Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Jabłonki gm. Baligród: cmentarz wojenny

Treść


Cmentarze wojenne w Jabłonkach

Pierwsze pochówki wojenne w Jabłonkach miały miejsce w końcu września 1914, kiedy zmarło tu kilku spośród izolowanych we wsi chorych na cholerę żołnierzy kuk IR 23 – pochowano ich na starym cmentarzu cholerycznym z pierwszej połowy XIX w. Do końca 1914 r. pochowano tu łącznie 28 żołnierzy zmarłych z chorób lub ran – w większości na cmentarzu przy cerkwi. Począwszy od lutego 1915 miały we wsi miejsce liczne pochówki ofiar walk toczonych na okolicznych wzniesieniach, przeważnie zmarłych podczas transportu do działającego w zabudowanich dworskich szpitala polowego ITDivSanAnst 32, bądź jego pacjentów. Inwentaryzację grobów w okolicy jesienią i zimą 1915/16 prowadziła żandarmeria krajowa – pracami tymi kierował komenda okręgowa Lisko. Pierwsze spisy mogił w okolicy zakończono 30 grudnia 1915 r., podpisywał je Vitzewachtmeister Michał Branowski z posterunku Baligród. Już po zakończeniu wojny, na przełomie 1925/26 r. przeprowadzono ekshumację grobów pojedynczych rozproszonych po okolicy, przenosząc wówczas szczątki 116 poległych z 44 mogił na cmentarz gminny/parafialny obok cerkwi, gdzie znajdowało się już wiele grobów żołnierskich – w efekcie na cmentarzu gminnym w 1929 r. było co najmniej 50 grobów pojedynczych i masowych, o których napisano że są „w stanie zaniedbanym". Wśród nich miały być „groby masowe murowane, nie do ekshumacji" z pochówkami żołnierzy kuk IR 86. Pułk ten walczył wprawdzie na odcinku między Jabłonkami a Radziejową, ale znaczna część ewakuowanych rannych bądź chorych umierała we wsi i tu była chowana. Podobne obmurowane groby masowe kryły poległych z kuk IR 44 i 94. Można domniemywać, że chodziło o obramienia nasypów wykonane z kamienia łamanego na miejscu. Z dokumentów Inspekcji Przemyskiej można wywnioskować, że zostały one uporządkowane w okresie jesień 1916 – czerwiec 1917, jako odrębne cmentarze pułkowe – ten kryjący szczątki żołnierzy kuk IR 94 znajdował się na terenie „Las Lipowa" (pod kulminacją Jawor 827 m) i nie został ekshumowany. Na gruncie należącym do dworu, w pobliżu zabudowań folwarku na wypłaszczonym stoku Kiczurki znajdowało się ok. 50 pochówków pojedynczych, otoczonych prymitywnym płotem ze ścinków tartacznych – stan utrzymania tego obiektu w 1929 r. oceniono jako dobry. Kolejny, kryjący 86 NN poległych obu stron, cmentarz z 21 grobami masowymi i pojedynczymi z kamiennym obmurowaniem znajdował się na grzbiecie Równy Wierch, opadającym od południa równolegle do drogi Cisna – Baligród. Ten ostatni obiekt założono podczas przedostatniej wojennej akcji oczyszczania pobojowiska z zimy 1917/18, kończąc prace wiosną 1918 r. (nie został potem ekshumowany). Przy południowym krańcu wsi, na polu Iwana Fedorka, znajdował się obiekt uporządkowany wiosną 1916 r. pod nadzorem Aleksandra Mosera, feldkurata dywizynego 27 ITD, kryjący szczątki 50 poległych. Odrębnego omówienia wymagałoby przebieg tzw. komasacji, w świetle zbadanej dokumentacji jawi się on w wyjątkowo niekorzystnym świetle, prace te prowadzone były niechlujnie, a jeśli tylko był jakiś pretekst, odpowiedzialni za ich przebieg rezygnowali z przeprowadzania prac. Z drugiej strony, właśnie dzięki temu możliwe będzie przywrócenie ludzkiej pamięci przynajmniej części pochowanym w Bieszczadach żołnierzom Wielkiej Wojny.

Lista poległych i zmarłych żołnierzy pochowanych na terenie Jabłonek

Kwerendy: Tomasz Nowakowski, płk SG w rez., Radim Kapavik, Roman Frodyma

Opracował: Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Wykorzystano: miesięczne meldunki o stratach pułków armii austro-węgierskiej, dokumentację c. i k. Inspekcji Grobów Wojennych w Przemyślu, zbiór kart poległych z Archiwum Wojskowego w Pradze, opracowania KVH ze Słowacji, urzędowe Listy Strat oraz Wiadomości o Rannych i Chorych za lata 1914-19.

O ile wynikało to ze źródeł, starałem się zaznaczyć konkretne miejsce pochówku (cm. choleryczny, Las Lipowa, przy cerkwi, przy folwarku, itd.) Zachowałem również niektóre swoje uwagi naniesione podczas pracy nad listą, w rodzaju odesłania do źródeł drukowanych). Niemal wszyscy żołnierze kuk IR 86 zostali pochowani przy cerkwi, tu również pochowano prawie wszystkich oficerów.

Ogólną liczbę pochowanych w Jabłonkach należałoby zwiększyć o dalszych ok. 100 NN żołnierzy armii austro-węgierskiej. Na tym etapie nie jest jeszcze możliwe (nawet) przybliżone określenie liczby pochowanych tu żołnierzy rosyjskich, źródła z epoki wymieniają tylko pewną (kilkadziesiąt) liczbę grobów masowych Rosjan, bez podania ilości pochowanych. Być może da się to ustalić w przyszłości przy badaniu źródeł rosyjskich. Lata pracy nad badaniem cmentarzy wojennej pozwalają mi stwierdzić że zawsze jest możliwe dotarcie do jeszcze nie wykorzystanych źródeł.

