Przejdź do treści
Fundacja
Przejdź do stopki

Zubeńsko: cmentarz wojenny

Treść


Cmentarz wojenny w Zubeńsku

Prezentujemy kolejny cmentarz wojenny z terenu Bieszczadów. Jednocześnie zachęcamy gorąco grono osób działających w rejonie Komańczy do wykorzystania tych informacji dla postawienia tablicy zawierającej upublicznione nazwiska, oczekując jedynie podania źródła danych (tj. naszej strony www lub FB) oraz autorów opracowania. Wykorzystane źródła są dostępne w domenie publicznej – archiwach państwowych, odrębną natomiast kwestią jest nakład pracy, jakiego wymaga ich opracowanie, czego jak wynoszę z ostatnio publikowanych komentarzy, nie wszyscy dostrzegają. W każdym razie, tym razem wymieniam wykorzystane materiały, każdy może do nich sięgnąć i wykonać podobną pracę pro publico bono. Jeśli chodzi o zdjęcia obiektu, wykonałem je jesienią 2019 r. więc prezentowany na nich stan może się różnić od obecnego – wszak grupa zapaleńców wraz z Gminą Komańcza od paru lat podejmuje znaczące wysiłki w celu przywrócenia godnego wyglądu znajdującym się tu cmentarzom. Mam więc nadzieję, że ten materiał ułatwi im ewentualne wykonanie tablic z nazwiskami poległych i zmarłych tu żołnierzy, jeśli oczywiście takie decyzje podejmą. Tak czy owak, zgodnie z naszym celem statutowym, dziś przywracamy ich pamięci, umieszczając ten tekst w zasobach internetowych. Zwracam jeszcze uwagę na niezwykle ciekawy obiekt pokazany na zdjęciach – krzyż z centralnego punktu cmentarza, gdzie znajdowała się zapewne kwatera oficerska. Wykonano go jako odlew żeliwny (staliwny?) z dwu połówek spajanych następnie za pomocą śrub i posadowiono na betonowym postumencie. Niestety, do dziś przetrwała tylko jedna połówka, do tego w nie najlepszym stanie, jako że została połamana, a potem czyjeś troskliwe ręce połączyły ocalałe kawałki za pomocą płaskowników i śrub.

Historia powstania cmentarza

Początki cmentarza wojennego w Zubeńsku mogą sięgać jesieni 1914 r., jednak jego faktyczny rozrost nastąpił podczas walk, toczonych w okolicy między styczniem a kwietniem 1915 r. Ten odcinek frontu karpackiego obsadzały przez dłuższy czas kuk IR 33, 74 i 101, stąd też właśnie w tych jednostkach służyła większość pochowanych żołnierzy.

Grunt zajęty pod pochówki należał do tutejszej parafii grekokatolickiej i rozciągał się na stoku wzgórza, na którym wzniesiono cerkiew św. Michała Archanioła. Docelowo cmentarz miał być uporządkowany przez Inspekcję Grobów Wojennych Przemyśl wg planu opracowanego pod koniec 1917 r. przez inż. arch. Artura Grünbergera. Zgodnie z nim obiekt miał otrzymać kształt półkola z centralnym krzyżem. Trudno powiedzieć na ile projekt został zrealizowany, ale np. zachowany częściowo krzyż nie przypomina krzyża uwidocznionego na rysunku opublikowanym w 1921 r. w wiedeńskim czasopiśmie „Der Architekt”. W prowizorycznym spisie przekazanym z Przemyśla około wiosny 1918 r. do Ministerstwa Wojny w Wiedniu obiekt nie figuruje, co sugeruje, że prac związanych z jego uporządkowaniem jeszcze nie zakończono. Jednakże w dokumencie sporządzonym w 1920 r. przez Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie cmentarz ten wymienia się w okręgu Lisko jako urządzony, choć nazwę miejscowości zapisano błędnie jako „Subeńsko”. Spotkałem dane wg których miano pochować tu 225 żołnierzy obu walczących armii. Ostateczne ustalenie tego wymagać będzie dalszych poszukiwań w archiwach, głównie zagranicznych (lub przeprowadzenia prac archeologicznych). Dotyczy to również tożsamości pochowanych tu żołnierzy armii rosyjskiej. Moje doświadczenia z opracowywania cmentarzy wojennych nad Dolnym Sanem czy w rejonie Baligrodu wskazują jednak, że w przyszłości również to będzie przynajmniej w części możliwe.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Wykaz poległych i pochowanych w Zubeńsku i najbliższej okolicy.

