Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Straty 137 pp w walkach na Maniłowej

Treść

 


Dziś wracamy do omówienia strat po stronie rosyjskiej, tekst ten powstał jako wynik współpracy z Yurijem Fatułą. Jedną z jednostek, która poniosła największe straty w okresie 28.02 - 15.03. 1915 r., był 137 Nieżinski pułk piechoty. Jego żołnierze znaleźli się tutaj w okresie najzacieklejszych walk w rejonie Maniłowej, a 5 kompania pułku padła ofiarą wybuchu, który w ramach wojny minowej, miał miejsce 12 marca 1915 r.

Sam pułk nie należał do walczących tu wcześniej 13 i 15 Dyw. Piech., na ten odcinek frontu trafił z rezerwy rosyjskiej 8 Armii, przekazany jako wzmocnienie dla dowódcy VIII Korpusu. Gen. Wiranowski, wobec rozpoczętego silnego natarcia austrowęgierskiego w kierunku na Baligród, skierował 137 pułk do dyspozycji gen. Bieriezowskiego dowodzącego oddziałem zbiorczym działającym na styku 13 i 15 DP, czyli właśnie w rejonie Maniłowej i Piasków. W szczególności walczące tam 52 i 50 pp poniosły dotychczas wielkie straty, co groziło przełamaniem rosyjskiej obrony i wymagało skierowania tam świeżych sił. Co prawda skierowano tu natychmiast spieszone szwadrony ze składu 10 DKaw., ale ze względu na nieporównywalnie niższe stany osobowe pododdziałów kawalerii i konieczność pozostawiania tzw. koniowodnych do opieki nad wierzchowcami, było to rozwiązanie przejściowe. Z tych względów dowódca VIII Korpusu skierował tu jeszcze 229 pp, podporządkowany mu równocześnie ze 137 pp, walczący potem w rejonie Bystrego i Piasków.

137 pp dowodzony przez płk Bratranca, wchodził w skład 35 DP, a jego ostatnim garnizonem od 1892 r. do wybuchu Wielkiej Wojny był Riazań. W chwili przejścia pod dowództwo gen. Beriezowskiego stan osobowy pułku wynosił 4501 oficerów i żołnierzy, a więc był niemal zgody z etatem wojennym. W pułku służyło 36 oficerów.

Do walki pułk wszedł siłami 3 i 4 batalionu nocą z 28.02 na 1.03.1915 r. wyruszając przed północą z Kalnicy, gdzie dotarł 28.02 wieczorem po forsownym marszu. 3 batalion ppłk Naumienki skierowano do ataku na Maniłową, a 4 baon przejął pozycje na styku z lewym skrzydłem 49 pp w rejonie Rabego. Żołnierze ppłk Naumienki do 4.00 dotarli w rejon dotychczasowych okopów rosyjskich pod szczytem Maniłowej, był to ostatni moment bo w rejonie tym pozostały jedynie szczątki 2. kompanii 52 pp i 2. kompanii 50 pp, liczące około 140 ludzi. W godzinę później żołnierze 3 baonu znienacka przypuścili gwałtowny atak na bagnety, odzyskując część z utraconych okopów i biorąc do niewoli kilkudziesięciu jeńców. Wskutek poniesionych strat, dla utrzymania odzyskanej linii niezbędne było wysłanie paru kompanii z pozostawionego rezerwie 1 baonu. Częściowy opis tych wydarzeń z punktu widzenia strony austro-węgierskiej przedstawiłem w postach z 22 listopada 2021 „Hans Stöfler, Lt., kuk IR 85, poległy pod zachodnim szczytem Maniłowej” oraz z 29 marca 2022 „Maniłowa – polegli kuk IR 85”. Pod koniec dnia próbę odbicia zajętych przez Rosjan pozycji podjęła strona austro-węgierska. 137 pp poniósł znów znaczące straty od skrzydłowego ognia ckm, co skłoniło d-cę 3 batalionu do przygotowania na następny ranek kolejnego ataku, mającego wyeliminować to zagrożenie. Działania podejmowane w następnych dniach wiązały się z wysokimi stratami – stany osobowe w poszczególnych kompaniach stopniały do w najlepszym razie 100 ludzi. Wskutek tego 11 marca do znajdujących się na linii walk pododdziałów przekazano 360 rezerwistów z uzupełnienia - 100 z nich otrzymały 5 i 6 kompanie zajmujące najbardziej eksponowane odcinki na szczycie Maniłowej. Jednakże wartość otrzymanych uzupełnień z okazała się niska – przysłani rekruci z terenu Mołdawii byli kiepsko wyszkoleni i nie mieli w ogóle ducha walki. Co więcej na front dotarli bez karabinów, a te które udało się dla nich uzyskać ze składów polowych w Zagórzu, były bez bagnetów. To zresztą dowodzi niewyobrażalnego bałaganu na tyłach rosyjskich, bowiem rosyjskie Mosiny wz. 1891 były fabrycznie przystrzeliwane właśnie z nałożonym bagnetem, zatem broń dostarczona bez bagnetu wymagała ponownego przystrzelania i odpowiedniej regulacji przyrządów celowniczych, bez czego trudno było z niej w coś trafić. Moja dygresja: jak widać dziś na Ukrainie, ta historia znów się powtarza.