Zust. = zustandig: przynależny jeśli inaczej to geb.=geboren: urodzony

 1. Adamcsi Andreas, Korp., kuk IR 32, 4 Kp., *1891 Budapest, +6.03.1915
 2. Agoston Emmerich, Inft., (?), *1890, Janosfalva, Bacs Bodrog, +26.09.1914, cm. choleryczny
 3. Andree Tibor, ER Tit.Gefr., kuk IR 86, 1 Kp., *1890 Szenttamas/Srbobran, Bacs Bodrog, +27.03.1915
 4. Ápity István, Inft., kuk IR 6, 1 Kp., *1893 Zsabyla, Bács Bodrog, +28.02.1915
 5. Arvay Peter, Lst.Inft., kuk IR 32, *1897 Budapest, +21-31.03.1915
 6. Asztalos Mihály, kuk IR 69, 1 Kp., *1894 Dunapentele, Fejér, +22.03.1915, poległ Maniów, pochowany Jabłonki
 7. Auer Ferdinand, Fähr idR, kuk IR 32, *1889 Budapest, +9.03.1915
 8. Baics Koloman, ER Inft., kuk IR 86, *1886 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 9. Bajusz Stefan, Res.Inft., kuk IR 86, 2 Kp. *1884 Ada, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 10. Balázs János, Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 34, 1 Kp., *1890 Felsőtelekes, Borsod, +4.03.1915
 11. Balga Pal, ERInft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 India, Szerem, + 28.02.1915 (VL 155 v. 6-te Apr 15)
 12. Bálint Gyula, Res.Korp., kuk IR 6, 2 Kp., *1886 Nagyenyed, Alsó-Fehér, +9.03.1915
 13. Balizs Mathias, Fdw.KdttAsp., kuk IR 86, 5 Kp, * 1888 Szenttamas/Srbobran, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 14. Balizs Kristof, Inft, kuk IR 86, 3 ErsKp., *1893 Szenttamas/Srbobran, Bacs Bodrog, + 4.03.1915
 15. Balog Josef, Inft., kuk IR 86, *1893 Kossuthfalva, Bacs Bodrog, +5.03.1915
 16. Balog Ludwig, ERInft., kuk IR 44, *1882 Gamás, Lengyeltóti, +13.03.1915
 17. Balogh Johann, Inft. kuk IR 34,*(?), +19.03.1915
 18. Banayi Ludwig, Inft., kuk IR 86, 16 Kp, *1891 zust. Feketehegy, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 19. Bancsi Stefan, Inft. kuk IR 86, *1890, zust. Darany, +2.03.1915
 20. Barkoczi Wilhelm, Inft., kuk IR 86, 16 Kp.,*1893 Csantar, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 21. Barth Josef, ERInft, kuk IR 94, *1890, Meziboří, Jablonné v Podještědí, +18.02.1915 (Las Lipowa)
 22. Ba(o)rath Ludwig, Lst. Inft. kuk IR 44, *1894, Ozora, Tolna, +13.03.1915
 23. Basztiancsic Adalbert, Lst. Inft., kuk IR 86, * 1894, zust. Budapest, +28.02.1915
 24. Batalics Franz, ERInft., kuk IR 44, *1884, Użhala, Somogy, +13.03.1915
 25. Bauhof Franz, Inft., kuk IR 94, *1893, Savlova Lhota/Schlag, Gablonz, +5/9.02.1915 (Las Lipowa)
 26. Bazso Bodi, Inft. kuk IR 44, *1890 Koros, Nagykanizsa, +12.03.1915
 27. Beck Emerich, Korp., kuk IR 86, * 1893 Szabadka, Bacs Bodrog, + 3.03.1915
 28. Bedecs Antal, KdtAsp., kuk IR 44, 9 Kp., *1892 Budapest, +14.03.1915 (DivSanAnst. 32)
 29. Belosevits Karl, Inft., kuk IR 23, *1892 Zambor, Bacs Bodrog, +23.03.1915
 30. Benedek Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1892 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 31. Benis Michael, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 32. Bereczk Emerich Georg, Res.Zgsf. Tit.Fldw., kuk IR 86, 16 Kp., * 1884 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 33. Berenyi Andras, ER Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1884 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 34. Bernfeld Samuel, Lst.Inft., kuk IR 86, *1886 zust. Budapest, +25-28.02.1915
 35. Bicskey Lukas, Inft. kuk IR 86, 2 Kp., *1893 Magyar Kanizsa/Kanizja, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 36. Binder Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, 15 Kp., *1892 zust. Budapest, +28.02.1915
 37. Blasko Berthalan Ludvig, Zgsf., kuk IR 34 *1890 Diosgyör, Miskolcz, +7/9.03.1915
 38. Blatniczky Adalbert, Inft., kuk IR 25, *(?), +15.03.1915
 39. Bleier Arpad, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1897 Budapest, +28.02.1915
 40. Bodo Johann, Inft., ku LIR 20, *(?), +14.03.1915Borborovics János Mátyás, ER Inft., kuk IR 86, *1881 Szabadka, +5.03.1915
 41. Börcsök Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Bacsföldvar, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 42. Borgyoski Lázár, ER Inft., kuk IR 86, *1881, Zenta, Bacs Bodrog, + 2.03.1915
 43. Borsos Marton, ERInft., kuk IR 86, 7 Kp., *1884 zust. Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 44. Botoschka Alois, Lst.Inft., kuk IR 94, *1893 Bělá u Staré Paky, +7.02.1915, (Las Lipowa)
 45. Breitenbach Johann, Korp., kuk IR 34, *1887 Encs/Fulokercs, Abuajtorna, +5.03.1915
 46. Bugarszki Tamás, Inft., kuk IR 6, 3 Kp., *1893 Ófutak, Bács-Bodrog, +28.02.1915
 47. Bugyi István, Res.Inft., kuk IR 32, 9 Kp. 1882, Alsónémedi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +8.03.1915, Div.San.Anst. 32
 48. Burany Josef, Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1891 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 49. Buzas Matthias, Res. Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1889 zust. Bajsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 50. Csabai Michael, Res.Korp., kuk IR 86, *1885 Kishegyes, Bacs Bodrog, +25.03.1915
 51. Csabai Vinzenz, Res.Inft., kuk IR 86, 6 Kp. *1887 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 52. Csabi Urban, Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1891 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 53. Csanky Paul, Lst.Inft., kuk IR 86, *1893 Rakospalota, Pest, +25.03.1915
 54. Csernai Johann, ERInft., kuk IR 86, 3 Kp., *1887 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 55. Cserta József, Inft., kuk IR 32, *1893 Budapest, +23.03.1915, (Div.San.Anst. 32)
 56. Csibri Stefan, Res.Inft., kuk IR 86, *1889 Szenttamas/Srbobran, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 57. Csibrik Lajos, Gefr., kuk IR 34, 2 Kp., *1889 Emőd, Borsod, +3.03.1915
 58. Csikos Elias, ERInft., kuk IR 86, 4 Kp., * 1883 Martonos, Bacs Bodrog, +28.02.1915 (VL155 v. 6te Apr 15)
 59. Csipak Michael, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp.,*1893 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 60. Csőke János, Inft., kuk IR 32, 2Ers.Kp. *1891, Budapest, +15.03.1915
