Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Cmentarz wojenny w Janowie Lubelskim, cz VIII. Pełna lista pochowanychw Janowie żołnierzy austro-węgierskich

Treść

 


Tomasz Nowakowski, płk SG w rez& Krzysztof Bober

Jak pisaliśmy w poście z 25 listopada 2023 r. na cmentarzu wojennym w Janowie Lubelskim pojawiły się tablice zawierające dane 609 pochowanych tam żołnierzy. Dobra dusza, która wykorzystała wyniki publikowanych przez nas badań, nie mogła przewidzieć, że jeszcze trochę danych nasz zespół ustali.Chodziło tu o poległych w sierpniu 1914 roku żołnierzy kuk IR 89 i kuk IR 90, oraz paru pacjentów tutejszych szpitali z 1915 r. Te ustalenia zwiększyły ilość znanych poległych o kolejne 62 osoby, w tym przypadku ich znakomita część pochodziła z Galicji i była narodowości polskiej (o czym jeszcze nieco dalej). Może choć ten argument przemówi do osób odpowiedzialnych w tutejszym samorządzie za cmentarze wojenne, skłaniając ich przynajmniej do utrzymywania tego obiektu w należytym porządku.Wszak w woj. lubelskim była możliwa wzorcowa rekonstrukcja cmentarza wojennego w Marysinie, dlaczego nie można tego zrobić w Janowie Lubelskim? Pomijam, że zobowiązanie do takiego postępowania wynika z obowiązujących ustaw i traktatów międzynarodowych, którymi związała się RP, a które nadal obowiązują, choć wystarczyłaby zwykła ludzka przyzwoitość, nakazująca pamięć o zmarłych przynajmniej w imię tego by i o nich ktoś pamiętał… .

Lista zawiera 670 nazwisk poległych i zmarłych żołnierzy armii austro-węgierskiej,z których niemal połowa była ofiarami walk pod Godziszowem. Spośród nich 310 żołnierzy austro-węgierskich poległo w dniu 28.08.1914, bądź zmarło w Janowie w ciągu następnych paru dni z odniesionych wówczas ran – zatem taki był bilans strat w poległych między Andrzejówką a Godziszowem, jakie miały miejsce tego sierpniowego dnia. Z uwidocznionych na pełnej liście aż 150 osób było Polakami z terenu Galicji.Podsumowując nasze badania stwierdzam,że przyniosły one prawie pełną identyfikację poległych z armii austro-węgierskiej, choć zapewne jeszcze parę osób pozostaje NN. Dla porównania:spośród 219 zidentyfikowanych poległych żołnierzy armii rosyjskiej aż 201 osób padło ofiarą walk pod Godziszowem i Andrzejowem. Spośród walczących tu żołnierzy rosyjskich, którzy polegli bądź zaginęli na polu walki (MIA) co najmniej 135 pochodziło z ziem Królestwa Polskiego i było wyznania katolickiego, co jednoznacznie wskazuje że byli Polakami, faktyczna liczba poległych mieszkańców Królestwa Polskiego była jeszcze wyższa.

Biorąc pod uwagę, że łącznie zidentyfikowaliśmy 890 poległych obu stron, a na cmentarzu janowskim pochowano 1185 poległych, to pozostałych NN 295 osób niemal w całości było członkami armii rosyjskiej.Co do kwestii wyznaniowej poległych mamy do czynienia z obiektem, na którym spoczywają żołnierze co najmniej kilku obrządków chrześcijańskich (rzymsko-katolickiego, greko-katolickiego, protestanckiego, prawosławnego) wyznania mojżeszowego oraz muzułmanie. Jest to zresztą sytuacja dość typowa dla większych cmentarzy wojennych frontu wschodniego(i nie tylko!).

Warto tu jeszcze sięgnąć do typologii cmentarzy wojennych, jaką wprowadziłem w książce Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem wydanej w 2019 r. - w jej świetle cmentarz janowski jest obiektem będącym połączeniem cmentarza przyszpitalnego z cmentarzem pola bitwy. W tym ostatnim aspekcie różni się jednak od np. cmentarza w Rozwadowie - Stalowej Woli czy cmentarzy przemyskich. Wynika to z faktu, że na terenie samego Janowa Lubelskiego nie toczono żadnych walk, a pochowanych tu poległych ekshumowano z położonych w okolicy pobojowisk, oddalonych nie więcej jak o 2-4 godziny jazdy wozem konnym od Białej Poduchownej, gdzie w 1917 r.przystąpiono do zakładania cmentarza wojennego.

Kolejnym istotnym ustaleniem jest stwierdzenie, że obiekt powstał na miejscu, w którym do połowy XIX wieku funkcjonował cmentarz dla miasta Janowa i wsi Białej.

Ciekawe, że mimo istnienia literatury dotyczącej tzw I Bitwy Kraśnickiej, niezwykle krwawe wydarzenia, kosztujące życie co najmniej 700 żołnierzy obu stron, jakie miały miejsce na polach między Andrzejowem-Godziszowem-Chrzanowem, są co najwyżej wspominane, a przecież ich efekt w postaci wielkiego cmentarza wojennego (niestety zdewastowanego – odsyłam do wcześniejszych postów) istnieje do dziś. To być może skłoni nas w przyszłości do szczegółowego opracowania tematu, oczywiście po tym jak opracujemy (przynajmniej) kilka następnych obiektów na Lubelszczyźnie, przynajmniej z porównywalną dokładnością jak nasze opracowanie o cmentarzu wojennym w Janowie Lubelskim.

Na koniec jeszcze krótka informacja – oprócz paru fotografii pokazujących aktualny stan obiektu pokazujemy akwarelę namalowany latem 1915 r. przez arcyks. Heinricha Ferdinanda Habsburga ze sztabu 4 Armii a przedstawiającą dwór w Godziszowie,załączamy kolejnych kilkanaście fotografii żołnierzy pochowanych w Janowie Lubelskim, dając tym samym początek wirtualnego cmentarza wojennego w Janowie Lubelskim. Podobne istnieją już dla Rozwadowa Stalowej Woli, Niska a także szczątkowo dla niektórych miejsc w Bieszczadach i są rozwijane w miarę uzyskiwania kolejnych fotografii, możecie się z nimi zapoznać na naszej stronie www :

Cmentarz wojenny I wojna Rozwadów - Fundacja 'Przywróćmy pamięć' (przywrocmypamiec.pl)

 1. Inft. Adam János, kuk IR 82, *1893 Gyergyótölgyes, +22.07.1915
 2. LstInft. Agárdi Ferenc, kuk IR 39, *1871 Hajdúszoboszló, +17.08.1916
 3. Korp. Andreas Karl, kuk IR 15, *?, +11.07.1915
 4. ResInft.Anka János, kuk IR 62, *1887Berkenyes, +10.07.1915
 5. ResInft.Antal András, ku LIR 14, *1881, Nihnyapeszerény, +24.08.1914
 6. UtJäg. Antonik Michał, kuk FJB 4, *1889 Młodów,+24.08.1914
 7. LstInft.Antonino Max (Max Anton), kuk IR 49, *1896Baden, +20.07.1915
 8. Zugsf.Aszalos János, kuk IR 62, *1889Nyárádfolyfalva,+17.07.1915
 9. ResJäg.Backer Laurenz, kuk FJB 4, *1884Hartfeldt, +24.08.1914
 10. ER Jäg. Bajda Józef, kuk FJB 4, *1884 Przedmoście Dynowskie, +24.08.1914
 11. ER Inft., Baksa Josef, ku LIR 20, *1882 Csömöder, +13.07.1915
 12. ResInft.Balázs Bélakuk IR 26, *1887 Nemesoroszi (Kukučínov), +06.09.1914
 13. ResInft.Balázs Bercsi Lajos, kuk IR 82, *1882Kászonimpér, +17.07.1915
 14. ResInft.Balog Ferenc, kuk IR 62, *1881Mezöcsávás, +17.07.1915
 15. Inft.Baran István, ku LIR 13, *1895Vágselye, +07.08.1915
 16. Inft.Baran Josef, kuk IR 40, *1891Lutoryż, +28.08.1914
 17. ResInft.Baran József, ku LIR 14, *1880 Geletnek, +24.08.1914
 18. Korp.Baranyai Josef, kuk HusRgt 5, *?, +11.09.1914
 19. Inft. Barčilo Mustafa, bh IR 4, *1889Castije, +09.07.1915
 20. ER Inft.Barnaság János, ku LIR 15, *1887Szihelne, +10.09.1914
