Przejdź do treści
Fundacja
Przejdź do stopki

Nisko - Barce cmentarz wojenny

Treść


 

Nisko -  cmentarz wojenny w Nisku - Barcach

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Kiedy pod koniec 2014 r. uznałem że niezbędne jest przywrócenie pamięci o żołnierzach Wielkiej Wojny  poległych w latach 1914-15 nad dolnym Sanem okazało się, że idea ta znalazła gorący odezw w kręgu osób, które prowadziły podobne badania w regionie bądź z potrzeby serca zajmowały się opieką nad cmentarzami wojennymi. Zachęcony tym, wraz z niewielkim zespołem zacząłem badania, zakładając że obejmiemy nimi dawny powiat tarnobrzeski oraz powiat niski. Niestety z przyczyn obiektywnych ostatecznie skupiliśmy się na dawnym powiecie tarnobrzeskim, wydając następnie nakładem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli unikatową monografię tego zagadnienia „Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem”. Jednakże podczas prowadzonych poszukiwań co i rusz natrafialiśmy na (zwykle rozproszone) informacje i dokumenty dotyczące  właśnie żołnierzy pochowanych w Nisku i najbliższej jego okolicy. Przez lata zbiór ten urósł do pokaźnych rozmiarów, również dzięki temu że dołączyli do nas nowi badacze czy osoby wspierające naszą działalność. Dodatkowym impulsem do opublikowania wyników stała się epidemia – z konieczności najważniejszym sposobem upamiętnienia poległych staje się umieszczanie tego rodzaju list w zasobach internetowych. Prezentowany materiał powstał dzięki (w kolejności wkładu pracy) Tomaszowi Nowakowskiemu, płk SG w rez., Adamowi Walczakowi, Sławomirowi Kułaczowi, dr i Witoldowi Adamskiemu. Mam nadzieję, że z upływem czasu możliwe będzie uzupełnienie go dostępnymi nam fotografiami poległych oraz opracowanie listy poległych żołnierzy armii rosyjskiej. Docelowo chcielibyśmy żeby na kwaterach wojennych na Barcach stanął widoczny znak pamięci w postaci monumentalnego krzyża łacińskiego i prawosławnego z tablicami zwierającymi ustalone dane pochowanych tu żołnierzy.

Pierwsze pochówki wojenne w Nisku i okolicach miały miejsce na przełomie sierpnia / września 1914 i wiązały się ze stacjonującymi tam szpitalami polowymi. Pierwszych poległych w walce zaczęto grzebać już podczas wrześniowego odwrotu armii austro-węgierskich, a następnie podczas  zaciekłych walk do jakich doszło w okolicach Niska i w samym mieście pomiędzy 9 października -2 listopada 1914. Kolejne takie pochówki miały miejsce na przełomie czerwca i lipca 1915, kiedy w wyniku ofensywy gorlickiej odzyskano Galicję. W następnych latach chowano tu głównie zmarłych pacjentów szpitali epidemicznych (Epidemie Spital 4 Armee). Uporządkowanie pochówków w okolicy Niska było zasługą kapelana wojskowego (Feldkurata) Antona Wörndle, służącego w tym właśnie szpitalu do chwili kiedy zmarł w pocz. 1916 r., zaraziwszy się od pacjentów.

Ostatecznie do wiosny 1918 r. na cmentarzu w Nisku Barcach pochowanych zostało 465 poległych bądź zmarłych z ran i chorób żołnierzy obu walczących stron. W 271 grobach pojedynczych i masowych spoczęło 157 żołnierzy austro-węgierskich i 308 żołnierzy rosyjskich. Na cmentarzu żydowskim znajdowało się 7 grobów żołnierzy wyznania mojżeszowego(w tym dwu z armii austro-węgierskiej), jeden grób wyższego oficera austro-węgierskiego znajdował się w parku obok pałacu hr. Rosseguier (d-cy 3 baonu kuk IR 26, zmarłemu z ran w tutejszym szpitalu polowym).  Ponadto pod Niskiem założono  cmentarz w Podwolinie/Racławicach, gdzie w grobach pojedynczych spoczęło 126 żołnierzy obu armii (głównie poległych w walkach w rej. Racławic i Nowej Wsi  jesienią 1914 i wiosną 1915 r.). 48 z nich było żołnierzami austro-węgierskimi, a 78  armii rosyjskiej. 

