Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Zubeńsko: cmentarz wojenny

Treść


Cmentarz wojenny w Zubeńsku

Prezentujemy kolejny cmentarz wojenny z terenu Bieszczadów. Jednocześnie zachęcamy gorąco grono osób działających w rejonie Komańczy do wykorzystania tych informacji dla postawienia tablicy zawierającej upublicznione nazwiska, oczekując jedynie podania źródła danych (tj. naszej strony www lub FB) oraz autorów opracowania. Wykorzystane źródła są dostępne w domenie publicznej – archiwach państwowych, odrębną natomiast kwestią jest nakład pracy, jakiego wymaga ich opracowanie, czego jak wynoszę z ostatnio publikowanych komentarzy, nie wszyscy dostrzegają. W każdym razie, tym razem wymieniam wykorzystane materiały, każdy może do nich sięgnąć i wykonać podobną pracę pro publico bono. Jeśli chodzi o zdjęcia obiektu, wykonałem je jesienią 2019 r. więc prezentowany na nich stan może się różnić od obecnego – wszak grupa zapaleńców wraz z Gminą Komańcza od paru lat podejmuje znaczące wysiłki w celu przywrócenia godnego wyglądu znajdującym się tu cmentarzom. Mam więc nadzieję, że ten materiał ułatwi im ewentualne wykonanie tablic z nazwiskami poległych i zmarłych tu żołnierzy, jeśli oczywiście takie decyzje podejmą. Tak czy owak, zgodnie z naszym celem statutowym, dziś przywracamy ich pamięci, umieszczając ten tekst w zasobach internetowych. Zwracam jeszcze uwagę na niezwykle ciekawy obiekt pokazany na zdjęciach – krzyż z centralnego punktu cmentarza, gdzie znajdowała się zapewne kwatera oficerska. Wykonano go jako odlew żeliwny (staliwny?) z dwu połówek spajanych następnie za pomocą śrub i posadowiono na betonowym postumencie. Niestety, do dziś przetrwała tylko jedna połówka, do tego w nie najlepszym stanie, jako że została połamana, a potem czyjeś troskliwe ręce połączyły ocalałe kawałki za pomocą płaskowników i śrub.

Historia powstania cmentarza

Początki cmentarza wojennego w Zubeńsku mogą sięgać jesieni 1914 r., jednak jego faktyczny rozrost nastąpił podczas walk, toczonych w okolicy między styczniem a kwietniem 1915 r. Ten odcinek frontu karpackiego obsadzały przez dłuższy czas kuk IR 33, 74 i 101, stąd też właśnie w tych jednostkach służyła większość pochowanych żołnierzy.

Grunt zajęty pod pochówki należał do tutejszej parafii grekokatolickiej i rozciągał się na stoku wzgórza, na którym wzniesiono cerkiew św. Michała Archanioła. Docelowo cmentarz miał być uporządkowany przez Inspekcję Grobów Wojennych Przemyśl wg planu opracowanego pod koniec 1917 r. przez inż. arch. Artura Grünbergera. Zgodnie z nim obiekt miał otrzymać kształt półkola z centralnym krzyżem. Trudno powiedzieć na ile projekt został zrealizowany, ale np. zachowany częściowo krzyż nie przypomina krzyża uwidocznionego na rysunku opublikowanym w 1921 r. w wiedeńskim czasopiśmie „Der Architekt”. W prowizorycznym spisie przekazanym z Przemyśla około wiosny 1918 r. do Ministerstwa Wojny w Wiedniu obiekt nie figuruje, co sugeruje, że prac związanych z jego uporządkowaniem jeszcze nie zakończono. Jednakże w dokumencie sporządzonym w 1920 r. przez Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie cmentarz ten wymienia się w okręgu Lisko jako urządzony, choć nazwę miejscowości zapisano błędnie jako „Subeńsko”. Spotkałem dane wg których miano pochować tu 225 żołnierzy obu walczących armii. Ostateczne ustalenie tego wymagać będzie dalszych poszukiwań w archiwach, głównie zagranicznych (lub przeprowadzenia prac archeologicznych). Dotyczy to również tożsamości pochowanych tu żołnierzy armii rosyjskiej. Moje doświadczenia z opracowywania cmentarzy wojennych nad Dolnym Sanem czy w rejonie Baligrodu wskazują jednak, że w przyszłości również to będzie przynajmniej w części możliwe.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Wykaz poległych i pochowanych w Zubeńsku i najbliższej okolicy.