Źródła: Kartoteka padlych - VUA, VL nr 160 z 14.04.1915, VL nr 169 z 29.04.1915, VL nr 179 z 17.05.1915, VL nr 172 z 5.05.1915, VL nr 181 z 19.05.1915, VL 240 z 17.08.1915, Meldunki o stratach kuk IR 74 - KA OESTA, Straty kuk IR 33 i 101 - Muzeum Wojska Budapeszt.

Kwerendy i opracowanie listy: T. Nowakowski, R. Kapavik, R. Frodyma

Adamec Josef, Inft., kuk IR 74, 1 Kp., *1894 Vitinoves, Jičin , + 22.03.1915

Adolf Josef, Res. Inft., kuk IR 74, *1888, Spindlerov Mlyn, Vrhlabi, +3.04.1915 (Wysoki Groń 909 m płd-wsch Zubeńska)

Albrecht Hugo, ER Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1880 Polaun, Jablonec n/Nissou, + 8.03.1915

Almásy Vincze, Inft., kuk IR 101, 13 Kp., *1890 Endrőd, Békés +1.03.1915

Apró Lajos, Inft., kuk IR 101, 1 Kp., *1894 Mindszent, Csongrád, +18.03.1915

Bacsó Lajos, ERInft., kuk IR 101, 9 Kp., 1887 Mezőberény, Békés, +1.03.1915 Łupków, poch. Zubeńsko

Bele Tódor, Inft., kuk IR 33, 1 Kp., Somoskeszi, Arad, +15.03.1915

Belanka Pál, Inft., kuk IR 101, 4 Kp., *1884 Békéscsaba, Békés, +27.02.1915

Benkovics Éliás, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 101, 4 Kp., *1881 Orosháza, Békés, +21.03.1915

Bezzeg József, Inft., kuk IR 101, 12 Kp., *1897 Békéscsaba, Békés, +22.03.1915

Bisztricki László, Lst.Inft., kuk IR 33, 1 Kp., Kisjenő, Arad, +1.03.1915

Borbély János, Res.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., *1885 Szentes, Csongrád, +1.03.1915

Bratter Karel, Kdt. idR, kuk IR 28, 7 Kp., *1892 Wien, + 1.04.1915 (k. 895 płd/Zubeńsko)

Bubori Imre, Res.Inft., kuk IR 101, 3 Kp., *1884 Szentes, Csongrád, +27.02.1915

Buzár Tamás, Inft., kuk 101, 15 Kp., Battonya, Csanád, +30.03.1915

Csajbota (Csajbok) János, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Újírás, Bihar, +28.02.1915

Čvrtečka Anton, ER Inft., kuk IR 74, *1888 Semily, +30.03.1915

Czápos György, Lst.Inft., kuk IR 33, 1 Kp., Ottlaka, Arad, +30.03.1915

Do(a)jacsek József, Fldw., kuk IR 101, 15 Kp., Battonya, Csanád, +1.03.1915

Durajda András, Lst.Inft., kuk IR 101, 1 Kp., Csanádapáca, Csanád, +24.03.1915

Dušek Vinzenc (Cenek), Res.Ul., kk LUR 2, 4 Esk., * 1889 Bošov, +2.03.1915

Egresi László, Lst.Inft., kuk IR 101, 3 Kp., *1891 Békés, +22.03.1915

Fábián Tóth Bálint, Lst.Inft., kuk IR 101, 1 Kp., Szentes, Csongrád, +1.03.1915

Farkas Mihály, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., *1889 Gyula, Béké, +1.03.1915

Fleischer Richard, Inft., kuk IR 74, 6 Kp, *1893 Praschnitz, Trutnov, +3.03.1915

Franjo Mihály, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Nagylak, Csanád, +1.03.1915

Frinta Antonin, Inft., kuk IR 74, 16 Kp. *1893, Klein Schvadowitz, Trutnov, +2.03.1915

Gancse Mihály, Res.Inft., kuk IR 101, 13 Kp., *1887 Kétegyháza, Békés, +27.02.1915

