Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Batory Józef

Treść


Józef Batory (1914-1951), ps. "Argus", "Wojtek", kpt.
Urodził się w Weryni, pow. Kolbuszowa. Po odbyciu służby wojskowej podjął w 1937 r. studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie okupacji niemieckiej działał w ZWZ-AK jako oficer łączności Obwodu AK Kolbuszowa. W nocy z 8 na 9 lipca 1944 r. współorganizował przyjęcie w okolicach Porab Kupieńskich alianckiego zrzutu broni i amunicji. Uczestniczył czynnie w akcji "Burza". Od listopada 1944 r. był adiutantem komendanta Obwodu AK Rzeszów. Od września 1945 r. działał w Zrzeszeniu WiN w Krakowie, odpowiadał za łączność zewnętrzną. Jednocześnie został szefem kancelarii i archiwum Obszaru Południowego WiN. W styczniu 1947 r. wszedł w skład IV Zarządu Głównego WiN. Zorganizował w Warszawie i na Wybrzeżu sprawnie działający system punktów kontaktowych dla odbioru i przerzutu korespondencji, przesyłek i kurierów z Delegatury WiN na Zachodzie. Aresztowany 2 grudnia 1947 roku. Po trzyletnim śledztwie został skazany w październiku 1950 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

34475