Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Walter Freiherr von Wildburg

Treść


 

 

Hptm. Walter Freiherr von Wildburg, kuk PB 9, poległy 16 października 1914 r.

Zaglądając na naszą stronę http://www.przywrocmypamiec.pl/, w zakładce poświęconej liście żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Rozwadowie Stalowej Woli, pod pozycją 714 znajdziecie zapis: „Wiltburg, baron, kapitan, *(?) Rosja, + październik 1914, gr. (?)". Był on zgodny ze stanem wiedzy, jakim dysponowałem podczas prac nad monografią „Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem", a podstawą do jego umieszczenia były zapisy z Księgi Zgonów parafii rozwadowskiej.

Tymczasem, jak się okazuje, chodzi o oficera austro-węgierskich pionierów – kpt. (Hptm.) Waltera Freiherr von Wildburg, urodzonego w 1873 r. w Ujvidek w komitatcie Bacs Bodrog. Po ukończeniu Szkoły Kadetów Pionierów rozpoczął służbę w stopniu kadeta – zastępcy oficera w kuk Pionier Baon 4, gdzie uzyskał awans na podporucznika w korpusie pionierów. Z dniem 1 listopada 1899 r. awansował na stopień Oberleutnant (Pioniertruppen) i wkrótce potem odkomenderowano go na stanowisko wykładowcy do Szkoły Kadetów Pionierów w Temesvar. 28 października 1909 r. awansował na kapitana (Hauptmann) i przeniesiono go do kuk PB 7, skąd po paru latach ponownie wrócił jako wykładowca do Szkoły Kadetów Piechoty. Po mobilizacji znalazł się ponownie w macierzystym baonie, gdzie objął dowództwo 2 kompanii. 16 października 1914 r. jego pododdział miał zabezpieczyć przeprawę własnych wojsk podczas próby uchwycenia przyczółków na wschodnim brzegu Sanu w okolicy Rozwadowa. Wtedy też zginął wraz z jednym ze swych oficerów i jeszcze paroma podwładnymi. Został pochowany w Pławie, ekshumowany jesienią 1915 r. a szczątki przeniesiono na cmentarz rozwadowski. Ponieważ brak jest o nim zapisu w Karcie Katastralnej, wynika że do tego czasu nie zachowała się tabliczka z prowizorycznego krzyża, stąd pochowano go w Rozwadowie jako NN, w jednym z bezimiennych grobów zbiorowych.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

We would be grateful to anyone who could help us with creating this virtual war cemetery in Rozwadów - Stalowa Wola by sending us scans of any photos of the soldiers buried here from private family archives.

 

34474