Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Cmentarz wojenny w Janowie Lubelskim – cz. V główna lista poległych część pierwsza A-O (austro-węgierska)

Treść

 


Po krótkiej przerwie spowodowanej wyjazdem w Bieszczady przedstawiamy Wam wynik szczegółowych badań dotyczących danych pochowanych w Janowie osób, tak naprawdę w badaniu tego rodzaju obiektów jest to najważniejszy cel, jaki należy osiągnąć. Bo żołnierze Wielkiej Wojny nie byli anonimowym Kanonenfutter, jakimiś mitycznymi Austriakami, Rosjanami czy Prusakami, ale konkretnymi osobami wielu narodowości, zakorzenionymi w swych społecznościach i rodzinach, a te boleśnie odczuły ich stratę. Przywrócenie pamięci poległych i zmarłych żołnierzy to najważniejszy cel naszego działania. Do tego zachęcam gorąco wszystkich podejmujących badania tego rodzaju obiektów. O ile co do terenu Małopolski, gdzie działał c. i k. Odział Grobownictwa Wojennego w Krakowie, w dużej mierze dane poległych są łatwo dostępne i publikowane, to nie dotyczy to niestety terenu działania c. i k. Inspekcji Grobownictwa Wojennego w Przemyślu czy terenu podległego c. i k. Wojskowemu Zarządowi w Lublinie, o Karpatach Wschodnich nie wspominając. Ponieważ jest to ogromne wyzwanie, wynikłe z już ponad 100 letnich zaniedbań, konieczne jest Wasze powszechne włączenie się działanie, coś w rodzaju pospolitego ruszenia. Liczymy na każdą osobę, która wspomagać będzie nasze badania czy też samodzielnie je podejmie, rozszerzając swe materiały publikowane w różnych gremiach, o opracowania zawierające nie tylko o materiał zdjęciowy ukazujący aktualny stan danego obiektu, ale przede wszystkim o ustalone dane pochowanych tam żołnierzy. O pomocy, polegającej na przyczynieniu się do utrzymania w dobrym stanie cmentarzy Wielkiej Wojny, już nie wspomnę.

Jeśli chodzi o osoby będące żołnierzami armii austrowęgierskiej (osobami cywilnymi pracującymi na jej rzecz), głównie dzięki wysiłkom Krzyśka B. dotychczas ustaliliśmy dane 400 osób. Tu po raz kolejny zwrócę Waszą uwagę, jak duży odsetek pochowanych żołnierzy tej armii stanowiły osoby narodowości polskiej, może ten fakt zachęci lokalne władze samorządowe, instytucje i samych mieszkańców do innego spojrzenia na znajdujący się w Janowie zabytek z lat Wielkiej Wojny 1914-1918 r. Jednocześnie nie jest to koniec możliwości badawczych, przed nami są jeszcze ustalenia na podstawie meldunków o stratach jednostek walczących w sierpniu 1914 r. pod Wierzchowiskami, Andrzejowem i Godziszowem.Jak mogło wyglądać porządkowanie pobojowiska zaraz po tych wydarzeniach pokazuje załączony rysunek z epoki, wykonany zaraz po przełamaniu frontu pod Gorlicami - główną siłę roboczą stanowią tu jeńcy rosyjscy. Pod Godziszowem poległych nie chowano w trumnach, jednak akurat w najbliższej okolicy Gorlic wiosną 1915 roku zgromadzono ich sporą ilość i wykorzystano je choćby na tzw.Wzgórzu Cmentarnym.

Odrębną cześć naszych dociekań dotyczy osób służących w armii rosyjskiej, te materiały znajdują się jeszcze w opracowaniu, ale w miarę postępu prac będziemy je Wam prezentować. W ich wyniku, jak oceniam, lista znanych poległych żołnierzy armii rosyjskiej może docelowo liczyć 45 osób ustalonych w oparciu o archiwalia lubelskie + ok. 150 osób ustalonych w oparciu o archiwalia rosyjskie.

