamerik József, Gefr., kuk IR 12, *(?) (?), +4.09.1914
 73. Harrasser Anton, Jg., kuk TKJR 4, *1892 Oberlienz, +01.06.1915
 74. Haas Josef, Jg., kuk TKJR 1, *1894 Wildschönau, +20.05.1915
 75. Havel (?), Inft., kuk IR 28, 14 Kp., *1889 Jinovice, Smichov, +przed 3.11.1914
 76. Heyda Franz, Inft., kuk IR 28, * Kamen, Slany,  +2-3.11.1914
 77. Himl Vaclav, ResInft., kuk IR 28, *1886 Trebonice, Smichov, +22.10.1914
 78. Hipf Johann, ErsRes., kuk IR 59, *1889 Ostermiething, + 2.11.1914
 79. Hladik Josef, Lst.Inft., kk LIR 30, *1894 Nahorany, Nove Mesto, +18.07.1915
 80. Hofbauer Peter, UtJg., kuk TKJR 4, *1888 Kufstein, +22.10.1914
 81. Hofer Josef, Inft., kuk IR 14, *(?) (?), + 23 X 1914
 82. Holeček Jaroslaus, Korp., kuk IR 28 *1887 Zaledy, Smichov, +20-25.10.1914
 83. Holzhammer Ferdinand, ResJg., kuk TKJR 4, *1882 Absam b/Hall, +03.06.1915
 84. Hörtnagl Johann, Jg., kuk TKJR 1, *1883 Schmirn, +20.05.1915
 85. Horváth Antal, ERInft., kuk IR 76, *1889 Középpulya, Sopron, +31.08.1914
 86. Horváth Ernő, Res.Inft., kuk IR 48, MGA I, *1887 Nyírád, Zala, +2.09.1914
 87. Horváth Lajos, Inft., ku LIR 11, *1884 Vásáros, Bereg, +10.10.1914
 88. Houska František, ResInft., kuk IR 28, *1887 Skorkov, +23.10.1914
 89. Hric Ondrej, ResInft. ku LIR 9, *1885 Valachy, Lipt. Sv. Mikulaš, +1.11.1914
 90. Hubel Anton, ResInft., kuk IR 94, *1880 Langenbank, Liberec, +6.06.1917
 91. Huber Johann Paul, ResInft., kuk IR 59, *1892 Nassereith, +02.11.1914
 92. Huber Josef, Inft., kuk IR 14, *1888 Holzleithen , +29.10.1914
 93. Hubschmann Anton, Fahrn idR., zugt. kuk IR 28,  +przed 3.11.1914
 94. Hula Franz, Inft., kuk IR 28, *1892 Lazena, +2-3.11.1914
 95. Ilmer Johann, Jg., kuk TKJR 2,  *1893 Riffian, +22.10.1914
 96. Isser Josef, Jg., kuk TKJR 1, *1893 Axams, +19.05.1915
 97. Jacoucig Joachim, Fahrn. idR, *1892 Capo d’Istria, zust. Innsbruck, +21.10.1914
 98. Jancsovics József, Inft. kuk IR 12,*(?) (?) +2.09.1914
 99. Jelinek Wenzel, Korp.TitZgsf., kuk IR 28*1887 Svernislic, Brandys n/Orlici, +20-24.10.1914
 100. Jenewein Rudolf, Zgsf., kuk TKJR 2, *1890 Flirsch, +02.11.1914
 101. Jirasek Josef, OfzDien., kuk IR 28, *1891 Kosiř, Smichov, +24.10.1914
 102. Joó Dániel, ER Inft., ku LIR 11, *1888 Mátyus, Bereg, +10.10.1914
 103. Kalodej István, Tit.KpHorn, kuk IR 71, *1888 Trstena, Orava, +4.09.1914
 104. Kantner Josef, Inft., kuk IR 14, *1891 Steinerkirchen, +21.10.-2.11.1914
 105. Kärle Gabriel, TitZgsf., kuk TKJR 2, *1888, Elmen, +20.10.1914
 106. Károly László, Lst.Inft. ku LIR 20, *1878 Karmacs, Zala, +17.07.1915
 107. Kastenlehner Alois, ERInft., kuk IR14, *(?) (?), +27.10-2.11.1914
 108. Katzinger Josef, ERInft., kuk IR 14, *1886 Nebelberg, +2.11.1914Kepsinger Matthias, Gefr., kuk IR 14, *1889 Matzelsdorf, +22.10.1914
 109. Kerékgyártó Imre, Inft., kuk IR 39, *1884 Hajdúböszörmény, Hajdú, +17.07.1917
 110. Kiss Dénes, Inft. kuk IR 76, *(?) (?), +9.09.1914