Źródła: Kartoteka padlych - VUA, VL nr 160 z 14.04.1915, VL nr 169 z 29.04.1915, VL nr 179 z 17.05.1915, VL nr 172 z 5.05.1915, VL nr 181 z 19.05.1915, VL 240 z 17.08.1915, Meldunki o stratach kuk IR 74 - KA OESTA, Straty kuk IR 33 i 101 - Muzeum Wojska Budapeszt.

Kwerendy i opracowanie listy: T. Nowakowski, R. Kapavik, R. Frodyma

 1. Adamec Josef, Inft., kuk IR 74, 1 Kp., *1894 Vitinoves, Jičin , + 22.03.1915
 2. Adolf Josef, Res. Inft., kuk IR 74, *1888, Spindlerov Mlyn, Vrhlabi, +3.04.1915 (Wysoki Groń 909 m płd-wsch Zubeńska)
 3. Albrecht Hugo, ER Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1880 Polaun, Jablonec n/Nissou, + 8.03.1915
 4. Almásy Vincze, Inft., kuk IR 101, 13 Kp., *1890 Endrőd, Békés +1.03.1915
 5. Apró Lajos, Inft., kuk IR 101, 1 Kp., *1894 Mindszent, Csongrád, +18.03.1915
 6. Bacsó Lajos, ERInft., kuk IR 101, 9 Kp., 1887 Mezőberény, Békés, +1.03.1915 Łupków, poch. Zubeńsko
 7. Bele Tódor, Inft., kuk IR 33, 1 Kp., Somoskeszi, Arad, +15.03.1915
 8. Belanka Pál, Inft., kuk IR 101, 4 Kp., *1884 Békéscsaba, Békés, +27.02.1915
 9. Benkovics Éliás, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 101, 4 Kp., *1881 Orosháza, Békés, +21.03.1915
 10. Bezzeg József, Inft., kuk IR 101, 12 Kp., *1897 Békéscsaba, Békés, +22.03.1915
 11. Bisztricki László, Lst.Inft., kuk IR 33, 1 Kp., Kisjenő, Arad, +1.03.1915
 12. Borbély János, Res.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., *1885 Szentes, Csongrád, +1.03.1915
 13. Bratter Karel, Kdt. idR, kuk IR 28, 7 Kp., *1892 Wien, + 1.04.1915 (k. 895 płd/Zubeńsko)
 14. Bubori Imre, Res.Inft., kuk IR 101, 3 Kp., *1884 Szentes, Csongrád, +27.02.1915
 15. Buzár Tamás, Inft., kuk 101, 15 Kp., Battonya, Csanád, +30.03.1915
 16. Csajbota (Csajbok) János, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Újírás, Bihar, +28.02.1915
 17. Čvrtečka Anton, ER Inft., kuk IR 74, *1888 Semily, +30.03.1915
 18. Czápos György, Lst.Inft., kuk IR 33, 1 Kp., Ottlaka, Arad, +30.03.1915
 19. Do(a)jacsek József, Fldw., kuk IR 101, 15 Kp., Battonya, Csanád, +1.03.1915
 20. Durajda András, Lst.Inft., kuk IR 101, 1 Kp., Csanádapáca, Csanád, +24.03.1915
 21. Dušek Vinzenc (Cenek), Res.Ul., kk LUR 2, 4 Esk., * 1889 Bošov, +2.03.1915
 22. Egresi László, Lst.Inft., kuk IR 101, 3 Kp., *1891 Békés, +22.03.1915
 23. Fábián Tóth Bálint, Lst.Inft., kuk IR 101, 1 Kp., Szentes, Csongrád, +1.03.1915
 24. Farkas Mihály, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., *1889 Gyula, Béké, +1.03.1915
 25. Fleischer Richard, Inft., kuk IR 74, 6 Kp, *1893 Praschnitz, Trutnov, +3.03.1915
 26. Franjo Mihály, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Nagylak, Csanád, +1.03.1915
 27. Frinta Antonin, Inft., kuk IR 74, 16 Kp. *1893, Klein Schvadowitz, Trutnov, +2.03.1915
 28. Gancse Mihály, Res.Inft., kuk IR 101, 13 Kp., *1887 Kétegyháza, Békés, +27.02.1915
 29. Gancsi Mihály, ERInft., IR 101, 11 Kp., *1887 Kétegyháza, Békés, +27.02.1915
 30. Gerebenics Janos, Res.Fldw., kuk IR 101, 15 Kp., *1887 Gyula, Békés, +27.02.1915
 31. Gerebenics Illés, Inft., kuk IR 101, 13 Kp., Gyula, Békés, +27.02.1915
 32. Gyenge Lajos, Lst.Inft., kuk IR 101, 1 Kp., Doboz, Békés, +28.02.1915
 33. Hadi József, ERInft, kuk IR 33, 1 Kp., Ágya, Arad, +1.03.1915
