Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Gupf Franz

Treść

Kolejny poległy żołnierz austro-węgierski Titfldw Franz Gupf, kuk IR 14 - wirtualny cmentarz wojenny w Nisku
Dzięki zdjęciu otrzymanemu od Kol. Krzyśka Barana możemy pokazać kolejnego spośród kilkuset poległych pochowanych na Barcach. Franz Gupf urodził się w 1883 r w Steyr, prowadził w mieście własną gospodę, posiadał również kamienicę. Sądząc z rocznika, po ogłoszeniu mobilizacji latem 1914 r., nie podlegał natychmiastowej mobilizacji. Ponieważ jednak Franz odbywając służbę zasadniczą pozostał w macierzystym kuk IR 14 kilka lat dłużej i dosłużył się stopnia plutonowego (Zgsf.), a w cywilu aktywnie udzielał się w lokalnej organizacji strzeleckiej (k.k. priviglierte unif. Bürgerkorps Steyr), za obowiązek uznał zgłoszenie się do macierzystej jednostki, gdzie jako podoficer rezerwy został w pierwszej kolejności znowu wcielony do służby. Trudno powiedzieć, kiedy otrzymał czasowo stopień sierżanta, na pewno jednak wyróżnił się w walkach, bo jeszcze przed śmiercią wnioskowano o wyróżnienie go (małym) Srebrnym Medalem za Dzielność (silb.Tapferkeitsmedaille 2 Kl.), który formalnie otrzymał z nadania Naczelnego Dowództwa Armii już pośmiertnie na początku grudnia 1914 r. Sądząc z daty śmierci, musiał polec podczas ostatniej fazy nocnego przemarszu IR 14 z Jeżowego pod Nisko, gdzie po kilkugodzinnym odpoczynku od 6.00 dnia 20 października 1914 r. poszczególne baony pułku rozpoczęły natarcie na rosyjski przyczółek na odcinku Nisko (włącznie) po Racławice (wyłącznie). Oficjalnie o jego śmierci powiadomiono komunikatem na Liście strat w 1916 r. (VL 386 z 04.03.1916).
Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.
28124