Gancsi Mihály, ERInft., IR 101, 11 Kp., *1887 Kétegyháza, Békés, +27.02.1915

Gerebenics Janos, Res.Fldw., kuk IR 101, 15 Kp., *1887 Gyula, Békés, +27.02.1915

Gerebenics Illés, Inft., kuk IR 101, 13 Kp., Gyula, Békés, +27.02.1915

Gyenge Lajos, Lst.Inft., kuk IR 101, 1 Kp., Doboz, Békés, +28.02.1915

Hadi József, ERInft, kuk IR 33, 1 Kp., Ágya, Arad, +1.03.1915

Hancsa Miron, Fldw., kuk IR 33, 4 Kp., Kalodva, Arad, +30.03.1915

Hanusch Vaclav, Zgsf., kuk IR 74, 2 Kp., *1890 Praschnitz, Trutnov, +22.03.1915

Harangozó János, Lst.Inft., kuk IR101, 1 Kp., *1893 Újkígyós, Békés+3.03.1915

Havelka Jan, Inft., kuk IR 94, 2 kp., *1894, Semin, Pardubice, + 9/10.02.1915

Hegedűs István, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Békés, +18.03.1915

Hegya Simon, ERInft., kuk IR 33, 3 Kp., Monyoró, Arad, +2.03.1915

Hetfleiš Ladislav, Inft., kuk IR 74, *1893 Langwitz, Trutnov +13.03.1915

Hilšer (Hylšer) Frantisek, Res.Inft., kuk IR 74, 3 Kp., *1884, Předmeřice, Hradec Kralove, +5.03.1915

Hlousek Antonin, Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1894, Kuchelna, Semily, +3.03.1915

Hódos Péter, Inft., kuk IR 101, 3 Kp., *1894 Gyula, Békés, +27.02.1915

Hoffmann Emmanuel, Inft., kuk IR 28, *1894, Žizkov(?), + 2.03.1915

Hojka Josef, ER Inft., kuk IR 28, 7 Kp., *1887 Vodolka, Karolinenthal, + 1.04.1915 (k. 895 płd-wsch Zubeńska)

Hollmann Alois, Inft., kuk IR 74, 8 Kp., *1893 Hermanneisen, Vrhlabi, + 4.03.1915

Horak Jan, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., * 1893, Tribovetic, Nova Paka, + 7.03.1915

Horak Karel, Inft., kuk IR 94, 2 Kp., *1893, Mašov, Turnov, +9.02.1915 (płn od Zubeńska)

Horváth Imre II, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Szentes, Csongrád, +1.02.1915

Izbéki Gábor, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Öcsöd, Békés, +28.02.1915

Jakub Josef, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1894, Neupaka, +11.03.1915, (k. 581)

Jakubu Vaclav, Inft., kuk IR 74, 6 Kp., *1893 Přikry, Semily, +23.03.1915

Jeschke Josef, Res.Inft., kuk IR 74, *1887 Chotevice/Kottwitz, Vrchlabi/Hohenelbe, + 27.03.1915

Jira Josef, Inft., kuk IR 74, *1892, Bukovna, Jungbunzlau/Mlada Boleslav, + 7.03.1915

Joszif Basil, Inft., kuk IR 33, 3 Kp., Szabadhely, Arad, +29.03.1915

Kadavy Josef, Res.Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1888 Wichau, Starkenbach, +5/6.03.1915 (k. 581)

Kalvoda Jan, Inft., kuk IR 74, 3 Kp., * 1894, Ostromeř, Nova Paka, +3.03.1915

Kapucsán János, Lst.Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Alsósimánd, Arad, +30.03.1915

Kasper Josef, Res. Zgsf., kuk IR 74, 2 Kp, *1887, Quallisch, Trutnov, +22.03.1915

Kis Lajos, Lst.Inft. kuk IR 33, 2 Kp., Feketegyarmat, Arad, +29.03.1915

Kiss Mátyás, Lst.Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Szentpál, Arad, +30.03.1915

Kiss Péter, Lst. Inft., kuk IR 101, 1 Kp., *1894 Békéssámson, Békés, +2.03.1915

Kleinert Josef, Res. Inft., kuk IR 74, 2 Kp., *1880 Vrhlabi/Hohenelbe, +22.03.1915

Kocian Jan, Inft., kuk IR 74, *1892, Nieder Oels, Vrhlabi/Hohenelbe, +22.03.1915

Kohn István, ERInft, kuk IR 33, 2 Kp. Újszentanna, Arad, +30.03.1915

Koštak Vaclav, Inft., kuk IR 74, 7 Kp, * 1893 Psinie, Jičin, +21.03.1915

Kormányos János, ERInft., kuk IR 101, 15 Kp., *1889 Nagybánhegyes, Csanád, +3.03.1915

Kovacsik János, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., 1894 Nagylak, Csanád, +4.03.1915 Łupków k.633/poch. Zubeńsko

Kožich Josef, Inft., kuk IR 8, (?)

