Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Janowski Aleksiewicz

Treść


Aleksy Janowicz, sztbkpt. 32 pp - jeden z rosyjskich oficerów pochowanych w Rozwadowie.

Po raz pierwszy, dzięki Piotrowi Pękowi, otrzymaliśmy fotografię żołnierza rosyjskiego poległego podczas I wojny światowej w okolicach Stalowej Woli i pochowanego na cmentarzu wojennym w Rozwadowie. Jego dane odnotowano już w Karcie Katastralnej opracowanej przez Inspekcję Grobów Wojennych wiosną 1918 roku. Wg tego zapisu chodziło o pochowanego w grobie pojedynczym nr 30 sztabskapitana „Janowskiego Aleksiewicza Aleksija". Na zachowanej Karcie Grobu pojawiał się jeszcze dopisek „Dworski". Oba źródła określały, że oficer ten służył w 20 pp. Niestety, w przypadku pochówków rosyjskich bardzo często dochodziło do przekłamań podczas przepisywania danych z zachowanych tabliczek, był to wynik bariery językowej i stosowanego na nich alfabetu. Jeśli wśród prowadzących ewidencję nie było Rusina i to w dodatku wykształconego, to wiele danych było bezpowrotnie tracone. Tak musiało być i w tym przypadku: z dokumentów zachowanych w RGWIA (czyli Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojenno-Historycznym) wynika, że sztabskapitan Janowski w momencie śmierci służył w 32 Krzemieńczuckim pp, poległ 7 maja 1915 „pod wsią Zapuście". Identyczną datę śmierci podaje też Karta Katastralna, co do „Zapuścia", chodzi o położony w pobliżu rzeki Łęg przysiółek należący do Przyszowa. Pierwotnie zakładałem, że jako ranny, oficer ten skonał w szpitalu polowym w Rozwadowie, dokumenty rosyjskie nie pozostawiają jednak wątpliwości, że do Rozwadowa przewieziono już tylko jego zwłoki. Aleksiej Aleksiejewicz Janowski urodził się w 1880 r., służył w 11 wschodniosyberyjskim pułku strzelców, tu w 1909 roku uzyskał awans do stopnia sztabskapitana, a ponieważ oficerowie w tym stopniu dowodzili kompaniami lub służyli w sztabach batalionów lub pułków, nie była to w żadnym razie oszałamiająca kariera. Brak danych, kiedy trafił do 32 pp, najpewniej jednak już po mobilizacji 1914 r. Wiadomo również, że pośmiertnie latem 1916 roku został odznaczony Orderem Św Jerzego IV kl.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wspomagają nas źródłami niezbędnymi do budowy wojennego cmentarza wirtualnego Rozwadów, już dziś można powiedzieć, że dysponujemy kilkudziesięcioma wizerunkami poległych z Wielkiej Wojny, ich opracowanie i umieszczenie na stronie www wymagać będzie jeszcze wiele pracy. Mimo tego mam nadzieję, że dalej będziecie nam pomagać w odnajdowaniu zdjęć poległych spoczywających w Rozwadowie Stalowej Woli.

Tomasz Nowakowski, płk SG rez.

We would be grateful to anyone who could help us with creating this virtual war cemetery in Rozwadów- Stalowa Wola by sending us scans of any photos of the soldiers buried here from private family archives.

 

36885