 21. ResInft.Batyó Kristóf, ku LIR 14, *1882Ebedec, +24.08.1914
 22. LstInft.Bauernfeind Daniel, kuk IR 14 *1896 Kreuzen, +15.07.1915
 23. Inft.Bednář Josef, kuk IR 98, 1891Červená Voda, +20.07.1915
 24. Inft.Belán Peter, kuk IR 62, *1893Mezőpagocsa, +13.07.1915
 25. Inft.Belko Mikuláš, ku LIR 14, *1891 Veľké Chrašťany, +24.08.1915
 26. Inft.Beneš Václav, kuk IR 98, *1895Libchavy,+07.07.1915
 27. ResInft.Beniczky Ferenc, ku LIR 14, *1889 Alsógyöröd, +24.08.1914
 28. Inft.Béres József, ku LIR 14, *1891 Nagyvezekény, +24.08.1914
 29. ResInft. Biedroń Franciszek, kuk IR 90, *1883 Lipsko, Cieszanów, +24.08.1914
 30. Inft. Biel Jan, kuk IR 40, *1889 Żyzna, +24.08.1914
 31. ResJäg. Bieniasz Józef, kuk FJB 4, *1882 Sonina, +24.08.1914
 32. Inft. Bierkiesziczuk Mikołaj, kuk IR 40, *1891 Świanowce, +24.08.1914
 33. ResGefr. Bilut Józef, kuk IR 40, *1886 Zalesie, +24.08.1914
 34. ResJäg. Biłyj Siemion, kuk FJB 4,*1884 Czeremcha, +24.08.1914
 35. ER Inft. Biró Gábor, kuk IR 19, *1886Cserkút, + 09.09.1914
 36. Obstlt. v. Bisenius Eduard, bh IR 4, *1868Wien, +24.08.1914
 37. ResInft.Bizony János, ku LIR 14, *1882 Farkasudvar, +24.08.1914
 38. LstLt. Blass Johann, kuk IR 14, *1875 Libochowitz, +09.07.1915
 39. LstInft.Blaya István, kk LstEtappB 300, *? Szucsány, +09.07.1915
 40. Zgsf.TitFldw. Błaszczak Jan, kuk IR 89,*? Kiernica, Gródek Jag., +24.08.1914
 41. Jäg. Bober Piotr, kuk FJB 4, *1893 Futoma, +24.08.1914
 42. Inft. Bohuslávek Franz, kk LIR 26, *1891 Měřič, +12.07.1915
 43. Inft. Bojcić Ahmed, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 44. ResInft. Bojda József, ku LIR 14, *1888 Csekej, +24.08.1914
 45. Inft.Bolosch Franz, kuk IR 62, *1881Mezösaros, +17.07.1915
 46. LstInft.Borek Frantisek, kk LstIR 13, *1876Nemčitz, +08.09.1914
 47. Jäg. Borowiec Tadeusz, kuk FJB 4, *1890 Budziwój, +24.08.1914
 48. Inft. Bóbka Władysław, kuk IR 40, *? Wielka Wola, +24.08.1914
 49. ResInft. Braczyk Józef, kuk IR 40 *1887 Strzyżów, +24.08.1914
 50. Inft.Braun Georg, kk LstIR 6, *1880 Eger, +05.07.1915
 51. Ul.Brichzin Franz, kk LstUR 6, *1892Radlstein, +27.07.1915
 52. ResInft. Brudka Henryk, kuk IR 40, *1884 Wólka Turebska, +24.08.1914
 53. LstInft. Bulago Stefan, kk LstEtappB 300 , *?, +10.07.1915
 54. Inft.Bureiko Dmytro, kuk IR 87, *?, +10.09.1914
 55. Inft.Bureš Josef, kk LIR 30, *1895Libecina, +02.07.1915
 56. Stfldw.Burian Rezsö/Rudolf, ku LIR 14, *1879Kinorány, +24.08.1914
 57. Inft.Buriánek Ladislav, kuk IR 98, *1895 Svařeň, +17.07.1915
 58. Jäg.Burtscher Robert, kuk TJR 3, *1895 Nenzing, +09.07.1915
 59. Jäg.Bzdera Adalbert, kuk FJB 4, *1891 Nisko, +24.08.1914
 60. Jäg. Carlini Mario, kuk TJR 2, *1894 Lasino, +22.07.1915
 61. Inft. Cäsar Josef , ku LIR 31, *1894 Kisbarathegy, +17.07.1915
 62. Inft.Čelar Jakov, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 63. Inft.Čelar Pero, bh IR 4, * +24.08.1914
 64. Tit.Fldw.Chabani Paul, kuk IR 12, *1888 Nagy-Rippény, +10.09.1914
 65. Inft. Cholewa Franciszek, kuk IR 40, *1891 Nagoszyn, +24.08.1914
 66. Tit.Zgsf. Chrancsok Josef, kuk IR 26, *? Hontrákóc, +02.09.1914
 67. LstInft. Chrudy Mieczysław, kuk IR 40, *1876 Potok Wielki, +24.08.1914
 68. Inft. Ciba Jan, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 69. ResJäg. Cichowlac Józef , kuk FJB 4, *1882 Munina, +24.08.1914
 70. ResInft. Ciskal Józef, kuk IR 40, *1884 Ostrów, +24.08.1914
 71. Inft. Čižinský Alois, kuk IR 18, *1895 Kostelec n/Orlicí, +15.07.1915
 72. ResInft. Clivczepal Józef , kuk IR 40, *1882 Nienadówka, +24.08.1914
 73. Kp.Horn. Cosić Pero, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 74. ResInft. Csomor Lajos, ku LIR 14, *1885 Nagyölved, +24.08.1914
 75. Zivführm.CsurgaiJános , ku LIR 17, *?, Nádaszd, +09.08.1915
 76. ResInft.CsurgaliIstván, ku LIR 14, *1882, Nagyemöke, +24.08.1914
 77. LstInft.Cudziło Bartłomiej, kk LstIB 300, *1874 Domostawa,+15.07.1915
 78. ResInft.Čuk Luka, bh IR 4, *1885 Krajpolje, +10.07.1915
 79. Inft.Cyrul Peter , kuk IR 90, *?, +07.09.1914
 80. LstInft.Czabla Josef, kk LIR 18, *?, +11.07.1915
 81. Inft. Czaja Stefan, kuk IR 40, 1891, Siewodna,+24.08.1914
 82. Korp. Czechowicz Franciszek, kuk IR 40, *1891Biała, +24.08.1914
 83. ResJäg.Czerepniak Demeter, kuk FJB 4 *1884 Rakowa, +24.08.1914
 84. Ptrf. Czerniawski Stefan , kuk FJB 4, *1894 Podkamień, +24.08.1914
 85. ResJäg. Czternastek Józef, kuk FJB 4, 1881 Radymno,+24.08.1914
 86. ER Inft. Czupich Walenty, kuk IR 40, *1883 Widełka, +24.08.1914
 87. Inft. DánSándor, kuk IR 62, *1890 Felsökötör, +11.07.1915
 88. Inft.Dašek Josef, kk LIR 30, *1895 Metič, +07.07.1915
 89. Inft.Datrok János, kuk IR 40, *? Vag Bori, +05.07.1915
 90. ResInft.Daukovič (Pankowis) Benedikt, ku LIR 7 , *1885 Palánk,+11.07.1915
 91. Korp. Dąbrowski Jan, kk LIR 30, *1887 Lwów, +13.07.1915
 92. LstInft.Dechant Johann , kuk IR 45, *1886Nieder-Fladnitz, +25.07.1915
 93. LstInft.Dežina Josef, kk LIR 30, *1878 Seč, +06.07.1915
 94. Inft. Diabełek Franciszek, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 95. ResInft. Dick Gerzson, ku LIR 14, *1888 Bátorkeszi, +24.08.1914
 96. Inft.Dittrich Paul, kk LIR 9, *1895 Herrnskretschen, +11.07.1915
 97. Hptm.Ditz Josef, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 98. Inft.Doleschal(Doležal) Alois, kuk IR 18, *1896Maršov, +11.07.1915
 99. Inft. Dorosz Jan, kuk IR 89, *1890 ?, +29.08.1914
 100. Zugsf.Drmla Emanuel, kk LIR 8, *1885 Drahlín, +16.07.1915
 101. Kdt.idRes.Druschba Felix, kuk IR 40, *1886 Wien, +24.08.1914
 102. Jäg. Dubenycz (Durlenych) Jan, kuk FJB 4, *?, +24.08.1914
 103. ResJäg.Dudek Jan, kuk FJB 4, *1887 Rodatycze, +24.08.1914
 104. ResInft. Dudek Józef, kuk IR 40, *1888 Boreczek, +24.08.1914
 105. Inft. Dugančić Pero, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 106. ResInft. Dul Adam, kuk IR 40, *1882 Grębów, +24.08.1914
 107. LstGefr. DworskyPál, ku LstIR 15, *1879 Szentmiklós, +21.07.1915
 108. TrSold. Dybel Franciszek, kuk TrainDiv. 11, *1895 Szyk, +27.07.1915
 109. ER Jäg.Dyjak Józef, kuk FJB 4, + 1888 Borki, +24.08.1914
 110. Hptm.Eckert Richard, kuk IR 89, *?, +24.08.1914
 111. Gefr.Tit.Korp.Eder Georg, kuk IR 59 , *1891 Schwanenstadt, +28.07.1915
 112. Inft.Egyeg Kálmán, ku LIR 14, *1891 Esztergom, +24.08.1914
 113. Inft.Ehler Anton, kk LIR 17, *1895Kamitz, +27.07.1915
 114. Zugsf. Falandys(z?) Michał, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 115. Inft. Farkas Pál, kuk IR 72, *1885 Moldva, +08.07.1915
 116. Inft.Fasuga Josef, kk LIR 33, *?, 04.07.1915
 117. Inft.Fehérvári János, ku LIR 14, *1892Bajót, +24.08.1914
 118. Inft.Fejes Sándor, kuk IR 19, *1892Nyárád,+10.09.1914
 119. Inft.Fendrich Adolf, kuk IR 99, *1894Plaveč, + 24.07.1915
 120. ResInft. Fic Laurenty, kuk IR 40, *1888 Grodzisko, +24.08.1914
