Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Zaleszany: cmentarz wojenny

Treść


Zaleszany – cmentarz wojenny Kępie Zaleszańskie (tzw. Zbydniów nr VIII)

 

Od dawna nosiłem się z zamiarem udostępnienia również listy poległych i pochowanych na tym właśnie cmentarzu. Jednak zgodnie z przyjętymi priorytetami musiałem zakończyć opracowanie innych materiałów. Dopiero udzielenie mi pomocy przez Kol. Adama, który pomógł mi uporządkować sporządzone przeze mnie już wcześniej wykazy strat żołnierzy rosyjskich, jak również „wykopał" trochę materiałów dotyczących żołnierzy pochodzących z terenu Krajów Korony Św. Stefana (jak górnolotnie określano w epoce Królestwo Węgier) przyśpieszyło proces powstania prezentowanego opracowania.

Nie należy zakładać przy tym, że proces badawczy został zakończony – właśnie walki pod Zaleszanami kryją w sobie nadal znaczny potencjał badawczy. Podczas pracy nad źródłami rosyjskimi zmieniłem sposób ich analizy – tym razem czytałem od deski do deski każdy „Spisok potier", zamiast, jak do tej pory wyszukiwać straty przypisane do konkretnej daty znanych nam wydarzeń historycznych. Wynik takiego podejścia możecie zobaczyć sami, znalazło się sporo mieszkańców Królestwa Polskiego, głównie z Kielecczyzny i okolic Siedlec. Może dzięki temu ich potomkowie uzyskają wiedzę na temat losów swych pradziadów, poległych nad Sanem. W świetle tych doświadczeń wydaje się możliwe odszukanie jeszcze przynajmniej pewnej liczby pochowanych tu żołnierzy rosyjskich. Ostatniego słowa nie powiedzieliśmy również jeśli chodzi o poległych z k.k. LstIR 2 oraz k.u.k. IR 57 „Tarnowskich Dzieci", ale wobec ogromu prac jakie nas jeszcze czekają, jest to raczej jeszcze dość odległa perspektywa.

Opis i historia cmentarza wojennego w Kępiu Zaleszańskim

Na terenie gminy Zaleszany znajdują się dwa cmentarze wojenne – c. i k. Inspekcja Grobów Wojennych (k.u.k. Kriegsgräber Inspektion) w Przemyślu oznaczała je jako Zbydniów nr VII i Zbydniów nr VIII (ze względu na pobliską stację kolejową, stanowiącą punkt odniesienia dla władz wojskowych).

Większy z cmentarzy, oznaczony nr VIII, powstał na terenie parceli leśnej „Księża Choina", będącej własnością parafii Zaleszany (w obrębie sołectwa Kępie Zaleszańskie), z której wydzielono prostokątną działkę o powierzchni 1122 m², znajdującą znajduje się w linii prostej o 500 m na płd. - zach. od st. kol. Zbydniów. Dojazd samochodem możliwy jest od Kępia Zaleszańskiego lub od st. kol. Zbydniów (ul. Modrzewiową, potem w prawo ul. Brzozową). W 92 grobach pojedynczych i 22 grobach zbiorowych pogrzebano 722 poległych, z czego 550 żołnierzy austro-wegierskich, 1 niemieckiego i 171 rosyjskich. Chowano tu ofiary walk, jakie miały miejsce 10-15 września 1914 r., następnie 7 października – 2 listopada 1914 r. i wreszcie z czerwca 1915 r. Cmentarz powstał w okresie jesień 1915 – wiosna 1916 r. i wtedy ogrodzono go płotem z drewnianych słupków z drutem kolczastym, pochodzącym z rozbiórki okopów w okolicy. Nie zachowały się elementy pierwotnego wystroju, zarysy mogił są słabo czytelne, teren porośnięty rzadkim starodrzewem. W II RP chowano tu szczątki poległych z likwidowanych cmentarzy wojennych w okolicy. Do lat 50-tych ubiegłego stulecia obiekt był regularnie odwiedzany przez rodziny poległych. Cmentarz pozostaje pod stałą opieką mieszkańców i władz gminy. Co roku w rocznicę bitwy pod Zaleszanami odprawiana jest tu msza polowa w intencji poległych. Cmentarz jest otoczony nowym płotem drewnianym, na wyraźniejszych mogiłach postawiono drewniane krzyże. Staraniem mieszkańców współcześnie wzniesiono trwały krzyż na dużym postumencie z tablicą pamiątkową. W 100 rocznicę Wielkiej Wojny władze gminy wystawiły tablice informacyjne zawierające opis okoliczności powstania cmentarzy oraz zbadane przez nas do 2017 r. dane o poległych. Z tego względu są one mniej kompletne niż prezentowana poniżej lista, uzupełniona już o wyniki moich badań z lat 2019-2021 r.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Lista poległych i pochowanych w Zaleszanach (Kępie Zaleszańskie) - należy jednak pamiętać, że nieliczni z wymienionych mogli zostać faktycznie pochowani w Zbydniowie. Materiał powstał jako rozwinięcie danych w częsci publikowanych w monografii „ Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem" wydanej w 2019 nakładem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

1. żołnierze armii austro-węgierskiej:

 1. Aigner Alois, Lst.Inft., kk LstIR2, *1879, Hargelsberg, Linz, +15.09.1914
 2. Baczek Jan, Res.Inft., kk LIR 31, *1883, Pogórz, Bielsko B., +?.10.1914
 3. Banaś Józef, Res.Inft., kuk IR 57, *1888, Luszowice, Dąbrowa, +15.09.1914
 4. Bartacek Christof, Res.Gefr., kuk IR 57, *1884, Zahradky, Ceska Lipa, +20.10-3.11.1914
 5. Bauer Józef, Ldst.Inft. LstIR 25?, *1879 Orthardt, Moravske Budejovice, +13-15.09.1914
 6. Berkowicz Edmund, Inft., IR 57, *1891 Tarnów, +15.09.1914
 7. Boczek Jan, Lst.Inft, Lst IR 3 (31?),*1883, Pogórz, Bielsko B., +15.09.1914
 8. Böhm Gyula, Res.Inft., kuk IR 76, *1885 Locsmánd, Sopron, +01.11.1914
 9. Bojadinovič Franio, Jg., FJB 31,*(?)(?), +26.06.1915
 10. Bojtič Johann, Inft., b-h IR 1, +?.06.1915
 11. Bragiel Feliks, Inft., kuk IR 57, *1891, Łazy, Jasło, + 15.09.1914
 12. Braunstein Leon, Lst.Korp., kk Lst IR 2, *1878(6?), Ischl, +15.09.1914
 13. Brozik Károly, ERInft., kuk IR 71, *1888 Haj, Turóc, +08.10.1914
 14. Brückler Mattias, Inft. (?), *1887, Okka, Sopron, +(?)
 15. Brunbauer Leopold, Lst.Inft., kk LstIR 2, *1879, Netternbach, Greiskirchen, +15.09.1914
 16. Buja Michael, Lst.Inft., kk LstIR 2, +15.09.1914
 17. Bujak Józef, Inft., kuk IR 57, Bielcza, Brzesko, +15.09.1914
 18. Burzawa Jan, Res.Inft., kuk IR 57, *1886, Jadowniki Mokre, Dąbrowa Tarn., +15.09.1914
 19. Csupecz Péter, Res.Inft., kuk IR 71, *1889 Štiavnik, Trencin, +07.10.1914
 20. Chajec Stanisław, Inft., kuk IR 57, *1881, Kamienica Grn., Pilzno, +15.09.1914
 21. Chrabak Franciszek, Res.Inft., kuk IR 57, * 1889, Velka Bystrice, Olmunc, +15.09.1914
 22. Chwała Władysław, ERInft., kuk IR 20, *1883, Palcza, Wadowice, +15.09.1914
 23. Cichy Józef, ERInft., kuk IR 57, *(?) Faliszowice, Brzesko, +15.09.1914
 24. Czernichowski Józef, Zgsf., kuk FKR 15, +(?)
 25. Didak Janos, Inft., ku LIR 18 , *(?), +(?).06.1915
 26. Dłubacz Józef, Res.Inft., kuk IR 20, *1887, Ochotnica, Nowy Targ, +15.09.1914
 27. Drobenák János, Jg., kuk FJB 11, *1892 Magyargencs, Vas, +09.10.1914
 28. Dwig Johann, Lst.Inft., kk LstIR, *(?), *(?)
 29. Dzierwa Alojzy, ERInft., kuk IR 57, *1880, Chyszowice, Tarnów, +15.09.1914
 30. Farkas Ignác, Inft., kuk IR 72, *(?) (?), +09.10.1914
 31. Farkas Nikolaus, Kdt idR, kuk IR 83, *(?)Vas, Olad, + przed 27.10.1914
 32. Galek Andrzej, Inft., kuk IR 57, *1891, Niedzieliska, Brzesko, +15.09.1914