 34. Hancsa Miron, Fldw., kuk IR 33, 4 Kp., Kalodva, Arad, +30.03.1915
 35. Hanusch Vaclav, Zgsf., kuk IR 74, 2 Kp., *1890 Praschnitz, Trutnov, +22.03.1915
 36. Harangozó János, Lst.Inft., kuk IR101, 1 Kp., *1893 Újkígyós, Békés+3.03.1915
 37. Havelka Jan, Inft., kuk IR 94, 2 kp., *1894, Semin, Pardubice, + 9/10.02.1915
 38. Hegedűs István, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Békés, +18.03.1915
 39. Hegya Simon, ERInft., kuk IR 33, 3 Kp., Monyoró, Arad, +2.03.1915
 40. Hetfleiš Ladislav, Inft., kuk IR 74, *1893 Langwitz, Trutnov +13.03.1915
 41. Hilšer (Hylšer) Frantisek, Res.Inft., kuk IR 74, 3 Kp., *1884, Předmeřice, Hradec Kralove, +5.03.1915
 42. Hlousek Antonin, Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1894, Kuchelna, Semily, +3.03.1915
 43. Hódos Péter, Inft., kuk IR 101, 3 Kp., *1894 Gyula, Békés, +27.02.1915
 44. Hoffmann Emmanuel, Inft., kuk IR 28, *1894, Žizkov(?), + 2.03.1915
 45. Hojka Josef, ER Inft., kuk IR 28, 7 Kp., *1887 Vodolka, Karolinenthal, + 1.04.1915 (k. 895 płd-wsch Zubeńska)
 46. Hollmann Alois, Inft., kuk IR 74, 8 Kp., *1893 Hermanneisen, Vrhlabi, + 4.03.1915
 47. Horak Jan, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., * 1893, Tribovetic, Nova Paka, + 7.03.1915
 48. Horak Karel, Inft., kuk IR 94, 2 Kp., *1893, Mašov, Turnov, +9.02.1915 (płn od Zubeńska)
 49. Horváth Imre II, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Szentes, Csongrád, +1.02.1915
 50. Izbéki Gábor, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Öcsöd, Békés, +28.02.1915
 51. Jakub Josef, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1894, Neupaka, +11.03.1915, (k. 581)
 52. Jakubu Vaclav, Inft., kuk IR 74, 6 Kp., *1893 Přikry, Semily, +23.03.1915
 53. Jeschke Josef, Res.Inft., kuk IR 74, *1887 Chotevice/Kottwitz, Vrchlabi/Hohenelbe, + 27.03.1915
 54. Jira Josef, Inft., kuk IR 74, *1892, Bukovna, Jungbunzlau/Mlada Boleslav, + 7.03.1915
 55. Joszif Basil, Inft., kuk IR 33, 3 Kp., Szabadhely, Arad, +29.03.1915
 56. Kadavy Josef, Res.Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1888 Wichau, Starkenbach, +5/6.03.1915 (k. 581)
 57. Kalvoda Jan, Inft., kuk IR 74, 3 Kp., * 1894, Ostromeř, Nova Paka, +3.03.1915
 58. Kapucsán János, Lst.Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Alsósimánd, Arad, +30.03.1915
 59. Kasper Josef, Res. Zgsf., kuk IR 74, 2 Kp, *1887, Quallisch, Trutnov, +22.03.1915
 60. Kis Lajos, Lst.Inft. kuk IR 33, 2 Kp., Feketegyarmat, Arad, +29.03.1915
 61. Kiss Mátyás, Lst.Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Szentpál, Arad, +30.03.1915
 62. Kiss Péter, Lst. Inft., kuk IR 101, 1 Kp., *1894 Békéssámson, Békés, +2.03.1915
 63. Kleinert Josef, Res. Inft., kuk IR 74, 2 Kp., *1880 Vrhlabi/Hohenelbe, +22.03.1915
 64. Kocian Jan, Inft., kuk IR 74, *1892, Nieder Oels, Vrhlabi/Hohenelbe, +22.03.1915
 65. Kohn István, ERInft, kuk IR 33, 2 Kp. Újszentanna, Arad, +30.03.1915
 66. Koštak Vaclav, Inft., kuk IR 74, 7 Kp, * 1893 Psinie, Jičin, +21.03.1915
 67. Kormányos János, ERInft., kuk IR 101, 15 Kp., *1889 Nagybánhegyes, Csanád, +3.03.1915
 68. Kovacsik János, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., 1894 Nagylak, Csanád, +4.03.1915 Łupków k.633/poch. Zubeńsko
 69. Kožich Josef, Inft., kuk IR 8, (?)