Na przełomie lat 20-tych i 30-tych wymienione cmentarze i pochówki wojenne skomasowano na cmentarzu w Nisku - Barcach, tworząc tu wyodrębnioną wielką kwaterę wojenną. Znalazł się tam jeden oryginalny obiekt z epoki – betonowy krzyż z tabliczką inskrypcyjną poświęconą kpt. Emilowi Robaszewskiemu z sanockiego kuk IR 45, poległemu w rejonie Racławic. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomym czy i jakie jeszcze cmentarze wojenne zostały ekshumowane i przeniesione do Niska, choć prawdopodobne jest, że mogły tam trafić jeszcze inne obiekty z okoliy. Ostatecznie można przyjąć, że na Barcach spoczęło co najmniej 211 żołnierzy austro-węgierskich i co najmniej 390 żołnierzy rosyjskich, choć istnieją  poważne przesłanki, by postawić  hipotezę że faktyczna liczba pochowanych tu żołnierzy jest jeszcze większa. Niestety zasób archiwalny dotyczący cmentarzy wojennych powiatu niskiego, jaki zachował się w wiedeńskim Kriegsarchiv jest mocno niekompletny, podobnie jak archiwalia dotyczące cmentarzy wojennych powiatu Nisko dostępne w Polsce.

 

Absolon Franz, ResInft., kuk IR 28, *1882 Lachovic, Smichov, +2-3.11.1914

Ahorner Willibald, Fahrn.idR., kuk IR14, *1883, +22.10.1914

Alber Josef, ResUtJg., kuk TKJR 4, *1886 Vöran, +19.05.1915

Alber Mathias, EinFrwJg., kuk TKJR 2, *1895, Laas, +29.10.1914

Angerbauer Franz, ResInft., kuk IR 14, *1886 St.Ulrich, +29.10.-2.11.1914

Angerer Andrä, Ptrf., kuk TKJR 1, *1885 Kaltenbach, +19.05.1915

Anthofer Raimund, ERInft., kuk IR 14, *1881 Tennberg, +27.10.-2.11.1914

Apfolderer (?), TitGefr., kuk IR 14, +29.10.-2.11.1914

Aumayer Jakob, Inft., kuk IR 14, *1886 Aich, +23.10.1914 Nisko

Bakura Ferenc, ERInft., ku LIR 11, *1887 Beregszász, Bereg, +10.10.1914

Baráth Sándor, Gefr., ku LIR 11, *1889 Gergelyi, Bereg, +1.11.1915

Bauer Josef, Zgsf., kuk IR 14, *1889, Taufkirchen, Schärding, +22.10.1914

Blümelhuber Heinrich, ERInft., kuk IR14,  *1886 St.Ulrich, 28.10.-2.11.1914

Bobneszku Máté, LstInft., ku LIR 3, *1876 Szenesfalu, Krassó-Szörény, +27.07.1916

Bodingbauer Johann, ResInft., kuk IR 14, *1885 Obergaisbach, + 22.10.1914 Nisko

Böhm Paul, Inft., kuk IR 28, *1891 Vlk. Bučina, Slany, 20-25.10.1914 Warchoły

Borics András, Jg., kuk FJB 4, *1897 Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +2.07.1917

Breuer Leopold, ERInft., kuk IR 14, *1881 St Veith, +29.10.-2.11.1914

Buchinger Johann, Inft., kuk IR 14, +21.10.-2.11.1914

Brugger Peter Paul, LstJg., kuk TKJ 3, *1879, Längenfeld, +24.10.1914

Burgstaller Vincenz, ResJg., kuk TKJR 4, *1889 Brandenberg, +22.10.1914

Čadsky Karel, ResInft., kuk IR 28, *1886 Troje, Karlin, +20.10.1914

Cejdl Karel, Inft., kuk IR 28, *(?) Nová Včelnice, +25.10.1914

Chripko Josef, Zgsf., ku LIR 9, *1885 Bobrovec, Lipt. Sv. Mikulas, +1/2.11.1914

Csaba Imre, EisbhnSold., kuk Eisbhn u. Teleg. Reg.,*1882, Úri, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +6.06.1918

Csicsmann Károly, Korp., ku LIR 12, +3.09.1914

Darci Ondrej, Korp. ku LIR 11, *1887 Tarnas, Hamkacevo, +1.11.1914

Dasek Vaclav, Oblt idR, kk LstB 81, *1876 Jaromeř, Hradec Kralove, + 27/29.06.1915