Skoro mowa o osobach należących do armii rosyjskiej, to w materiałach z inwentaryzacji pobojowisk w Janowie i najbliższej okolicy, znalazły się informacje o 3 kolejnych osobach wyznania mojżeszowego. Co więcej żandarmi odnotowali, że ich mogiły zostały oznaczone macewami. Niestety trudno stwierdzić czy ich dane osobowe zostały w epoce zapisane poprawnie. W każdym razie wg archiwaliów z AP Lublin byli to szeregowi (riadowoj): Denenberg Abraham JosselSchlomow ze 166 pp, SerdzokowskijLeib Majer ze 165 pp, Spitz Schmul ze 167 pp. Zapewne chodziło o osoby ewakuowane z frontu i zmarłe z ran lub chorób późną jesienią 1914 r. Teza ta jest uprawdopodobniona faktem, że pułki o takiej numeracji nie walczyły w okolicach Janowa w okresie sierpnia i września 1914 r. Pozostaje zagadką, gdzie ich właściwie ostatecznie pochowano – w dokumentacji po KGA Janów nie wymieniono ich bowiem przy opisie pochówków wojennych na kirkucie, może jednak ostatecznie tam trafili, bo z kolei w opracowaniu dotyczącym miejscowych cmentarzy mówi się, że na kirkucie spoczęło 10 poległych żołnierzy. Ponieważ wątek pochówków żołnierzy wyznania mojżeszowego przewija się w tekście opracowania historii cmentarza wojennego w Janowie, pokażę Wam na załączonym zdjęciu, jak mogły wyglądać takie groby, o ile najbliżsi nie ustawili na nich typowej stelli - macewy. Załączone zdjęcie wykonano na kirkucie w miejscowości Antoniów, przedstawia ono oznakowanie mogiły LstInft Israela Schmiedta z Wiednia wykonane przez żołnierzy c. i k. Inspekcji Grobów Wojennych w Przemyślu

Trzecie z załączonych zdjęć wykonałem 27.04. br. z wału-ogrodzenia za monumentalnym krzyżem z 1993 r. Pokazuje ono resztówkę centralnego kopca zniszczonego wskutekeksploatacji żwiru na terenie obiektu. Swoją drogą było to działanie nielegalne – w świetle obowiązującego prawa pozyskiwanie wszelkich kopalin wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń, nie mówiąc już o tym że niszczono w ten sposób obiekt chroniony z mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jednolity obwieszczony przez Marszałka Sejmu RP w Dz.U. z 2018 r., poz. 2337.) i traktatów międzynarodowych którymi związała się Rzeczypospolita.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Druga lista szpitalna + osoby ekshumowane z pobojowisk 1914 r. A-O

Obejmuje ona przede wszystkim osoby zmarłe głównie z ran w szpitalach polowych działających w Janowie latem i jesienią 1915 r. Umieściliśmy na niej również tych spośród zmarłych tu w szpitalach w 1914 r, na których tabliczki na krzyżach przetrwały do czasów inwentaryzacji z początku jesieni 1915 r. Znajdziecie na niej również część nazwisk publikowanych już wcześniej, w szczególności żołnierzy bh IR 4 i kuk FJB 4. W tej części listy znajdują się dane 198 żołnierzy pochowanych w Janowie. Oprócz ustalonych danych podajemy nazwę szpitala którego był pacjentem, jej brak oznacza że zmarł w transporcie do szpitala albo został ekshumowany z pobliskich pobojowisk.