 111. Kletzl Johann, ResInft.,  kuk IR 59, *1887 Pffafstat b. Brauna, +24-26.10.1914
 112. Komáromi József, Inft., ku LIR 11, *1891 Bára, Szabolcs, +10.10.1914
 113. Kósa Ferenc, ERInft., ku LIR 11, *1883 Nyrbogát, Szabolcs, +10.10.1914
 114. Kovács István, ERInft. ku LIR 11, *1887 Eszeny, Szabolcs, +10.10.1914
 115. Kovacsik János, Inft., kuk IR 71, *1890 Trencséntölgyes, Trenčin, +8.09.1914
 116. Kozian Friedrich, Obstl., kuk IR 26, *1863, Cilli, Steyr, +11.09.1914 
 117. Kreidl Adolf, UtJg., kuk TKJR 1, *1894 Steinach am Brenner, +21.07.1915
 118. Kren Karl, Gefr., kuk IR 14, *1891 Wien, +23.10.1914
 119. Kriechbaumer Julius, Inft., kuk IR 14, *1893, Zell bei Zellhof, +02.11.1914
 120. Kronberger Stephan, Inft., kuk IR 59, *1891 Üttendorf, +2.11.1914
 121. Kuen Otto, ResJg., kuk TKJR 2, *1888 Längenfeld, +24.10.1914
 122. Kugler Ferenc, KrgsFrw. Kan., kuk FKR 13, *1894 Sopron, +12.09.1914
 123. Kulcsár Mihály, Kan., kuk schwAR 35, *1896 Nyárádköszvényes, Maros-Torda, +22.12.1917
 124. Kuprian Johann, Jg., kuk TKJR 1, *1890 Ranggen, +20.05.1915
 125. Lackner Johann, ObJg., kuk TKJR 2, *1884 St. Johann, +20.05.1915
 126. Lakatos Simon, LstInft., ku LIR 32, *1884 Magyardécse, Szolnok-Doboka, +27.06.1915
 127. Laňka Anton, Inft., kuk IR 28, *1889 Radotin, Smichov, +przed 25.10.1914
 128. Lázár György, ERInft., ku LIR 11, *1880 Nyíradony, Szabolcs, +10.10.1914
 129. Lehbrunner Franz, ResGefr., kuk IR14, *1886 Deiming, +22.10. 1914 Nisko
 130. Leitinger Jakob, kuk IR 59, *(?)(?), +23.10.1914  
 131. Leitner Franz, kuk IR 59, *(?) (?), +18.10.1914
 132. Leitner Michael, Jg., kuk TKJR 4, *1890 Tiers, +22.10.1914
 133. Lewasicz László, LstInft., kuk IR 10, *1895 Vizszentgyörgy, Zala, +10.08.1915
 134. Lichtenberger Mathias, ERInft., kuk IR 76, *1888 Sopronkertes, Sopron, +9.09.1914
 135. Lőrinc János, ERInft., kuk IR 71, *1886 Trenčin, +13.09.1914
 136. Löschenkohl Gustaw, ERInft., kuk IR 14, *1890 (?), +28.10.1914
 137. Lupták György, Inft., ku LIR 32, *1898 Iliašovce, Spišská Nv. Ves, +9.03.1917 
 138. Mahr Mihály, Tit.Zgsf., kuk IR 76, *1890 (?), +13.09.1914
 139. Mair Josef, ResJg., kuk TKJR 2, *1881 Innervillgraten, +25.10.1914
 140. Marck Anton, ResInft. kuk IR 28, *1881 Pisely, Vinohrady, +20-24.10.1914
 141. Marföldi András, ERInft., ku LIR 11, *1887 Nyíregyháza, Szabolcs, +10.10.1914
 142. Martyak-Kamann György, ERInft., kuk IR 71, *1882 Zákopčie  Trenčin ,+11.09.1914
 143. Mátyás Dénes, Lst.Arb., Arb.Abt 25, *1871 Küküllőkeményfalva, Udvarhely, +20.11.1916
 144. Mayr Josef, ResJg., kuk TKJR 2, *1886 Wildschönau, + 26.10.1914
 145. Michelmayr Heinrich, Gefr., kuk IR 14, *1892 St. Ulrich, +30.10.1914
 146. Michl Johann, TitZgsf. kuk IR 28, *1888 Kunratic, Vinohrady, +20-24.10.1914
 147. Misik Josef, ResGefr., kuk IR 28, *1884 Karlin, +2.11.1914
 148. Mittermayr Stefan, Inft., kuk IR 14, *1891 Klaus, +1.11.1914
 149. Moser Johann ERInft., kuk IR 14,  *(?) Schardenberg, +22.10.1914