Dastl Johann, Inft. kuk IR 14, *(?) Zell am See, +29.10.-2.11.1914

David Josef, Res.Korp., kuk IR 14, *1882, Leopoldschlag, +27.10.-2.11.1914

Dessl Josef Dr, Fahrn. idR., kuk IR 14, *1881, Lienz,  +21.10.1914

Deutschmann Hermann, ResPtfr., kuk TKJR 2, *1884 Imst, +20.05.1915

Dinkhauser Julius, Jg., kuk TKJR 2, *1892, Innsbruck, +22.10. 1914

Dreilinger Karl, ERInft., kuk IR 14, *1881 Schlierbach, +28-31.10.1914

Donner Josef, Horn., kuk IR 14, *(?)(?), +27.10.-2.11.1914

Duchna Wenzel, ResGefr. kuk IR 28, *1884 Brandýs n/Orlicí, +20-24.10.1914

Dukat Ladislav, Zgsf, kuk IR 28, *1888 Praha, +23.10.1914

Ebenkofler  Gottfried, ResJg., kuk TKJR 4, *1883 Sand in Taufers, +23.10.1914

Echerstorfer Josef, ERInft., kuk IR 14, *(?)(?),+29.10.-2.11.1914

Eckl Emil, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Innsbruck,  +29.10.1914

Ellinger Peter, ResJg., kuk TKJR 1, *1885 Angath,  +27.05.1915

Enengl Alois, ERInft., kuk IR 14, *1887 Waldhausen, +23.10-2.11.1914

Eng Franz, ResJg., kuk TKJR 1, *1881 Lienz, +14.07.1915

Fábián István, Lst.Arb. ku Lst.Arb.Abt. 32, *1896 Kézdiszentlélek, Háromszék, +13.03.1917

Fekete István, Lst.Inft. ku LIR 29, Arb.Kp 30/5, *1887, Vasad, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +28.03.1917