Sytuacja 137 pp znacznie pogorszyła się, kiedy 12 marca 1915 r. austro-węgierscy pionierzy na odcinku kk LIR 24 wysadzili pod okopem 5 kompanii 250 kg ekrasitu. Wg źródeł rosyjskich miało to miejsce ok 18.00, choć nie wiadomo wg jakiej strefy czasowej podano te dane. W wybuchu utracono wszystkie znajdujące się tu karabiny maszynowe, ucierpieli również żołnierze 6 kompanii, o dziwo dowodzący 5 kompanią praporszczyk Łomiejko ocalał, później przedstawiono go zresztą do odznaczenia za postawę wykazaną podczas 12 dni walk. Tu kolejna dygresja, jakimi to zachętami usiłowano podtrzymać nadszarpnięte morale: oprócz wniosków o odznaczenia na każdą kompanię przydzielono po 10 rubli (tak!) do podziału na żołnierzy – a ponieważ w tym czasie żadna z kompanii nie miała już stanu większego niż 75 osób, to wypadałoby trochę więcej jak 10 kopiejek na głowę! Szturm przeprowadzony przez wiedeńskich landwerzystów natychmiast po wybuchu miny spowodował odcięcie wysuniętych najbardziej ku południowi pozycji obsadzonych przez 6, 7, 10 kompanię – te gromadnie poddały się nacierającym. Podobny los spotkał 3 kompanię – co ciekawe, nie bacząc na okoliczności w jakich to miało miejsce, dowódca 137 pp oskarżył przed polowym sądem dywizyjnym żołnierzy z tych pododdziałów o tchórzostwo. Żeby zamknąć sprawę nagród – ostatecznie oficerom pułku przyznano 3 wyższe odznaczenia w postaci „Szabli Św. Jerzego” – nastąpiło to niezwykle szybko, bo już 1 maja 1915 r.. Wyróżniono nimi zostali: Петр Науменко, ppłk, d-ca batalionu, Александр Авдиев, kpt., d-ca kompanii, Дмитрий Раков, kpt. p.o. d-cy batalionu. W rozkazach nagrodowym jako datę wyróżnienia w walce wskazano dni 28.02. – 1.02.1915.