 121. Inft.Filan Hasan, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 122. ResInft. Filip Andrzej, kuk IR 40, *1885 Wilkowica, +24.08.1914
 123. Kp.Horn. Filipek Franciszek, kuk IR 40, *1890 Iwierzyce, +24.08.1914
 124. ResInft.Fischer František, kuk IR 98, *1887Čenkovice,+13.07.1915
 125. ResJäg.Flak Tomasz, kuk FJB 4, *1882 Borek St., +24.08.1914
 126. Inft. Flachs Isidor, kuk IR 89, *1892 Chliple, Mościska, +24.08.1914
 127. LstInft. Foks Vinzenz, kk LstIR 32, 1876 Poręba Wielka, +21.07.1915
 128. ResInft. Freudl Rudolf, kk LIR 30, *1881 Seibersdorf, +11.07.1915
 129. Inft.Friebel Ernst, kuk IR 18, *1895Königinhof, +08.07.1915
 130. Hptm.Friedrich Károly, kuk IR 12, *?, +30.08.1914
 131. Jäg. Fröhlich Mojżesz, kuk FJB 4, *1890 Łukawiec, +24.08.1914
 132. ResInft. Frömmel Pál, ku LIR 14, *? Jánosgyarmat, +24.08.1914
 133. Inft.Futterknecht Franz , kk LIR 9, *1891Sallingberg, +06.07.1915
 134. Inft. Gaba Adalbert, kuk IR 40, *1890 Wola Otałęska, +24.08.1914
 135. ResInft.Gabriel Jakób, kuk IR 15, *1880Woriche, +13.07.1915
 136. Inft.Gacek Adalbert, kuk IR 40, *1890 Jaślany, +24.08.1914
 137. ResInft.Gach János, kuk IR 90, *1882Laksár, +10.07.1915
 138. ResKan.Gaiswinkler Josef, kuk FHR 14, *1886 Gutenbrunn, +25.07.1915
 139. Inft.Gál József, ku LIR 14, *? Gímes, +24.08.1914
 140. Zugsf. Galić Jakob, bh IR 4, *?,+24.08.1914
 141. Lt Galus Artur, kuk IR 90, *?, +24/5.08.1914
 142. ResInft. Garay Lajos, ku LIR 14, *1884 Nagyülés, +24.08.1914
 143. ResInft.Gasparik József, ku LIR 13, *1882Malacka, +21.07.1915
 144. LstInft.Geisler Johann, kuk IR 18, *1896Dreiborn, + 13.07.1915
 145. Inft.Glavas Ivo, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 146. Inft.Głuszczak Piotr, kk LstIB 300, *1895 Domostawa, +10.07.1915
 147. Inft. Gołebiowski Stanisław, kuk IR 40, *?, +05.07.1915
 148. Inft. GoréSándor, ku LIR 14, *1890 Barsbaracska, +24.08.1914
 149. ResJäg.TitPtrf. Gorzkowicz Jan, kuk FJB 4, *1884 Markowa, +24.08.1914
 150. Inft.Gotiur Zachariasz, kuk IR 89, *1891 Budzyń, Tłumacz, +24.08.1914
 151. Inft. Göschl Károly, ku LIR 18, *? Sopron, +05.09.1915
 152. Inft. Grabowy Paweł, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 153. ResInft.Greber Chaim, kuk IR 90, *? Przeworsk, +24.08.1914
 154. ResInft. Gregor Alajos, ku LIR 15, *1888 Gapel-Żliechov, +13.09.1914
 155. Inft. Grendziuk Wasyl, kuk IR 40, *1892 Wyżnica, +24.08.1914
 156. ResInft.Greschner Pál, ku LIR 14, *1882 Jánosgyarmat, +24.08.1914
 157. EinFrw.TitGefr.Grodecki Władysław, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 158. ResInft. Grolmusz István, ku LIR 14, *1882 Kós, +24.08.1914
 159. LstInft.Gruber Josef, kuk IR 14, *1881 Enns, +14.07.1915
 160. LstInft.Grübler Paul, kuk IR 14, *1889 Andorf, +16.07.1915
 161. ResInft. GrybHryńko, kuk IR 30, *1884 Zyrawka, +05.07.1915
 162. ResJäg. Gwóźdź Jan, kuk FJB 4, *1882 Gniewczyna Tryniecka, +24.08.1914
 163. ResInft. Györfi Dénes, kuk IR 19 , *1883Felsogörzsöny, +10.09.1914
 164. ResInft. Gyurjan János, ku LIR 14,*1883 Karvaly, +24.08.1914
 165. ER Jäg. Habrat Adalbert, kuk FJB 4, 1885 Miejsce Piastowe, +24.08.1914
 166. Inft. Hain Tomasz, kuk IR 40, *1890 GłogówMłp., +29.08.1914
 167. Inft.HálaWenzel, kk LIR 30, +1895Zdechovice, +08.07.1915
 168. ZivFührm.Halabuda Ivan, BrigBäckerei, *? Horinu, +19.07.1915
 169. Inft.Halilović Jozobh IR 4,*?, +24.08.1914
 170. ResJäg. Hałek Franciszek, kuk FJB 4, *1881 Boguchwała, +24.08.1914
 171. ResInft.Hanečka Bohumil, kuk IR 54, *1883Říkovice, +08.09.1914
 172. ResInft.Harkała Józef, kuk IR 89, *1888 Rudki, Komarno, +24.08.1914
 173. Inft. Harszut Józef, kuk IR 40, *1892 Borek Wlk., +24.08.1914
 174. LstInft.Hartner Franz, kk LstIB 300, *1876 Groß-Poppen, +16.07.1915
 175. ResInft. Hasala István, ku LIR 14, *1884 Felsőgyőröd, +24.08.1914
 176. Jäg.Hatzl Siegfried, kuk TJR 1, *1882 Hötting, +08.07.1915
 177. UtJäg.Hauk Julius, kuk FJB 2, *1891 Liebeschitz, +11.07.1915
 178. Lt v. Hauser Oskar, kuk FJB 4, *1893 Wien, +24.08.1914
 179. Hptm.Hayderer Maximilian, kuk IR 40, *1870 Feldbach, +24.08.1914
 180. Inft.Hawranik Karol, kuk IR 89, *1891 Jaworów, +24.08.1914
 181. Inft.Heibl Franz , kuk IR 14, *1890 Ebelsberg, +18.07.1915
 182. Inft.Heiling Ferenc, kuk IR 83, *?, +10.09.1914
 183. LstInft.Hejčl Karl, kuk IR 18, *1896 Reichenau, +11.07.1915
 184. Oblt Herbst Günther, kuk IR 76, *?, +24.08.1914
 185. Jäg. Herbstmann Mojżesz, kukFJB 4, *1892 Kańczuga, +24.08.1914
 186. Inft.Herczeg Gustav, kuk IR 40, *?, +09.07.1915
 187. Lt. Hermann János, ku LIR 13, *1891, Apatin, +10.09.1914
 188. Korp. Hladek Rudolf, kk LIR 30, *?, +07.07.1915
 189. Oblt. Hofer Karl , kuk TJR 3, *1886 Bozen(Bolzano), +11.07.1915
 190. Inft.Hoffmann Adolf, kk LIR 34, *?, +1915
 191. LstInft.Hoffmann Jan, kk LIR 9, *1896Dörnsdorf, +16.07.1915
 192. LstJäg.Hoflinger Leopold, kuk TJR 1, *1896 St. Johann, +20.07.1915
 193. ResInft.Holleis Josef, kuk IR 59, *1883 Gastein, +15.07.1915
 194. ResInft.Holubecz János , kuk IR 12, *1883 Bánkeszi, +10.09.1914
 195. Fahr idR.Horti József, *1885 Nyitra, +24.08.1914
 196. Inft.Horváth Imre, kuk IR 19, *1891 Lázi, +09.08.1914
 197. LstInft.Hovad Jaroslav, kuk IR 98, *1895 Kameničná, +19.07.1915
 198. ResInft.Hresgyovics Ferenc, ku LIR 14, *1887 Moholány, +24.08.1914
 199. LstInft.Hřivna Ludwig, kk LstIR 32, *1876 Reptelein(Repcin), +23.07.1915
 200. ZivilArb. Hronowski Jan, kk ArbAbt. 6, *? Świniarsko, +31.07.1915
 201. Kan. Huber Kajetan, kuk FKR 8, *1893 St. Georgen, +06.07.1915
 202. LstInft.Hübner Anton Wilhelm, kk LstIB 79, *1873 Dorfel, +21.07.1915
 203. Inft.Hudecz Balázs, ku LIR 13, *? Nagyszombat, +10.09.1914
 204. Inft.Ibrulj Osman, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 205. Fldw.Imecs Ignác, kuk IR 82, *1886 Tusnád, +10.07.1915
 206. Korp.Ivanković Ante, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 207. Inft.Ivić Ante, bh IR 4, *?, +07.09.1914
 208. ResInft. Iwanosów Wasyl, kuk IR 89, *1886 Hujcze, Rawa Rus., +24.08.1914
 209. ResInft.Jakubicska Bernát, ku LIR 14, *1882 Csermend, +24.08.1914
 210. ResInft. JakubicskaJózsef, ku LIR 14, *1882 Radosna, +24.08.1914
 211. ResInft.JamocskaJózsef,ku LIR 14, *1882 Nádasér, +24.08.1914
 212. Inft. Jamrozik Jan, kuk IR 40, *1891 Jawornik Polski, +24.08.1914
 213. ResJäg. Janas Jakub, kuk FJB 4, *1884 Rakszawa, +24.08.1914
 214. ResInft. Jancsik Pál, ku LIR 14, *1882 Felsöelefánt, +24.08.1914
 215. Inft.Jandl István, ku LIR 20, *1886 Barlahida, +28.07.1915
 216. Jäg. Janiów Jan, kuk FJB 4, *1890 Zdzianna, +24.08.1914
 217. Inft.JaraskaMatthias, ku LIR 13, *?, +?.09.1914
 218. Inft. Jarymowski Konstantin, kuk IR 80, *1890 Dubic, +07.07.1915
 219. Inft. Jarzembak Antoni, kk LIR 32, *1891 Wierchomla Mała, +20.07.1915