Adam János, Inft., kuk IR 82, 3.Komp. +22.07.1915, Feldspital 9/10
Andreas Karl, Korp., kuk IR 15, +11.07.1915, Reservespital 6/9

Anka Johann, ResInft., kuk IR 62, MGA, *1887 Berkenyes, Kolozs, Feldspital 9/10
Antonino Max, Inft., kuk IR 49, 5.Komp., *1896 Baden, +20.07.1915, Feldspital 9/10
Aszalos Johann, Zugsf. kuk IR 62, 12.Komp., *(?) Nyárádfolyfalva, +17.07.1915 Reservespital 1/7
Baksa Josef, ERInft., ku LIR 20, 8.Komp., *1882 Csömeder, +13.07.1915, Feldspital 9/10
Balázs Lajos, Inft., kuk IR 82, 11.Komp., *1882 Kászon, +17.07.1915, Reservespital 1/7
Baran István, Inft., ku LIR 13, 10 MB/3.MKomp., *1895 Vágselye, +7.08.1915, Reservespital 6/9
Baran Josef, Inft., kuk IR 40, 8.Komp., *1891 Lutoryż, +28.08.1914, Feldspital 1/10 pocz. Modliborzyce
Baranyai Josef, Korp., kuk HR 5, +11.09.1914
Barčilo Mustafa, Inft., bh IR 4, 9MB./3.MKomp., *1889 Castije, +9.07.1915, Feldspital 3/10
Bauernfeind Daniel, LstInft., kuk IR 14, 7.Komp., *1896 Kreuzen, Perg, +15.07.1915, Feldspital 6/3
Bednář Josef, Inft., kuk IR 98, *1891 Červená Voda, Lanškroun, +20.07.1915
Belan Peter, Inft., kuk IR 62, 2.ErsKomp., *1893 Mazopengosa, +13.07.1915 Feldspital 3/10
Beneš Václav, Inft., kuk IR 98, 1.ErsKomp., *1895 Libchavy, Lanškroun, +7.07.1915 Reservespital 6/9
Bisenius Eduard von Edler, Obstlt., bh IR 4, *1868 Wien, +24.08.1914
Blass Johann, LstLt., kuk IR 14, 8.Komp., *1875 Libochowitz, Raudnitz, + 9.07.1915, Feldspital 9/10
Blaya Stefan, LstInft., kk LstEtappB 300, +9.07.1915, Reservespital 6/9
Bohuslávek Franz, Inft., kk LIR 26, 2.Komp., *1891 Měřič, Tabor 1891, +12.07.1915 Feldspital 9/10
Bolosch Franz, Inft., kuk IR 62, 5.Komp., *1881 Mezösaros, +17.07.1915 Feldspital 9/10
Braun Georg, LstInft. kk LstIR 6, 3.Komp., 1880 Eger, +5.07.1915, Feldspital 3/10
Brichzin Franz, LstUl., kk LstUR 6, *1892 Radlstein, +27.07.1915 Reservespital 6/9
Bulago Stefan, LstInft. kk LstEtappB 300 +10.07.1915 Reservespital 6/9
Bureko Dimytro, Inft., kuk IR 87, +10.09.1914 Reservespital 5/10
Bureš Josef, Inft., kk LIR 30, 4.ErsKomp., *1895 Libecina, Vysoké Mýto, +2.07.1915, Feldspital 3/10
Burian Rezsö, Stbfldw., ku LIR 14, +24.08.1914
Buriánek Ladislav, Inft., kuk IR 98, *1895 Svařeň, VysokéMýto, +17.07.1915 Feldspital 9/10
Burtscher Robert, Jg., TJR 3, 2.Komp., *1895 Nenzing, Bludenz, +9.07.1915 Feldspital 3/10
Buryánek Ladislaus, LstInft., kk LstIBaon 98, 13.Kp., *1895 Hohenmauth, +17.07.1915 Feldspital 9/10
Carlini Mario, Jg. TJR 2, 2.Komp., *18.09.1894 Lasino, +22.07.1915 Reservespital 6/9
Čižinský Alois, Inft., kuk IR 18, 5.Komp., *1895 Kostelec nad Orlicí, +15.07.1915 Feldspital 6/3
Császár Josef, Inft., ku LIR 31, 2.Komp., *1894 Kisboratin, +17.07.1915 Feldspital 9/10
Csurgai János, Zivilführmann, ku LIR 17 Straßenbauabt. 5/1, *Nádaszd +9.08.1915 Reservespital 6/9