 61. Csordas Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Kishegyes, Bacs Bodrog, +25.03.1915
 62. Csotai Josef, Inft., kuk IR 34, Borsod, +2.04.1915
 63. Csozik Peter, Res.Inft., kuk IR 23, *1884 Raja, Vaskut, +24.09.1914 (cm. choleryczny)
 64. Cs(a)űrdar Anton, ERJg., kuk FJB 28, 4 Kp., *1885 Sikula, Arad, +19.02.1915
 65. Czibrik (Csibrik) Lajos, Zgsf., kuk IR 34, 2Kp., *1889 Emőd, Borsod, +10.03.1915 lista IR 34?
 66. Czikura András, Res.Inft., kuk IR 32, *1887 Kisoroszi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +26.03.1915
 67. Cziszler Peter, Inft., kuk IR 23, *1891 Zambor, Oeszallas, +24.09.1914 (cm. choleryczny)
 68. Czujkin Stefan, riadowoj, *(?) Rosja +(?)1915
 69. Damjanov György, ERInft., kuk IR 6, 3 Ers.Kp., *1885, Bácstóváros, Bács-Bodrog, +27.03.1915
 70. Demjén Sándor, Inft. kuk IR 32, *1891, Budapest, +8.03.1915
 71. Demko Franz, Tit.Zgsf., kuk IR 34, *1884 Sajolad, Borsod, +10.03.1915
 72. Denucza János, Jg., kuk FJB 28, 2 Kp., *1891 Felsőpojény, Bihar, +19.02.1915
 73. Der Michael, Res.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1885 Bacsföldvar, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 74. Dervadertis Johann, Inft., kuk IR 23, *1889 Mélykút, Bács-Bodrog, +24.09.1914, (cm. choleryczny)
 75. Dobo Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1892, Magyarka, Bacs Bodrog, +5.03.1915
 76. Dobrieski Emil Milan, ERInft., kuk IR 86, 16 Kp.,*1882 Martonas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 77. Dombai Franz, Lst.Inft. kuk IR 86, *1892 Riha, Szent Laszlo, Pest, +28.02.1915
 78. Döme Istvan, ERInft., kuk IR 86, 5 Kp., *1885 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 79. Dozsai Josef, Inft., kuk IR 86, 4 Kp.,*1896, Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 80. Draser András, ku 24 LIR, 1 Kp., Kisselyk, Nagy-Küküllő, +26.09.1914
 81. Draxler Leopold, Lst.Inft., kuk IR 91, 7 Kp., *1893 Angern, Kaplitz, +9.03.1915
 82. Dulies (Dulity) Mark, ERInft., kuk IR 86, 6 Kp.,*1892 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 83. Dupak Josef, ERInft., kuk IR 86, 5 Kp., *1888 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 84. Dusnoki Franz, Res.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1884 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 85. Eichler Franz, ERInft., kuk IR 94, *1882 Stražiste, +16.02.1915 (Las Lipowa)
 86. Eilhardt Ádám, Inft., kuk IR 6, 2 Kp., *1893 Paripás, Bács-Bodrog, +7.03.1915
 87. Eke Emerich, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1891 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 88. Fabian Paul, Inft., kuk IR 86, *1891 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 89. Farkas Márton, Lst.Inft., kuk IR 44, 2 Kp., 1892 Erdőcsokonya, Somogy, + 10.03.1915
 90. Fatyol Paul, Lst.Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1891 Magyarkanizsa, Bacs, +28.02.1915
 91. Feher Istvan, ERInft., kuk IR 86, 15 Kp., *1884 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 92. Fekete Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, 8 Kp., 1894 *Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 93. Forche Johann, Fähr., kuk IR 44, 3 Kp., *1895 Bärn, Morawy, +13.03.1915 (VL 487 v.17.10.1916)
 94. Franka András, ERInft., kuk IR 6, 1 Kp., * 1884 Dunagálos, Bács-Bodrog, +28.02.1915
 95. Franz Antal, ERInft., kuk IR 6, 3 Kp., *1890 Ópalánka, Bács-Bodrog, +9.03.1915
 96. Freund Heinrich, Lt idR., kuk IR 86, 8 Kp., *1883 Ottaslovitz, Prostějov, Morawy, +28.02.1915
 97. Friedrich Karl, Lst. Inft. kuk IR 94, *1894 Schumberg, +17.02.1915, (Las Lipowa)
 98. Gabler Martin, Lst.Inft., kuk IR 86, 5 Kp, *1894 zust. Solt Kiskun, Pest, +28.02.1915
 99. Gabor Stefan Josef, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 zust. Pacser, Bacsi Bodrog, +28.02.1915
 100. Galea Peter, ERJg., kuk FJB 28, 3 Kp., *1890 Magayrgepes, Bihar, +19.02.1915
 101. Galgoczi Mathias, Inft., kuk IR 86, *1892 Csantares, Bacs Bodrog, +18.03.1915
 102. Gallusz Julius, Inft., kuk IR 6, 10 Kp., *1889 Újpalánka, Bács-Bodrog, +8.03.1915
 103. Gardics Sebastian, ERInft, kuk IR 86, 15 Kp., *1885 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 104. Gärtner Friedrich, Inft., kuk IR 94, *1892 Glansendorf, +17.02.1915
 105. Gaspar Alexander, Lst.Inft., kuk IR 86, 2 Kp., *1894, Indija, Syrmien, Kroatia-Slavonia, +28.02.1915
 106. Gaspar Alexander, Lst.Inft., kuk IR 86, *1892 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 107. Gaspar Istvan, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., 1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 108. Geczi Johann, Inft, kuk IR 34, *(?) +5.03.1915
 109. Gimes Karl, Lst. Inft., kuk IR 86, *1894 Csantarer, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 110. Giesz Josef, Res. Vorm., kuk FHR 32, 4 Batt, *1888 Hőgyész, Tolna + 23.03.1915
 111. Glockler Ludwig, ERInft., kuk IR 44, *1883 Balvanyos, Tab, +14.03.1915
 112. Göczo Peter, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1890 Zenta Bacs Bodrog, +28.02.1915
 113. Gömöri Péter, kuk IR 23, 5 Kp., *1891 Mélykút, Bács-Bodrog, +24.09.1914, (cm. choleryczny)
 114. Gora Stefan, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp.,*1893 zust. Szabadka, Bacs Bodrog, +1.03.1915
 115. Goldmann Isidor, ERInft., kuk IR 86, 15 Kp., Szenttamas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 116. Gottfried József, KdtidR/Fähr, kuk IR 34, 6 Kp., *1887 Alsózsolca, Borsod, +13.03.1915
 117. Gresko Josef, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1893 zust. Kistarcsany, Pest, +28.02.1915
 118. Grosics Georg, Zgsf., kuk IR 44, *1888, Tarany, Somogy, +14.03.1915
 119. Grünwald Friedrich, Lst.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 86, *1894, zust. Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +1.03.1915
 120. Günther Josef, ERInft., kuk IR 94, *1890 Mšeno, Jablonec n/Nisou, +16.02.1915, (Las Lipowa)
 121. Gutwein András, Res.Korp.Tit. Zgsf., kuk IR 6, 6 Kp., *1883 Cservenka, Bács-Bodrog, +28.02.1915
 122. Guylias Josef, ERInft. kuk IR 86, 2 Kp., *1884 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 123. Gyulai Stefan, Lst. Inft., kuk IR 86, 2 Kp., *1894 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog +28.02.1915