 220. ResJäg. Jasz Jan, kuk FJB 4, *1885 Gorliczyna, +24.08.1914
 221. Inft. Jawdyk Basil, kuk IR 89, *1895 Radenice, +05.07.1915
 222. ResInft.Kahun István, kuk IR 40, *1884 Miava, +08.07.1915
 223. LstGefr.Kainrath Karl, kk LstIB 300, *1878 ?, +19.07.1915
 224. Gefr.Kalous Franz, kk LIR 30, *1889 Klösterle, +10.07.1915
 225. LstZgsf. Kalous Josef, kk LstIR 30, *?, +?.09.1914
 226. ResInft.Kałużny Wasyl, kuk IR 89, *1884 Skole, Mościska, +24.08.1914
 227. ResJäg.Kamuda Michał, kuk FJB 4, *1888 Malinie, +24.08.1914
 228. Gefr. KaraćićSulje, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 229. Inft. Karaschu Josef, ku LIR 14, *?, +08.09.1914
 230. UtJäg. Karaś Franciszek, kuk FJB 4, *1890 Borowica, +24.08.1914
 231. LstInft. Karaś Paweł, kk LstIB 300, *?, +10.07.1915
 232. Korp. Kardos Stefan, kuk IR 71, *1892 Dezsér, +04.09.1914
 233. Gefr.Kardum Jure, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 234. ER Res.Karner Julius, kuk IR 83, *1890 Drumoly, +?.09.1914
 235. ResInft.Katalina Illés Vazul, kuk IR 77, * 1886 Ugocsakomlós, +06.07.1915
 236. Hptm. Katusić Emil, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 237. LstInft. Kaufner Andreas, kk LIR 7, *1896 Tlumačov, +08.07.1915
 238. Jäg. Kawa Aleksander, kuk FJB 4, *1890 Jawornik Polski, +24.08.1914
 239. Jäg. Kawalec Franciszek , kuk FJB 4, *1890 Malawa, +24.08.1914
 240. Inft. Keilhauer Leopold, kuk IR 4, *1889 Wien, + 03.07.1915
 241. ER Inft.Keresztes Josef, kuk IR 12 (26?), *1885Esztergom, +07.09.1914
 242. Inft.Keresztes Vinzenz, kuk IR 19, *?, +04.09.1914
 243. ResJäg. Kędzierski Aleksander, kuk FJB 4, *1887 Gnojnice, +24.08.1914
 244. Inft. Kędzior Stanisław, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 245. ER Jäg. Kiełbicki Franciszek, kuk FJB 4 *1887 Budy, +24.08.1914
 246. LstInft.Kindrát Aleksander, kk LIR 34, *1879 Nadwórna, +28.07.1915
 247. VerpfSold.Kirchmaier Johann, DivBäck. 3, *1880 Urfahr, +15.07.1915
 248. ResInft.Kiss György, ku LIR 31, *1881Tét, +18.07.1915
 249. Inft.Kiss János, ku LIR 20, *?, +09.07.1915
 250. ER Inft.Kiss Lajos, ku LIR 31, *1882Nyúlhegy, +10.07.1915
 251. Inft.Kittl Rupert, kuk IR 59, *1894Saalfelden,+12.07.1915
 252. LstInft.Klaus Leopold, kk LstIB 300, *1878Oberzwischenbrunn, +19.07.1915
 253. LstInft.Klementowski Alexander, kuk IR 30, *1896Seret, +05.07.1915
 254. ResInft.Kliczkó György, ku LIR 14, *1891 Mezsók, +24.08.1914
 255. Inft.Kljukić Gojko, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 256. Inft.Kłaczko Teodor, kuk IR 89, *1892 Sarańczuki, Brzeżany, +24.08.1914
 257. LstJäg. Knižek Franz, kuk FJB 2, *1896Ohařice, +20.07.1915
 258. EinFrw.TitKorp.Knopp Anton, ku LIR 14, *1892 Garamszentkereszt, +24.08.1914
 259. ResJäg. Kobryń Mateusz, kuk FJB 4, *1883 Zbora, Kałusz, +24.08.1914
 260. LstInft. Kocian Emanuel , kk LstIB 300, *1873 Kateřinky, +13.07.1915
 261. Jäg. Kocój Ludwik, kuk FJB 4, *1891 Białka, +24.08.1914
 262. ResInft. KocziánIstván, ku LIR 14, *1888 Cserenye, +24.08.1914
 263. Ptrf. Kogut Michał, kuk FJB 4, *1891 Zabajka, +24.08.1914
 264. ResInft.Kohlschütter Anton, kk LIR 30, *1882 Cínovec, +16.07.1915
 265. Zugsf.Kölbl Fritz, kuk TJR 2, *1888Wien, +19.07.1915
 266. Inft.Kollár János, ku LIR 31, *?, +18.07.1915
 267. ResJäg. Kołacz Józef, kuk FJB 4, *1884 Łęki, +24.08.1914
 268. LstInft.Komarek Franz, kk LIR 9, *1895 Weschen, +15.07.1915
 269. ResInft. Kömüves Gyuro, kuk IR 90, *1880 Futak, +07.07.1915
 270. LstInft.Konderla Josef, ku LIR 12, *1875 Nitra, +05.08.1915
 271. LstInft. Koprowski Andrzej, kk LstIB 300, *1875 Zaborze, +10.07.1915
 272. Lt. Korais Cvetko, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 273. ResGefr. Korkos Jan, kuk IR 90, *1889 Ubieszyn, Przeworsk, +24.08.1914
 274. ER Jäg.Kornalewicz Jan, kuk FJB 4, *1888Rychcice, +24.08.1914
 275. ResInft. Košnar Jan, kk LIR 30, *1883 Budislav, +10.07.1915
 276. Res.Jäg. Kosowski Ludwik, kuk FJB 4, *1889 Kawęczyn, +24.08.1914
 277. LstInft. Kostiw Jakob, kuk IR 9, *1877 Grabówki, +16.07.1915
 278. Inft. Kovács Imre, ku LIR 14, *1892 Zsitvagyarmat, +24.08.1914
 279. Jäg.Kovács Josef, kuk TJR 1, *1894 Moson, +09.07.1915
 280. ResInft.KovácsRezsö, ku LIR 14, *1882 Nádlány, +24.08.1914
 281. Inft.Kovać Mitar, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 282. ResInft.Kövecsi Moses, kuk IR 82, *1886 Zoltán, + 13.07.1915
 283. ResInft. Kowalisko ?, kuk IR 89, *?, 24.08.1914
 284. ResInft.Kowaliszyn Jerzy, kuk IR 89 , *1886 Lubień Wlk. , Gródek Jag., +24.08.1914
 285. Jäg. Kowalski Władysław, kuk FJB 4, *1890 Tyczyn, +24.08.1914
 286. Jäg. Kozar Michał, kuk FJB 4, *? Truskawiec, +24.08.1914
 287. Inft. Kozarok Mikołaj, kuk IR 40, *1892 Turtka, +24.08.1914
 288. Gefr. Kozek Jan, kuk IR 40, *1890 Zagórzyce, +24.08.1914
 289. LstInft. Kozel Ludwig, kk LIR 7, *1896 Bolewetz / Pilsen , +22.07.1915
 290. Fldw. KósaMihály, ku LIR 14, *1885 Esztergom, +24.08.1914
 291. Inft. KrajmerJózsef, ku LIR 14, *1891 Óhaj, +24.08.1914
 292. Kdt.id Res. Kramarzewski Stanisław, kuk FJB 4, *1893 Lwów, +24.08.1914
 293. LstInft.Krammer Josef, kuk IR 59, *1879Redleiten,+10.07.1915
 294. LstInft.Kranawetter Karl, kuk IR 14, *1896Nieder-Neukirchen, +21.07.1915
 295. Inft.KrešoMarijan, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 296. ResInft.Kriechbaum Josef, kuk IR 14, *1887Grein, +29.07.1915
 297. LstInft.Król Jan, kk LIR 33, *?, +03.07.1915
 298. LstInft. Król Simon, kk LstIB 300, *1878 Majolan, +12.07.1915
 299. Jäg. Krzysik Franciszek, kuk FJB 4, *1889Orzechówka, +24.08.1914
 300. LtKrzyżanek Jerzy, kuk IR 40, *1891 Cieszyn, +24.08.1914
 301. ResInft. Książek Tomasz , kuk IR 40, *1882 Jaworów, +24.08.1914
 302. LstInft. Kubát Anton, kk LIR 8, *1896 Prag, +24.07.1915
 303. LstInft.Kube Josef, kuk IR 18, *1895 Náchod, +20.07.1915
 304. ER Jäg.Kubit Franciszek, kuk FJB 4, *1879 Suchodół, +24.08.1914
 305. Inft. Kucha Bartłomiej, kuk IR 90, *1892 Husów, Łańcut, +24.08.1914
 306. Inft. Kudła Józef, kuk IR 40, *1892 Baryczka, +24.08.1914
 307. ResJäg. Kulik Paweł, kuk FJB 4, *1888Sławczany, +24.08.1914
 308. LstInft. KúnJános, ku LIR 14, *1895 Úny, +24.08.1914
 309. LstInft.Kunnert Josef, kk LstIB 79, *1872 Kunnersdorf, +07.08.1915
 310. ResInft.Kupeczkasul Péter, ku LIR 14, *1885Felsözsadány, +24.08.1914
 311. Inft. Kuśmierczyk Marcin, kuk IR 90, *1884 Piszowca, +08.07.1915
 312. Inft. Kuzdrzal Józef, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 313. LstInft.Kvapil Heinrich,kuk IR 98, *1895 Beralic, +26.07.1915
 314. Inft.Kvasnička Johann, kk LIR 12, *1880 Pohoř, +31.07.1915
 315. Inft.Kvezič Blaž, bh IR 4 , *?, +24.08.1914
 316. Inft.Lagetar Jozo, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 317. Inft.(OfzDien)Lajos Ferenc, kuk IR 82, *1891 Hodgya, +17.07.1915