Feldmüllner Franz, ERInft, kuk IR 14, *1885 Walding, +29.10.-2.11.1914

Fingerhut Wenzel, ResInft., kuk IR 28, *1886 Rebeč, Kladno,  +przed 25.10.1914

Fleidl Max, ResJg., kuk TKJR 4, *1879 Zellberg, +21.10.1914

Fleissig Heinrich Ludwig, EinFrw. TitKorp. kuk IR 28, Smichov, 2-3.11.1914

Flicker Josef, ERInft., kuk IR 14, *1887 Marienkirchien, +27.10.-2.11.1914

Forster Michael, Res.Inft., kuk IR 14, *(?)(?), 23.10.-2.11.1914

Frauendorfer Johann, Zgsf., kuk IR 14, *1891, Saxon, +29.10.1914 Nisko

Friedrich Imre, ERGefr.TitKorp., kuk IR 12, Komját, Nyitra, +14.09.1914

Gaál Kálmán, Inft. kuk IR 76, *(?) Kondorfa, Vas, +12.09.1914

Gabriel Michael, ERInft., kuk IR 14, *1883 Nebelberg, +28.10.-2.11.1914

Garnics János, ERInft., ku LIR 11, *1883 Pátroha, Szabolcs, +10.10.1915

Gavora Béla, Lt/+Oblt, kuk IR 26,  1882 Temesvár, Temes, +10.09.1914

Gegenhuber Max, Inft., kuk IR 14, *1893 Siering, +29.10 – 2.11.1914

Geri József, Inft., ku LIR 11, *1885 Dombrád, Szabolcs, +10.10.1914

Gföllner Johann, Inft., kuk IR 14, *1892 Heiligenberg, +29.10-2.11.1914

Gombita Stefan, ResInft., ku LIR 9, 1884, Petrovce, Michalovce, +16.10.1914

Gomig Johann, Jg., kuk TJKR 2, *1890 Oberlienz, +28.10.1914

Gritsch Franz Josef, LstJg., kuk TKJR 4,*1879 Längenfeld, +21.10.1914

Grünauer Markus, Jg., kuk TKJR 2, *1892 Karres, +29.10.1914

Gschirr Josef, Zgsf., kuk FJB 14, *(?) Steinach am Brenner, +23-27.10.1914

Gugger Hermann, ResZgsf., kuk TKJR 2, *1883 Tannheim, +20.10.1914

Gutheinz Benedikt, Jg., kuk TKJR 2, *1889 Tannheim, +29.10.1914

Gupf Franz, TitFldw. kuk IR 14, *1883 Steyr, +19.10. 1914 Nisko

Hackl Péter, ResInft., kuk IR 76, *1884 Szarvkő, Sopron, +9.09.1914

Hádi Miklós János, ERInft., ku LIR 11, *1888 Vasmegyer, Szabolcs, +10.10.1914

Hajduk János, OffzDien., kuk Mob.Res.Spit. 3/2, Botfalu, Brassó,  +27.07.1915

Hamerik József, Gefr., kuk IR 12, *(?) (?), +4.09.1914

Harrasser Anton, Jg., kuk TKJR 4, *1892 Oberlienz, +01.06.1915

Haas Josef, Jg., kuk TKJR 1, *1894 Wildschönau, +20.05.1915

Havel (?), Inft., kuk IR 28, 14 Kp., *1889 Jinovice, Smichov, +przed 3.11.1914

Heyda Franz, Inft., kuk IR 28, * Kamen, Slany,  +2-3.11.1914

Himl Vaclav, ResInft., kuk IR 28, *1886 Trebonice, Smichov, +22.10.1914

Hipf Johann, ErsRes., kuk IR 59, *1889 Ostermiething, + 2.11.1914

Hladik Josef, Lst.Inft., kk LIR 30, *1894 Nahorany, Nove Mesto, +18.07.1915

Hofbauer Peter, UtJg., kuk TKJR 4, *1888 Kufstein, +22.10.1914

Hofer Josef, Inft., kuk IR 14, *(?) (?), + 23 X 1914

Holeček Jaroslaus, Korp., kuk IR 28 *1887 Zaledy, Smichov, +20-25.10.1914

Holzhammer Ferdinand, ResJg., kuk TKJR 4, *1882 Absam b/Hall, +03.06.1915

Hörtnagl Johann, Jg., kuk TKJR 1, *1883 Schmirn, +20.05.1915

Horváth Antal, ERInft., kuk IR 76, *1889 Középpulya, Sopron, +31.08.1914

Horváth Ernő, Res.Inft., kuk IR 48, MGA I, *1887 Nyírád, Zala, +2.09.1914

Horváth Lajos, Inft., ku LIR 11, *1884 Vásáros, Bereg, +10.10.1914

Houska František, ResInft., kuk IR 28, *1887 Skorkov, +23.10.1914

Hric Ondrej, ResInft. ku LIR 9, *1885 Valachy, Lipt. Sv. Mikulaš, +1.11.1914

Hubel Anton, ResInft., kuk IR 94, *1880 Langenbank, Liberec, +6.06.1917

Huber Johann Paul, ResInft., kuk IR 59, *1892 Nassereith, +02.11.1914

Huber Josef, Inft., kuk IR 14, *1888 Holzleithen , +29.10.1914

Hubschmann Anton, Fahrn idR., zugt. kuk IR 28,  +przed 3.11.1914

Hula Franz, Inft., kuk IR 28, *1892 Lazena, +2-3.11.1914

Ilmer Johann, Jg., kuk TKJR 2,  *1893 Riffian, +22.10.1914

Isser Josef, Jg., kuk TKJR 1, *1893 Axams, +19.05.1915

Jacoucig Joachim, Fahrn. idR, *1892 Capo d’Istria, zust. Innsbruck, +21.10.1914

Jancsovics József, Inft. kuk IR 12,*(?) (?) +2.09.1914

Jelinek Wenzel, Korp.TitZgsf., kuk IR 28*1887 Svernislic, Brandys n/Orlici, +20-24.10.1914

