Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Tadeusz Gajda, ps. Tarzan

Treść


Tadeusz Gajda, ps. Tarzan, (1924 – 1946), kapitan, lat 22
Urodzony 15 lutego 1924 r. w Charzewicach. W 19421 roku wstąpił do Nowej Organizacji Wojskowej, a po wsypie w jesienią 1943 r., do oddziału Franciszka Przysiężniaka ps, Ojciec Jan. Wiosną 1944 roku awansował do stopnia plutonowego podchorążego. Walczył w bitwie oddziałów partyzanckich z Niemcami na Porytowym Wzgórzu. Od września 1944 roku poszukiwany przez NKWD i UB. Wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Zdekonspirowany i poddany przesłuchaniom przez sowiecki kontrwywiad wojskowy. W lutym 1945 r., zdezerterował i powrócił do Niska. Wiosną 1945 r., został komendantem tarnobrzeskiego NOW. Jego oddział rozbroił posterunek MO w Zbydniowie i uczestniczył w bitwie pod Kuryłówką z wojskami NKWD. Przeprowadził ok. 28 akcji przeciw PPR, NKWD, UB. Współpracował z oddziałem mjr. „Zapory”. W lipcu 1945 r., jego oddział został rozbity. Ponownie sformował oddział i przeprowadził kilka akcji na posterunki MO. W lutym 1946 r., awansowany na kapitana został inspektorem PAS przy Inspektoracie „Tatar”. Aresztowany po rozpracowaniu tarnowskiej siatki NOW-WiN latem 1946 r. Skazany przez wojskowy sąd w Krakowie we wrześniu 1946 r., na karę śmierci. Zamordowany 14 października 1946 roku w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie.
W listopadzie 1991 roku Sąd Wojewódzki w Tarnowie unieważnił wyrok.

Dr Irena Kozimala, Fundacja "Niepodległość"

36884