 318. ER Inft. Landsberg Abraham, kuk IR 90 , * 1887 Makowisko, Jarosław, +24.08.1914 (13.09?)
 319. ResInft.László Sigmund, kuk IR 82, *1880 Székelydobó, +09.07.1915
 320. ResJäg. Latyk Józef, kuk FJB 4, *1883 Bolechów Ruski, +24.08.1914
 321. Res.TitPtrf.Lecznar Józef, kuk FJB 4, *1889 Dąbrówka, +24.08.1914
 322. LstInft. Lekeš Johann, kuk IR 80, *1887 Uherský Brod, +28.07.1915
 323. Ptrf. Leszczyk Józef, kuk FJB 4, *1890 Krzemienica, +24.08.1914
 324. ResInft. LetenyeiPál, ku LIR 31, *1886Bakonyszombately, +10.07.1915
 325. LstInft.Leyer Karl, kuk IR 80, *1895 Wien, +07.07.1915
 326. Inft.Lindenbaum Abraham, kuk IR 9, *1894 Dolina, +08.07.1915
 327. Inft.Lindl Johann, kuk IR 30, *1895 St.Marein a/Pickelbach, +13.07.1915
 328. ResKorp. Lis Józef, kuk IR 40, *1888 Furmany, +24.08.1914
 329. ResJäg. Lisowicz Jan, kuk FJB 4, *1882 Zalesie, +24.08.1914
 330. Gefr.Lissa Franz, kuk IR 98, *1891 Höflein a/D., +08.07.1915
 331. Inft.Lörincz Mihály, ku LIR 14, *?, +10.07.1915
 332. Inft. Lubach Michał, kuk IR 90, *1886Laski, +28.08.1914
 333. LstInft.Lukesch Josef, kuk IR 40, *1898 Wien, +05.07.1915
 334. Inft.Lukonics József, ku LIR 20, *1884 Sümeg,+15.07.1915
 335. Res.Jäg.TitPtrf.Luksemburg Naftali, kuk FJB 4, *1885Jarosław, +24.08.1914
 336. ResJäg.Lutterotti Giuseppe, kuk TJR 1, *1887Arco, +09.07.1915
 337. ResInft. Łańcuta Michał, kuk IR 89, *1888 Zielów, Gródek Jag., +24.08.1914
 338. ResInft. Machajski Jan, kuk IR 90, *1882 Golce, +24.08.1914
 339. LstInft. Machatý Josef, kuk IR 98, *1894 Horní Ředice, +13.07.1915
 340. Jäg. Maczuszak Piotr, kuk FJB 4, *1891 Dołhe, + 24.08.1914
 341. ResJäg. Majchrowski Jan, kuk FJB 4, *1889 Dylągówka, +24.08.1914
 342. ResDrag. MálekFrantišek, kuk DR 1, *1885 Syrovátka,+04.12.1914
 343. ResInft. Malý Jan, kuk IR 98, *1880 Křičeň, +10.07.1915
 344. ResGefr.Małaszniak Jan, kuk IR 89, *1884 Kurniki, Jaworów, +24.08.1914
 345. ER Inft.Mandak Mihály, kuk IR 12, *1886 Malomszeg, +10.09.1914
 346. ResGefr.Marko Teodor, kuk IR 89, *1888 Kamionka -Buda, Rawa Rus., +24.10.1914
 347. Inft.Márton Ferenc, ku LIR 14, *1893 Nyergesújfalu, +24.08.1914
 348. ResJäg. Marynowicz Paweł, kuk FJB 4, *1881 Rokitno, +24.08.1914
 349. Jäg. Matejciów Matyjas, kuk FJB 4, *1889 Truskawiec, +24.08.1914
 350. ER Res.Matena Josef, kuk IR 18, *1887 Světlá, +16.07.1915
 351. Inft.Matkovič Pero, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 352. LstInft.Matula Josef, kk LstIR 32, *1876Větřkovice, +17.07.1915
 353. Inft.Matzalek Franz, kuk IR 80, *1895Wien, +10.07.1915
 354. Inft.Maurer Friedrich, kuk IR 59, *?, +24.07.1915
 355. ResKorp. Mazgaj Jan, kuk IR 40, *1884Dziekanowice, +24.08.1914
 356. Jäg. Mazur Stanisław, kuk FJB 4, *1892 Pustków, +24.08.1914
 357. Jäg. Medwid Jan, kuk FJB 4, *1889 Wróblowce, +24.08.1914
 358. LstInft.Meindl Johann, kuk IR 59, *1894Feldkirchen, + 30.07.1915
 359. ResInft.Melisko János, kuk IR 10, *1883 Kiscöntö, +05.07.1915
 360. Inft. Melnyk Józef, kuk IR 89, *1889, Zielona, Nadwórna, +24.08.1914
 361. ER Inft.Merta Wenzel, kuk IR 18, *1884Lázně Bělohrad, +10.07.1915
 362. Inft.Michálek Alois, kuk IR 18, *1895Kleinskalitz(Mala Skala), +24.07.1915
 363. Inft.Michichovics Sándor, ku LIR 14, *? Fajkürt, +24.08.1914
 364. Inft. Miholčić Kosta, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 365. Inft. Miklós Márton, ku LIR 14, *?, +04.07.1915
 366. ResInft. MikulaJózsef, ku LIR 14, *1882Budapeszt III dzielnica, +24.08.1914
 367. ResInft. Mo(a?)túsz Ferenc, ku LIR 14, *1885 Süttö, +24.08.1914
 368. ER Inft.MoglitsPál, kuk IR 76,*1885 Rajka, +08.09.1914
 369. ResInft.MolnárGyula, ku LIR 14, *1882Érsekkéty, +24.08.1914
 370. Inft. MolnárKároly, ku LIR 14, *?, +?.09.1914
 371. Zugsf. Moskal Władysław, kuk FJB 4, *1890 Godowa, +24.08.1914
 372. LstInft.MourekVaclaw, kk LstIB 79, *1876 Sibřina, +26.07.1915
 373. Inft. Mroczek Stanisław, kuk IR 40, *1890 Barciejowa, +24.08.1914
 374. Jäg. Mucha Józef, kuk FJB 4, *1890 Domatków, +24.08.1914
 375. LstInft.Müller Josef, kk LstIB 79, *? Rosenthal, +09.08.1915
 376. Inft.Müller Richard, ?, *1894Holešov, +28.08.1918
 377. ResJäg.TitPtrf.Muszyński Michał, kuk FJB 4, *1886 Rudka, +24.08.1914
 378. KpHorn.Musijowski Wasyl, kuk IR 89, *1889 Balice, Mościska, +24.08.1914
 379. LstInft. Najvar Jan, kk LstIB 300, *1876 Štramberk, +10.07.1915
 380. Inft.Nehovszky József, ku LIR 14, *? Sárisáp, +24.08.1914
 381. Inft.Nekvapil Josef, kuk IR 98,*1892Břehy, +09.07.1915
 382. LstInft.Nemecek Josef, kk LstIR 12, *1878 Horka, +09.09.1914
 383. Inft.Neuhuber Johann, kuk IR 59, *1893Ebensee, +28.07.1915
 384. Inft.Neumann Richard, kuk IR 40, *1895Berlin, +09.07.1915
 385. Inft.Neverka Herman, ku LIR 14, *1891Erdököz, +24.08.1914
 386. LstInft.Nigl Rudolf, kuk IR 14, *1896Traun, +22.07.1915
 387. LstInft.Nikolin Svetozár , ku LIR 31, *1878Homokszál, + 17.07.1915
 388. LstInft.Novák Josef, kk LIR 8, * 1888Živonín, +10.07.1915
 389. Drag. Nowak Josef, kuk DragRgt 1, *1888 ?, +04.12.1914
 390. Inft. Nowak Max, kk LIR 30, *1895Lhota, +02.07.1915
 391. ResInft. Obonya Pál, ku LIR 14, *1882Privigye, +24.08.1914
 392. LstInft. Ofsa(Opa?) Janos(Jaroslav?), kuk IR 98, *1895 Chojnov, +12/13.08.1915
 393. EinFrw.TitKorp.Oláh István, ku LIR 14, *1891 Kajdacs, +24.08.1914
 394. ResTitGefr. Olech Jan, kuk IR 89, *1883 Lipniki, Mościska, +24.08.1914
 395. Inft. Ołtinowski Adam, kuk IR 40, *1889 Dulcza Wlk., +24.08.1914
 396. ResInft. Orem János, ku LIR 14, *1881 Szénavár, +24.08.1914
 397. ResJäg. Orlik Jan, kuk FJB 4, *1889 Długie, +24.08.1914
 398. Inft.Osmanagić Huso, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 399. Inft.Osztoin Svetozár, ku LIR 7, *? Orlod, +13.07.1915
 400. LstInft. Paczka Wojciech, kk LstEtappB 213, *?, +28.05.1916
 401. Inft. PalametaMijo, bh IR 4, *1892 Prenj, +08.07.1915