Jenewein Rudolf, Zgsf., kuk TKJR 2, *1890 Flirsch, +02.11.1914

Jirasek Josef, OfzDien., kuk IR 28, *1891 Kosiř, Smichov, +24.10.1914

Joó Dániel, ER Inft., ku LIR 11, *1888 Mátyus, Bereg, +10.10.1914

Kalodej István, Tit.KpHorn, kuk IR 71, *1888 Trstena, Orava, +4.09.1914

Kantner Josef, Inft., kuk IR 14, *1891 Steinerkirchen, +21.10.-2.11.1914

Kärle Gabriel, TitZgsf., kuk TKJR 2, *1888, Elmen, +20.10.1914

Károly László, Lst.Inft. ku LIR 20, *1878 Karmacs, Zala, +17.07.1915

Kastenlehner Alois, ERInft., kuk IR14, *(?) (?), +27.10-2.11.1914

Katzinger Josef, ERInft., kuk IR 14, *1886 Nebelberg, +2.11.1914

Kepsinger Matthias, Gefr., kuk IR 14, *1889 Matzelsdorf, +22.10.1914

Kerékgyártó Imre, Inft., kuk IR 39, *1884 Hajdúböszörmény, Hajdú, +17.07.1917

Kiss Dénes, Inft. kuk IR 76, *(?) (?), +9.09.1914

Kletzl Johann, ResInft.,  kuk IR 59, *1887 Pffafstat b. Brauna, +24-26.10.1914

Komáromi József, Inft., ku LIR 11, *1891 Bára, Szabolcs, +10.10.1914

Kósa Ferenc, ERInft., ku LIR 11, *1883 Nyrbogát, Szabolcs, +10.10.1914

Kovács István, ERInft. ku LIR 11, *1887 Eszeny, Szabolcs, +10.10.1914

Kovacsik János, Inft., kuk IR 71, *1890 Trencséntölgyes, Trenčin, +8.09.1914

Kozian Friedrich, Obstl., kuk IR 26, *1863, Cilli, Steyr, +11.09.1914  

Kreidl Adolf, UtJg., kuk TKJR 1, *1894 Steinach am Brenner, +21.07.1915

Kren Karl, Gefr., kuk IR 14, *1891 Wien, +23.10.1914

Kriechbaumer Julius, Inft., kuk IR 14, *1893, Zell bei Zellhof, +02.11.1914

Kronberger Stephan, Inft., kuk IR 59, *1891 Üttendorf, +2.11.1914

Kuen Otto, ResJg., kuk TKJR 2, *1888 Längenfeld, +24.10.1914

Kugler Ferenc, KrgsFrw. Kan., kuk FKR 13, *1894 Sopron, +12.09.1914

Kulcsár Mihály, Kan., kuk schwAR 35, *1896 Nyárádköszvényes, Maros-Torda, +22.12.1917

Kuprian Johann, Jg., kuk TKJR 1, *1890 Ranggen, +20.05.1915

Lackner Johann, ObJg., kuk TKJR 2, *1884 St. Johann, +20.05.1915

Lakatos Simon, LstInft., ku LIR 32, *1884 Magyardécse, Szolnok-Doboka, +27.06.1915

Laňka Anton, Inft., kuk IR 28, *1889 Radotin, Smichov, +przed 25.10.1914

Lázár György, ERInft., ku LIR 11, *1880 Nyíradony, Szabolcs, +10.10.1914

Lehbrunner Franz, ResGefr., kuk IR14, *1886 Deiming, +22.10. 1914 Nisko

Leitinger Jakob, kuk IR 59, *(?)(?), +23.10.1914  

Leitner Franz, kuk IR 59, *(?) (?), +18.10.1914

Leitner Michael, Jg., kuk TKJR 4, *1890 Tiers, +22.10.1914

Lewasicz László, LstInft., kuk IR 10, *1895 Vizszentgyörgy, Zala, +10.08.1915

Lichtenberger Mathias, ERInft., kuk IR 76, *1888 Sopronkertes, Sopron, +9.09.1914

Lőrinc János, ERInft., kuk IR 71, *1886 Trenčin, +13.09.1914

Löschenkohl Gustaw, ERInft., kuk IR 14, *1890 (?), +28.10.1914

Lupták György, Inft., ku LIR 32, *1898 Iliašovce, Spišská Nv. Ves, +9.03.1917 

Mahr Mihály, Tit.Zgsf., kuk IR 76, *1890 (?), +13.09.1914

Mair Josef, ResJg., kuk TKJR 2, *1881 Innervillgraten, +25.10.1914

Marck Anton, ResInft. kuk IR 28, *1881 Pisely, Vinohrady, +20-24.10.1914

Marföldi András, ERInft., ku LIR 11, *1887 Nyíregyháza, Szabolcs, +10.10.1914

Martyak-Kamann György, ERInft., kuk IR 71, *1882 Zákopčie  Trenčin ,+11.09.1914

Mátyás Dénes, Lst.Arb., Arb.Abt 25, *1871 Küküllőkeményfalva, Udvarhely, +20.11.1916