 33. Golonka Jan, Inft., kuk IR 57, *1889, Pojawie, Brzesko, +15.09.1914
 34. Gołysa Franciszek, Inft., kuk IR 57, *1888, Bobrowniki Małe, Tarnów, +15.09.1914
 35. Grabo(a)nia Józef, Tit.Korp., kuk IR 57, *1890, Uszew, Brzesko, +15.09.1914
 36. Gregorits István, Inft., kuk IR 76, *1891 Kelenpatak, Sopron, +08.10.1914
 37. Hainz Heinrich, Ldst. Inft., kk LstIR, *1878, Wiedeń, +15.09.1914
 38. Hangoda Thomas, Inft., ku LIR 15,*(?) +25.06.1915
 39. Hahn Johann, Lst.Inft., kk LstIR 2, *1876, (?), +15.09.1914
 40. Harencozo Josef, Inft., ku LIR 18, *(?), +27.06.1915
 41. Heissig Wilhelm, LstInft., kk Lst IR 32, *1875 (?), +24.10.1914
 42. Heske Johann, LstInft, kk Lst IR 32, *1876, Bartschendorf, Novy Ičin, +paźdz.1914
 43. Hochgatterer Johann, Lst. Inft., kk LstIR 2, *1876, Kreuzen, Perg, +15.09.1914
 44. Hollaus Johann, Lst.Inft., kk LstIR 2, *(?) Kaprun, Salzburg, +15.09.1914
 45. Homołek Paweł Franciszek, Inft., kk LIR 31, *1890 Brenna, +15.10.1914
 46. Horváth Imre, Inft., kuk IR 76, *1890 Fertőhomok, Sopron, +07.10.1914
 47. Horváth Miklós, Res.Inft., kuk IR 76, *1883 Osli, Sopron, +07.10.1914
 48. Hrebicsek Istvan, Res.Inft., ku LIR 15, *1881 Omastina, Trenčin, +26.06.1915
 49. Illes Eugen, Inft., kuk IR 83, *1883, Zala, Zalaegerszeg, + 10.10.1914
 50. Jancka János, Korp., kuk IR 71, *1889 Kolaróc, Trencsén, +08.10.1914
 51. János Huber, ERInft., kuk IR 76, *1884 Sopron, +07.10.1914
 52. Janus Mihaly, Inft., ku LIR 18, *(?), +25.06.1915
 53. Jaroszek Jan, Lst.Inft, LstIR 32, *1878, Gnojnik, Brzesko, + październik 1914
 54. Kaczmarek Maciej, Whrm., LdwIR 37, *1885, Ryzin, (Rejencja Poznańska), +13.09.1914
 55. Kafka Johann, Kp.Tamb., kuk IR 57, *1882, Piotrkowice, Tarnów , +15.09.1914
 56. Kain Albert, ERInft., kuk IR 76, *1883 Vulkapordány, Sopron, +07.10.1914
 57. Kaplan Josef, ERInft., ku LIR 15, *1885, Morovno, Prievidza, +25.06.1915
 58. Karasmann József, Res.Inft., kuk IR 76, *1888 Gyirót, Sopron, +08.10.1914
 59. Kaser Andreas, Lst.Inft., kk LstIR 2, *1877 Gallspach, Wels, +15.09.1914
 60. Kern Ludwig, Lst.Inft., kk LstIR 2, *1878 Inlbach, Rohrbach, +15.09.1914
 61. Kiceluk Hryhoryj, Inft., kk LIR 31, *1892, Tekucza Peczeniżyn, +15.10.1914
 62. Koboth Ferenc (Lorenz), Inft., ku LIR 15,*(?), +5.09.1914
 63. Knotzen János, ERInft., kuk IR 76, *1885 Pecsenyéd, Sopron, +07.10.1914
