Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Alois Gufler

Treść


Strzelec Alois Gufler z 3 pcst poległy podczas listopadowej bitwy o Rozwadów w 1914 r.

Alois Gufler urodził się 03.07.1892 w Schenna w rodzinie miejscowego szewca Johanna żonatego z Marią. Jeszcze przed rozpoczęciem zasadniczej służby wojskowej włączył się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w pobliskim St. Martin i uzyskał odpowiednie kwalifikacje. Po wybuchu wojny służył w 11 kompanii III baonu 3 pcst i w jego szeregach walczył w Galicji. Na zdjęciu ze Sterbebildu widzimy go ze sznurem strzeleckim na bluzie polowej wz. 1911, zapewne był niezłym strzelcem, skoro otrzymał prawo do noszenia tej oznaki. Do sznura przypięto wojskowy gwizdek sygnałowy, używany powszechnie do podawania prostych komend na polu walki. Może to sugerować że był osobą, której powierzano dowodzenie niewielkimi grupami żołnierzy, zawdzięczał to zapewne doświadczeniu wyniesionemu ze Straży Pożarnej.
Jg. Gufler poległ najprawdopodobniej 1 listopada podczas odpierania rosyjskich ataków na Rozwadów – taką datę śmierci przekazano jego rodzinie, oficjalne dokumenty wspominają jedynie, że było to w pierwszych dniach listopada. Pochowany prowizorycznie przez kolegów, został ekshumowany jesienią 1915 r i przeniesiony na cmentarz wojenny już jako NN.

Tomasz Nowakowski, płk SG rez.

We would be grateful to anyone who could help us with creating this virtual war cemetery in Rozwadów- Stalowa Wola by sending us scans of any photos of the soldiers buried here from private family archives.

 

27138