Mayr Josef, ResJg., kuk TKJR 2, *1886 Wildschönau, + 26.10.1914

Michelmayr Heinrich, Gefr., kuk IR 14, *1892 St. Ulrich, +30.10.1914

Michl Johann, TitZgsf. kuk IR 28, *1888 Kunratic, Vinohrady, +20-24.10.1914

Misik Josef, ResGefr., kuk IR 28, *1884 Karlin, +2.11.1914

Mittermayr Stefan, Inft., kuk IR 14, *1891 Klaus, +1.11.1914

Moser Johann ERInft., kuk IR 14,  *(?) Schardenberg, +22.10.1914

Moser Josef, LstInft., kuk IR 14,  *1895 Schardenberg, +30.10.1914

Mudroch Anton, ResInft. kuk IR 28, *1888 Smichov, +przed  26.10.1914

Mühleder Franz, TitGefr., kuk IR14, *1893, Schärding, +30.10.1914 Nisko

Mumelter Josef, Jg., kuk TKJR 2, *1892 Bozen, +29.10.1914

Muliczka György, Inft., kuk IR 71, *1889 Mnešice, Trenčin, +5.09.1914

Müller Alois, Inft., kuk IR 59, *(?)(?), + 22.10.1914

Müller Josef, Jg., Kuk TKJR 2, *1893, Schnals, +24.10.1914

Muntján Sándor, LstInft., kuk IR 64, *1866 Borbátviz, Hunyad, +31.07.1917

Nagy Károly, Inft., ku LIR 20, 10 Kp., *1897 Štvrtok n/Ostrove, Bratyslava, +24.04.1916

Nagy Sándor, LstHonv., ku HIR 29, *1871 Szentmártonkáta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +4.06.1918  

Naschberger Balthasar, UtJg., kuk  TKJR 2, *1890 Wildschönau, +22.10.1914

Nejedly Jaroslav, Inft., kuk IR 28, *Neženice, Vinohrady, +25.10. – 2.11.1914

Nepomucky Josef, ResInft. kuk IR 28, *1883 Nove Straseci, +19-24.10.1914

Neumayr Martin, TitKorp., kuk IR 14, *1883 Weyer, +29.10-2.11.1914

Novaček Wenzel, ResInft., kuk IR 28 *1886 Dobravice, Strakonice, + 24.10.1914

Nussbaumer  Alois, Zgsf., kuk TKJR 2, *1885 Brixen, + 22.10.1914

Nyegre Vazul, Inft., ku LIR 12, *1897 Uglya, Máramaros, +28.04.1916

Oberbacher Friedrich, Edl. Von, Hptm. kuk IR 28, *Enns, Lienz, +20-24.10.1914

Oirer Franz, Inft., kuk IR 14,*(?) (?), +29.10.-2.11.1914

Onderka Hugo, ResInft., kuk IR 28, *1888 Praha, + 20-25.10.1914

Oplatka Karl, Inft., kuk IR 28, *1893 Kostelec n/Labem, +2.11.1914

Orosz János, ERInft., ku LIR 11, *1885, Balkány, Szabolcs, +10.10.1914

Ostermann Franz, ResJg., kuk TKJR 1,  *1887 Unterangerberg, +02.06.1915 Warchoły

Oszvalics István, LstInft., ku LIR 18, *1873 Tótkeresztúr, Vas, +1.12.1915.

Padöller Kassian, Jg., kuk TKJR, *1890 Graun im Vinschgau, +22.10.1914

Panek Rudolf, Inft., kuk IR 28, *1889 Vodochody, Karlin, +30-31.10.1914

Patras Franz, Tit.Zgsf., kuk IR 28, Kbely, Karlin, +20-25.10.1914 Warchoły

Pellin  Anselm, Jg., kuk TKJR 1, *1890 Telfs, +17.05.1915 Warchoły

Peterlechner Leopold, Inft., kuk IR 59, *(?) (?), +22.10.1914

Pichler  Alois, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Bozen, +28.10.1914

Piross József, ERInft., kuk IR 71, *1881 Jablonové, Trenčin, +12.09.1914

Pitscheider  Johann, Ptrf., kuk TKJR 2, *1893 Bozen, +29.10.1914

Plack Johann, Jg., kuk TKJR 2,*1893 Naturns, + 29.10.1914 Nisko

Plyacsinszky(Placiński) Ján, Inft., ku LIR 5, *1892 Jurgów, Spisz Polski, +10.10.1914