 124. Gyaresan Johann, Res.Inft., kuk IR 86, 15 Kp., *1887, Nyiregyhaza, Szbadka, +28.02.1915
 125. Gyarmati Peter Franz, Tit.Waffmeist. I Kl., *1884 Nemetgyserg, Merologyes, Batonya, +15.03.1915
 126. Habram Johann, ERInft., kuk IR 86, 16 Kp., *1885 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 127. Hajdu Anton, Lst.Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1892 zust. Peterreve/Petrov Selo, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 128. Hajdu Georg, RUO II Kl., kuk IR 86, 15 Kp. *1886 Zenta, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 129. Halmos Viktor, Lt idR, kuk IR 86,16 Kp., *1881 Budapest, +28.02.1915
 130. Hambalko Alexander, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp., * 1892 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 131. Hanak Stefan, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp., * 1894 Zenta, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 132. Hangya Stefan, ER Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1887 Bacsföldvar, Bacs Bodrog, +10.03.1915
 133. Hartmann Pál, Fldw., kuk IR 32, *1891 Soroksár, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, + 21.03.1915
 134. Hauser Richard, Gefr.Tit.Korp., kuk IR 94, RgtSt, *1891, Novy Harcov, Liberec, +17.02.1915
 135. Hegedüs Stefan, Gefr.Tit.Korp., kuk IR 86, 16 Kp, *1890 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 136. Henko August, Lst.Inft., kuk IR 94, *1893 Cvikov, Jablonné v Podještědí, +7.02.1915 (Las Lipowa)
 137. Haumann Ferenc, Lst.Inft., kuk IR 6, 1 Kp., *1894 Szentfülöp, Bács-Bodrog, +2.03.1915
 138. Hepp Adam, Lst.Inft., kuk IR 86, 15 Kp.,*1894 Budapest, + 28.02.1915
 139. Hercseg Gabriel, ERInft., kuk IR 86, 5 Kp., *1883 Martonos, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 140. Herger István, Inft., kuk IR 44, 6 Kp., *1891 Nagymányok, Tolna, +7.03.1915
 141. Hezler Heinrich, Korp., kuk IR 94, *1891 Lindenau, Ceška Lipa, +16.02.1915 (Las Lipowa)
 142. Hoffmann János, Lst.Inft., kuk IR 6, 4 Kp., *1894 Újverbász, Bács-Bodrog, +3.03.1915
 143. Hollo Anton, Lst. Inft., kuk IR 86, *1892 zust. Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 144. Horkauf Oswald, Lst.Inft., kuk IR 94, *1894 Niederlichtenwalde, Jablonné v Podještědí, +9.03.1915 (Las Lipowa)
 145. Horvath Adalbert, ERInft., kuk IR 44, *1891 Peterhida, Somogy, +13.03.1915
 146. Horvath Josef, Res.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1884 Szabadka, Bacs Bodrog, +28/1.03.1915
 147. Horváth József, Inft., kuk IR 44, 6 Kp., *1896 Csurgó, Somogy, +7.03.1915
 148. Horvath József, Kp.Tamb., kuk IR 44, 6 Kp., *1890 Csurgo, Somogy, +13.03.1915
 149. Horváth József II, Inft., kuk IR 44, *1890, +13.03.1915
 150. Horvath Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894, zust. Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28/1.03.1915
 151. Ifkovics Vinzenz, Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1893 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1914
 152. Illés Ferenc, Lst.Inft., kuk IR 32, *1894, Szimő, Komárom, +13.03.1915
 153. Jakovlyevisc Damjan, Res.Inft, kuk IR 86, 15 Kp., *1886 Ada, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 154. Jakus János, Lst.Inft., kuk IR 32, 3 Kp., *1890 Váchartyán, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +24.03.1915 – Piaski/ pochowany Jabłonki
 155. Jámbor József, ERInft., kuk IR 69, MBaon, *1883 Kuldó, Fejér, +8.03.1915
 156. Jannsko Silveszter, Lst. Inft., kuk IR 86, *1894 Csantaver, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 157. Jašo Cvetko, Lt idR, kuk IR 72, 15 Kp., Vinkovci, Slavonien, +1.03-3.04.1915
 158. Jebavy Emil, Korp., kk LIR 24, 3 Kp., +6/8.03.1915 (VL 201 v. 26.06.1915)
 159. Jehn Johann, Inft., kuk IR 44, *1893 Kisdorog, Tolnau, +13.03.1915
 160. Jeli Ferenc, Fldw., kuk IR 69, 3 Kp., *1883 Bicske, Fejér, +7.03.1915
 161. Jenci Paul, Inft., kuk IR 86, * 1893 Szabadka, Bacs Bodrog, + 3.03.1915
 162. Jeskov Johann, Res.Inft.Tit.Gefr., kuk IR 86, 15 Kp., *1883 Paripas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 163. Jovanovics Dusán, Inft., kuk IR 6, 5 Kp., *1892 Bácstóváros, Bács-Bodrog, +24.03.1915
 164. Juha Géza, Inft., kuk IR 44, *1893 Komárváros, Zala, + 13.03.1915
 165. Juhasz Andreas, Inft., kuk IR 70, *(?) Nikinci, Ruma, +1-31.1915
 166. Juhasz Wilhelm, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894, Csantaver, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 167. Jurics Adalbert, Lst.Inft., kuk IR 86, 3 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 168. Jurics Lörincz, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 169. Kalmar Emmerich, Zgsf., kuk IR 44, *1886 Kalmancsa, Somogy, +13.03.1915
 170. Kanauer Johann, Lst.Inft., kk LIR 1, *1894 Wien, +7.03.1915 (DivSanAnst 32)
 171. Kanizsai Georg, Lst.Inft. kuk IR 23, *1894 Berdan, Opatin, +15.03.1915
 172. Kapalar Josef, ERInft., kuk IR 44, *1893 Szenyer, Marcali, +14.03.1915
 173. Kaplar Vinzenz, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1892 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 174. Katyanszki Paul, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1894, Szanttamas, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 175. Keckes Johann, Inft., kuk IR 86, 2 Kp., *1893 Mohol, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 176. Kecskes Paul, ERInft., kuk IR 86, *1881 Topolya, Bacs Bodrog, + 1.03.1915
 177. Keresztes Andreas, Lst. Inft., kuk IR 86, 14 Kp., *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, + 27.02.1915
 178. Keri Michael, Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1894 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 179. Kertesz (Kohn) Ludwig, Inft., kuk IR 86, 14 Kp., *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, +25.03.1915
 180. Kertesz Peter, ERInft., kuk IR 86, 16 Kp., *1888 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 181. Keszericze Mihály, Inft., kuk IR 44, 6 Kp., *1893 Szenta, Somogy, +12.03.1915
 182. Kikics Nikolaus, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 183. Kiraly Josef, Res.Inft.Tit.Gefr., kuk IR 86, 5 Kp., *1883, zust. Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +3.03.1915