Niczym przejdę do omówienia strat 137 pp, wspomnę, że szczegółowe przedstawienie przebiegu walk planowane jest w wystąpieniu Radima Kapavika, jakie mam nadzieję dojdzie do skutku w dniu 1 października br. podczas sesji naukowej planowanej w Baligrodzie. To jeden z aspektów działań w ramach „projektu Maniłowa”. Ci którzy przybędą do Baligrodu, będą mogli również zobaczyć wystawę artefaktów pochodzących z eksploracji pobojowiska, ilustrowaną fotografiami z epoki. Będzie można też posłuchać wystąpień osób znanych już Wam choćby z publikacji na naszym FB. O ile rzecz jasna nic nadzwyczajnego nie stanie na przeszkodzie - ostatnie lata wszak w takie sytuacje obfitowały: epidemia, a potem wojna…

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez. & Yurii Fatuła

Straty 137 pp

Największą ilość poległych pułk stracił w dniach 3-4 marca, a następnie 12-13 marca 1915. Niestety, dostępne nam skany skoroszytów „spisków” nie pozwoliły na odczytywanie rubryk odnoszących się do miejsc pochodzenia poległych, bo akurat te wypadają na zgięciu wynikającym ze zszycia kart. Zgodnie z zapisem w dzienniku działań bojowych 13 marca na dotychczasowych pozycjach pułku znajdowało się 1200 ludzi, ale tylko dlatego, że z rezerw dotarł tu 1 batalion 167 pp i 2 kompanie 139 pp – ten ostatni miał w następnych dniach przejąć całość pozycji.

W meldunkach o stratach wykazano, że z szeregów pułku do 15 marca ubyło 1260 ewakuowanych do szpitali. Dalszych ok. 1130 ludzi wykazano jako zaginionych. Spośród tych ostatnich później 103 odnalazło się na listach Czerwonego Krzyża jako jeńcy wojenni. Spora ilość osób określonych jako „przepadłe bez wieści” faktycznie zginęła, w szczególności dotyczyło to 5 kompanii, której okopy znalazły się w epicentrum wybuchu. Dokumenty rosyjskie zawierają dane 200 poległych ze 137 pp, co do których już w połowie marca 1915 r. istniała pewność, że polegli w masywie Maniłowej.