 150. Moser Josef, LstInft., kuk IR 14,  *1895 Schardenberg, +30.10.1914
 151. Mudroch Anton, ResInft. kuk IR 28, *1888 Smichov, +przed  26.10.1914
 152. Mühleder Franz, TitGefr., kuk IR14, *1893, Schärding, +30.10.1914 Nisko
 153. Mumelter Josef, Jg., kuk TKJR 2, *1892 Bozen, +29.10.1914
 154. Muliczka György, Inft., kuk IR 71, *1889 Mnešice, Trenčin, +5.09.1914
 155. Müller Alois, Inft., kuk IR 59, *(?)(?), + 22.10.1914
 156. Müller Josef, Jg., Kuk TKJR 2, *1893, Schnals, +24.10.1914
 157. Muntján Sándor, LstInft., kuk IR 64, *1866 Borbátviz, Hunyad, +31.07.1917
 158. Nagy Károly, Inft., ku LIR 20, 10 Kp., *1897 Štvrtok n/Ostrove, Bratyslava, +24.04.1916
 159. Nagy Sándor, LstHonv., ku HIR 29, *1871 Szentmártonkáta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +4.06.1918  
 160. Naschberger Balthasar, UtJg., kuk  TKJR 2, *1890 Wildschönau, +22.10.1914
 161. Nejedly Jaroslav, Inft., kuk IR 28, *Neženice, Vinohrady, +25.10. – 2.11.1914
 162. Nepomucky Josef, ResInft. kuk IR 28, *1883 Nove Straseci, +19-24.10.1914
 163. Neumayr Martin, TitKorp., kuk IR 14, *1883 Weyer, +29.10-2.11.1914
 164. Novaček Wenzel, ResInft., kuk IR 28 *1886 Dobravice, Strakonice, + 24.10.1914
 165. Nussbaumer  Alois, Zgsf., kuk TKJR 2, *1885 Brixen, + 22.10.1914
 166. Nyegre Vazul, Inft., ku LIR 12, *1897 Uglya, Máramaros, +28.04.1916
 167. Oberbacher Friedrich, Edl. Von, Hptm. kuk IR 28, *Enns, Lienz, +20-24.10.1914
 168. Oirer Franz, Inft., kuk IR 14,*(?) (?), +29.10.-2.11.1914
 169. Onderka Hugo, ResInft., kuk IR 28, *1888 Praha, + 20-25.10.1914
 170. Oplatka Karl, Inft., kuk IR 28, *1893 Kostelec n/Labem, +2.11.1914
 171. Orosz János, ERInft., ku LIR 11, *1885, Balkány, Szabolcs, +10.10.1914
 172. Ostermann Franz, ResJg., kuk TKJR 1,  *1887 Unterangerberg, +02.06.1915 Warchoły
 173. Oszvalics István, LstInft., ku LIR 18, *1873 Tótkeresztúr, Vas, +1.12.1915.
 174. Padöller Kassian, Jg., kuk TKJR, *1890 Graun im Vinschgau, +22.10.1914
 175. Panek Rudolf, Inft., kuk IR 28, *1889 Vodochody, Karlin, +30-31.10.1914
 176. Patras Franz, Tit.Zgsf., kuk IR 28, Kbely, Karlin, +20-25.10.1914 Warchoły
 177. Pellin  Anselm, Jg., kuk TKJR 1, *1890 Telfs, +17.05.1915 Warchoły
 178. Peterlechner Leopold, Inft., kuk IR 59, *(?) (?), +22.10.1914
 179. Pichler  Alois, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Bozen, +28.10.1914
 180. Piross József, ERInft., kuk IR 71, *1881 Jablonové, Trenčin, +12.09.1914
 181. Pitscheider  Johann, Ptrf., kuk TKJR 2, *1893 Bozen, +29.10.1914
 182. Plack Johann, Jg., kuk TKJR 2,*1893 Naturns, + 29.10.1914 Nisko
 183. Plyacsinszky(Placiński) Ján, Inft., ku LIR 5, *1892 Jurgów, Spisz Polski, +10.10.1914
 184. Podraha Anton, Inft., kuk IR 28,  Vrbičany, Slany, +20.10.1914
 185. Pöll Johann, Jg., TKJR 1, *1885 Steinberg am Rofan, +20.05.1915
 186. Pönbacher Paul, Jg., kuk TKJR 4, *1892 Olang, + 22.10.1914
 187. Pötscher Ignaz, TitGefr., kuk IR 14, *1889 Hellmonsöd, +30.10.1914