 184. Kisbicska Paul Vinzenz, Lst. Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 185. Kispál János, Lst.Jg., kuk FJB 4, 4 Kp., Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok, +25.03.1915
 186. Kis Paul Franz, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1886 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 187. Kiss Alexander, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1893 Ada, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 188. Kiss Karoly Josef, Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1892, Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 189. Kiss Nikolaus, Inft. kuk IR 86, 8 Kp., *1893 Melykut, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 190. Knauer Johann, Lst.Inft., kk LIR 1, *1894 Wien, +7.03.1915 (DivSanAnst 32)
 191. Koch Franz, Inft., IR 86, 5 Kp., *1892, Pacser, Bacs Bodrog, +28.02.1915 (VL155 v.6.04.1915)
 192. Koch Henrik, ERKorp., kuk IR 44, 11 Kp., *1888 Majos, Tolna, +13.03.1915 (DivSanAnst 32)
 193. Kocsis Johann,ERInft. IR 86, 13 Kp, *1882 Kossuthfalva, Basc Bodrog, +28.02.1915
 194. Kohut Adolf, Lst.Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1894 Kossuthfalva, Bacs Bodrog, +28.02.1915 (VL155 v.6.04.1915)
 195. Konyevics Zsivko, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Mohol, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 196. Kopilovics Michael, ERInft., kuk IR 86, 5 Kp., *1884 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 197. Kormos Peter, Res.Gefr., kuk IR 86, 6 Kp., *1886 Kishegyes, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 198. Körtvelyessy Aladar(Aladan), Oblt., kuk IR 34, 11 Kp.,*1864 Lipany/Heteras, Sabinov/Saros, +3.03.1915
 199. Kovacevic Radovan, Inf., kuk IR 70, *(?) Jarak, Mitrovica, +1-31.03.1915=
 200. Kovacs Geza, Lst.Inft., kuk IR 86, 15 Kp., *1895 Sagvar, Somogy, +28.02.1915
 201. Kovacs Martin, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., 1893 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 202. Kovacs Stefan, ERInft., kuk IR 86, 7 Kp., *1885 Bacs Feketehegy, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 203. Kovacsics Peter, Inft., kuk IR 86, *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915 (VL155 v.6.04.1915)=
 204. Kövesdi Franz, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 205. Kramer Rezső, Oblt idR, kuk IR 32, 14 Kp., *1887 Kula, Bács-Bodrog, +7.03.1915
 206. Krisztian Nikolaus, Res.Zgsf., kuk IR 86, 5 Kp., *1883 Bacs Feketehegy, +28.02.1915
 207. Kudics Alexander, Inft. kuk IR 44, *1892 Gyula, +13.02.1915
 208. Kulacsin Theodor Lst.Inft., kuk IR 86, 15 Kp., *1894, Szenttamas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 209. Kuluncsic Stefan, Lst.Inft, kuk IR 86, 14 Kp., *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 210. Kuna Wenzel, Inft., kuk IR 94, *1891 Hruba Skala, Turnov, +18.02.1915, (Las Lipowa)
 211. Kunczius Johann, Kdt., ?, +21.03.1915 (być może tożsamy z Korp z IR 85, wtedy ur. Levoča, Spisz)
 212. Kurucz Alexander, Lst.Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1886 Kossuthfalva, +28.02.1915
 213. Kuszli Stefan, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1892 Szenttamas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 214. Lahota Josef, Mjr, kuk IR 70, *(?) Bojkovice, Uhersky Brod, +28.03.1915
 215. Lajesak Istvan, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 86, 8 Kp.,*(?) Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 216. Laszlo Franz, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1891 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 217. Latkovic Milan, Lst.Inft., kuk IR 70, *(?) Simanovei, Zemun, +1-31.03.1915
 218. Lázár Balázs, Lst.Inft., kuk IR 6, 1 Kp., *1889 Óverbász, Bács-Bodrog, +27.03.1915
 219. Lázár Mihály, Inft., kuk IR 69, *1894, Tolnanémedi, Tolna, +13.03.1915, (DivSanAnst 32)
 220. Lehan Stanislo, Inft., kuk IR 34, *1893 Topola, Snina, +7.03.1915
 221. Lehoczki Josef, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Ada, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 222. Lehotyan József, Gefr.Tit.Korp., kuk IR 25, 11 Kp.,*1891 Gyetva, Zólyom, +2.03.1915
 223. Lehpamez Josip, Inft., kuk IR 70, *(?) Orehove, Trencin, +1-31.03.1915
 224. Lenárd József, (?), Zsámbék, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +24.09.1914
 225. Lengyel Istvan, Inft., kuk IR 86, 8 Kp., *1892 Csantaver, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 226. Lepsényi József, Inft., kuk IR 69, 4 Kp., *1894 Sárbogárd, Fejér, +7.03.1915
 227. Letity Stefan Balthazar, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1892 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 228. Liszka Stanisław, Lst.Inft., kk LIR 20, *1895, Łuszowice, Chrzanów, +10.03.1915
 229. Lörincz Josef, ERInft., kuk IR 86, *1888 Topolya, Bacs Bodrog, +29.02.1915
 230. Lovró István, ERInft., kuk IR 44, 4 Kp., Somogyvámos, Somogy, +8.03.1915
 231. Lujesak Stefan, Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 86, *1886, Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 232. Mácsik Pál, Lst.Inft., kuk IR 69, MBaon, *(?) Fadd, Tolna, +6.03.1915
 233. Magda Johann, Inft. kuk IR 44, *1890 Nagyhomok, Somogy, +24.03.1915
 234. Majer Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1894 Nyiregihaza, Szaboles, +28.02.1915
 235. Majerovics Dávid, kuk IR 85, Keselymező, Máramaros, +4.03.1915
 236. Major Kálmán, Inft., kuk IR 34, 3 Kp., *1894 Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok, +5.03.1915
 237. Mak Stefan,ERInft., kuk IR 86, 5 Kp., *1885 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 238. Mandjuk Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 zust. Budakalasz, Pest, + 28.02.1915
 239. Manojlovics Georg, Res.Gefr., kuk IR 86, 5 Kp., +1889, Szenttamas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 240. Manosvill Stefan, Lst. Inft., kuk IR 86, 7 Kp., * 1893 Budapest, +2/4.03.1915
 241. Maries Franz, Inft., kuk IR 86, 13 Kp., *1890, zust. Örtilos, Somogy, +2.03.1915
 242. Marinkov Slavko, Inft., kuk IR 6, 2 Kp., *1893 Ósóvé, Bács-Bodrog, +7.03.1915
 243. Markus Gregor, Res.Inft., kuk IR 86, 8 Kp., *1884 Zenta, Bacs Bodrog, + 3.03.1915
