Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Polegli kk LIR 1 „Wien"

Treść

 


Polegli kk LIR 1 „Wien" w rejonie Maniłowej 4-26.03.1915 r.

Na przełomie lutego i marca zdecydowano o podporządkowaniu gen. Schmidtowi i wprowadzeniu do walki w rejonie Maniłowa - Piaski 13 LITD gen. por. v. Kreysa w składzie kk LIR 1, 14, 24 i 25. Tu uwaga o składzie osobowym kk LIR 1: przed wybuchem wojny w znakomitej większości wcielano do niego osoby z okręgu uzupełniającego Wiedeń „A", zatem ze stolicy cesarstwa i jego najbliższych okolic. Sytuacja zmieniła się nieco w trakcie działań wojennych: teraz trafiali tu również rekruci z terytorium Dowództwa Landwehry Wiedeń, a zatem również z ziem czeskich.

Czołówki 13 LITD walczącej na początku 1915 r. na południe od Gorlic, zaczęły docierać do Cisnej 2 marca 1915 r. skąd niezwłocznie kierowano je w rejon Jabłonek. Kk LIR 1 (w składzie dwubatalionowym), którego dowództwo czasowo sprawował Obstlt. Anton Heidrich (późniejszy d-ca kk LIR 14), wydzielił w dn. 3 i 4 marca I baon LIR 1, by ten przejął odcinek frontu znajdujący się na zach. od szczytu Maniłowej. Z kolei II baon został skierowany przez Łubne w celu przejęcia odcinka znajdującego się wschodnich stokach Piasków począwszy od wylotu doliny Łubnego. Pomiędzy oboma ww. baonami do 9 marca wprowadzono siły kk LIR 24 i 25. Po podjętym siłami II baonu w dniu 7 marca szturmie w kierunku szczytu Piasków w następnym dniu zdobyty odcinek przekazano wchodzącym w skład 31 ITD pododdziałom wydzielonym ze składu kuk IR 32, 69 i 44, a sam II baon cofnięto najpierw na krótki wypoczynek w Łubnem, by następnie wzmocnić nim linię frontu pomiędzy Maniłową a Bahnistym i Bałandą. Na prawym skrzydle wiedeńscy landwerzyści mieli teraz kk LIR 14, z kolei od zachodu graniczyli z kk IR 25 z sąsiedniej 27 ITD. Już po szturmie z 12.03. przeprowadzonego siłami kk LIR 24, odcinek LIR 1 obsadzały 5,6,3 i 2 kp wzmocnione 6 ckm. W rezerwie pozostawały 1, 4 kp oraz kompania sztabowa. Po względnie spokojnych dniach 13-19 marca, doszło do kolejnych walk będących wynikiem podjęcia ostatniej próby przebicia się do Przemyśla. Nie osiągnięto przy tym sukcesów, za to poniesiono kolejne straty. W dniu 28 całość sił 13 LITD rozpoczęła planowy odwrót na linię Wołosań – k. 964 m – Kiczera 810 m

Poniższa lista, obejmująca 66 osoby, tym razem to wynik pracy mojej i Radima Kapavika, została opracowana przede wszystkim na podstawie meldunków o stratach za marzec 1915 r., przesłanych do Ministerstwa Wojny w Wiedniu. Materiały te wykorzystano potem do przygotowania publikacji VL 192 vom 11 Juni 1915 r. W meldunkach brak niestety dokładnych dat, odnotowywano jednak orientacyjne miejsce śmierci(innego zdarzenia) i pochówku. W przypadku osób, co do których jako miejsce śmierci wykazano Łubne lub Jabłonki chodzi o rannych ewakuowanych z masywu Maniłowa – Piaski, zmarłych na pułkowym punkcie sanitarnym lub w drodze do szpitali w Jabłonkach. Na podstawie materiałów po Inspekcji Grobów Wojennych Przemyśl daje się bardziej doprecyzować daty śmierci niektórych osób: i tak dla żołnierzy 4, 5 i 6 kompanii polowej – w większości poniesiono je miedzy 7 a 10 marca, z kolei w dniach 19-23 marca największe straty poniosły 1, 2 i 3 kompanie polowe. Ciekawe jest, że co najmniej 7. żołnierzy sztabu pułkowego i 5. z 3 kompanii dostało się do niewoli rosyjskiej na stokach Maniłowej, wszyscy oni zostali potem zgłoszeni przez stronę rosyjską jako jeńcy za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Polegli w rejonie Maniłowej oficerowie i żołnierze kk LIR 1