Кузьмин Михаил Андреевич, ppor., +1.03.1915, k. 810 m
Корогод Андрей Петрович, st. szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Соломатин Василий Ильич, szer., +2.03.1915. k. 810 m,
Агарков Михаил Иванович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Гуменников Лаврентий Григорьевич szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Шевцов Фаддей Павлович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Коломиец Игнатий Гаврилович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Видавский Франц Петрович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Григорьев Николай Иванович, szer., +2.03.1915, : k. 810 m,
Мальцов Михаил Евсеевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Терещенко Михаил Иванович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Бардаков Харитон Федотович, szer., +11.03.1915, k. 810 m,
Подъяблонский Егор Михайлович, st. szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Жолобнев Степан Лукьянович kpr., +2.03.1915, k. 810 m,
Акимов Федор Миронович szer., +2.03.1915, k. 810 m
Черепанов Иван Емельянович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Семенов Иван Семенович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Юровец Игнатий Петрович szer., +, 2.03.1915, k. 810 m,
Илюшенко Тит Андреевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Логунов Иван Иванович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Журавлев Николай Петрович szer., + 2.03.1915, k. 810 m,
Серегин Фоломей Павлович szer., + 2.03.1915, k. 810 m,
Макаров Иван Федорович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Воропаев Иван Иванович, szer., +, 5.03.1915, k. 810 m,
Ермошин Тимофей Иванович, szer., +, 5.03.1915, k. 810 m,
Соловьев Константин Яковлевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Ваейко Илья Иванович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Душин Василий Иванович, szer., +12.03.1915,k. 810 m,
Горин Влас Иванович szer., +,12.03.1915, k. 810 m,
Крамаренко Петр Федотович, kpr., + 12.03.1915, k. 810 m,
Кохань Иван Ануфриевич, kpr. +12.03.1915, k. 810 m,
Стратиенко Василий Дмитриевич kpr., + 12.03.1915, k. 810 m,
Рябенький Василий Никифорович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Сень Павел Семенович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Степанюк Кузьма Михайлович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Ротарь Антон Федорович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Франковский Иосиф Иванович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Копыл Алексей Федорович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Кисиль Семен Саввич szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Щепак Гавриил Федосьевич szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Шепель Яков Власович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Белик Стефан Васильевич szer., +,12.03.1915, k. 810 m,
Радченко Стефан Ильич szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Рычка Макар Ефимович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Коваленко Илья Дмитриевич szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Нечитайло Федот Евсеевич szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Карпенко Гавриил Иванович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Коломиец Григорий Александрович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Малодык Петр Романович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Ефимец Дмитрий Иванович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Брыкун Иоил Григорьевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Валчановский Иван Ильич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Шульга Григорий Григорьевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Гриб Григорий Осипович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Носенко Георгий Кириллович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Кузьменко Яков Андреевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Патлай Стефан Павлович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Житарь-Ивасюк Петр Иванович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Колдаев Мартын Васильевич szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Калуцкий Василий Ефимович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Пронин Григорий Прокофьевич szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Щербаченко Василий Павлович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Бартасевич Вучлав Изидров st. szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Исаев Илья Максимович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Никитин Александр Семенович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Хорошавцев Яков Николаевич st. szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Хорошавцев Михаил Николаевич st. szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Дорожкин Петр Иванович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Кузин Василий Карпеевич szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Проходков Захар Иванович szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Харитонов Евдоким Харитон. szer., yбит 2.03.1915, k. 810 m,
Масленченок Семен Фомич szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Жижелев Иван Иванович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Солдатенко Кузьма Андреевич szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Свирин Яков Гаврилович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Букреев Григорий Иванович szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Бондарев Констант. Наумович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Карлов Степан Константинович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Наумов Яков Григорьевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Логинов Федор Савельевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Медведев Семен Федотович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Набатов Макар Гаврилович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Сафронов Лаврентий Васильевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Лопатин Семен Иванович, plut., +9.03.1915, k. 810 m,
Цимбулов Терентий Яковлевич, plut., +2.03.1915, k. 810 m,
Набережных Николай Иванович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Лапейкин Сергей Иванович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Иванов Степан Артамонович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Косякин Василий Борисович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Шавыкин Андрей Сергеевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Калужский Иван Степанович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Фролов Александр Михайлович, szer., +5.03.1915, k. 810 m,
Вечерин Степан Николаевич, st. szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Содкопаев Антон Филиппович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Васильев Василий Алексеевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Карпов Архип Евдокимович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Краля Лука Федорович, plut., +12.03.1915,, k. 810 m,