 188. Prantauer Josef, ResJg. kuk TJKR 4, *1885 Stanz bei Landeck,  + 23.10.1914
 189. Prantl Anton, ERJg., kuk TKJR 1, *1884 Achental, +23.05.1915
 190. Pratzer Franz, UtJg., kuk TKJR 2, *1889 Eppan, +23.10.1914
 191. Prochazka Friedrich, Inft., kuk IR 28, *1892 Milov, Žižkov, +26.10.1914
 192. Prunner Josef, Jg., kuk TKJR 2, *1891, Meran, + 22.10.1914
 193. Quast Josef, Inft., kuk IR 14, *(?) (?), +30.10.1914
 194. Raduly András, Inft., ku LIR 11, *1892 Bűdszentmihály, Szabolcs, +10.10.1914
 195. Ranseder Ludwig, Inft., kuk IR 59,*(?) (?), +2.11.1914
 196. Regl Ludwig, Res.Zgsf., kuk IR 59, *1882 Weilbach,  +26.10.1914
 197. Rendl Josef, Jg., kuk TKJ 4, *1889 Jenbach,  +23.10.1914
 198. Reimann Julius, Inft., kuk IR 28, *(?) Pollerskirche, Deutschbrod, +24.10.1914
 199. Reiterer Alois, ResJg., kuk TKJR 2, *1887, Vöran, +20.10.1914
 200. Rendl Josef, Jg., kuk TKJ 4, *1889 Jenbach,  +23.10.1914
 201. Robaszewski Emil, Hptm. Kuk IR 45, *(?), +18.10.1914
 202. Rödlach Fortunat, Jg., kuk TKJR 1, *1894 Leutasch, +19.05.1915
 203. Rogl Franz, Inft., kuk IR 14, *1890 Leithen,  +26. 10.1914
 204. Ruckendorfer Franz, kuk IR 14, *(?) Reichental, Linz, +22.10.1914
 205. Rupprechter  Simon, ResUtJg., kuk TKJR 4, *1882 Brandenberg, +24.10.1914
 206. Ruzsicz Alajos, LstTitKorp., kuk IR 83, *1892 Szécsénykút, Vas, +9.01.1917
 207. Salamon Károly, Inft., ku LIR 20, *1896 Csonkahegyhát, Zala, +16.11.1916
 208. Sarg Josef, Ptrf., kuk TKJR 1, *1894 Axams, +20.05.1915
 209. Schätzer Karl, LstJg., kuk TKJR 1,  *1879 Hötting, +22.05.1915
 210. Senfter Josef, ResJg., kuk TKJR 3, *1886 Innervillgraten, +22.10.1914
 211. Senfeld  Anton, ResInft., kuk  IR28, *1883 Benic, Zizkov, +przed 26.10.1914
 212. Šestak Josef, Inft., kuk IR 28* Třebinka , Kraňov, +30-31.10.1914
 213. Šida Josef, Inft. kuk IR 28, *1890 Karlin, +30-31.10.1914
 214. Šip Josef, Inft., kuk IR 28,  *1889 Neudorf,  Krivoklat, +24.10.1914
 215. Sklenař Josef, ResInft., kuk IR 28, *1884 Nusle, Vinohrady, + przed 25.10.1914
 216. Slavicek (?), Inft., kuk IR 28, Michle, Vinohrady, + przed 25.10.1914
 217. Smolina Johann, TitKorp., kuk IR 14, *1886 Villach, +27.10.-2.11.1914
 218. Sollerer Josef, ResJg., kuk TKJR 1, *1884 Wildschönau,+19.05.1915
 219. Soltész Péter, Lst.Inft., kuk IR 66, *1870 Szerednye, Ung, +26.02.1917  
 220. Špergl Alois, Inft., kuk IR 28, *1891 Unhošt, Kladno, +20-24.10.1914
 221. Spila Ferenc, ERInft., kuk IR 71, *1882 Vlk. Divina, Trenčin, +24.10.1914
 222. Stabinger Anton, Jg., kuk TKJR 2, *1889 Gsies, +29.10.1914
 223. Stac Alois, Inft., kuk IR 28, * Kundratice, Vinohrady, +25.10.-2.11.1914
 224. Stadlmayer Anton, ResInft., kuk IR 59, *1889 Neukirchen, +21.10.1914
 225. Steininger Josef, ERInft., kuk IR 14, *1887 St. Stefan, +28.-31.10.1914
 226. Sterz-Litschauer Wilhelm, EinFrw.Ptrf, kuk TKJR 1, *1893 Innsbruck, +21.10.1914
 227. Stollhofer Josef, ERInft., kuk IR 14, *(?) Leonfelden, +29.10.-2.11.1914