 244. Marszang Nikolaus, Inft., kuk IR 86, 15 Kp., *1896 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 245. Maszler János, Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 34, *1892 Pere, Abaúj-Torna, +10.03.1915
 246. Máté Janos, Res.Inft., kuk IR 44, *1885 Kaposvár, Somogy, +13.03.1915, (DivSanAnst 32)
 247. Mati Josef, ERInft., kuk IR 44, *1885 Kaposmérő, Kaposvar, +11.03.1915
 248. Matity Georg, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1892 Szenttamas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 249. Matula Anton, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1892 Kiskunlaszhazi, Pest, +28.02.1915
 250. Matus József, ERInft., kuk IR 69, 14 Kp., *1884 Adony-Pusztaszabolcs, Fejér, +3.04.1915
 251. Matyasi Benjamin, ERInft., kuk IR 32, *1884 Makad, Pest, +9.03.1915
 252. Mazány Mihály, ERInft., kuk IR 6, 2 Kp., *1883 Újvidék, Bács-Bodrog, +8.03.1915
 253. Menyhart Josef, ER Inft., kuk IR 86, 2 Kp.,*1888 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 254. Merkovics Nikolaus, Lst. Inft., kuk IR 86, 13 Kp.,*1890 Szabadka, Basc Bodrog, +5.03.1915
 255. Meszaros Alexander, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894, zust. Vasad, Pest, +28.02.1915
 256. Meszaros Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Lajosmizse, Pest, +28.02.1915
 257. Meszaros Paul, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 23, *1883 Hercegszanti, Baja, +26.03.1915
 258. Meszaros Stefan, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 259. Mihalyi Georg, Lst. Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1884 zust. Magyarkanizsa, +5.03.1915
 260. Milunovics Gregor, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 261. Misser Lukas, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1893, Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 262. Mittel Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, 4 Kp., *1892 zust. Budapest, +28.02.1915
 263. Mohi Emmerich, Inft., kuk IR 86, 8 Kp. 1893 Kossuthfalva, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 264. Mojzsita Andreas, Res.Inft., kuk IR 25, 1881 Kovacsfalva, Zolyom, +9.03.1915 (Las Lipowa)
 265. Molnar Demeter, Lst. Inft., kuk IR 86, *1892, zust. Budapest, +27.03.1915
 266. Molnar Lukas, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 86, 15 Kp., *1888 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 267. Molnar Stefan, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1893 Ada, Bacs Bodrog, +28.02.1915Molnar Vinzenz, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1893 zust. Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 268. Mongyik Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Budakalasz, Pest, +28.02.1915
 269. Mrva Pavle, Lst.Inft., kuk IR 70, 1 Kp., *(?) Stara Pazova, Slavonia, +1-31.03.1915
 270. Munojlovics Georg, Gefr., kuk IR 86, *1891 Szenttamas/Srbobran, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 271. Muskovics József, ERInft., kuk IR 69, MBaon, Székesfehérvár, Fejér, +10.03.1915
 272. Muzsika Johann, Lst. Inft., kuk IR 86, 8 Kp., *1894 zust. Zenta Bacs Bodrog, +28.02.1915
 273. Nagy Alexander Leopold, ER Gefr., kuk IR 86, 6 Kp., *1881 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 274. Nagy Franz, ERInft., kuk IR 86, 7 Kp., *1887 Mohol, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 275. Nagy (Kuri) Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 16 Kp.,*1894 Bacsföldvar, Bcacs Bodrog, +28.02.1915
 276. Nagy Ludwig, Inft. kuk IR 44, *1892 Felsönyek, Tamasi, +15.03.1915
 277. Nagy Ludwig, Res.Huz., kuk HR 13,*1888, Mezötur, Pest Solt Kiskun, +25.09.1914 (cm. choler.)
 278. Nagy Zoltan, Lst.Inft., kuk IR 86, 7 Kp., *1893, Budapest, +28.02.1915
 279. Nedics Ivan, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., Szenttamas, Bacs Bodrog, +27.02.1915
 280. Nedity Ivan, Res.Inft., kuk IR 86, *1889 Turya, Bacs Bodrog, +5.03.1915
 281. Nemeth Emerich, Lst. Inft., kuk IR 86, *1894 zust. Peterreve/Petrove Selo, +1.03.1915
 282. Nemeth Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 2 Kp., * 1894 Budapest, +28.02.1915
 283. Nemeth Michael, Res. Korp.Tit.Zgsf, kuk IR 86, 16 Kp., *1884 Bacsföldvar, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 284. Nesz Fülöp, Inft., kuk IR 6, 11 Kp., *1886 Óverbász, Bács-Bodrog, +4.03.1915
 285. Nyigna (Nyigud Johann) János, Inft., kuk IR 34, *1894 Hernádtihany, Abaúj-Torna, +3.03.1915
 286. Obradov Miladu, Res.Korp.Tit.Zgsf, kuk IR 86, 5 Kp., *1883 Zenta, Bacs Bodrog, +1-5.03.1915
 287. Okos Josef, Gefr., kuk IR/kk LIR 25(?), *(?), +11.03.1915
 288. Orolicki Pavle, Lst.Inft., kuk IR 70, *(?) Stejanovci, Ruma, +1-31.03.1815
 289. Orosz Franz, Zgsf., kuk IR 85, *(?), +14.03.1915
 290. Oroszi Desiderüs, Lst.Inft., kuk IR 86, 8 Kp., *1894 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +5.03.1915
 291. Osztrenkovics Anton, ERInft., kuk IR 86, 5 Kp., *1885 Csavanter, Bacs Bodrog, +27.02.1915
 292. Palusek Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, 14 Kp., *1894 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 293. Pap Franz(Ferencz), ERInft.-OffD, IR 86, 7 Kp., *1888 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 294. Paitz Stefan, Inft., kuk IR 23, 2 Kp., *(?) Bácsszentiván, Bács-Bodrog, +10.03.1915
 295. Pekač Josef, Zgsf., kk LIR 24, 7 Kp., *(?), +14.03.1915 (k. folwarku, VL201 v.14.07.1915)
 296. Pekla Peter, ERInft., kuk IR 86, 2 Kp., *1884 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 297. Percsic Franz, Res.Inft.Tit.Gefr., kuk IR 86, 16 Kp., Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 298. Perties Lazar, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 299. Pešina Johann, Lst.Inft., kuk IR 94, *1893 Budislav, Litomyšl, +25.02.1915 (Las Lipowa)
 300. Petö Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 2 Kp., *1894 Kartal, Pest, +28.02.1915
 301. Petrekanics Peter, Inft., kuk IR 86, *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, + 3.03.1915
 302. Petrics Josef, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., Szabadka, Bacs Bodrog, +27.02.1915
 303. Petrován Vasyl, Inft., kuk IR 85, *(?) Rozália, Máramaros, +10.03.1915
 304. Petyerity Timoty, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1890 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 305. Pfeffer József, Lst.Inft., kuk IR 69, MBaon., *(?) Paks, Tolna, +8.03.1915
