Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Josef Sonnweber

Treść

 


Zsgf. Josef Sonnweber, w chwili wybuchu wojny żołnierza 6 Feldkompanie kuk TKJ 4. Urodził się on 5.03.1889 r w Ehrwald w powiecie Reutte w Kraju Koronnym Tyrol. Poległ w Rozwadowie 1 listopada 1914, co potwierdza wykaz poległych przesłany przez jednostkę zapasową, z kolei na Liście Strat nr 116 z 29 stycznia 1915 r. podano zgodnie z comiesięcznym meldunkiem o stratach, że poległ pomiędzy 26.10 a 3.11.1914 r. Data śmierci 1 listopada jest b. prawdopodobna, z tym że poległych o świcie i w godzinach rannych tego dnia, pochowano w grobie masowym nr 281, co do którego istnieje niemal pełny wykaz pochowanych w nim osób. Brak karty ewidencyjnej grobu Sonnwebera i adnotacji o nim w karcie katastralnej każe przypuszczać, że poległ pod koniec dnia czy nawet już w godzinach nocnych z 1 na 2 listopada, kiedy mogiłę nr 281 już zasypano. Nie wiadomo jak interpretować umieszczoną w Sterbebild informację, że był „strzelcem wyborowym”. Sądząc ze zdjęcia, na którym na mundurze widnieje tzw „sznur strzelecki” tj. oznaka wskazująca, że był żołnierzem osiągającym bardzo dobre wyniki w strzelaniach oraz oznaka „Distanzschätzer”, sformułowanie to odnosi się do faktu przyznania mu prawa do noszenia wspomnianych oznak. W jednostkach strzelców wspomniany sznur miał kolor zielony. W każdym razie był stanu wolnego, pod koniec zasadniczej służby wojskowej, rozpoczętej w 1908 r., został zakwalifikowany do pułkowej Chargeschule tj. do szkoły podoficerskiej, po jej ukończeniu jako zawodowy podoficer pozostał w armii.

36885