Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Prace konserwatorskie na cmentarzu w Rozwadowie 2017

Treść


W tym roku, dzięki ubiegłorocznej hojności odwiedzających oba cmentarze (komunalny i parafialny) w Stalowej Woli oraz dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Przemyślu, a także po raz kolejny dużemu wsparciu Gminy Stalowa Wola odrestaurowano trzy nagrobki z piaskowca z początku XX w. Są to, nagrobki: śp. Ks. Jana Jakiela, budowniczego rozwadowskiej Fary i proboszcza, śp. Władysława Dumaire, lekarza, którego ojciec był powstańcem listopadowym, a także nagrobek, który w rejestrze zabytków zapisany jest pod nazwą NN118 jako nieznany, niezidentyfikowany. W toku prowadzonych jednak przez nas prac, dzięki współpracy z historykiem z Warszawy, Panem płk. Tomaszem Nowakowskim, udało ustalić się na podstawie archiwum z polski jak i zagranicy, iż jest to nagrobek polskiego żołnierza, poległego w 1914 r. podczas I wojny światowej, szeregowego Władysława Bożka z pod Przeworska. Ponadto dzięki tej współpracy, dokonano dalszych pomiarów na cmentarzu wojennym w Rozwadowie oraz ustawiono kolejne krzyże z tabliczkami imiennymi na pierwszo wojennych mogiłach. Warto tutaj podkreślić, iż krzyże są ustawione w miejscu faktycznego spoczynku tych żołnierzy na podstawie wspomnianych już pozyskanych planów, map z archiwów, a także identyfikacji zdjęć z 1918 r.

Koszt całkowitej renowacji w tym roku wyniósł 43 419 zł, z czego z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Przemyślu pozyskano kwotę 5000 zł na renowację nagrobka Dumaire. Z Gminy Stalowa Wola uzyskano kwotę 29335,50 zł. Fundacja dziękuje władzy samorządowej za to, że dostrzega potrzebę renowacji zabytkowych nagrobków na jednym z najstarszych w Polsce cmentarzy jakim jest cmentarz w Rozwadowie z końca XVIII w, miejscu pochówku Powstańców Styczniowych, mieszkańców Rozwadowa i okolic: lekarzy, sędziów, burmistrzów, księży, rzemieślników, żołnierzy z I czy II wojny światowej.


  • nagrobek śp. ks Jan Jakiel

  • nagrobek śp. Władysław Dumaire

  • cmentarz wojenny, nagrobek śp. Władysław Bożek

27136