Еременко Александр Гаврилович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Стеблинский Кирилл Иванович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Бернацкий Иван Семенович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Соколенко Афанасий Павлович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Сидоренко Афанасий Семенович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Решетник Спиридон Иванович szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Пономаренко Сергей Евстафьевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Дубана Моисей Степанович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Лобунец Стефан Матвеевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Заман Петр Тимофеевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Калина Арсений Гаврилович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Шадловский Владимир Васильевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Литовченко Никита Максимович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Заболотный Гавриил Сидорович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Хименко Федосий Григорьевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Синеоков Митрофан Иванович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Пугач-Калач Николай Нейстер, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Байдук Тит Игнатьевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Кириллов Ефим Стефанович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Спельчук Стефан Васильевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Бедин Василий Тихонович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Степанов Василий Васильевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Савостиков Тимофей Кириллович, st. szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Гамза Григорий Петрович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Левин Дмитрий Герасимович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Сакаль Емельян Харитонович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Панченко Иван szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Требухин Петр Семенович, st. szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Ермошин Яков Климентиевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Шевченко Василий Васильевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Нечаев Никита Андреевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Приходоков Захар Иванович, szer. +2.03.1915, k. 810 m,
Кондаков Осип Матвеевич, st. szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Галеев Нагамедзян-Абдул, st. szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Аненков Иван Васильевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Конюхов Яков Агафонович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,,
Коновец Трофим Данилович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Афонин Тимофей Николаевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Акимочкин Михаил Иванович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Насибулин Яруга szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Кудинов Сергей Ильич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Полевой Иван Якимович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Бочков Андрей Максимович, st. szer., +9.03.1915, k. 810 m,
Ломов Иван Авдеевич szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Опальков Антон Степанович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Фоменцев Матвей Васильевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Томин Иван Иванович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Савостьянов Ларион Кузьмич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Кузьминский Нестор Антонович, st. szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Калиник Василий Григорьевич, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Злобин Герасим Петрович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Цибин Иосиф Маркович, kpr., +2.03.1915, k. 810 m,
Гетманский Иван Мартынович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Хаперский Сергей Николаевич, st. szer., +5.03.1915, k. 810 m,
Петрухин Иван Емельянович, szer., +5.03.1915, k. 810 m,
Фомин Ефим Кириллович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Лотарев Федор Иванович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Чурбаков Дмитрий Кириллович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Мацкевич Михаил Георгиевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Береговой Никифор, kpr., +12.03.1915, k. 810 m,
Барабаш Роман Степанович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Кушнир Андрей Леонтьевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Бутурлик Тимофей Николаевич, st. szer., +12.03.1915, k. 810 m,,
Миханюк Селиверст, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Луцик Трофим Антонович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Слюсарь Федор Георгиевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Моторный Федор Степанович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Близкий-Бицак Михаил Данилович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Бакум Захарий Максимович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Мозговой Василий Яковлевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Вакула Дмитрий Демьянович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Заруба Григорий Игнатьевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Косенко Федор Сергеевич, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Ивашин Даниил Силов, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Литвиненко Харитон Никитович, szer., +12.03.1915, k. 810 m,
Чередник Петр Карпеевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Скорик Иван Трофимович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Мыщук Павел Феодосьев, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Гоций-Готулий Иосиф Васильевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,,
Сливка Стефан Кирьянов, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Симаков Семен Петрович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Малежиков Василий Александрович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Орлеан Эрнст Федорович, szer., +2.03.1915, k. 810 m,
Пономарев Тимофей Кузьмин, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Артемкин Михаил Яковлевич, kpr., +3.03.1915, k. 810 m,
Мухортов Иван Гаврилович, st. szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Афонин Федор Корнеевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Юсупов Абдул-Хак, szer., +3.03.1915, k. 810 m,,
Гришак Андрей Акимович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Трубицын Андрей Семенович, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Еланцов Архип Ананьевич, szer., +3.03.1915, k. 810 m,
Хайрузов Шарофидин Морсал, szer., +14.03.1915,
Ромащенко Абрам Николаевич, szer., +14.03.1915,
Чибизов Петр Григорьевич, szer., +14.03.1915,
Берунинских Егор Николаевич, szer. +14.03.1915,
Жаворонков Иван Егорович, szer., + 14.03.1915
Смоляков Павел Григорьевич, szer., + 14.03.1915
Пешков Стефан Васильевич, szer., +14.03.1915
Болгов Филипп Федорович, szer., +14.03.1915
Журавлев Даниил Моисеевич, szer., + 14.03.1915
Рындин Антон Парфенович, szer., +14.03.1915
Перемидов Иван Федорович, szer., +14.03.1915
Ухловских Федор Борисович, szer., +14.03.1915

Zdjęcia:

1. Jak zwykle nie mamy zbyt wielu zdjęć armii rosyjskiej, ale Yurii dysponował pocztówką ze zdjęcia zrobionego jeszcze w końcu sierpnia 1914 r. przedstawiającą pododdziały 137 pp w marszu na terenie Galicji.

2. Zdjęcie przedstawiające rosyjskich kawalerzystów na biwaku – w różnych okresach walk o Maniłową Rosjanie również zmuszeni byli sięgać po spieszone szwadrony konnicy, wycofywane niezwłocznie, gdy tylko podciągali z rezerw jednostki piechoty.

3. Rosyjskie kuchnie polowe nad karpacką rzeką – być może wykonano je nad rz. Wiar wiosną 1915 r.

4. Bieszczadzkie pobojowisko – południowy skłon Kiczery Sokolickiej w rej. Sianek. Marzec 1915 r.

36884