Cudzilo Bartholomäus, Inft., kk LstB 300, 2.Komp., *1874 Domoslava, +15.07.1915 Reservespital 6/9
Čuk Luka, Inft., bh IR 4, 3.Komp., *1885 Krajpolje, Ljubinje, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Cyrul Peter, Inft., kuk IR 90, 6.Komp., +7.09.1914, Reservespital 5/10
Czabla Josef, LdstInft., kk LIR 18 8.Komp., +11.07.1915, Feldspital 9/10
Czaja Stefan, Inft., kuk IR 40, 8.Komp., *1891 Siewodna, Strzyżów, +24.08.1914
Dan Sándor, Inft., kuk IR 62, 3.ErsKomp., *1890 Felsökötör, +11.07.1915, Feldspital 3/10
Dašek Josef, Inft., kk LIR 30, 3.ErsKomp., *1895 Metič, +7.07.1915 Feldspital 3/10
Daukovič(Pankowis)Benedikt, Inft., ku LIR 7, 2.Kp., *1885 Palánk, Temes, + 11.07.1915 Feldspital 3/10
Dąbrowski Jan, Korp., kk LIR 30, 8.Komp., *1887 Lemberg +13.07.1915 VL 256 Feldspital 9/10
Dechant Johann, LstInft., kuk IR 45, *1886 Nieder-Fladnitz, +25.07.1915 Feldspital 9/10
Dežina Josef Inft., kk LIR 30, 3.ErsKomp., *1878 Seč, +6.07.1915 Feldspital 3/10
Dittrich Paul, Inft., kk LIR 9, 2.Kp., *1895 Herrnskretschen, Tetschen, +11.07.1915 Reservespital 6/9
Ditz Josef, Hptm., bh IR 4, 14.Komp., +24.08.1914
Doleschal Alois, Inft., kuk IR 18, 7 MB/11.MKp., 1896 Maršov, Brno, +11.07.1915, Feldspital 9/10
Döpperl Michael, LstInft., kk LstB 6, 6.Komp., *1876 Sangerberg, +8.07.1915 Feldspital 3/10
Drmla Emanuel, Zugsf., kk LIR 8, 3.Komp., 1885 Drahlín, Přibram, +16.07.1915 Feldspital 6/3
Dubenycz Johann, Jg., kuk FJB 4 +24.08.1914
Dworsky Pál, Gefr., ku LstIR 15, 10.Komp., *1879 Szentmiklós,+21.07.1915 Reservespital 6/9
Dybel Franz, TrainSold., TrDiv. 11, *1895 Szyk, +27.07.1915, Reservespital 6/9
Eckert Richard, Hptm. IR 89, +24.08.1914
Eder Georg, TitKorp., kuk IR 59, 9.Kp., *1891 Schwanenstadt, Vöcklabruck, +28.07.1915 Feldspit. 9/10
Ehler Anton, Inft., kk LIR 17, 8.Komp., *1895 Kamitz, +27.07.1915, Feldspital 9/10
Farkas Pál, ResInft., kuk IR 72, *1885 Moldva, Bratysława, +8.07.1915 Feldspital 3/10
Fasuga Josef, Inft., kk LIR 33, +4.07.1915
Fendrich Adolf, Inft., kuk IR 99, 1.Komp., *1894Plaveč, Znojmo, +24.07.1915, Feldspital 9/10
Fischer František, ResInft., kuk IR 98, 10.Kp., *1887 Čenkovice, Lanškroun, +13.07.1915 Reservespital 6/9
Foks Wincenty, LstInft., kk LstIR 32, 1.Komp., *1876 Poręba Wielka, +21.07.1915, Feldspital 9/10
Freudl Rudolf, LstInft.,kk LIR 30, 7.Kp., *1881 Seibersdorf, Landskron, +11.07.1915, Feldspital 3/10

Friebel Ernst, Inft., kuk IR 18, *1895 Königinhof, Niederwölsdorf, +8.07.1915, Feldspital 7/3
Futterknecht Franz, Inft., kuk IR 9, *1891 Sallingberg, Pöggstall, +6.07.1915, Feldspital 9/10
Gabriel Jakob, Inft., kuk IR 15, 11.Kp., *1880 Woriche, Windischgraz, +13.07.1915, Feldspital 9/10
Gach Johann, Inft., kuk IR 90, 6.Komp., *(?)Lakšar, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Gaiswinkler Josef, Kan., kuk FHR 14, *1886 Gutenbrunn, +25.07.1915, Reservespital 6/9