 402. ResInft. PálinkásJános, ku LIR 14, *1885 Alsószemeréd, +24.08.1914
 403. Inft. Paluch Franciszek, kuk IR 30, *?, +15.07.1915
 404. ResInft. Pányik Kelemen, ku LIR 14, *1884 Zsitvakenéz, +24.08.1914
 405. LstInft.Pap Demeter, kuk IR 62, *1885Erdöszentgyörgy, +16.07.1915
 406. LstInft.Parais András, ku LIR 31, *1877 Dunaradvány, + 29.07.1915
 407. Inft.Parežanin Maxim, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 408. Inft.Pasler Franz, kk LIR 30, *1894 Vosičky, +08.07.1915
 409. Zivführm. Patka István, Pferdefeldbahn 2, *1894Bihardiószeg, +04.08.1915
 410. Inft.Patrok János, kuk IR 40, *? Vág Bori, +05.07.1915
 411. Inft.Pavić Ivan, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 412. ResInft.Pech Josef, kk LIR 7, *1882Cižitz, +16.07.1915
 413. Drag.Pekař Josef, KavDion kk LITD 26, *1890Jeseny, +16.07.1915
 414. Inft.Pekar Stefan, kuk IR 90, *?, +25.07.1915
 415. Inft.Pelach (Pelasz) Peter, kuk IR 62, *?, +14.07.1915
 416. Inft. Penták (Pantak) Wilhelm, kk LIR 38, *1895 Tabor, +26.07.1915
 417. Inft. Pergelt János, kuk IR 82, *1894 Gyergyóvárhegy, +16.07.1915
 418. LstInft. Peřina Josef, kk LIR 30, *1878 Seč, +06.07.1915
 419. Inft. Perłowski Michał,kuk IR 40, *1891 Wielopole Skrzyńskie, +24.08.1914
 420. ResInft.Pertlwieser Franz, kuk IR 14, *1885 Afiesl, +20.07.1915
 421. Kan.Pető István, kk Lst 9 cm KanAbt., *1883 Kaposmérö, +11.07.1915
 422. Zugsf.Petschenik Rudolf, kuk IR 59, *1886Grieskirchen, +23.07.1915
 423. ResInft.Peyer Claudius, kuk IR 14, *1882 Wimsbach, +10.07.1915
 424. Vorm.Pfandler Károly, kuk FKR 13, *1891 Sopron, +22.08.1914
 425. Inft.Pfitzner Rudolf, kk LIR 30, *1896Brno, +21.07.1915
 426. LstInft.Pfniler Ludwig, kk LstB 4 , *?, +08.09.1914
 427. Kan. Piątek Jan, kuk FHR 10, *1889 Jawornik, +05.07.1915
 428. Res.Jäg. Piech Adam, kuk FJB 4, *1884 Nowosielce, +24.08.1914
 429. Inft.Pietrucha Bazyli, kuk IR 89,*1891 Krzewica, Rawa Rus., +24.08.1914
 430. ResInft. Pieżak (Pierzak) Stanisław, kuk IR 40, *1888 Zagórzyce, +24.08.1914
 431. Jäg.Pilch Michał, kuk FJB 4, *?, +24.08.1914
 432. LstInft.Pilpacher Josef, kuk IR 15, *1878Ponegl, +10.07.1915
 433. LstInft.Pinterreh Ludwig, kuk IR 59, *1894Grieskirchen , +11.07.1915
 434. Inft. Pipała Grzegorz, kuk IR 40, *1890 Huta Komorowska, +24.08.1914
 435. LstInft.Pirl Anton, kk LstIR 6, *1877Damnau, +20.07.1915
 436. Oblt. Piskorowicz Lityński Longin, kuk IR 90, +24/25.08.1915
 437. ResInft.Plenka András, ku LIR 14 *1887Csehi, +24.08.1914
 438. ResJäg. Podolski Jan, kuk FJB 4, *1885, Mielec, +24.08.1914
 439. Lt. idR.Polach Adalbert, kuk IR 40, *1884 Rychaltice, +24.08.1914
 440. ResInft.Polacsek József, ku LIR 14, *1882 Szentpéter, +24.08.1914
 441. LstGefr.Pölzlbauer Franz, kk LstIB 300, *?, Aspang, +10.07.1915
 442. Inft. Połowniak Andrzej, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 443. LstInft. Popper Bohumír, kuk IR 98, *1894 Skuteč, +10.07.1915
 444. EinFrw.TitZgsf.Popper Gottfried, kuk IR 98, *1894 Litomyšl, +10.07.1915
 445. LstInft.Pöpperl Michael, kk LstIR 6, *1876Sangerberg, +08.07.1915
 446. LstInft.Porsch Anton, kk LstIB 79, *?, +13.08.1915
 447. Hptm.Poustka Adolf, kuk IR 89, *?, +24.08.1914
 448. ResInft. Povazsan Ferenc, ku LIR 14, *1885Bartos, +24.08.1914
 449. ResInft. Pridavok István ku LIR 14, *1884 Radóc, +24.08.1914
 450. ER ResGefr.Prinčič Alois, kk LIR 9, *1890, Gmunden, +07.07.1915
 451. Inft.Prosche Heinrich, kk LIR 30 , *?, +?.09.1914
 452. LstInft. Pruchnicki Eugeniusz, kuk IR 40, *1896 Borszczów, +24.08.1914
 453. Gefr. Przemcz(a)ny Mateusz, kuk IR 40, *1889 Czajkowa, +24.08.1914
 454. Gefr.Przyszlak Stefan, kuk IR 89, *1889 Jaśniska, Gródek Jag., +24.08.1914
 455. ResJäg. Przyszlak Teodor, kuk FJB 4, *1885 Mikołajów, +24.08.1914
 456. ResJäg. Ptak Józef, kuk FJB 4, *1889 Błędowa, +24.08.1914
 457. Gefr.Puchinger Franz, kk LIR 9, *1895Kapelleramt,+06.07.1915
 458. Jäg.Pühringer Franz, kuk TJR 1, *?, +12.07.1915
 459. Zugsf. Putyło Marcin, kuk IR 40, *1885 Hyżne, +24.08.1914
 460. ER Res.Pytlak Jan, kuk IR 40, *?, +?.09.1914
 461. Inft.Pzmatlik János, ku LIR 14, *1890 Aranyosmarót, +24.08.1914
 462. Inft.Radoš Stipan, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 463. Inft.Rafetseder Karl, kuk IR 14, *1888St.Georgen a/Walde, +15.07.1915
 464. Inft. Rákos Pál, ku LIR 6, *1894 Pórszombat, +30.07.1915
 465. Inft. Rakovszky Pál, ku LIR 14, *1890 Aranyosmarót, +24.08.1914
 466. ResInft. Rapavy József, ku LIR 14, *1881 Kisfalva, +24.08.1914
 467. Lt. idR.,Rauch Heinrich, kuk IR 89, *? Wien, +24.08.1914
 468. Zugsf.Redžič Derviš, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 469. ResGefr. Reguła Zdzisław, kuk IR 40, *1887 Wielopole Skrzyńskie, +24.08.1914
 470. ResJäg.Reisenzain Eugen, kuk TJR 1, *1882, Kleinmünchen, +13.07.1915
 471. ResInft.Reisinger Josef, kuk IR 59, *1887 Mangelsburg, +09.07.1915
 472. Inft.Reiter Johann, kuk IR 14, *1892Abtenau, +23.07.1915
 473. ResJäg.Renn Peter, kuk TJR 1, *1882 Stans, +09.07.1915
 474. ResJäg. Ribarik Josef, kuk FJB 19, *1885 Banka, +04.09.1914
 475. LstInft.Richter Walter, kk LIR 6, *1885 Chodov, +22.07.1915
 476. LstInft.Robl Gottlieb, kk LstIR 32, *1880Oberschlag,+13.07.1915
 477. Fldw. Rosół Jakub, kuk IR 40, *1877 Nowoszyce, +24.08.1914
 478. TitZgsf. Rusin Stanisław, kuk FJB 4, *1890 Skowierzyn, +24.08.1914
 479. LstInft. Rustler Josef, kk LIR 6, *1894Tachau, +12.07.1915
 480. LstInft.Saksida Milan, kuk IR 40 , *1896Gradišče, +07.07.1915
 481. Korp.Salakovič Ejub, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 482. ER Jäg. Sałamacha Łukasz, kuk FJB 4, *1886 Kamionka-Lipnik, +24.08.1914
 483. ER Jäg. Sało Jan, kuk FJB 4, *1888 Nachaczów, +24.08.1914
 484. Inft. ScheitzIgnatz, kuk IR 98, *1882 Říčky, +13.07.1915
 485. Inft.Scheer Isaak, kuk IR 89, *1892 Krukienice, Mościska, +24.08.1914