 1. Azenberger Leopold, 7 kp, *1892, Wien
 2. Becha Stefan, TitGefr. 6kp, +marzec, poch. Łubne
 3. Benedikt Stefan, 7 kp, *1893, Wien, +marzec
 4. Berthold Rudolf, 6 kp, *1893, Wien, +marzec
 5. Blažek Karl, Korp., 8 kp., *1884, Neulengbach, Hietzing, Dln. Austria, + marzec
 6. Braunauer Johann, 6 kp ,*1892, Wien, + marzec, Łubne
 7. Brunnhuber Josef, Gefr. 1 kp, *1887, Wien, + marzec, Łubne
 8. Burian Josef, Inft., 4 kp, *1894, Wien, + marzec, Łubne
 9. Calek Otto, Inft., 6 kp, *1894, Wien, +marzec
 10. Ceveliček František, Inft., 2 kp, *1886, Babice, Morawy
 11. Deutscher August, 7 kp, *? Wien, +marzec
 12. Dolihal Franz, Inft, 6 kp , *1893, Wien, +marzec
 13. Drdla Johann, Gefr. RgtSt, *1891, Wien, + marzec, Maniłowa
 14. Foltyn Ludwig, Inft., 3 kp, *1893, Wien + marzec
 15. Friedl Karl, Inft., 3 kp, *1890, Wien, + marzec
 16. Griesbacher Franz, Inft., 3 kp. +marzec
 17. Hauke Wilhelm, Inft., 6 kp, *1892, Wien, + marzec
 18. Hausenblas Josef, Inft.,1 kp, *1893, Wien + marzec
 19. Hedrorfer Karl, Inft. 8 Kp., *?, +marzec
 20. Hobza Martin, Inft, 5 kp, *1878, Třebenice, +marzec
 21. Holez Franz, Inft. Tit.Gefr., 8 Kp, *? + marzec
 22. Hudeček Franz, ERInft. 7 kp, *1884, Hodonin, Morawy, +marzec
 23. Hunner Johann, Fldw, 1 kp, 1883, Wien, +marzec, poch. Łubne
 24. Ibl Ferdinand, Inft., 6 kp, *1885 Wien, +6.03.1915, Piaski
 25. Jägel Viktor, Zgsf., 1 kp, 1887 Wien, + marzec
 26. Jahn Wilhelm, Inft. 5 kp, *1893, Wien, + marzec
 27. Jawornik Rudolf, Inft.,6 kp, 1893, Wien, +marzec
 28. Kadlez Franz, Inft., 6 kp., *1894 Wien, +marzec
 29. Kampel Karl, Inft., 6 kp. *1894 Wien, +marzec
 30. Karaneas Mattias, Korp. 3 kp, *1887, Staj, Ihlava, Morawy, + marzec
 31. Kornherr Josef, Inft., 8 kp, *1893, Wien, + marzec
 32. Kottal Aleksander, Oblt. 6 kp., + 4.03.1915, poch. Łubne
 33. Kratochvill Karl, Res.Inft., 4 kp., *1883 Wien, +marzec
 34. Kuzel Johann, Inft., 3 kp, *?, +marzec
 35. Langpaul Johann, 4 kp, *? Buchlovice, Morawy, + marzec, Łubne
 36. Ludwig Johann, 6 kp., *1889, Wien, + marzec
 37. Maliska Karl, Fldw., 7 kp. *1889, Wien, +marzec
 38. Modl Franz, Res.Zgsf., 8 kp, *1887, Zeisau?, Morawy, + marzec
 39. Nagler Karl, Kdt idR, 7 kp *1894, Wien, +6.03.1915, Piaski
 40. Nemec Josef, Res.Korp. 8 kp, *1880, Ihlawa, + marzec
 41. Neuruher Hans, Inft., 6 kp, *1893, Wien, +5.03.1915, Łubne
 42. Obradowitsch Richard, Inft. 3 kp., *?, +marzec
 43. Olbrich Anton, Inft. 6 kp, *1892 Wien, +marzec
 44. Paecel Johann, Res. Inft., 1 kp., 1885, Wien, + marzec
 45. Pekarek Josef, Inft. 8 kp., *?, +marzec
 46. Petrik Alois, Zgsf.Tit.Fldw., 8 kp., *1891 Wien, +marzec
 47. Pigirsch Franz, Gefr. 8 kp., Wien, +marzec
 48. Pimper Johann, Res.Inft., 6 kp, *1883 Wien, + marzec
 49. Pochop Karl, Res.Inft. 8 kp *1881 Wien, + marzec
 50. Presl Josef, Res. Inft., 1 kp, *1885 Wien, + marzec
 51. Pribil Franz, Inft., 2 kp, *1894, Wien, +marzec
 52. Priestersberger Josef, Zgsf., *1886, Wien, + marzec, Łubne
 53. Reitbauer Otto, Kdt idR, 3kp, *1894, Gablitz, +21.03.1915
 54. Röhr Franz, Inft. 8 kp., *1894, Wien, + marzec
 55. Rokos Karl, Inft., 6 kp., *1894 Wien, +marzec
 56. Sadowsky Franz, Tit.Korp., 1 kp. *1888 Wien, +marzec
 57. Schuch Franz, Res.Inft.Tit.Korp., 1 kp, *Wien, 1885, + marzec, poch. Łubne
 58. Skramosta Em.(il?), Inft., 6 kp., *1894 Wien, +marzec
 59. Snischek Ferdinand, Kdt idR, 6 kp. *1891, Wildungsmauer, +7.03.1915, Piaski, poch. Łubne
 60. Speigl Ferdinand, ERInft., *1886, Klosterburg, Tulln, +marzec
 61. Steidler Ludwig, Res.Inft., 1 kp., *1889, Wien, + marzec, poch. Łubne
 62. Sylvester Johann, Res.Korp., 8 kp, *1878 Ihlava, Morawy, + marzec
 63. Waka Ignaz, Gefr., 6 Kp., *1893, Wien, +marzec, poch. Łubne
 64. Wallner Johann, Inft., 6 kp., *1893, Wien, +16.03.1915, rej. Bagnistego
 65. Weigl Lorenz, Inft. 1 kp, , *1882, Znojmo,+7.03.1915 Piaski, poch. Łubne
 66. Wenz Wilhelm, Tit.Korp. 3 Kp., *1889 Wien, +marzec