Gasparik József, Inft., ku LIR 13, *1882 Malacka, Bratislava, +21.07.1915, Reservespital 6/9
Geisler Johann, LdstInft., kuk IR 18, *1896 Dreiborn, Braunau, +13.07.1915, Feldspital 3/10
Głuszczak Piotr, Inft., kk LstB 300, 4.Kp.*(?)Domostawa 1895, + 10.07.1915, Feldspital 3/10
Gołebiowski Stanisław, Inft., kuk IR 40, *(?), +5.07.1915, Feldspital 3/10
Göschl Károly, Inft., ku LIR 18, 3.Komp., +5.09.1915
Gregor Alajos, Res.Inft., ku LIR 15, +1.08.1914
Gruber Josef, LstInft., kuk IR 14, 13.Komp., *1881 Enns, Linz, +14.07.1915, Feldspital 9/10
Grübler Paul, LdstInft., kuk IR 14, 13.Komp., *1889 Andorf, Schärding, +16.07.1915, Reservespital 1/7
Gryb Hryńko, Inft., kuk IR 30, 8.Komp., *1884 Zyrawka, +5.07.1915, Feldspital 3/10
Györfi Dionysius, Inft., kuk IR 19, *(?), +Sept.1914, Reservespital 3/5
Hála Wenzel, Inft., kk LIR 30, 8.Komp., *1895 Zdechovice, Pardubice, + 8.07.1915, Feldspital 9/10
Halabuda Ivan, Zivilführmann, BrigBäckerei, *(?)Horinu, +19.07.1915, Reservespital 1/7
Hartner Franz, LstInft., kk LstB 300, *1876 Groß-Poppen, Zwettl, +16.07.1915, Reservespital 6/9
Hatzl Siegfried, Jg., kuk TJR 1, 5.Komp., *1882 Hötting, +8.07.1915, w transp. do Feldspital 7/3
Hauk Julius, Utjg., kuk FJB 2, MGA, *1891 Liebeschitz, Saaz, +11.07.1915, w transp. do Feldspital 7/4
Hauser Oskar von Edler, Lt., kuk FJB 4, 4.Komp., *1893 Wien, + 24.08.1914
Heibl Franz, Inft., kuk IR 14, 6.Komp., *1890 Ebelsberg, Linz, +18.07.1915, Feldspital 9/10
Hejčl Karl, Inft., kuk IR 18, 15.Komp., *1896 Reichenau, +11.07.1915, Feldspital 3/10
Herbst Günther, Oblt, kuk IR 76, *(?), +24.08.1914
Herczeg Gustav, Inft., kuk IR 40, 3.Komp., +9.07.1915, Feldspital 9/10
Hladek Rudolf, Korp., kk LIR 30, *(?) +7.07.1915, Feldspital 3/10
Hofer Karl, Oblt, kuk TJR 3, 3.Komp., *9.08.1886, Salzburg, +11.07.1915
Hoffmann Adolf, Inft.(?), kk(?) LIR 34,
Hoffmann Jan, LstInft., kk LIR 9, 4.Komp., *1896 Dörnsdorf, +16.07.1915, Reservespital 1/7
Hoflinger Leopold, Jg., kuk TJR 1, 3.Komp., *1896 St. Johann, +20.07.1915, Reservespital 1/7
Holleis Josef, ResInft., kuk IR 59, *1883 Gastein, St. Johann, +15.07.1915, Reservespital 6/9
Horvath Emerich, Inft., (?) IR 19, +1914
Hovad Jaroslav, LstInft., kuk IR 98, *1895 Kameničná, Žamberk, +19.07.1915 Feldspital 9/10
Hřivna Ludwig, LstInft., kk LstIR 32, 7.Komp., *1876 Reptelein, Olmütz, +23.07.1915 Reservespital 1/7
Hronowski Jan, ZivilArb., ArbAbt. 6, *(?) Świniarsko, +31.07.1915, Reservespital 6/9
Huber Kajetan *(?), +6.07.1915
Hübner Anton Wilhelm, LstInft., kk LstIB 79, 3.Komp., *1873 Dorfel, +21.07.1915, Reservespital 6/9
Imecs Ignaz, Fldw., kuk IR 82 9.Komp., *1886 Tusnád, Csik, +10.07.1915 Feldspital 9/10
Iwicz Antej, Inft., bh IR 4, *(?), +7.09.1914, Reservespital 5/10
Jandl István, ResInft., ku LIR 20 8.Komp., *1886 Barlahida, Zala, +28.07.1915, Feldspital 9/10