Podraha Anton, Inft., kuk IR 28,  Vrbičany, Slany, +20.10.1914

Pöll Johann, Jg., TKJR 1, *1885 Steinberg am Rofan, +20.05.1915

Pönbacher Paul, Jg., kuk TKJR 4, *1892 Olang, + 22.10.1914

Pötscher Ignaz, TitGefr., kuk IR 14, *1889 Hellmonsöd, +30.10.1914

Prantauer Josef, ResJg. kuk TJKR 4, *1885 Stanz bei Landeck,  + 23.10.1914

Prantl Anton, ERJg., kuk TKJR 1, *1884 Achental, +23.05.1915

Pratzer Franz, UtJg., kuk TKJR 2, *1889 Eppan, +23.10.1914

Prochazka Friedrich, Inft., kuk IR 28, *1892 Milov, Žižkov, +26.10.1914

Prunner Josef, Jg., kuk TKJR 2, *1891, Meran, + 22.10.1914

Quast Josef, Inft., kuk IR 14, *(?) (?), +30.10.1914

Raduly András, Inft., ku LIR 11, *1892 Bűdszentmihály, Szabolcs, +10.10.1914

Ranseder Ludwig, Inft., kuk IR 59,*(?) (?), +2.11.1914

Regl Ludwig, Res.Zgsf., kuk IR 59, *1882 Weilbach,  +26.10.1914

Rendl Josef, Jg., kuk TKJ 4, *1889 Jenbach,  +23.10.1914

Reimann Julius, Inft., kuk IR 28, *(?) Pollerskirche, Deutschbrod, +24.10.1914

Reiterer Alois, ResJg., kuk TKJR 2, *1887, Vöran, +20.10.1914

Rendl Josef, Jg., kuk TKJ 4, *1889 Jenbach,  +23.10.1914

Robaszewski Emil, Hptm. Kuk IR 45, *(?), +18.10.1914

Rödlach Fortunat, Jg., kuk TKJR 1, *1894 Leutasch, +19.05.1915

Rogl Franz, Inft., kuk IR 14, *1890 Leithen,  +26. 10.1914

Ruckendorfer Franz, kuk IR 14, *(?) Reichental, Linz, +22.10.1914

Rupprechter  Simon, ResUtJg., kuk TKJR 4, *1882 Brandenberg, +24.10.1914

Ruzsicz Alajos, LstTitKorp., kuk IR 83, *1892 Szécsénykút, Vas, +9.01.1917

Salamon Károly, Inft., ku LIR 20, *1896 Csonkahegyhát, Zala, +16.11.1916

Sarg Josef, Ptrf., kuk TKJR 1, *1894 Axams, +20.05.1915

Schätzer Karl, LstJg., kuk TKJR 1,  *1879 Hötting, +22.05.1915

Senfter Josef, ResJg., kuk TKJR 3, *1886 Innervillgraten, +22.10.1914

Senfeld  Anton, ResInft., kuk  IR28, *1883 Benic, Zizkov, +przed 26.10.1914

Šestak Josef, Inft., kuk IR 28* Třebinka , Kraňov, +30-31.10.1914

Šida Josef, Inft. kuk IR 28, *1890 Karlin, +30-31.10.1914

Šip Josef, Inft., kuk IR 28,  *1889 Neudorf,  Krivoklat, +24.10.1914

Sklenař Josef, ResInft., kuk IR 28, *1884 Nusle, Vinohrady, + przed 25.10.1914

Slavicek (?), Inft., kuk IR 28, Michle, Vinohrady, + przed 25.10.1914

Smolina Johann, TitKorp., kuk IR 14, *1886 Villach, +27.10.-2.11.1914

Sollerer Josef, ResJg., kuk TKJR 1, *1884 Wildschönau,+19.05.1915

Soltész Péter, Lst.Inft., kuk IR 66, *1870 Szerednye, Ung, +26.02.1917  

Špergl Alois, Inft., kuk IR 28, *1891 Unhošt, Kladno, +20-24.10.1914

Spila Ferenc, ERInft., kuk IR 71, *1882 Vlk. Divina, Trenčin, +24.10.1914

Stabinger Anton, Jg., kuk TKJR 2, *1889 Gsies, +29.10.1914

Stac Alois, Inft., kuk IR 28, * Kundratice, Vinohrady, +25.10.-2.11.1914

Stadlmayer Anton, ResInft., kuk IR 59, *1889 Neukirchen, +21.10.1914

Steininger Josef, ERInft., kuk IR 14, *1887 St. Stefan, +28.-31.10.1914

Sterz-Litschauer Wilhelm, EinFrw.Ptrf, kuk TKJR 1, *1893 Innsbruck, +21.10.1914

Stollhofer Josef, ERInft., kuk IR 14, *(?) Leonfelden, +29.10.-2.11.1914

Štorek Josef, ResInft. kuk IR28, *1884 Kladno, +20-24.10.1914

Strixner Josef, EFMed.TitKorp., kuk IR 14,  *1893 Linz, +1/2.11.1914

Strudik András, Inft. kuk IR 72, *1892 Sasvár, Nyitra, +11.09.1914

Sturm Karl, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Wenns, +30.10.1914