 70. Kraj Balázs, Lst.Inft.,kuk IR 33, 2 Kp., *1894 Nagylak, Csanád, +4.03.1915 Łupków/poch. Zubeńsko
 71. Kraus Franz, Res.Inft.Tit.Korp., kuk IR 74, 13 Kp, *1885 Spindlerov Mlyn, Vrhlabi, +19-31.03.1915
 72. Kreznyik István, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., *1885 Sajtény, Csanád, +1.03.1915
 73. Krisán Miklós, Lst.Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Borosjenő, Arad, +29.03.1915
 74. Krupka František, Inft., kuk IR 74, *1893, Vesetice, Sobotka, +5.03.1915
 75. Lachmann Vilem, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., * 1892 Křižlice, Starkenbach, +17.03.1915
 76. Langner František, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1893 Kotvice/Kottvitz, Vrchlabi, +22.03.1915
 77. Lőrinc András, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Csorvás, Békés, +28.02.1915
 78. Lőrincz Mátyás, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 101, 4 Kp., *1877 Csorvás, Békés, +27.02.1915
 79. Maaz Vavřinec Josef, Inft., kuk IR 74, 2 Kp., *1891 Hainspach, Schluckenau, +19.03.1915
 80. Maischeider Vaclav, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1894 Eisenbrod, Semily, + 5.03.1915
 81. Mák Imre, Inft. kuk IR 101, 4 Kp., *1893 Battonya, Csanád, +2.03.1915
 82. Malik Josef, Inft., kuk IR 74, 13 Kp, *1894 Pasek, Starkenbach/Jilemnice, + 8.03.1915
 83. Marjansko Rudolf, Inft., kuk IR 42, *1889, Slutzen, Litomeřice, + 2.03.1915
 84. Martin Josef, Inft., kuk IR 74, 14 Kp, *1893 Mrklov, Starkenbach/Jilemnice, +25.03.1915
 85. Militky František, ER Inft., kuk IR 74, 8 Kp., *1883, Aujezd Kumburg, Nova Paka, + 5.03.1915
 86. Misik Miroslav, Zgsf., kuk IR 74, 4 Kp., *1890, Roždalovice, Jicin, +11.03.1915
 87. Mlejnek Hugo, Zgsf., kuk IR 74, 1 Kp., *1889 Novy Svet/Neuwelt, Jilemnice/Starkenbach, +22.03.1915
 88. Moczika György, Inft., kuk IR 33, 10 Kp., Lestyóra, Arad, +30.03.1915
 89. Möhwald Vilem, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1892 Mohren, Vrhlabi/Hohenelbe, +3/4.03.1915
 90. Molnár Mihály II, Inft., kuk IR 101, 3 Kp.,
 91. Müller František, Korp., kk LUR 2, 3 Esk., *1891 Žitenice, Litomeřice, +28.02.1915
 92. Murzsic(cz)e János, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., 1894 Békéscsaba, Békés, +1.03.1915 - k. 639, poch. Zubeńsko
 93. Nagy András, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Csanádpalota, Csanád, +28.02.1915
 94. Neischeider Vaclav, Inft., kuk IR 74, *1894 Żelezny Brod, Semily, +5.03.1915
 95. Niep(a)l Josef, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 74, 5 Kp., *1884 Mittel Langenbach, Vrchlabi/Hochenelbe, +3.03.1915
 96. Nikolaus Antal, EinFrw., kuk IR 33, 8 Kp., Újszentanna, Arad, +29.03.1915
 97. Nožička Alois, Inft., kuk IR 74, 8 Kp., *1893, Robousy, Jičin, +3.03.1915
 98. Oláh János, ERInft., kuk IR 101, 15 Kp., Békés, +15.02.1915
 99. Opre(a) Péter, Inft. kuk IR 101, 4 Kp., *1892 Nagylak, Csanád, +1.03.1915
 100. Pacovsky Josef, Inft., kuk IR 74, 7 Kp, *1894, Habrkovice/Habrkowitz, Kutna Hora/Kuttenberg, +21.03.1915
 101. Pauer Josef, Inft. kuk IR 74, MGA IV, * 1891, Hartmannsdorf, Trutnov, +5.03.1915
 102. Pav Vaclav, Inft., kuk IR 74, *1890 Žitetin, Jicin, +20/21.03.1915
 103. Peschl Anton(Mitron?), Inft. kuk IR 74, 13 Kp., *1888 Telnice, Brno, +27.03.1915