 486. LstInft.Schlinger Anton, kuk IR 90, *1896, + 08.07.1915
 487. Korp.Schlussel Leon, kuk IR 40, *1888 Lipnica, +24.08.1914
 488. ER Inft.Schreiber Márton, ku LIR 14, *1893Dorog, +24.08.1914
 489. Korp.Schreiner Johann, kuk IR 14, *1888St. Roman, +27.07.1915
 490. Huz. Schuster Mihály, kuk HR 5, *1891Miséred, +05.10.1914
 491. TitGefr.Sebr Leopold, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 492. Inft.Sednik István, kuk IR 90, *1890 Trencsén, +17.07.1915
 493. ResInft. Seredowicz Michał, kuk IR 89, *1887 Boża Wola, Jaworów, +24.08.1914
 494. Korp. Sierzęga Józef, kuk IR 40, *1890 Jasionka, +24.08.1914
 495. ResJäg. Sierżęga Władysław, kuk FJB 4, *1889 Niżankowice, +24.08.1914
 496. ResInft. Simonovics János, ku LIR 13, *1887 Terany, +14.07.1915
 497. LstInft.Singer Franz, kuk IR 95, *1879Bruck a/M., +11.07.1915
 498. Inft. Šito Salko, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 499. Inft. Sivák Ján, ku LIR 15, *1883 Sulany, +?.09.1914
 500. ER Jäg. Siwierski Józef, kuk FJB 4, *1880 Wiśniowa, +24.08.1914
 501. ER Inft. Skiba Stanisław, kuk IR 90, *?, +24.08.1914
 502. ER Inft.Skvorak János, kuk IR 72, *1891Kukló, +10.09.1914
 503. ResInft.Slana Alois, kuk IR 15, *1883Wadischowei, +12.07.1915
 504. EinFrw.Zgsf.Slejfiř Bohuslav, kk LIR 30, *1891Borek, +06.07.1915
 505. LstInft.Šlinger (Schlinger) Anton, kuk IR 98, *1896 Místek, +08.07.1915
 506. Inft. Słaby Józef , kuk IR 40, *1889 Ziempniów, +24.08.1914
 507. ResInft.Słoboda Roman, kuk IR 89, *1884 Wereszczyca, Gródek Jag., +24.08.1914
 508. Inft. SmondrikMihály, ku LIR 14, *1893Aranyosmarot, +12.07.1915
 509. Kdt.id Res.Sochor Robert, kuk IR 40, *1890Wien, +24.08.1914
 510. ResJäg.Sokół Adalbert, kuk FJB 4, *1884 Cmolas, Kolbuszowa, +24.08.1914
 511. ResInft. Somos Bertalan, kuk IR 12, *1889 Bakonybél, +10.09.1914
 512. ResInft.Sorcsek Johann, kuk IR 90, *1881Berecsváralja, +08.07.1915
 513. LstInft.Soukup Wenzel, kk LIR 4, *1876 Cestic, +06.07.1915
 514. ResJäg.Sowa Edward, kuk FJB 4, *1888 Nowosielec, +24.08.1914
 515. Inft. Spiegel recte Freifeld Moses, *1891 Przeworsk, +24.08.1914
 516. ResInft.Spisják Lörinc, ku LIR 14, *1889Nádas, +24.08.1914
 517. Jäg. Stachowicz Jan, kuk FJB 4, *1891 Racławówka, +24.08.1914
 518. EinFrw.TitUtJäg.Stadler Karl, kuk FJB 4, *1894Linz, +24.08.1914
 519. ER Jäg. Stanisławek Marcin, kuk FJB 4, * 1880 Urzejowice, +24.08.1914
 520. ResInft.Starczak Piotr, kuk IR 89, *1886 Potylicz, Rawa Rus., +24.08.1914
 521. Kan.Štastny Franz, kuk FKR 5, *1891Mislitz, +29.07.1915
 522. Zugsf.Statter Leo, kk LstIR 32, *1886Nowy Sącz, +13.07.1915
 523. ResInft. Stec Michał, kk LIR 18, *1887 Średnia, +09.07.1915
 524. ResInft. Stefesik Josef, kuk IR 8, *1887Krnča,+07.09.1914
 525. ResInft.Steffan Ferdinand, ku LIR 30, *1881 Kronstadt, +09.07.1915
 526. ResKorp., Steinmetz Markus, kuk IR 40, *1888Połomia, +24.08.1914
 527. Lt. Steurer Otto, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 528. ResInft. Stevula Mihály, ku LIR 14, *1882Perbete, +24.08.1914
 529. ER Inft. Stępień Jakub, kuk IR 40, *1884 Wola Raniżowska, +24.08.1914
 530. ResPtrf. Stolarz Władysław, kuk FJB 4, *1889 Sobów, +24.08.1914
 531. Jäg. Stopa Wincenty, kuk FJB 4, *1890 Zaczernie, +24.08.1914
 532. Zivilführm. Stopal Józef, mob. ResSpit 6/14, *1898 Wadowice, +07.08.1915
 533. LstInft.Stradiot Rudolf, kk LIR 30, *1895Beneschowitz, +05.07.1915
 534. LstInft.Strnad Václav, kuk IR 98, *1880 Hejnice, +07.07.1915
 535. Inft. Strojnowski Franciszek, kk LstEtappB 300, *1873 Rzochów, +10.07.1915
 536. Lt idR Stumpf Max, kuk IR 90, *?, zust. Loeben, +24.08.1914
 537. Inft. Suczek Jan, kuk IR 40, *?, +?.09.1914
 538. ResJäg. Surowiecki Piotr, kuk FJB 4, *1881 Boratyn, +24.08.1914
 539. Inft. Svoboda Jan, kk LIR 30, *1893 Náchod, +08.07.1915
 540. ResInft. Svolik János,ku LIR 14, *1883 Kovácsi, +24.08.1914
 541. ER Jäg. Synowiec Paweł, kuk FJB 4, *1890 Piechoty, +24.08.1914
 542. Jäg. Syruček Franz, kuk FJB 2, *1890 Prasek, +08.07.1915
 543. ER Inft. Szałaj Jan, kuk IR 90, *1887 Korzenica, Jarosław, +24.08.1914
 544. ResInft. Szántó Vince, ku LIR 14, *? Kicsind, +24.08.1914
 545. Zugsf.Szari Gregor, KorpsTrainPark 3, *1884Chlanin, +14.08.1915
 546. Inft.Szász Ludwig, kuk IR 82, *1893Csíkcsicsó, +23.07.1915
 547. ResJäg. Szczepanik Szymon, kukFJB 4, *1883 Kosztowa, +24.08.1914
 548. LstInft.Szeduch Stefan, kuk IR 90, *?, +17.07.1915
 549. ER Jäg. Szegda Maksymilian, kuk FJB 4, *1887Rzuchów, +24.08.1914
 550. Inft.Szehmar Wasyl, kuk IR 9, *1895 Zupanie, +08.07.1915
 551. UtJäg. Szeki Wendel, kuk FJB 24 , *1888 Budapest, +12.07.1915
 552. Inft.Szembruch Andreas, kk LIR 34, *1891 Dąbrówka, +14.07.1915
 553. ResJäg. Szerszeń Piotr, kuk FJB 4, *1886 Kawęczyn Dębn., +24.08.1914
 554. ResInft. Szikora József, ku LIR 14, *1882, Lutilla, +24.08.1914
 555. Inft.TitGefr. Szmotolocha Stefan, kuk IR 45, *1891 Nowa Wieś, +09.07.1915
 556. Inft. Szolcsánszky Andrásdek, ku LIR 14, *1891 Garamszentbenedek, +24.08.1914
 557. ResSapp. Szott Josef, kuk SappB 11, *1886Wien, +12.07.1915
 558. TitZgsf. Szpila Stefan, kuk IR 90, *1890 Grodzisko Dln., Łańcut, +24.08.1914
 559. ER Inft.Szürdy József, ku LIR 14, *1884Budapeszt, +24.08.1914
 560. ResInft. Szutryk Jan, kuk IR 40, *1882 Dymitrów Mł., +24.08.1914
 561. Fldw. Ścipień Adam, kuk IR 40, *1880 Chwałowice, +24.08.1914
 562. Inft.Ślochta Josef, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 563. Inft. Śmiałacz Jan, kuk IR 40, *1891 Radomyśl Wlk., +24.08.1914
 564. LstInft. Świder Paweł, kk LstIR 32, *1878 Gnojnik, +19.07.1915
 565. ResJäg. Świst Stanisław, kuk FJB 4, *1888 Ostrowy Tuszowskie, +24.08.1914
 566. ResGefr.TitKorp. Tabaka Tadeusz, kuk IR 89, *1888 Korczów, Rawa Rus., +24.08.1914
 567. Korp. Takács Ferenc, kuk IR 12, *1886 Csép, +07.09.1914