Štoviček Anton, Zgsf., kuk IR 28, *1887 Žižkov, +2.11.1914

Stubenruss Alois, ResJg., kuk TKJR 2 ,*1882 Meransen, +24.10.1914

Sturm Karl, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Wenns, +30.10.1914 

Szabó Elek, Inft., ku LIR 11, *1892 Tarpa, Bereg, +10.10.1914

Szabó Gábor, LstKan., kuk 1 RAD, *(?) Bihar, +19.06.1916

Szabó István, Inft., ku LIR 5, *1882 Tiszakeresztúr, Ugocsa, +10.10.1914

Szwartz Anton, Inft., kuk IR 28, * Křivenitz, Melnik, +25.10.-2.11.1914

Tischler Alois, Fahrn. idR/+Lt idR, kuk IR 14, *1891 Lienz, +21.10.1914

Tobek  Alois, Fahrn., kuk IR 28,*1890, Lazany, Litomysl, +2.11.1914

Tóth Vendel, Huz., kuk HR 11, *1893 Rempehollós, Vas, +19.04.1917

Trölss  Anton, ERInft., kuk IR 14,*1882 St. Oswald, +30.10.1914

Uher Johann, Lt., kuk IR 28, *(?) Josefov, Kostelec, +2-3.11.1914

Unterreiner Franz, KdtAsp., kuk IR 28, *1893 Innsbruck, +24.10.1914

Varga János, Inft., ku LIR 20, *1895 Becsehely, Zala, +3.05.1916

Veres György, Huz., kuk HR 1, *1886 Kismarja, Bihar, +16.10.1914

Veverka Johann, ResInft., kuk IR 28, *1888 Smichov, +19-24.10.1914

Vincze József, LstInft., kuk IR 68, MGA, *1887 Tiszabő,  Jász-Nagykun-Szolnok, +17.11.1916

Vitzhum Michael, ResInft., kuk IR 59,*(?) Friedburg, Lengau, +20.10.1914,

Vondrak Franz, Inft., kuk IR 28, *1889 Zbraslav, +24.10.1914

Vratny Augustin, ResKorp., kuk IR 28, *1886 Kročehlav, Kladno, +26.10.1914

Walschhofer Friedrich, ResKorp., kuk IR14, *1885 St. Peter, +28.10-3.11.1914

Wberdorfer Josef, Res.Zgsf., kuk IR 59, *1884 Wendling,  +30.10.1914

Weis Mathias, Jg., kuk TKJR 2, *1889 Tisens, +22.10.1914

Weiß Alfons, Jg., kuk TKJR 4, 4 Kp.,*1891 Innsbruck, +23.10.1914

Weissenstein Oskar, Lt idR., kuk IR 28, *(?) (?), +przed 25.10.1914

Weilgemy Johann, Inft., kuk IR (?), *1894 Katsdorf, +2.11.1914

Wett Ferdinand, Jg., kuk TKJR 2, *1893 Barwies, +29.10 1914

Wiesinger Ferdinand, TitZgsf., kuk IR 14, *(?)(?), +27.10-2.11.1914

Winkler Johann, ERInft., kuk IR 14, *1881 Losensteinleithen, +2.11.1914

Wirth, Josef, Jg., kuk TKJR 4, *1890, Kaltern, Tirol,  + 26.10.1914

Wolf Jaroslav, ResInft., kuk IR 28, *1887 Hostivař, Vinohrady, +2-3.11.1914

Wörndle Anton, Feldkurat, Epidemiespital 4 Armee, *1883 Telfs, +05.01.1916

Zajiček Frant, ResInft., kuk IR 28, *1883 Mesic, Brandeis, +24.10.1914

Žufnicek Gottlieb, Gefr., kuk IR 28, Zbraslav, +26.10-2.11.1914

2111