 104. Petró Imre, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., *1894 Kevermes, Csanád, +1.03.1915
 105. Pieschel Vaclav, Res.Korp. Tit.Zgsf., kuk IR 74, 1 Kp., *1885 Kleine Bakowitz, Trutnov, + 22/23.03.1915
 106. Piroch Josef, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1889 Eisenbrod, Semil, +21.03.1915
 107. Pirsch Josef, ER Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1889 Eisenbrod, Semil, (może tożsamy z ww.?)
 108. Pozsár Pál, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Szegvár, Csongrád, +3.03.1915
 109. Puskás Szilveszter, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Szentes, Csongrád, +18.03.1915
 110. Rajtr Vaclav, Inft., kuk IR 74, 6 Kp., * 1894 Hajkovic, Jicin, + 4.03.1915
 111. Rakics Iván, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Battonya, Csanád, +28.02.1915
 112. Rašin František, Lt idR, kuk IR 74, 14 Kp., *1892, Chrudim, + 13.03.1915
 113. Reingruber József, Res.Inft., kuk IR 101, *1885 Újpanád, Arad, +1.03.1915
 114. Repsigán Pál, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Repszeg, Arad, + 1.03.1915
 115. Richter Frantisek, Inft. kuk IR 74, 14 Kp.,*1893 Bleiswedel, Litomerice, + 4.03.1915 (poległ k. 581, poch. Zubensko)
 116. Riedel Antonin, Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1890 Polkendorf, Vrchlabi/Hohenelbe, + 5/6.03.1915
 117. Rigó András, ERInft., kuk IR 33, 10 Kp., Kígyós, Békés, +13.03.1915
 118. Román János, ERInft., kuk IR 33, 4 Kp., Vadász, Arad, +1.03.1915
 119. Rotár Péter II, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Szinte, Arad, +1.03.1915
 120. Rudel Johann, Res. Korp., kuk IR 74, 15 Kp., *1883, Deutsch Praussnitz, Trutnov, + 5/6.03.1915
 121. Rulf František, Res. Inft., kuk IR 74, 1 Kp., *1884 Lhota, Nova Paka/Neupaka, + 22.03.1915
 122. Sabján (Sebjan) István, Lst.Inft., kuk IR 101, 4 Kp., *1898 Szarvas, Békés, +1.03.1915
 123. Schmidt (Smidl) Robert, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1894, Petersdorf, Trutnov, + 6.03.1915
 124. Šimunek Josef, Inft., kuk IR 74, 14 Kp., *1892, Tuess, Vrhlabi/Hohenelbe, +20.03.1915 (k. 581 m)
 125. Smolik Alois, Res. Inft., kuk IR 74, 15 Kp. *1886, Waldov/Waldau, Nova Paka, + 7.03.1915
 126. Sold Péter, ERInft., kuk IR 33, 3 Kp., Garba, Arad, +1.03.1915
 127. Špur Josef, Inft., kuk IR 74, 7 Kp, *1894 Březovice, Nova Paka, +3.03.1915
 128. Stanka Demeter, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp.,
 129. Stejskal Vaclav, Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1893 Altenburg, Jičin, +21.03.1915
 130. Štika Frantisek, Lst. Ul., kk LUR 2, 3 Esk.,*1881(2?), Litomyšl,+1.03.1915
 131. Stloukal Arnost, Res. Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1886 Lhota Rapotina, Boskovice, + 29.03.1915
 132. Stoja János, ERInft., kuk IR 29, 3 Kp., *1887 Doklény, Krassó-Szörény, +22.03.1915
 133. Stransky Heinrich, ER Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1882 Pilnikau, Trutnov, +7.03.1915
 134. Stumpe August, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1894 Rochlitz, Starkenbach, + 8.03.1915
 135. Sturm Frantisek, Inft., kuk IR 74, 8 Kp., * 1893 Pilnikau, Trutnov, + 3.03.1915
 136. Svoboda Adalbert, Res. Inft. kuk IR 74, 15 Kp., *1887, Eisenstadl, Jicin, + 7.03.1915
