Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Cmentarz wojenny Janów Lubelski, stan aktualny

Treść

 


Cmentarz wojenny Janów Lubelski, stan aktualny. Uzupełnienia – polegli 24 sierpnia 1914 r. żołnierze kuk IR 89 pod Godziszowem.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Tak się złożyło, że ostatnio wybrałem się do Stalowej Woli – Rozwadowa. Skoro jednym z najlepszych wariantów dojazdu jest korzystanie z trasy s 19, postanowiłem przy okazji zajrzeć na cmentarz wojenny w Janowie Lub. by zapalić tam znicz, w końcu to ledwie parę kilometrów w bok od drogi szybkiego ruchu. Ku swemu (miłemu) zaskoczeniu na miejscu zastałem coś czego zgoła się nie spodziewałem: na monumentalnym krzyżu pojawiły się tabliczki z nazwiskami poległych, a przy wejściu międzynarodowy znak obiektu zabytkowego z numerem rejestru zabytków. Widać jakaś dobra dusza doceniła moje i Krzysztofa wielomiesięczne badania, wykonując przy okazji niewdzięczną pracę uporządkowania i zredagowania publikowanych przez nas wyników w postaci list poległych, których tu pochowano. Widać na coś się nasza praca przydała. Co prawda na tabliczkach brak wszystkich nazwisk jakie ustaliliśmy – z prostej przyczyny: ktoś kto spełnił ten dobry uczynek, nie przewiedział, że nasze badania janowskiego obiektu trwają nadal, np. w ich wyniku ostatnio ustaliłem poległych z kuk IR 89 w rejonie Godziszowa, skąd ekshumowano ich do Janowa Lubelskiego, Krzysiek zaś odnalazł w szpitalnych rejestrach zgonów jeszcze parę osób. Póki co brak też uwidocznionych danych żołnierzy służących w armii rosyjskiej, jakie publikowaliśmy ostatnio (post 6.11.23). Ale właściwie czego chcieć więcej – wreszcie 609 żołnierzy poległych i zmarłych w Janowie i okolicach zostało przywróconych ludzkiej pamięci! Mieszkańców Janowa Lub., czy też osoby wywodzące się stamtąd, a interesujące się tematem zachęcam do odwiedzenia cmentarza wojennego i zapoznania się z efektem, apelując jednocześnie o utrzymanie zabytkowego obiektu w należytym stanie.

Ponieważ przefotografowałem tablice zamontowane na krzyżu, obiecuję że zmobilizuje to nas do przygotowania i upublicznienia całościowej listy pochowanych w Janowie Lub. żołnierzy Wielkiej Wojny. Całe szczęście, dziś są narzędzia pozwalające na konwersję tekstów utrwalonych w formacie jpg., co zaoszczędzi nam trochę pracy.

Na koniec kolejne uzupełnienie dotyczące poległych w dniu 24 sierpniu 1914 żołnierzy kuk IR 89 szefostwa honorowego gen. Eugena, hr. von Albori. Przed wybuchem wojny w pułku obowiązywały dwa Regimentschprache: polnisch (polski), którym posługiwało się 29% stanu osobowego i rutenisch (ruski) – 60% stanu osobowego. Sam pułk stacjonował w następujących garnizonach: Jarosław (sztab, I i II baon), Gródek Jagielloński i Rawa Ruska (pozostałe dwa baony), na wojnę wyruszył w składzie 2 Dywizji Piechoty, którą podporządkowano X Korpusowi. O przebiegu walk pod Godziszowem możecie przeczytać w naszym poście z 5 czerwca 2023 r., dokąd zainteresowanych odsyłam. Tak w ogóle materiały o Janowie Lub. publikowaliśmy w postach z 29 maja, 15 czerwca, 26 czerwca, 12 lipca, 5 sierpnia i 6 listopada. Ponadto umieszczono je na naszej stronie www.przywrocmypamiec.pl by ułatwić do nich dostęp wszystkim zainteresowanym, nie tylko użytkownikom FB.

W walkach pod Godziszowem zgodnie z meldunkiem o stratach za sierpień 1914 roku pułk stracił 33 poległych (w tym 4 oficerów), rannych zostało 43 żołnierzy.

Błaszczak Jan, Zgsf.TitFldw., 12 Kp.*Kiernica, Gródek Jag.
Flachs Isidor, Inft., 12 Kp., *1892 Chliple, Mościska
Hptm. Eckert Richard, MGA I, *1875 Choteboř
Gotiur Zachariasz, Inft., *1891, 12 Kp., Budzyń, Tłumacz
Harkała Józef, Inft., 4 Kp. *1888 Rudki, Komarno
Hawranik Karol, Inft., 12 Kp.,*1891 Jaworów
Iwanosów Wasyl, ResInft., *1886 Hujcze, Rawa Rus.
Kałużny Wasyl, ResInft., *1884 Skole, Mościska
Kłaczko Teodor, Inft., *1892 Sarańczuki, Brzeżany
Kowaliszyn Jerzy, ResInft., *1886 Lubień Wlk. , Gródek Jag.
Kowalisko ?, ResInft., 10 Kp., *?
Łańcuta Michał, ResInft., 10 Kp., *1888 Zielów, Gródek Jag.
Małaszniak Jan, ResGefr., 12 Kp. *1884 Kurniki, Jaworów
Marko Teodor, ResGefr., 10 Kp., *1888 Kamionka -Buda, Rawa Rus.
Melnyk Józef, Inft, 12 Kp, *1889, Zielona, Nadwórna
Musijowski Wasyl, KpHorn., 10 Kp, *1889 Balice, Mościska
ResTitGefr. Olech Jan, 10 Kp,*1883 Lipniki, Mościska
Pietrucha Bazyli, Inft., 12 Kp., *1891 Krzewica, Rawa Rus.
Poustka Adolf, Hptm., 2 Kp., *?, Czechy
Przyszlak Stefan, Gefr., MGA 1, *1889 Jaśniska, Gródek Jag.
Rauch Heinrich, Lt. idR, 12 Kp., *? Wien
Scheer Isaak, Inft. 4 Kp., *1892 Krukienice, Mościska
Seredowicz Michał, 2 Kp., *1887 Boża Wola, Jaworów
Słoboda Roman, ResInft., 11 Kp, *1884 Wereszczyca, Gródek Jag.
Starczak Piotr, ResInft., 12 Kp., *1886 Potylicz, Rawa Rus.
ResGefrTitKorp. Tadeusz Tabaka, 12 Kp. *1888 Korczów, Rawa Rus.
Gefr. Tereszto Teodor, 4 Kp., *1890 Zaborze, Rawa Rus.
Tyczyński ?, ResInft., 4 Kp. *1890 Sarny, Radki
Wasylec Jerzy, Gefr., 11 Kp., *1888 Włostków, Mościska
Wiącek Błażej, Korp., 12 Kp., *1890 Strzelczyska, Mościska
Zbożniuk Wasyl, Inft., 12 Kp, *1892 Wroniów, Rawa Rus.
Fhrn Żak Wojciech, kuk IR 89, *1893, Pilzno

Najmniej strat podczas walk pod Godziszowem poniósł kuk IR 90 – wynikałoby z tego że znajdował się wówczas w rezerwie 2 DPiech. Można wskazać tylko jednego poległego tutaj żołnierza z tego pułku:

Greber Chaim, ResInft., kuk IR 90, 3 Kp, *? Przeworsk.

34475