Kraj Balázs, Lst.Inft.,kuk IR 33, 2 Kp., *1894 Nagylak, Csanád, +4.03.1915 Łupków/poch. Zubeńsko

Kraus Franz, Res.Inft.Tit.Korp., kuk IR 74, 13 Kp, *1885 Spindlerov Mlyn, Vrhlabi, +19-31.03.1915

Kreznyik István, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., *1885 Sajtény, Csanád, +1.03.1915

Krisán Miklós, Lst.Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Borosjenő, Arad, +29.03.1915

Krupka František, Inft., kuk IR 74, *1893, Vesetice, Sobotka, +5.03.1915

Lachmann Vilem, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., * 1892 Křižlice, Starkenbach, +17.03.1915

Langner František, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1893 Kotvice/Kottvitz, Vrchlabi, +22.03.1915

Lőrinc András, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Csorvás, Békés, +28.02.1915

Lőrincz Mátyás, Res.Korp.Tit.Zgsf., kuk IR 101, 4 Kp., *1877 Csorvás, Békés, +27.02.1915

Maaz Vavřinec Josef, Inft., kuk IR 74, 2 Kp., *1891 Hainspach, Schluckenau, +19.03.1915

Maischeider Vaclav, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1894 Eisenbrod, Semily, + 5.03.1915

Mák Imre, Inft. kuk IR 101, 4 Kp., *1893 Battonya, Csanád, +2.03.1915

Malik Josef, Inft., kuk IR 74, 13 Kp, *1894 Pasek, Starkenbach/Jilemnice, + 8.03.1915

Marjansko Rudolf, Inft., kuk IR 42, *1889, Slutzen, Litomeřice, + 2.03.1915

Martin Josef, Inft., kuk IR 74, 14 Kp, *1893 Mrklov, Starkenbach/Jilemnice, +25.03.1915

Militky František, ER Inft., kuk IR 74, 8 Kp., *1883, Aujezd Kumburg, Nova Paka, + 5.03.1915

Misik Miroslav, Zgsf., kuk IR 74, 4 Kp., *1890, Roždalovice, Jicin, +11.03.1915

Mlejnek Hugo, Zgsf., kuk IR 74, 1 Kp., *1889 Novy Svet/Neuwelt, Jilemnice/Starkenbach, +22.03.1915

Moczika György, Inft., kuk IR 33, 10 Kp., Lestyóra, Arad, +30.03.1915

Möhwald Vilem, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1892 Mohren, Vrhlabi/Hohenelbe, +3/4.03.1915

Molnár Mihály II, Inft., kuk IR 101, 3 Kp.,

Müller František, Korp., kk LUR 2, 3 Esk., *1891 Žitenice, Litomeřice, +28.02.1915

Murzsic(cz)e János, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., 1894 Békéscsaba, Békés, +1.03.1915 - k. 639, poch. Zubeńsko

Nagy András, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Csanádpalota, Csanád, +28.02.1915

Neischeider Vaclav, Inft., kuk IR 74, *1894 Żelezny Brod, Semily, +5.03.1915

Niep(a)l Josef, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 74, 5 Kp., *1884 Mittel Langenbach, Vrchlabi/Hochenelbe, +3.03.1915

Nikolaus Antal, EinFrw., kuk IR 33, 8 Kp., Újszentanna, Arad, +29.03.1915

Nožička Alois, Inft., kuk IR 74, 8 Kp., *1893, Robousy, Jičin, +3.03.1915

Oláh János, ERInft., kuk IR 101, 15 Kp., Békés, +15.02.1915

Opre(a) Péter, Inft. kuk IR 101, 4 Kp., *1892 Nagylak, Csanád, +1.03.1915

Pacovsky Josef, Inft., kuk IR 74, 7 Kp, *1894, Habrkovice/Habrkowitz, Kutna Hora/Kuttenberg, +21.03.1915

