Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Vojenský hřbitov Rozwadow - Stalowa Wola

Treść

Czeską wersję przygotowało Stowarzyszenie Signum belli 1914.


We would be grateful to anyone who could help us with creating this virtual war cemetery in Rozwadów- Stalowa Wola by sending us scans of any photos of the soldiers buried here from private family archives.

Vojenský hřbitov Rozwadow - Stalowa Wola

Válečný hřbitov v Rozwadowě - Stalowej Woli byl založen v polovině srpna 1914. Do poloviny září zde bylo pochováno 130 vojáků rakousko-uherské armády společně s několika ruskými zajatci. Většina z nich zemřela následkem zranění či nemocí v polních nemocnicích, které zde sídlily do 14. září. Pozdější pohřby byly spojeny s boji rakousko-uherských a ruských armád na Sanu - mezi 20. říjnem a 2. listopadem zde bylo pohřbeny minimálně 300 vojáků, kteří během nich zemřeli v okolí Rozwadowa.

V létě 1915 byl Rozwadow znovu obsazen vojsky Centrálních mocností a brzy zde bylo znovu umístěno několik polních nemocnic. V těch zemřelo minimálně 90 vojáků (včetně několika ruských zajatců). V letech 1916-1918 byli pak na hřbitově pohřbíváni další zemřelí vojáci i zajatci, kteří sem byli jako ranění dopravováni z východní fronty.

Už na podzim 1915 bylo na hřbitov přeneseno množství jednotlivých hrobů z okolí. Poté byl celý hřbitov upraven pod vedením Inspektorátu válečných hrobů se sídlem v Přemyšlu podle návrhu Maxe Frieda. V té době ny něm byl vztyčen velký dřevěný kříž s ozdobným podstavcem a celý areál byl oplocen.

Na podzim 1918 se zde nacházelo 354 hrobů (302 jednotlivých a 52 hromadných). V hromadných hrobech bylo pohřbeno celkem 890 zemřelých vojáků: 566 rakousko-uherské armády, 285 z ruské armády a 6 z armády německé. Odpočívají zde vojáci nejméně desíti národností (Rakušané, Maďaři, Poláci, Ukrajinci, Slováci, Češi, Italové, Chorvati, Srbové a Rusové). Celková plocha hřbitova tehdy bla 3863 m².

Po roce 1918 byly na hřbitovy přeneseny ostatky dalších vojáků pohřbených po bojích v letech 1914 a 1915 v okolí. To stejné se v té době dělo v celé oblasti se všemi menšími pohřebišti, která byla slučována do větších.

V roce 1928 byl hřbitov odkoupen státem a byl v jeho vlastnictví až do roku 1998. Pak byl předán místní farnosti.

Mezi roky 1939 a 1945 zde byly uloženy ostatky 10 polských vojáků, stejně jako několika civilistů a 6 vojákl Wehrmachtu.

V období 1944-1945 bylo na hřbitov umístěno dalších 300 sovětských a německých vojáků, kteří zemřeli v místních vojenských nemocnicích nebo v bojích o Rozwadow, Stalowou Wolu a posléze (na konci roku 1944) v bitvě o předmostí Sandomierz-Baranow. Tyto hroby byla ale v roce 1953 přeneseny do Sandomierze.

V 60. a 70. letech byla zhruba třetina rozlohy hřbitova přeměněna ve farní hřbitov.

36884