Jaraska Matthias, Inft., ku LIR 13, *(?), +Sept.1914, Reservespital 5/10
Jarymowski Konstantin, Inft., kuk IR 80, *1890 Dubic, +7.07.1915, Feldspital 9/10
Jarzembak Antoni, Inft., kk LIR 32, *1891 Wierchomla Mała, Nowy Sącz, +20.07.1915 Feldspital 9/10
Jawdyk Basil, Inft., kuk IR 89, *1895 Radenice, + 5.07.1915 Feldspital 1/10 pocz. Modliborzyce
Kahun István, Inft., kuk IR 40, 1.Komp., *1884 Miava Karai, Nitra, +8.07.1915, Reservespital 6/9
Kainrath Karl, LstGefr., kk LstB 300, *1878, +19.07.1915, Reservespital 6/9
Kalous Franz, Gefr., kk LIR 30, *1889 Klösterle, Senftenberg, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Kalous Josef, Zugsf., kk LstIR 30, *(?) +Sept.1914, Reservespital 5/10
Koprowski Andrzej, LstInft., kk LstB 300, 4.Komp. *1876 Zaborze, +10.07.1915 Feldspital 3/10
Karaschu Josef, Inft., ku LIR 14, *(?), +8.09.1914, Reservespital 5/10
Karaś Paweł, Inft., kk LstB 300, *(?), +10.07.1915, Feldspital 3/10
Kardos Stefan, Korp., kuk IR 71, 2.Komp., *(?), + Sept.1914, Reservespital 3/5
Karner Julius, ERInft., kuk IR 83, 3.Komp., *1890 Drumoly, Vas, +Sept.1914, Reservespital 5/10
Katalina Ilés Vasyl, ERInft., kuk IR 77, *1886 Ugocsakomlós, +6.07.1915, Feldspital 9/10
Kaufner Andreas, Inft., kk LIR 7, 12.Komp., *1896 Tlumačov, Taus, +8.07.1915, Feldspital 3/10
Keilhauer Leopold, Inft. IR 4, * 1889 Wien, +3.07.1915, Feldspital 3/10
Keresztes Josef, Inft., kuk IR 26, 2.Komp.,*(?)Esztergom, +7.09.1914, Reservespital 5/10
Keresztes Vinzenz, Inft. kuk IR 19, *(?), +4.09.1914
Kindrát Aleksander, LstInft., kk LIR 34, 1.Komp., *1879 Nadwórna, +28.07.1915, Feldspital 9/10
Kirchmaier Johann, VerpfSold., DivBäck. 3, *1880 Urfahr, +15.07.1915, Reservespital 6/9
Kiss György, Inft., ku LIR 31, 10.Komp., *1881 Tet, +18.07.1915, Feldspital 9/10
Kiss János, Inft. ku LIR 20, *(?), +9.07.1915
Kiss Lajos, ERInft., ku LIR 31, 1.Komp., *1882 Nyúlhegy, Győr, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Kittl Rupert, Inft., kuk IR 59, 3.Komp., *1894 Saalfelden, Zell a. S., +12.07.1915, Feldspital 7/3
Klaus Leopold, LstInft., ku LstIB 300, *1878 Oberzwischenbrunn , +19.07.1915, Reservespital 6/9
Klementowski Alexander, Inft., kuk IR 30, 13.Komp., *1896 Sereth, +5.07.1915 Feldspital 3/10
Knižek Franz, Jg., kuk FJB 2, *1896 Ohařice, +20.07.1915, Reservespital 6/9
Knopp Anton, EFrw.Gfrt.Tit.Korp., ku LIR 14, *(?), +24.08.1914
Kocian Emanuel, Inft., kk LstIB 300, 4.Kp., *1873 Katharein, Troppau, +13.07.1915, Reservespital 6/9
Kohlschütter Anton, Inft., kk LIR 30, 12.Komp., *1882 Zinnwald, Teplitz, +16.07.1915, Feldspital 6/3
Kölbl Fritz, Zugsf., kuk TJR 2, 4.Komp., *1888 Wien, +19.07.1915, Feldspital 9/10
Kollar János, Inft., ku LIR 31, 7.Komp., *(?), +18.07.1915 , Reservespital 6/9
Komarek Franz, Inft., kk LIR 9, 3.Komp., *1895 Weschen, Teplitz, +15.07.1915, Feldspital 9/10