 64. Krupski Jan, Inft., kk LIR 17, *(?) Lutcza, Strzyżów, +26.10.1914
 65. Kubik Jan, Res.Korp., kuk IR 57, *1886, Nowopole, Dąbrowa Tarn., +15.09.1914
 66. Kuchar Johann, Lst.Inft., kk LstIR 32, *1876 (?), +1914 /1915
 67. Kurka Johann, Inft. kk LIR 8, *1891, Dranovice, Vyškov, +27.06.1915
 68. Kurka Janos, Inft., kuk IR 72, *(?) (?), +październik 1914
 69. Kun József, Inft., kuk IR 48, *1891 Nemesbük, Zala, +07.10.1914
 70. Kuziel Józef, Inft., kuk IR 57, *1889 Jurków, Limanowa, +15.09.1914
 71. Laba Józef, Res.Inft., kuk IR 57, *1888 Wola Dembowiecka, Jasło, +15.09.1914
 72. Laszlo Paul, Dr., Lt idR., kuk IR 83, +jesień 1914
 73. Ledryk Urban, Lst.Inft., kk Lst IR 2, *(?), +15.09.1914
 74. Lehner Josef, Lst.Inft., kk Lst IR 2, * (?), +15.09.1914
 75. Leiberl Peter, Lst.Inft., kk Lst IR 2, *1878, Spital, Kirchdorf, +15.09.1914
 76. Lichtenberger János, Res.Inft., kuk IR 76, *1887 Fertőszéleskert, Sopron, +07.10.1914
 77. Linek Jan, Lst. Inft., kk LstIR 2, *1880, Dametice, Sušice, +15.09.1914
 78. Liszka Konstanty, ERInft., kuk IR 20, *1884 Gródek, Grybów, +15.09.1914
 79. Łucarz Jan, Res.Inft., kuk IR 57, *1888 Zaborów, Brzesko, +15.09.1914
 80. Maduska István, ERInft., kuk IR 71, *1883 Beckov, Trenčin, +07.10.1914
 81. Mack Johann, Lst.Inft., kk Lst IR 2, *1880, Wiedeń, +15.09.1914
 82. Mandelmayr Franz, Lst.Inft, kk LstIR 2, *1875 Steyr, +15.09.1914
 83. Maszar Georg, Inft., ku LIR 15, +25.06.1915
 84. Maureder Franz, Lst.Inft., kk Lst IR 2, *1875, St. Urlich, Rohrbach, +15.09.1914
 85. Mayer József, Res.Inft., kuk IR 76, *1888 Mosontétény, Moson, +07.10.1914
 86. Meiszler János, ERInft., IR 76, *1885 Alsópulya, Sopron, +07.10.1914
 87. Mitterbauer Johann, Lst.Fldw., kk Lst IR 2, *1876, Linz, Oftering, +15.09.1914
 88. Mizga Florian, ERInft., kuk IR 20, *1883, Moszczenica, Nowy Sącz, +15.09.1914
 89. Moździerz Jan , ERInft, kuk IR 57, *1887, Szarwark, Dąbrowa Tarn., +15.09.1914
 90. Mühlbacher Ferdinand, Vorm., kuk FHR 31, *1892, Budapest, + 1.08.1915
 91. Mühlleder Johan LstInft., kk Lst IR 2, *1878, Waseenberg, Urfahr, +15.09.1914
 92. Mülleder Mathias, Lst. Inft., kk Lst IR 2, *1876, St. Johann, Rohrbach, +15.09.1914
 93. Mihály Heckenast, Inft., kuk IR 76, *(?) Szentmargitbánya, Sopron, +07.10.1914
 94. Mladensich Vendel, ERInft., kuk IR 76, *1886 Borisfalva, Sopron, +07.10.1914