 306. Pincsel Franz, Lst.Inft, kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Erzsebesfalva, Pest, +2.03.1915
 307. Plašek Ludwig, Inft., kk LIR 25, *(?), +9.03.1915
 308. Polácsi Imre, Lst.Inft., kuk IR 69, MBaon, Diósberény, Fejér,+8.03.1915
 309. Polyakovics Anton, Inft., kuk IR 86, *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +2.03.1915
 310. Posa Anton, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 311. Potóczky István, Inft., kuk IR 32, *1893 Szigetújfalu, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +27.03.1915
 312. Predin Peter, ERInft., 15 Kp., *1880 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 313. Pria(l)la Elek, Inft., kuk IR 85, 2 Kp., Visóoroszi, Máramaros, +10/11.03.1915
 314. Proksch Franz, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 94, *1889 Svor, Jablonovo, +4.02.1915 Jabłonki
 315. Puissler Ernst, Inft., kuk IR 94, *1893 Liberec, +17.02.1915 Jabłonki
 316. Puskas Anton, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1893 Zenta, Bacs Bodrog, + 28.02.1915
 317. Putz Oskar, Oblt., kuk IR 85, *1888 Levoca, Spisska Żupa, +7.03.1915
 318. Rabocska Peter, ERInft., kuk IR 86, 15 Kp, *1888 Topolya, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 319. Racz Franz, Lst.Inft., kuk IR 44, *1895 Mihlad, Csurgo, +12.03.1915
 320. Rapotti Gábor, Inft. (?),*(?) Szotyor, Háromszék, +24.09.1914
 321. Rein Márton, Lst.Inft., kuk IR 6, 2 Kp., *1894 Paripás, Bács-Bodrog, +28.02.1915
 322. Reiszki (Tóth) József, Inft., kuk IR 32, *1892 Ócsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +15.03.1915
 323. Reiter Stefan, ERInft., kuk IR 44, *1889 Szekszard, Tolna, +13.03.1915
 324. Ripcso Anton, Lst.Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Topolya, Bacs Bodrog, +5.03.1915
 325. Rizmayer Michael, Lst.Inft., kuk IR 86, 15 Kp.,*1893 zust. Budapest, +28.02.1915
 326. Romancsek Anton, ERInft., kuk IR 86, 15 Kp.,*1889, Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 327. Ronto Adalbert, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Topolya, Bacs Bodrog, +1.03.1915
 328. Rudics Gaspar, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 86, *15 Kp., *1888 Zenta, Bacs Bodrog, +6.03.1915
 329. Sandor Karl, ERInft., kuk IR 86, 16 Kp., *1890 Zenta, Bacs Bodrog, +6.03.1915
 330. Sarnayi Michael, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 86, 16 Kp., *1884 Magyarkanizsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 331. Schalai Anton, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +1.03.1915
 332. Schlauer Miklós, Lst.Inft., kuk IR 6, 3 Kp., *1894 Újfutak, Bács-Bodrog, +9.03.1915
 333. Schebenyi Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Martonos, Bacs Bodrog, +1.03.1915
 334. Schelei Georg, ERInft., kuk IR 86, *1881 Martonos, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 335. Scheufler Aladar, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1892 Szbadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 336. Schlögl Franz, Zgsf., kk LIR 14, +11.03.1915
 337. Schmidt Ferdinand, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Budapest, +28.02.1915
 338. Schmidt Jakab, Inft., IR 6, *1893 Ókér, Bács-Bodrog, +1915.03.28
 339. Schmidt Mijo, Gefr.Tit.Korp., kuk IR 70, Čalma, Mitrovica
 340. Schokatz Josef, Lst.Inft., kuk IR 32, *1894, zust. Solymar, Pest, + 20.03.1915 (VL v. 1-te Okt 15)
 341. Sebestyen Paul, Res.Zgsf.Tit.Fdw., kuk IR 86, 2 Kp., *1887 Ada, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 342. Sebök Stefan, Inft., kuk IR 86, *1892 Szabadka, Bacs Bodrog, +25.03.1915
 343. Sefcsics Stefan, ERInft., kuk IR 86, *1889 Szabadka, Bacs Bodrog, +27.03.1915
 344. Sereny Gesoo, EinjFrw.Tit.Fldw., kuk IR 44, *1892 Budapest, +13.03.1915
 345. Simankovics Julius, Lst.Inft., kuk IR 86, 5 Kp. *1893 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 346. Simics Adalbert, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 347. Simonyik Stefan, ERInft., kuk IR 86, 8 Kp., *1890 Kishegyes, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 348. Siskovics Stefan, Lst. Inft., kuk IR 23, *1893 Kunbaja, Bacs Kiskun, +24.11.1914
 349. Skopál József, Lst.Inft., kuk IR 32, *1890, Pomáz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +26.03.1915
 350. Soltesz Thomas, Fähr idR, kuk IR 34, +10.03.1915 (Verluste IR34 jako Maniłowa, poch. k. cerkwi)
 351. Soti Georg, Res.Inft., kuk IR 86, *1886 Zenta, Bacs Bodrog, +2.03.1915
 352. Söveny Johann, Gefr., kuk IR 86, 4 Kp., *1894 Bajsa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 353. Spisak Johann, Korp., kuk IR 34, +5.03.1915
 354. Steina Ladislaus, Inft., kuk IR 34, +12.03.1915
 355. Stern Karl, Lt idR., IR 86, 2 Kp., *1884 Loeben, Steiermark, +28.02.1915 (VL155 v. 6-te Apr 1915)
 356. Suchanek Leo, Oblt., k.k. LIR 36, *1889 Wien, +17.02.1915
 357. Svatoš Wenzel, Lst.Inft., kuk IR 94, *1894 Sucha Lhota, Litomyšl, +20.02.1915 (Las Lipowa)
 358. Szabo Istvan Laczi, ERInft., kuk IR 86, 16 Kp., *1890 Obecse, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 359. Szabo Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, 8 Kp., *1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 360. Szabo Michael, Lst.Inft. kuk IR 44, *1894 Nagygomba, Somogy, +13.03.1915
 361. Szacka Josef, Inft., kuk IR 34, *(?), +10.03.1915
 362. Szakman Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 15 Kp., *1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 363. Szalai Anton, Inft. IR 86, 6 Kp, *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 364. Szamsson Martin, Kdt idR., kuk IR 70, *(?) Stara Pazova, Chorwacja (Torontal, Torda), +1-31.03.1915 (VL 188 z 5.06.1915)
 365. Szekeres Alexander, ERInft., kuk IR 86, 2 Kp.,*1885 Mohol, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 366. Szekenderovics Anton, Res. Korp. Tit. Zgsf, kuk IR 86, * 1884 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 367. Szelei Georg, ERInft., kuk IR 86, 1 Kp.,*1881 Martonos, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 368. Szijarto Josef, Lst.Inft., kuk IR 44, *1894 Balatonfűred (?), +10.03.1915
 369. Szik Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Budafok, Pest, +3.03.1915