Kömöves Gyuro , Inft., kuk IR 90, *1890 Futek, +7.07.1915, Feldspital 9/10
Konderla Josef, LstInft.,ku LIR 12, 4.Komp., *1878 Nitra, +5.08.1915, Reservespital 6/9
Koprowski Andrzej, LstInft., kk LstB 300, 4.Komp., *1875 Zaborze, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Košnar Jan, Inft., kk LIR 30, 6.Komp., 1883 Budislav, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Kostiw Jakob, Inft., kuk IR 9, 9.Komp., *1877 Grabówki, +16.07.1915, Feldspital 9/10
Kovács Josef, Jg., kuk TJR 1, 9.Komp., *1894 Moson, +9.07.1915, Feldspital 9/10
Kövesi Moses, Inft., kuk IR 82, 5.Komp., *1886 Agyagfalva, Udvarhely, +13.07.1915, Feldspital 3/10
Kowalski Władysław, Jg., kuk FJB 4, 3.Komp., *1890 Tyczyn, Rzeszów, +24.08.1914
Kozar Michał, Jg., kuk FJB 4, *(?)Truskawiec, Drohobycz, +25.08.1914
Kozel Ludwig, LstInft., kk LIR 7, 3.Komp., *1896 Bolewetz, Pilsen, +22.07.1915, Feldspital 9/10
Kramarzewski Stanisław, Kdt.i.d.Res., kuk FJB 4, 2.Komp., *1893 Lwów, +24.08.1914
Krammer Josef, LstInft., kuk IR 59, 9.Kp., *1879 Redleiten, Vöcklabruck, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Kranawetter Karl, LstInft., kuk IR 14, 1.Kp., *1896 Nieder-Neukirchen, Linz, +21.07.1915, Feldspit.9/10
Kriechbaum Josef, Inft. kuk IR 14, 5.Komp., *1887 Grein, Perg, +29.07.1915, Reservespital 6/9
Król Jan, Lst.Inft., kk LIR 33, *(?), +3.07.1915
Król Szymon, Inft., kk LstB 300 2.Komp., *1878 Maj(d)(ol?)an, +12.07.1915, Reservespital 6/9
Kubát Anton, Inft., kk LIR 8, 3.Komp., *1896 Praha, +24.07.1915, Feldspital 9/10
Kube Josef, Inft., kuk IR 18, *1895 Náchod, +20.07.1915, Feldspital 9/10
Kunnert Josef, LstInft., kk LstIB 79, 1.Komp., *1872 Kunnersdorf, +7.08.1915, Reservespital 6/9
Kuśmierczyk Marcin, ResInft., kuk IR 90, *1884 Piszowca(?), +8.07.1915, Feldspital 3/10
Kvapil Heinrich, Inft., kukIR 98,15Kp.,*1895Beralic(Peraletz),Hohenmauth,+26.07.1915,Feldspit. 9/10
Kvasnička Johann, Inft. kk LIR 12, *1880 Pohoř, +31.07.1915, Reservespital 6/9
Lajos Ferencz, OffzDien., kuk IR 82, *1891, Hodgya, Udvarhely, +17.07.1915, Reservespital 1/7
László Sigmund,Inft., kuk IR 82, 11.Komp., *1880 Szent Dobo, +9.07.1915, Feldspital 9/10
Lekeš Johann, LstInft., kuk IR 80 , 7.Komp., *1887 Uhersky Brod, +28.07.1915, Feldspital 9/10
Letenyei Pál, Inft., ku LIR 31, 2.Kp., *1886 Bakonyszombately, Veszprém, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Leyer Karl, Inft. kuk IR 80, 11.Komp., *1895 Wien, +7.07.1915, Feldspital 3/10
Lindenbaum Abraham, Inft., kuk IR 91, 4.Komp., *1894 Dolina, +8.07.1915, Feldspital 9/10
Lindl Johann, Inft., kuk IR 30, *1895 St.Marein a/Pickelbach, Graz, +13.07.1915, Feldspital 3/10
Lissa Franz, Gefr., kuk IR 98, MGA I, *1891 Höflein a/D, Tulln, + 8.07.1915, Reservespital 6/9
Lörincz Mihály, Inft., ku LIR 14, *(?), +10.07.1915, Reservespital 6/9