 568. Inft. Takács Imre, ku LIR 14, *1892 Párkány, +24.08.1914
 569. ResInft.Tandler Anton, kk LIR 1, *1883 Wien, +12.07.1915
 570. Inft.Tarádi András (Istvan), ku LIR 20, *1893 Felsöpalfa, +21.07.1915
 571. Inft.Telarevič Omer, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 572. Jäg.Teluk Stefan, kuk FJB 4, *1888 Gródek Jagieloński, +29.08.1914
 573. Jäg. Tenczar Sylwester, kuk FJB 4, *1892 Sośnice, +24.08.1914
 574. Gefr. Tereszto Teodor, kuk IR 89, *1890 Zaborze, Rawa Rus., +24.08.1914
 575. Inft. Theml Otto, kk LIR 30, *1895 Tolzau, +20.07.1915
 576. Inft.Thier Ferencz, ku LIR 13, *?, + ?. 09.1914
 577. Hptm. v. ThielenFriedrich, kuk FKR 15, *1870 Komárom, +8/9.09.1914
 578. Inft.Tokalevič Hrle, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 579. Inft.Tomala János, ku LIR 31, *1876Deutsch-Paulewitz, +30.07.1915
 580. Jäg.Tomasini Fortunato, kuk TJR 1, *1891Valfloriana, +13.07.1915
 581. ResJäg.Tomkiewicz Bazyli, kuk FJB 4, *1887 Leśniowce, +24.08.1914
 582. ER Jäg.Tomoń Tomasz, kuk FJB 4, *1886 Golcowa, +24.08.1914
 583. LstInft. Tordai Aron, kuk IR 82, *1878 Székelyszenterzsébet, +09.07.1915
 584. Inft. TóthBéla, ku LIR 14, *1889 Párkány, +24.08.1914
 585. Inft.Trenner Alois, kk LstIR 6, *1874 Paulusbrunn, +16.07.1915
 586. Inft.Trescher Rezsö János, ku LIR 18, *?Harka, +07.09.1914
 587. Inft. Třiska Karl,kk LIR 28, *1895Horešov, +13.07.1915
 588. ResJäg. Trompeter Emil, kuk FJB 4, *1883 Łańcut, +24.08.1914
 589. Inft.Truska (Gruska?) Emanuel, kuk IR 8, *?, +09.07.1915
 590. Kan.Turi Koloman, kuk FKR 11, *1892 Turkeve, +22.06.1915
 591. LstJäg.Turini Ermano, kuk TJR 2, *1896Lover, +21.07.1915
 592. ResInft. Tyczyński ?, kuk IR 89, *1890 Sarny, Radki, +24.08.1914
 593. LstInft. Tylek Peter, kk LstIR 32, *1880Buczkowice, +10.07.1915
 594. Inft. Tyron Lajos, kk LstIR 32, *1894 Zarcic (Zaritz), +18.07.1915
 595. LstInft. Ujcic Anton, kuk IR 55, * 1895 Pisino, +18.07.1915
 596. ER Jäg.Ułycz Jurij, kukFJB 4, *1884 Grabowiec Skolski, +24.08.1914
 597. ResInft.Vach Leonhard, ku LIR 14, *1882Koválov, +23.08.1914
 598. Inft.Valkó András, kuk IR 71, *? Parnica, +06.09.1914
 599. ER Inft.Vanik Edmund, kuk IR 12, *1883 Barsfüssi, +05.09.1914
 600. ER Inf.TitGefr.Varga István, kuk IR 19, *1883 Bátmonostor, +10.09.1914
 601. ResTrsold.Vávra Josef,kuk TrainBeglEsk. 3/8, *1882 Křepitz, +19.07.1915
 602. Inft.Vejsagič Nasim, bh IR 4, *1892 Vidimljani, +17.07.1915
 603. Inft.Velič Ilija, bh IR 4, *?, +24.08.1914
 604. Inft. Viberecsi Josef, kuk IR 12, *?, +1.09.1914 czy aby nie modliborzyce?
 605. LstInft. VidovicsJános, ku LIR 20, *1898 Zsidény, +20.07.1915
 606. ResInft.Volber István, ku LIR 14, *1883Németszögyén, +24.08.1914
 607. Inft.Vörös(Veress) David, kuk IR 62, *? Kolozsvár, +13.07.1915
 608. Inft.Vugdalič Muhamed, bh IR 4, *?, + 24.08.1914
 609. Inft.Vukadin Marko, bh IR 4, *? , + 24.08.1914
 610. Inft.Vukobrad Vaso, bh IR 4, *?, + 24.08.1914
 611. LstInft.Wachelhofer Hugo, kk LIR 9, *1895 Pöchlarn, +10.07.1915
 612. LstInft.Wagner Georg, kk LIR 30, *1886 Czernowitz, + 06.07.1915
 613. Gefr. Walków Błażej, kuk IR 9, *1892 Burakówka, +05.07.1915
 614. Inft.Wanisch Sándor, kuk IR 40, *?, +13.07.1915
 615. ResInft. Warchomy Andrzej, kuk IR 90, *1886Sośnica, +28.08.1914
 616. Gefr.Wasylec Jerzy, kuk IR 89, *1888 Włostków, Mościska, +24.08.1914
 617. ResInft. Wdowiak Jan, kuk IR 40 , *1886 Krządka, +24.08.1914
 618. LstInft. Wegscheidl Josef, kuk IR 45, *1879Szarkó, +10.07.1915
 619. LstInft.Weinzirl Johann, kuk IR 14, *1886Bruck-Waasen, +16.07.1915
 620. LstJäg.Welzel Johann, kuk TJR 2, *1898Sarajevo, +12.07.1915
 621. LstInft,Wengel Andrzej, kuk IR 40, *1875Zakrzow, +13.07.1915
 622. Korp.Wiącek Błażej, kuk IR 89, *1890 Strzelczyska, Mościska, +24.08.1914
 623. Inft. Wiktor Wojciech, kuk IR 40 , *1890 Niedźwiada, +16.07.1915
 624. ResInft. Wilczek Franz, kuk IR 18, *1887 Rajcza, +09.08.1915
 625. Korp.Wilhelm Georg, kk LFHD 21, *1889 Eger, +22.07.1915
 626. ResInft.Wloszeniuk Vasil, kk LIR 12, *1882 Czernowitz, +20.07.1915
 627. LstInft. Wojdula Tomasz, kk LstIR 32, *1873 Brzeski, +15.07.1915
 628. ResInft. Wolf Ede, ku LIR 14, *1887Újbánya, +24.08.1914
 629. LstInft.Wozabal Franz, kuk IR 14, *1895Linz, + 23.07.1915
 630. LstInft. Wszołek Jakub, kk LstIR 32, *1875 Rzezawa, +13.07.1915
 631. Inft. Wurmbrand Mihály, kuk IR 19, *1891 Ajkarendek, +10.09.1914
 632. Fhrn. idR.Zachár Vilmos, ku LIR 14, *1882Garamszölös, +24.08.1914
 633. ResGefr. Zamorski Stanisław, kuk IR 40, *1881Godowa, +24.08.1914
 634. ResInft. Zanger vel Hauser (?), kuk IR 40, *1883 Rzeszów, +24.08.1914
 635. LstInft.Zaschke Eduard, kk LIR 30, *1878 Voitsdorf, +16.07.1915
 636. LstInft.Zauderer Hermann, kuk IR 58, *1895Nadwórna, +17.07.1915
 637. Fhrn.idR.Zaufall Heinrich Ambrosius, kuk IR 90, *?, +08.1914
 638. ResJäg. Zawada Mateusz, kuk FJB 4, *1883 Jaślany, +24.08.1914
 639. Inft. Zawadzki Michał, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 640. Inft.Zbożniuk Wasyl, , kuk IR 89, *1892 Wroniów, Rawa Rus.,+24.08.1914
 641. Inft. Zbytek Franz, kuk IR 9, *1891 Ostrovasitz, +20.07.1915
 642. Inft.Zdrazil Ladislaus, kuk IR 80, *1891 Sadagóra, +10.07.1915
 643. ResInft. Ziaja Franciszek, kuk IR 40, *1881 Kraczkowa,+24.08.1914
 644. LstKutscher Židon Wenzel, kk LstEtappB 300, *1896Libisch, +16.07.1915
 645. Inft. Ziemiak Antoni, *1891 Sietecz, Przeworsk, +24.08.1915
 646. ResInft. Zimmermann István, ku LIR 14, *1882Pálosnagymezö, +24.08.1914
 647. Inft.Zink Johann, kuk IR 30, *?, +10.07.1915
 648. Inft. Ziobro Józef, kuk IR 40, *1892Nagawczyn, +24.08.1914
 649. Lt. idR. Zounek Rudolf, kuk IR 40, *?, +24.08.1914
 650. ResInft. Zygmunt Walenty, kuk IR 90, *1885 Hucisko, +28.07.1915
 651. FhrnidRŻak Wojciech, kuk IR 89, *1893, Pilzno, +24.08.1914
34474