Ponadto z materiałów c. i k. Inspekcji Grobów Wojennych Przemyśl wynika, że w Łubnem pochowano jeszcze następujących żołnierzy kk LIR 1, których nie uwzględniono jako poległych w miesięcznych meldunkach o stratach(uwaga: nie wykazano ich również jako rannych czy zaginionych):

 1. Giaconelli Maximilian, Inft., kk LIR 1, +5.03.1915,
 2. Wagner Josef, Inf., kk LIR 1, 2kp., 1886 Wien, + 13.03.1915

Zdjęcia:

Postanowiłem Wam tym razem pokazać twarz jednego z szeregowych poległych na Piaskach w dniu 6.03.1915 r. To Ferdynand Ibl, rodowity wiedeńczyk rocznik urodzenia 1885, z zawodu murarz. Sądząc z rocznika był już rezerwistą, zmobilizowany trafił do 6 kompanii polowej, zginął podczas szturmu na Piaski. Na jego czapce widoczna rekrucka szarfa, z której daje się odczytać „heil zum zweitem..." – zapewne chodzi o powtórne powołanie do służby czynnej.

To zdjęcie wykonano w 1915 r. co prawda w rejonie Dukli, ale tak samo wyglądała sytuacja podczas walk w Bieszczadach – prowizoryczna linia obrony, żołnierze tkwią w naprędce wygrzebanych płytkich jamach, dopiero później powstanie regularny okop, z braku materiałów chroniony słabymi zasiekami.

28124