Lukesch Josef, Inft., kuk IR 40, *1896 Wien, +5.07.1915, Feldspital 3/10
Lukonicz Josef, Inft., ku LIR 20, *1884 Süneg, +15.07.1915, Reservespital 6/9
Lutterotti Giuseppe, Inft., kuk TJR 1, 8.Komp., *1887 Arco, +9.07.1915 Feldspital 9/10
Machajski Jan, Inft., kuk IR 90, *(?), +24.08.1914
Machatý Josef, LstInft. kuk IR 98, 7.Kp., *1894 Horní Ředice, Pardubice, +13.07.1915, Feldspital 7/3
Málek František, ResDrag.,kuk DR 1, *1885 Syrovátka, Hradec Králové, +4.12.1914
Malý Jan, ResInft., kuk IR 98, 11.Komp., *1880 Křičeň, Pardubice, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Matena Josef, ERInft., kuk IR 18, 2.Komp., *1887 Světlá, Náchod, +16.07.1915, Feldspital 6/3
Matula Josef, LstInft., kk LstIR 32, 12.Komp. *1876 Větřkovice, Nový Jičín, +17.07.1915 Feldspital 9/10
Matzalek Franz, Inft., kuk IR 80, 6.Komp., *1895 Wien, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Maurer Friedrich, Inft., kuk IR 59, 9.Komp., *(?), +24.07.1915, Feldspital 6/3
Meindl Johann, LstInft., kuk IR 59, 9.Kp., *1894 Feldkirchen, Braunau, +30.07.1915 Reservespital 6/9
Melisko János, Inft., kuk IR 10, 13.Komp., *1883 Kiscöntö, +5.07.1915, Feldspital 3/10
Merta Wenzel, ERInft., kuk IR 18, *1884 Lázně Bělohrad, Nová Paka,+10.07.1915, Feldspital 3/10
Michálek Alois, Inft., kuk IR 18, 3.Komp., *1895 Kleinskalitz, Náchod, +24.07.1915, Feldspital 9/10
Miklós Márton, Inft., ku LIR 14, *(?), +4.07.1915
Molnár Károly, Inft., ku LIR 14, 8.Komp., +wrzesień 1914, Reservespital 5/10
Mourek Wenzel, Inft., LstInft., kk LstIB 79, 2.Komp., *1876 S(i)břino, +26.07.1915, Reservespital 6/9
Müller Josef, LstInft., kk LstIB 79, 3.Komp.,*(?) Rosenthal, +9.08.1915 Reservespital 6/9
Müller Richard, Inft., (?), *1894 Holešov, +28.08.1918
Najvar Jan, LstInft., kk LstB 300, 4.Komp., *1876 Štramberk, Nový Jičín, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Nekvapil Josef, Inft., kuk IR 98, 9.Komp., *1892 Břehy, Pardubice, +9.07.1915, Feldspital 7/3
Nemecek Josef, LstInft. kk LstIR ?, + wrzesień 1914, Reservespital 5/10
Neuhuber Johann, Inft. kuk IR 59, 15.Komp., *1893 Ebensee, Gmunden, +28.07.1915, Feldspital 9/10
Neumann Richard, Inft., kuk IR 40, *1895 Berlin, +9.07.1915, Feldspital 9/10
Nigl Rudolf, LstInft., kuk IR 14, 4.Komp., *1896 Traun, + 22.07.1915, Reservespital 6/9
Nikolin Svetozar, LstInft., ku LIR 31, 2.Komp., *1878 Homokszál, Temes, +17.07.1915 Feldspital 9/10
Novák Josef, LstInft., kk LIR 8, *1888 Zivonin, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Nowak Józef, ResDrag., kuk DR 1, *1888, +4.12.1914
Nowak Max, Inft., kk LIR 30, *1895 Lhota, +2.07.1915 Feldspital 3/10
Opa Jaroslav, LstInft., kuk IR 98, *1895 Chwojnor, +12.07.1915 Feldspital 3/10
Osztoln Svetozar, Inft. ku LIR 7, 3.Komp., *(?) Orlod, +13.07.1915, Feldspital 3/10

36885