 95. Nagy József, Huz., kuk HR 5, * 1893 Tata, Komárom, +15.09.1914
 96. Németh László, ERInft., kuk IR 76, *1887 Potyond, Sopron, +08.10.1914
 97. Niedzielski Stanisław, Inft., kuk IR 57, *1893, Jadowniki, Brzesko, +15.09.1914
 98. Nita Josef, Inft., kuk IR 57, *1890, Szczurowa, Brzesko, +15.09. 1914
 99. Pasdi Janos, Vorm., kuk FHR 31, *? Koppanyszanto, Tanasi, +1.08.1915
 100. Patenko Josef, Lst.Inft, kk LstIR 2, *(?), +15.09.1914
 101. Pater Josef, Lst.Inft., kk LstIR 2, *1877, +15.09.1914
 102. Piroch Józef, Lst.Inft., kk Lst IR 25, *1878 Bratrikov, Semil, +13.09.1914
 103. Plachy Josef, Lst.Inft, kk LstIR 2, *1881 Horka, +15.09.1914
 104. Podworski Antoni, ERInft., kuk IR 57, *1886, Biała, +15.09.1914
 105. Pohl Oskar, Lst.Lt, kk LstIR 28, *1879, Smichov, Praha, + 13.09.1914
 106. Polak Karol, Inft., kuk IR 57, *1891, Podborze, Dąbrowa Tarn., +15.09.1914
 107. Prem Johann, Lst.Inft., kk LstIR 2, *1877 Zetty Petemfröst, Vöchtabrud, +15.09.1914
 108. Pruner Anton, Lst. Inft., kk LstIR 2, *(?), +15.09.1914.
 109. Relinger Josef , Lst.Inft., kk LstIR2, *1879, Alsen, Linz, +15.09.1914
 110. Rendl Johann, Lst.Inft., kk Lst. IR 2, *1878, Paltig, Braunau, +15.09.1914
 111. Riazony Ignác, ERInft., kuk IR 71, *1886 Oravske Vesele, +08.10.1914
 112. Ruthi Gáspár, ERInft., kuk IR 76, *1885 Mihályi, Sopron, +07.10.1914
 113. Rzońca Franciszek, ERInft, kuk IR 57, *1886, Radość, Pagórek, Jasło, +15.09.1914
 114. Sady Mateusz, ERInft, kuk IR 57, *1888, Gwoździec, Brzesko, +15.09.1914
 115. Sanek Piotr, Lst.Inft., kk LstIR 32, *(?), + jesień 1914
 116. Schneeberger Mátyás, ERInft. kuk IR 76, *1890 Fertőmeggyes, Sopron, +07,10.1914
 117. Schneider Wojciech, ERInft., kuk IR 57, *1883, Lubasz, Dąbrowa Tarn., +15.09.1914
 118. Schnurer Lukas, Lst.Inft., ku LIR 15, *1878, Nyitra, +24.06.1915
 119. Schuber Andás, ERInft., kuk IR 76, *1882 Borbolya, Sopron, +07.10.1914
 120. Schwabe Louis Franz *(?), +(? jesień 1914)
 121. Sedlacsek Mihály, ERInft., kuk IR 76, *1887 Újtelep, Sopron, +07.10.1914
 122. Setierz Franz, Lst.Inft., kk Lst IR 2, *1878, Anberg, Rohrbach, +15.09.1914
 123. Sinnhofer Ludwig, Lst.Inft., kk Lst IR 2, *1876, Aigen, Salzburg, +15.06.1915
 124. Steinkogler Karl, Lst.Inft, kk. LstIR 2, *1878, Gmunden, +15.09.1914
 125. Stelmach Jurko, Res.Inft., kk LIR 34, *1881, Pogorzelisko, Rawa Rus., + 8.10.1914