 228. Štorek Josef, ResInft. kuk IR28, *1884 Kladno, +20-24.10.1914
 229. Strixner Josef, EFMed.TitKorp., kuk IR 14,  *1893 Linz, +1/2.11.1914
 230. Strudik András, Inft. kuk IR 72, *1892 Sasvár, Nyitra, +11.09.1914
 231. Sturm Karl, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Wenns, +30.10.1914
 232. Štoviček Anton, Zgsf., kuk IR 28, *1887 Žižkov, +2.11.1914
 233. Stubenruss Alois, ResJg., kuk TKJR 2 ,*1882 Meransen, +24.10.1914
 234. Sturm Karl, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Wenns, +30.10.1914 
 235. Szabó Elek, Inft., ku LIR 11, *1892 Tarpa, Bereg, +10.10.1914
 236. Szabó Gábor, LstKan., kuk 1 RAD, *(?) Bihar, +19.06.1916
 237. Szabó István, Inft., ku LIR 5, *1882 Tiszakeresztúr, Ugocsa, +10.10.1914
 238. Szwartz Anton, Inft., kuk IR 28, * Křivenitz, Melnik, +25.10.-2.11.1914
 239. Tischler Alois, Fahrn. idR/+Lt idR, kuk IR 14, *1891 Lienz, +21.10.1914
 240. Tobek  Alois, Fahrn., kuk IR 28,*1890, Lazany, Litomysl, +2.11.1914
 241. Tóth Vendel, Huz., kuk HR 11, *1893 Rempehollós, Vas, +19.04.1917
 242. Trölss  Anton, ERInft., kuk IR 14,*1882 St. Oswald, +30.10.1914
 243. Uher Johann, Lt., kuk IR 28, *(?) Josefov, Kostelec, +2-3.11.1914
 244. Unterreiner Franz, KdtAsp., kuk IR 28, *1893 Innsbruck, +24.10.1914
 245. Varga János, Inft., ku LIR 20, *1895 Becsehely, Zala, +3.05.1916
 246. Veres György, Huz., kuk HR 1, *1886 Kismarja, Bihar, +16.10.1914
 247. Veverka Johann, ResInft., kuk IR 28, *1888 Smichov, +19-24.10.1914
 248. Vincze József, LstInft., kuk IR 68, MGA, *1887 Tiszabő,  Jász-Nagykun-Szolnok, +17.11.1916
 249. Vitzhum Michael, ResInft., kuk IR 59,*(?) Friedburg, Lengau, +20.10.1914,
 250. Vondrak Franz, Inft., kuk IR 28, *1889 Zbraslav, +24.10.1914
 251. Vratny Augustin, ResKorp., kuk IR 28, *1886 Kročehlav, Kladno, +26.10.1914
 252. Walschhofer Friedrich, ResKorp., kuk IR14, *1885 St. Peter, +28.10-3.11.1914
 253. Wberdorfer Josef, Res.Zgsf., kuk IR 59, *1884 Wendling,  +30.10.1914
 254. Weis Mathias, Jg., kuk TKJR 2, *1889 Tisens, +22.10.1914
 255. Weiß Alfons, Jg., kuk TKJR 4, 4 Kp.,*1891 Innsbruck, +23.10.1914
 256. Weissenstein Oskar, Lt idR., kuk IR 28, *(?) (?), +przed 25.10.1914
 257. Weilgemy Johann, Inft., kuk IR (?), *1894 Katsdorf, +2.11.1914
 258. Wett Ferdinand, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Barwies, +29.10 1914
 259. Wiesinger Ferdinand, TitZgsf., kuk IR 14, *(?)(?), +27.10-2.11.1914
 260. Winkler Johann, ERInft., kuk IR 14, *1881 Losensteinleithen, +2.11.1914
 261. Wirth, Josef, Jg., kuk TKJR 4, *1890, Kaltern, Tirol,  + 26.10.1914
 262. Wolf Jaroslav, ResInft., kuk IR 28, *1887 Hostivař, Vinohrady, +2-3.11.1914
 263. Wörndle Anton, Feldkurat, Epidemiespital 4 Armee, *1883 Telfs, +05.01.1916
 264. Zajiček Frant, ResInft., kuk IR 28, *1883 Mesic, Brandeis, +24.10.1914
 265. Žufnicek Gottlieb, Gefr., kuk IR 28, Zbraslav, +26.10-2.11.1914

34475