Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Renowacja nagrobków 2013

Treść


Opracowanie: Konserwator Dzieł Sztuki
mgr Jadwiga Bąk

Renowacja nagrobków ks. Jana Leszczyńskiego oraz Tomasza Szostaka i Anny Błaszkiewicz

Ogólny stan zachowania jest zły. Na zły stan zachowania obiektów mają czynny wpływ czynniki mechaniczne. Osłabienie fundamentów pod nagrobkami doprowadziło do ich odchylenia od pionu. Górna część nagrobka J. Leszczyńskiego uległa oderwaniu, a nagrobek T. Szostaka i A. Błaszkiewicz grozi zawaleniu. Metalowe płotki ogrodzeniowe są pogięte i pokryte rdzą. Obiekty posiadają warstwę czarnej patyny, która powoduje powierzchniowe niszczenie kamienia oraz źle wpływa na wygląd estetyczny obiektów. W szczególności tworzą je zanieczyszczenia powietrza, pył, kurz, dym, spaliny samochodowe. Powstałe nawarstwienia powodują uszczelnianie zewnętrznych porów kamienia, co prowadzi do jego destrukcji. Na obiekcie bytują również drobnoustroje, które aktywnie rozkładają kamień. Należą one do grupy organizmów autotroficznych czyli glony, porosty i mchy. Objawem zaatakowania obiektu przez glony jest pojawienie się jaskrawozielonych, szarozielonych i prawie czarnych plam i smug zauważalnych w dolnych partiach obiektu przy glebie oraz od północnej zacienionej strony. Również na zły stan techniczny i estetyczny mają wpływ nietrafione naprawy w postaci kitów cementowych. Wszystkie wyżej wymienione czynniki doprowadziły obiekt do stanu wymagającego natychmiastowej interwencji konserwatorskiej.


Nagrobek śp ks. Jana Leszczyńskiego, żołnierza z 1863 roku
1906 rok, wykonany w piaskowcu i wapieniu, podsiada formę prostopadłościennego cokołu zwężającego się ku górze, zamknięty półkoliście, posiada tablicę inskrypcyjną. Całośc ogrodzona metalowym płotkiem roboty kowalskiej, wsparty na cokole z piaskowca.

  • Przed renowacją

 

   

 

 

   
  • Prace renowacyjne

 

   

 
   
     
     
     

Nagrobek śp. Anny Błaszkiewicz oraz śp. Tomasza Szostaka, początek XX wieku, wykonany w piaskowcu wapieniu cokół w formie prostopadłościanu. Nad tablicami inskrypcyjnymi umieszczone fotografie zmarłych. Całość ogrodzona metalowym płotkiem roboty kowalskiej wsparty na cokole z piaskowca.

  • Przed renowacją
  • Prace renowacyjne
     

 

27138