 126. Strycharz Ignacy, ERInft., kuk IR 57, *1884, Lipiny, Dąbrowa Tarn., +15.10.1914
 127. Strychała Jan, Res.Inft., kuk IR 57, *1887, Szczepanowice, Tarnów, +15.09.1914
 128. Szalai Károly, ERInft., kuk IR 76, *1886 Osli, Sopron, +07.10.1914
 129. Szondop Karl. Inft, ku LIR 15, *(?), +lato 1915
 130. Szot Karol, Inft., kuk IR 57, *1889, Iwkowa, Brzesko, Galicja +15.09.1914
 131. Szymański Władysław, Inft., kuk IR 57, *(?) Jodłówka, Tarnów, +15.09.1914
 132. Thomas Pavel, ERInft., kuk IR 57, *1886, Habartice, Bruntal, +15.09.1914
 133. Tichy Rudolf, Lst. Inft., kk LstIR 2, *(?) Wien, +15.09.1914
 134. Turdy(Tvrdy?) Franz, Zugsf.
 135. Tofanek József, ERInft., kuk IR 76, *(?) Szárazvám, Sopron, +07.10.1914
 136. Uricsek Mátyás, Inft., ku LIR 15, *(?), +26.06.1915
 137. Varga András, ERInft., kuk IR 76, *1885 Kapuvár, Sopron, +07.10.1914
 138. Vitzthumesker Josef, LstInft., kk LstIR 2, *1878, Uttendorf, Braunau, +15.09.1914
 139. Vörös István, ERInft., kuk IR 76, *1887 Bágyog, Sopron , +07.10.1914
 140. Weickl Johann, LstInft., kk LstIR 2, *1879, Wilhering, Lienz, +15.09.1914
 141. Weiser Ferdinand, LstInft., kk LstIR 2, *(?), +15.09.1914
 142. Wesołowski Antoni, Inft., kuk IR 57, *(?)Wojnicz, Brzesko, +15.09.1914
 143. Wierdak Paweł, Kan., kuk RADiv 31, *(?)Kobylany, Krosno, +(?).09.1914
 144. Wilczkowicz Antoni, ERInft., kuk IR 20, *1886, Kwiatonowice, Gorlice, +15.09.1914
 145. Wojnar Jan, ERInft, kuk IR 20, *1886, Biecz, Gorlice, +15.09.1914
 146. Wojnicki Józef, Inft., kuk IR 57, *(?) Szczurowa, Brzesko, +15.09.1914
 147. Wójcik Ignacy, ResInft., kuk IR 57, *1888, Brzozowa, Tarnów, +15.09.1914
 148. Wójcik Stanisław, ERInft., kuk IR 57, *1886, Mokrzyska, Brzesko, +15.09.1914
 149. Zabiegała Jan, Inft., kuk IR 57, *(?) Strzelce Wlk., Brzesko, +15.09.1914
 150. Zając Jan, ResInft., kuk IR 20, *1889, Sienna, Nowy Sącz, +15.09.1914
 151. Zieliński Mieczysław, ResInft., kuk IR 20, *1889, Wielogłowy, Nowy Sącz, +15.09.1914
 152. Zilek Jaroslav, LstInft., kk LstIR 1, *1898, Nemcič, Přerov, +15.09.1914
 153. Żukowski Paweł, Kdt idR, kuk IR 57, *(?), +15.09.1914

2. żołnierze armii rosyjskiej (uwaga: wykazani z datą 12,13,14.09.1914 oraz 10,12.13.10. 1914 z ekshumacji cmentarza w Radomyślu, rosyjski system ewidencji strat osobowych nie uwzględniał daty urodzenia!):

