Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Błażej Franciszek

Treść


Franciszek Błażej (1907-1951), ps. "Roman", "Bogusław", kpt.
Urodził się w Nosówce k. Rzeszowa. Był oficerem zawodowym. Służył w 84. Pułku Piechoty Strzelców Poleskich w Pińsku. W szeregach tej jednostki walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Włączył się w działalność konspiracyjną jako oficer szkoleniowy, następnie jako oficer operacyjny Inspektoratu AK Rzeszów. W nocy z 7 na 8 października 1944 r. uczestniczył w nieudanej akcji odbicia więźniów z więzienia w Rzeszowie. W latach 1945-1946 pełnił funkcję kierownika Wydziału w Zarządzie Obszaru Południowego WiN. Opracował dokument "Instrukcja propagandy". Był współredaktorem podziemnego pisma "Orzeł Biały" (od marca 1946 r.). Napisał referat "Droga, jaką dąży komunizm do podboju świata" (powielony w Krakowie w nakładzie 105 egz.). Od grudnia 1946 r. do aresztowania 2 października 1947 r. był prezesem Obszaru Południowego WiN.
Przeszedł okrutne śledztwo, które doprowadziło go do rozstroju nerwowego. Skazany w październiku 1950 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

34475