 370. Sziladi Franz, Lst.Inft., kuk IR 44, *1893 Somogy, +13.03.1915
 371. Szilagyi Andor, Oblt., kuk IR 86, 16 Kp., *1883 Magyar Kanissa, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 372. Szimkovics Johann Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, *1892, Szabadka, Bacs Bodrog, +3.03.1915
 373. Szkopál József, Inft., kuk IR 32, *1890 Szentendre, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +26.03.1915
 374. Szokolai Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1893 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 375. Szöllosi Albert, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 Martonos, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 376. Szremacz Lázár, ERInft., kuk IR 6, 2 Kp., 1890 Újvidék, Bacs Bodrog, +7.03.1915
 377. Szuturovics Anton, Res.Inft.Tit.Gefr., kuk IR 86, *1885 Szabadka, Bacs Bodrog, +27.02.1915
 378. Szvorada András,(?) kuk IR 25, 9 Kp., *1889 Rózsaszállás, Nógrád, +25.03.1915
 379. Szwartzkopf Josef, Korp., kuk IR 86, *1890 Darany, Somogy, +28.02.1915
 380. Talpos László, Inft., kuk IR 85, *(?), +8.03.1915
 381. Tancsuk Karl, Lst.Inft., kuk IR 86, *1893 Budapest, +28.02.1915
 382. Tanesak Karoly, Inft., kuk IR 86, 7 Kp., 1893 Budapest, +28.02.1915
 383. Taracs Jozsef, ERInft., kuk IR 86, *1891 Budapest, +24.03.1915
 384. Teltscher Franz, Inft., kk LIR 14, *1893 Birnbauhof, Iglau, +11.03.1915
 385. Thuró Wilhelm, Inft., kuk IR 6, 2 Kp. *1893 Sajkásszentiván, Bács-Bodrog, +27.03.1915
 386. Topscher Gyula, ERInft., kuk IR 25, 6 Kp., *1882 Szalóc, +15.03.1915
 387. Toldi Imre, Inft., kuk IR 69, 14 Kp., *1890 Vajta, Fejér, +2.04.1915
 388. Tolk Josef, Inft., kuk IR 34, *(?) zust. Görömböly, Miskolc, +22.11.1914
 389. Toth Ludvig, Res.Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1886 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +1.03.1915
 390. Toth Paul, Gefr. Tit.Korp., kuk IR 86, 5 Kp.*1891 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 391. Toth Wendelin, Gefr., kuk IR 44, *1889 Tagybajon, +12.03.1915
 392. Toth-Melykutl Johann, Inft., kuk IR 86, 8 Kp., Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 393. Trauner Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1892 Budapest, +28.02.1915
 394. Trautner Johann, Inft., kuk IR 44, *1892 Szekszard, +13.03.1915 (cm. przy cerkwi)
 395. Tripolski Franz, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp.,*1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 396. Trupinic Karl, Lt., kuk IR 6, 10 Kp., *1893 Cernik, Pozsega (Hrvatsko), +7.03.1915
 397. Tumbasz Mark Loketies, Lst. Inft., kuk R 86, 2 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 398. Tumbek Antal, Inft., kuk IR 69, 8 Kp., Dunakömlőd, Tolna, + 7.03.1915 (cm. przy cerkwi)
 399. Turcsany Josef, Lst.Inft., kuk IR 86, *1893, Szabadka, Bacs Bodrog, +24.03.1915
 400. Turi Ferenc, ERInf., kuk IR 44, *1883 Surd, Somogy, +9/13.03.1915
 401. Turi Franz, Sapp., kuk SB 4, *(?), +17.03.1915
 402. Tury Alexander, Fährn, kuk IR 86, 6 Kp., *1897 Versecz, Temes, +1.03.1915 (VL155 v. 6-te Apr 15)
 403. Tutorov Lasar, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1891 Szenttamas, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 404. Tüttö Franz, Zgsf., kuk IR 86, 5 Kp., *1891 Cicso, Somogy, +28.02.1915
 405. Uj Johann, Lst.Inft., kuk IR 86, *1893 Bacs Foldvar, Bacs Bodrog, + 1.03.1915
 406. Ujlaki Nikolaus Anton, Lst. Inft., kuk IR 86, 5 Kp. *1893, Szabadka, Bacs Bodrog, + 3.03.1915
 407. Ulicza János, ERInft., kuk IR 69, ErsBaon, *1893 Hercegfalva, Fejér, +7.03.1915
 408. Urban Johann, Res. Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1888, Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 409. Űrmos Alexander, Res.Zgsf., kuk IR 86, *1884 Bacsföldvar, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 410. Vakari Georg, Inft. kuk IR 85, *(?), +12.03.1915
 411. Vancsura Mathias, Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1891 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 412. Velykov Milán, ERInft., kuk IR 6, 1 Kp., *1892 Sajkáslak, Bács-Bodrog, +2.03.1915
 413. Vemet Johann, Lst.Inft., kuk IR 44, *1894 Lapafo, +13.03.1915
 414. Vero Anton, ER Inft., kuk IR 86, *1886 Szabadka, Bacs Bodrog, +21.03.1915
 415. Vida Michael, Lst. Inft., kuk IR 86, *1894 Csantares, Bacs Bodrog, +25.03.1915
 416. Viktor Johann, Lst. Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1894 Mohol, Bacs Bodrog, +5.03.1915
 417. Vincze Josef, Res.Korp., kuk IR 86, *1886, Szabadka, Bacs Bodrog, +29.02.1915 (VL v. 5.06.1915)
 418. Viola Melchior, Tit.Gefr., kuk IR 32, *1890, zust. Oesa, +11-20.03.1915
 419. Viski János, Fhr.Kan., kuk FKR 4, *1882 Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, +23.09.1914
 420. Vitus András, ERInft., ku MBaon7/3(73?), 2 Kp., Csíkmadaras, Csík, +24.09.1914
 421. Vladikuli Vladimir, Inft., kuk IR 86, 16 Kp., *1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 422. Vlanikolin Franz, Lst.Inft., kuk IR 86, *1894 Zenta, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 423. Vörös Franz, Lst. Inft., kuk IR 86, 6 Kp., *1894 Szabadka, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 424. Vörös Kálmán, Lst.Inft., kuk IR 44, 4 Kp., *1893 Kadarkút, Somogy, +11.03.1915
 425. Walentics Stefan, Res.Inft., kuk IR 32, zust. Szöd, +1-10.1915
 426. Weidl Rudolf, Inft., kuk IR 86, *1893 zust. Obecse/Becej, Bacs Bodrog, + 31.03.1915
 427. Weidlinger Johann, Inft., kuk IR 32, *1893, zust. Budapest, +11-20.03.1915
 428. Weiss Emmerich, EinjFrw.Inft, kuk IR 32, * zust. Hodomözövaserhely, + 7-10.03.1915
 429. Widder Oskar, Inft., kuk IR 32, *1891, zust. Budapest, +17.03.1915
 430. Zatyko Ludvig, Inft., kuk IR 86, 5 Kp., *1893 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915
 431. Zeger Johann, Inft., kk LIR 24, *(?), +5.03.1915
 432. Zinyk Michael, Inft., kk LIR 20, *(?), +12.03.1915
 433. Zorad Klemens, Res.Zgsf., kuk IR 86, 6 Kp., *1885 Obecse/Becej, Bacs Bodrog, +28.02.1915

Jedyne znane mi zdjęcie cmentarza wojennego w Jabłonkach przy cerkwi. Opublikował je M. Orłowicz w przewodniku wydanym w 1917 r., zdjęcie wykonał zapewne w 1916 r. fotograf służący w przemyskiej c. i k. Inspekcji Grobów Wojennych.

28124