 1. Abraszenkow Тimofiej, bomb., 37 Brygada Artylerii, *(?), +15.09.1914
 2. Adaszkowicz Stanisław, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Wilno, Postawsk, +15.09.1914
 3. Antonow Aleksy, kan., 37 Brygada Artylerii, *(?), +15.09.1914
 4. Antropkin Roman, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Mohylew, Krasnopolsk, +15.09.1914
 5. Aszenow Stefan
 6. Bakłanow Wasyl, kpr., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) Piotrogród, +15.09.1914
 7. Bezobrazow Aleksiej, szer. 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub Twer, Sidorkowo, +13.09.1914
 8. Bobkow Semen, st. szer., 148 Kaspijski pp, gub. Piotrogród, Spicynsk, +15.09.1914
 9. Bogdanow Siergiej, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Nowogród, +15.09.1914
 10. Bojcow Fedor, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub Nowogród, Ołdornowo, +13.09.1914
 11. Boharow Iwan
 12. Bolszow Аleksy, kan., 37 Brygada Artylerii, *(?), +15.09.1914
 13. Bożniak Ludwik, szer.rez., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Radom, Iwaniska, *(?), +14.09.1914
 14. Burikow Gieorgij, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Piotrogród, Putiłow, +15.09.1914.
 15. Czeczelin Prokop, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Kostroma, Wietłuż, +15.09.1914
 16. Czerwinko Jan, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Radom, Pawłowice, +13.09.1914
 17. Dajnarowicz Stanisław, szer., 70 Rjażskij pp. *(?) gub. Lublin, Siedlce, +13.10.1914
 18. Dembowski Stanisław, szer. 70 Rjażski pp, *(?) gub. Lublin, Siedlce, +12.10.1914
 19. Demientiew Iwan, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Twer, Dubkowsk, +15.09.1914
 20. Fiedorow Fiedor, szer., 147 Samarski pp, *(?) gub. Psków, Bogorodick, +15.09.1914
 21. Gado Adolf, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Wilno, Łobonar, +13.09.1914
 22. Goldstein Josen, szer. 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Łódź, Łódź, +13.09.1914
 23. Ignatiew Ilja, plut.rez. 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Mohylew, Lubawicz, +12.09.1914
 24. Jekimow Fiedor, st.szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Piotrogród, Gdow, +15.09.1914
 25. Jurian Jan, st. szer.145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. łotewska, Stomiersk, +15.09.1914
 26. Juranowicz Iwan (prawdopodobnie tożsamy z ww)
 27. Jwesiejew Paweł, szer.rez., 147 Samarski pp, *(?) gub. Piotrogród, Rożdzestwiensk, +15.09.1914
 28. Kiawczens Semen, szer. 147 Samarki pp, *(?) gub.Piotrogród, Carskie Sioło, +15.09.1914
 29. Kierdelewicz Prokop, szer., 300 Zasławski pp ,*(?) Włodzimierz Wołyński, +15.09.1914
 30. Kondracki Wladimir Wacław, praporszczyk, +15.09.1914
 31. Kononow Anton, plut., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Piotrogród, Woronińsk, +15.09.1914
 32. Krugłow Iwan, st.szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Twer, Rodnieńsk, +15.09.1914
 33. Kruzmiaga Pridu, plut., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. estońska, Kiejnisk, +15.09.1914
 34. Kudła(c?)ki Siemion, szer. 70 Rjażskij pp, *(?) gub. Lublin, Siedlce, +13.10.1914
 35. Kusznierko, szer. +10.10.1914
 36. Kuźniecow Iwan, kpr., 145 Nowoczerkaski pułk piechoty, gub. piotrogrodzka, pow. nowoładożski, gm. Gawsarsk, +15.09.1914
 37. Lisin Michaił, plut., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Kostroma, Obżerichińsk, +15.09.1914
 38. Łaptiew Danił , kpr. 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Piotrogród, +15.09.1914.
 39. Ławruszyn Aleksander, bomb., 37 Brygada Artylerii, +15.09.1914
 40. Łomow Andriej, st.szer., 145 Nowoczerkaski pp., *(?)gub.Tuła, Seriebrjano-Prudsk, +15.09.1914
 41. Maksimow Iwan, st. szer.,148 Kaspijski pp, *(?), gub. Nowogród, Miedwiedie, +15.09.1914
 42. Maksimow Siergiej, kpr., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Psków, Lipieck, +15.09.1914
 43. Małafiejew Paweł, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Riazań, pow. Dankow, +15.09.1914
 44. Matwiejew Piotr, plut., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Kałuż, Mosalsk., +15.09.1914
 45. Mettus Karl, szer.rez. 147 Samarski pp, *(?) gub. Liwlandzka(Łotwa), +12.09.1914
 46. Mironow Dorofiej, szer.,145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Riazań, Bolszesielieck, +15.09.1914
 47. Mojsiejew Mikołaj, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Jarosławl, Preczistiensk, +15.09.1914