Pauer Josef, Inft. kuk IR 74, MGA IV, * 1891, Hartmannsdorf, Trutnov, +5.03.1915

Pav Vaclav, Inft., kuk IR 74, *1890 Žitetin, Jicin, +20/21.03.1915

Peschl Anton(Mitron?), Inft. kuk IR 74, 13 Kp., *1888 Telnice, Brno, +27.03.1915

Petró Imre, Inft., kuk IR 101, 16 Kp., *1894 Kevermes, Csanád, +1.03.1915

Pieschel Vaclav, Res.Korp. Tit.Zgsf., kuk IR 74, 1 Kp., *1885 Kleine Bakowitz, Trutnov, + 22/23.03.1915

Piroch Josef, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1889 Eisenbrod, Semil, +21.03.1915

Pirsch Josef, ER Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1889 Eisenbrod, Semil, (może tożsamy z ww.?)

Pozsár Pál, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Szegvár, Csongrád, +3.03.1915

Puskás Szilveszter, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Szentes, Csongrád, +18.03.1915

Rajtr Vaclav, Inft., kuk IR 74, 6 Kp., * 1894 Hajkovic, Jicin, + 4.03.1915

Rakics Iván, Inft., kuk IR 101, 10 Kp., Battonya, Csanád, +28.02.1915

Rašin František, Lt idR, kuk IR 74, 14 Kp., *1892, Chrudim, + 13.03.1915

Reingruber József, Res.Inft., kuk IR 101, *1885 Újpanád, Arad, +1.03.1915

Repsigán Pál, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Repszeg, Arad, + 1.03.1915

Richter Frantisek, Inft. kuk IR 74, 14 Kp.,*1893 Bleiswedel, Litomerice, + 4.03.1915 (poległ k. 581, poch. Zubensko)

Riedel Antonin, Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1890 Polkendorf, Vrchlabi/Hohenelbe, + 5/6.03.1915

Rigó András, ERInft., kuk IR 33, 10 Kp., Kígyós, Békés, +13.03.1915

Román János, ERInft., kuk IR 33, 4 Kp., Vadász, Arad, +1.03.1915

Rotár Péter II, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Szinte, Arad, +1.03.1915

Rudel Johann, Res. Korp., kuk IR 74, 15 Kp., *1883, Deutsch Praussnitz, Trutnov, + 5/6.03.1915

Rulf František, Res. Inft., kuk IR 74, 1 Kp., *1884 Lhota, Nova Paka/Neupaka, + 22.03.1915

Sabján (Sebjan) István, Lst.Inft., kuk IR 101, 4 Kp., *1898 Szarvas, Békés, +1.03.1915

Schmidt (Smidl) Robert, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1894, Petersdorf, Trutnov, + 6.03.1915

Šimunek Josef, Inft., kuk IR 74, 14 Kp., *1892, Tuess, Vrhlabi/Hohenelbe, +20.03.1915 (k. 581 m)

Smolik Alois, Res. Inft., kuk IR 74, 15 Kp. *1886, Waldov/Waldau, Nova Paka, + 7.03.1915

Sold Péter, ERInft., kuk IR 33, 3 Kp., Garba, Arad, +1.03.1915

Špur Josef, Inft., kuk IR 74, 7 Kp, *1894 Březovice, Nova Paka, +3.03.1915

Stanka Demeter, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp.,

Stejskal Vaclav, Inft., kuk IR 74, 7 Kp., *1893 Altenburg, Jičin, +21.03.1915

Štika Frantisek, Lst. Ul., kk LUR 2, 3 Esk.,*1881(2?), Litomyšl,+1.03.1915

Stloukal Arnost, Res. Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1886 Lhota Rapotina, Boskovice, + 29.03.1915

Stoja János, ERInft., kuk IR 29, 3 Kp., *1887 Doklény, Krassó-Szörény, +22.03.1915

Stransky Heinrich, ER Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1882 Pilnikau, Trutnov, +7.03.1915

Stumpe August, Inft., kuk IR 74, 15 Kp., *1894 Rochlitz, Starkenbach, + 8.03.1915

Sturm Frantisek, Inft., kuk IR 74, 8 Kp., * 1893 Pilnikau, Trutnov, + 3.03.1915

Svoboda Adalbert, Res. Inft. kuk IR 74, 15 Kp., *1887, Eisenstadl, Jicin, + 7.03.1915

Szabó Ferenc, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Gyorok, Arad, +1.03.1915