 137. Szabó Ferenc, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Gyorok, Arad, +1.03.1915
 138. Szabó István, Lst.Inft., kuk IR 101, 4 Kp., *1894 Fábiánsebestyén, Csongrád, +24.031915
 139. Szabó Sándor, Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Arad, +1.03.1915
 140. Szentandrási Pál, Fährn. idR, kuk IR 101, 1 Kp., *1881 Köröstarcsa, Békés, +3.03.1915
 141. Szeri Mihály, Inft., kuk IR 101, 13 Kp., Mindszent, Csongrád, +1.03.1915
 142. Szirota Márton, Res.Inft., kuk IR 101, 10 Kp., *1882 Szarvas, Békés, +6.03.1915
 143. Szeri Béla, Inft., kuk IR 101, 4 Kp., Kunágota, Csanád, +1.03.1915
 144. Szlancsík Mihály, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 101, 9 Kp., *1887 Békéscsaba, Békés +26.01.1915
 145. Szuba György, Korp., kuk IR 33, 8 Kp., Háromalmás, Arad, +30.03.1915
 146. Szűcs György, Komp.Tamb., kuk IR 33, 9 Kp., Csigérgyarmat, Arad, +30.03.1915
 147. Szűcs László, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Békés, +1.03.1915
 148. Sztanka Demeter, Lst.Inft., kuk IR 33, *1893 Erdőskerek, Arad, +1.03.1915
 149. Tóth György, Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Dombiratos, Csanád, +27.02.1915
 150. Tóth Mihály, Lst.Inft., kuk IR 101, 3 Kp., Gádoros, Békés, +27.02.1915
 151. Trejbal Anton, Res. Inft., kuk IR 74, 2 Kp., *1883 Bukovina, Nova Paka, +22.03.1915
 152. Tremmel György, kuk IR 33, 2 Kp., Elek, Arad, +29.03.1915
 153. Trinta Antonin, Inft., kuk IR 74, *1893, Male Svadovice, Trutnov, +2.03.1915
 154. Tudor(Tudur) Demeter, Gefr.Tit.Korp. kuk IR 33, 3 Kp., Mikelaka, Arad, +1.03.1915
 155. Tye(i)horán Florca(Florian), Inft., kuk IR 101, 15 Kp., *1893 Nagylak, Csanád, +6.03.1915
 156. Urban Josef, Inft., kuk IR 74, 3 Kp. *1892, Telin, Nova Polka, +7.03.1915
 157. Valek Vaclav, Inft., kuk IR 74, 1 Kp. * 1892, Stare Smrkovice/Smrkovitz, Novy Budnov, + 22.03.1915
 158. Vanicek Josef, Inft., kuk IR 74, 13 Kp., *1893 Prassnitz, Teplice, +17.03.1915 (punkt opatrunkowy pod Zubenskiem)
 159. Vechet Frantisek, Inft., kuk IR 74, 1 Kp., *1892 Zahradany, Novy Bydnov, +22.03.1915
 160. Vig Antal, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp.,
 161. Vitacek Josef, Inft., kuk IR 74, *1894, Koštalov, Semily, +18.03.1915
 162. Vitek Alois, Res. Inft., kuk IR 74, *1889, Brno, +27.03.1915
 163. Vorindan Demeter, Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Székudvar, Arad, +13.03.1915 Łupków, poch. Zubensko
 164. Wolf Mihály, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Fakert, Arad, +1.03.1915
 165. Wuhs Miklós, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., +2.03.1915
 166. Zajiček Anton, Res.Inft., kuk IR 74, 14 Kp., *1888 Rična, Starkenbach, + 19-31.03.1915
 167. Zalányi Dénes, kuk IR 33, 2 Kp., *1889 Pankota, Arad, +15.03.1915
 168. Ždansky Vaclav, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1894 Obrubec, Jičin, +21.03.1915
 169. Zefel Josef, Inft., kuk IR 74, *1894 Radeč, Trutnov, +30.03.1915
 170. Zieris Vincent, Inft., kuk IR 74, 6 Kp., *1893, Glasendorf, Trutnov, +21.03.1915
 171. Zikmund Jaroslav, Inft. kuk IR 74, 3 Kp., *1893 Vesely, Semily, +24.03.1915
 172. Zsigmond (Zsimon) Péter, Korp., kuk IR 33, 13 Kp., Háromalmás, Arad, +29.03.1915

Stan z 2019 roku. Obecnie umieszczone są tablice informacyjne.

34475