 48. Mołokow Konstantyn, st.szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Wołogoda, Wiepriewsk, +15.09.1914
 49. Nikołajew Wasilij, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Piotrogród, Kowaszi, +15.09.1914
 50. Niłow Мichał, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Nowogród, Sopkińsk, +15.09.1914
 51. Nowosielow Iwan, plut.rez., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Kałusz, Żukowsk, +12.09.1914
 52. Osipow Iwan, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Twer, Żukow, +15.09.1914
 53. Paschalski Józef, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Kielce, Cyjanowice, +15.09.1914
 54. Potapow Siergiej, kan., 37 Brygada Artylerii, *(?), +15.09.1914
 55. Pozdnikiew Stefan, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Ołonieck, Rajewsk, +15.09.1914
 56. Pristawakin Fiedor, kpr., 147 Samarski pp, *(?)gub. Orieł, Usochsk, +15.09.1914
 57. Protasow Iwan, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Jarosławl, Brejtowsk, +15.09.1914
 58. Ramut Michał, szer. ochot. cz. woj., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Kowno, Żagorsk, +15.09.1914
 59. Razguliajew Michał, szer., 147 Samarski pp, *(?) gub. Piotrogród, Małosłowianka, +15.09.1914
 60. Rudenko Georgij, szer. 70 Rjażski pp, *(?) (?) , +13.10.1914
 61. Rumiancew Wasyli, kpr. 148 Kaspijski pp, *(?) Jarosławl, Srieteńsk, +15.09.1914
 62. Rysiew Iwan, plut., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Twer, Żukow, +15.09.1914
 63. Sawin Aleksandr, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Piotrogród, Głażewsk, +15.09.1914
 64. Selezniew Wasyl, szer.rez., 147 Samarski pp, *(?) gub. Archangielsk, Błagowieszczeńsk, +14.09.1914
 65. Semenow Prokofij, szer. 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Nowogród Woł., Stelino, +14.09.1914
 66. Semenow Semen, kpr., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Piotrogród, Biegunice, +15.09.1914
 67. Slezniew Wasyl, szer., 147 Samarski pp, *(?) gub. Archangielsk, Błagowieszczensk, +15.09.1914
 68. Smirnow Iwan, st.szer.rez, 147 Samarski pp, *(?) gub. Ostromask, Mirochanow, +15.09.1914
 69. Smirnow Nil, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Psków, Spask Nikolski, +15.09.1914
 70. Sobolew Włodimir, szer. 70 Rjażski pp, *(?) (?), +12.10.1914
 71. Sokołow Władimir, kpr.rez., 147 Samarski pp., *(?) gub. Twer, Rożdzestwiensk, +15.09.1914
 72. Sołodow Matwiej, st. szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Niż. Nowogród, Szarapowsk, +15.09.1914
 73. Spaskij Kuźma, st. szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?), +15.09.1914
 74. Stachurski Franciszek, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Płock, Brudzeń, +15.09.1914
 75. Starinkow Aleksy, st.szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Jarosławl, Borisoglebsk, +15.09.1914
 76. Synosiew Mikołaj, plut., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Piotrogród, Mikołajsk, +15.09.1914
 77. Szabanow Iwan, plut.rez., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Jarosławl, Płakidino, +12.09.1914
 78. Szarapow Michał, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub Piotrogród, Wyskatsk, +15.09.1914
 79. Szibkow Semen, st. szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Riazań, Żurawliki, +15.09.1914
 80. Tichonow Aleksy, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Wołogda, Ust' Peczerska, +15.09.1914
 81. Wasylenko Michaił, szer. 72 Tulski pp, *(?) gub. Połtawa, Gadjacz, +12/15.10.1914
 82. Wielepko Dymitr, szer. 70 Rjażski pp, *(?) gub. Czernichów, Halick, +10/13.10.1914
 83. Witkowski Mateusz, szer. 72 Tulski pp, *(?) gub. Radom, Skarżysko, Jagodne, +15.10.1914
 84. Wojtaszewicz Wincenty, szer. 72 Tulski pp, *(?) gub. Radom, Kozienice, Popowice, +15.10.1914
 85. Wolikow Aleksander, szer. 70 Rjażski pp * (?) (?), +14.10.1914
 86. Woronin Grigorij, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Psków, Jeżinsk, +15.09.1914
 87. Zacharow Iwan, szer., 145 Nowoczerkaski pp, *(?) gub. Piotrogród, Putiłow, +15.09.1914
 88. Zajcew Pietr, szer., 147 Samarski pp, (?) gub. Jarosławl, Marzino, +15.09.1914
 89. Ziemskij Semen, szer.,148 Kaspijski pp, *(?) gub. Smoleńsk, Piskowsk, +15.09.1914
 90. Żdanowicz-Ustinowicz Aleksander, szer., 300 Zasławski pp, *(?), + 15.09.1914
 91. Żurawlew Dimitri, szer., 148 Kaspijski pp, *(?) gub. Twer, Rajewsk, +15.09.1914

34475