Szabó István, Lst.Inft., kuk IR 101, 4 Kp., *1894 Fábiánsebestyén, Csongrád, +24.031915

Szabó Sándor, Inft., kuk IR 33, 2 Kp., Arad, +1.03.1915

Szentandrási Pál, Fährn. idR, kuk IR 101, 1 Kp., *1881 Köröstarcsa, Békés, +3.03.1915

Szeri Mihály, Inft., kuk IR 101, 13 Kp., Mindszent, Csongrád, +1.03.1915

Szirota Márton, Res.Inft., kuk IR 101, 10 Kp., *1882 Szarvas, Békés, +6.03.1915

Szeri Béla, Inft., kuk IR 101, 4 Kp., Kunágota, Csanád, +1.03.1915

Szlancsík Mihály, Res.Gefr.Tit.Korp., kuk IR 101, 9 Kp., *1887 Békéscsaba, Békés +26.01.1915

Szuba György, Korp., kuk IR 33, 8 Kp., Háromalmás, Arad, +30.03.1915

Szűcs György, Komp.Tamb., kuk IR 33, 9 Kp., Csigérgyarmat, Arad, +30.03.1915

Szűcs László, Lst.Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Békés, +1.03.1915

Sztanka Demeter, Lst.Inft., kuk IR 33, *1893 Erdőskerek, Arad, +1.03.1915

Tóth György, Inft., kuk IR 101, 15 Kp., Dombiratos, Csanád, +27.02.1915

Tóth Mihály, Lst.Inft., kuk IR 101, 3 Kp., Gádoros, Békés, +27.02.1915

Trejbal Anton, Res. Inft., kuk IR 74, 2 Kp., *1883 Bukovina, Nova Paka, +22.03.1915

Tremmel György, kuk IR 33, 2 Kp., Elek, Arad, +29.03.1915

Trinta Antonin, Inft., kuk IR 74, *1893, Male Svadovice, Trutnov, +2.03.1915

Tudor(Tudur) Demeter, Gefr.Tit.Korp. kuk IR 33, 3 Kp., Mikelaka, Arad, +1.03.1915

Tye(i)horán Florca(Florian), Inft., kuk IR 101, 15 Kp., *1893 Nagylak, Csanád, +6.03.1915

Urban Josef, Inft., kuk IR 74, 3 Kp. *1892, Telin, Nova Polka, +7.03.1915

Valek Vaclav, Inft., kuk IR 74, 1 Kp. * 1892, Stare Smrkovice/Smrkovitz, Novy Budnov, + 22.03.1915

Vanicek Josef, Inft., kuk IR 74, 13 Kp., *1893 Prassnitz, Teplice, +17.03.1915 (punkt opatrunkowy pod Zubenskiem)

Vechet Frantisek, Inft., kuk IR 74, 1 Kp., *1892 Zahradany, Novy Bydnov, +22.03.1915

Vig Antal, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp.,

Vitacek Josef, Inft., kuk IR 74, *1894, Koštalov, Semily, +18.03.1915

Vitek Alois, Res. Inft., kuk IR 74, *1889, Brno, +27.03.1915

Vorindan Demeter, Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Székudvar, Arad, +13.03.1915 Łupków, poch. Zubensko

Wolf Mihály, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., Fakert, Arad, +1.03.1915

Wuhs Miklós, Lst.Inft., kuk IR 33, 4 Kp., +2.03.1915

Zajiček Anton, Res.Inft., kuk IR 74, 14 Kp., *1888 Rična, Starkenbach, + 19-31.03.1915

Zalányi Dénes, kuk IR 33, 2 Kp., *1889 Pankota, Arad, +15.03.1915

Ždansky Vaclav, Inft., kuk IR 74, 4 Kp., *1894 Obrubec, Jičin, +21.03.1915

Zefel Josef, Inft., kuk IR 74, *1894 Radeč, Trutnov, +30.03.1915

Zieris Vincent, Inft., kuk IR 74, 6 Kp., *1893, Glasendorf, Trutnov, +21.03.1915

Zikmund Jaroslav, Inft. kuk IR 74, 3 Kp., *1893 Vesely, Semily, +24.03.1915

Zsigmond (Zsimon) Péter, Korp., kuk IR 33, 13 Kp., Háromalmás, Arad, +29.03.1915


Stan z 2019 roku. Obecnie umieszczone są tablice informacyjne.

2111