Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Maniłowa (Łysy Wierch, 810 m npm), gm. Baligród, woj. podkarpackie – polegli żołnierze kuk IR 34 Cesarza Niemieckiego i Króla Prus Wilhelma I

Treść

 


Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Tekst ten publikowałem w formie postu na FB Przywróćmy Pamięć w dniu 7 maja 2022 r., zaglądając tam będziecie mogli obejrzeć zdjęcia, do których opisy znajdują się na końcu tekstu (jest to tzw fanpage, zatem do jego przeglądania nie trzeba mieć konta FB).

Badania archeologiczne prowadzone w tym roku w leju powybuchowym, gdzie jak się ostatecznie okazało, spoczęło 509 żołnierzy obu walczących stron, skłaniają do przypomnienia tego opracowania z jednoczesnymi uzupełnieniami. Okazuje się bowiem że wśród poległych dało się przeprowadzić 6 identyfikacji tożsamości poległych, wszystkie odnoszą się do osób służących w kuk IR 34 i z tego względu należy uzupełnić publikowaną ponad rok temu listę

Są to następujący żołnierze: Gabor Janos, Horvath Janos(Johann), Kos Josef, Meszaros Josef, Murar Anton, Toris Janos. Pisownia ww danych nie jest jeszcze do końca pewna, gdyż na Legitimationsblattaern zapisano je w formie zmadziaryzowanej, z tego względu konieczny jest pewien komentarz: w kuk IR 34 noszącym oficjalne określenie „ungarisches", przeważająca większość rekrutów posługiwała się węgierskim, wykazywano nawet, że byłoby to aż 91 % stanu osobowego. Czy tak było w rzeczywistości trudno powiedzieć, skoro pułk otrzymywał poborowych z okręgu uzupełniającego Koszyce (Słowacja, Košice w epoce Kassa) – a tu z całą pewnością żyło wiele osób posługujących się na co dzień językiem słowackim. W każdym razie osoby te umknęły podczas naszych wcześniejszych badań, bo ich podstawą były pułkowe księgi zmarłych, listy strat i karty ewidencyjne grobów i poległych, zatem źródła, w których odnotowywano osoby, co do których istniała całkowita pewność że polegli lub zmarli. Zatem w epoce brak było informacji, co do losów ww osób i wykazywano je jako „vermisst". Analizując przebieg wydarzeń historycznych, co do tej grupy osób można podać, że polegli oni w którymś z dwu przedziałów czasowych: 3-8.03 albo 16-25.03.1915 r.

Do początków lutego 1915 r. 34 pułk walczył na froncie rosyjskim na wchód od Tomaszowa (Maz.). Dn. 7 tego miesiąca zluzowano go i transportem kolejowym przewieziono w rejon Użoka, skąd pieszo wyruszył do Wołosatego. Tutaj 24 lutego 1915 kuk IR 34 w składzie I, III i IV baonu otrzymał uzupełnienie w postaci VI marszbaonu i po wcieleniu rezerwistów jego stan osobowy w dniu 26 lutego osiągnął 97 oficerów i 3512 podoficerów i żołnierzy. Pułk został podporządkowany 27 ITD (Dywizji Piechoty) i przez Smerek i Cisną pomaszerował do Habkowic i dalej do Jabłonek, gdzie jego I baon dotarł 1 marca. Niezwłocznie skierowano go w rejon Za Balanda, podporządkowując go dowódcy 53 IB (Brygady Piechoty). W dniach 3-4 marca, wraz z przybyłym III baonem, zluzował on kuk IR 85 na odcinku od Za Balanda po szczyt Maniłowej. W walkach w rejonie Maniłowej, a potem również na zachód od przełęczy Żebrak, pułk stracił w zabitych 238 oficerów i żołnierzy, ponadto z jego szeregów ubyło rannych i chorych 12 oficerów i 600 żołnierzy. Na pozycjach na Maniłowej został w większej części zastąpiony przez m.in. kk LIR 1 i 24, luzowanie rozpoczęto nocą 6/7 marca, kierując poszczególne baony do rezerwy 27 ITD bądź do odwodu korpuśnego. W teorii wiązało się to z odpoczynkiem, ale jak wyglądały jego realia wielokrotnie już opisywałem w postach umieszczanych na naszym FB: okoliczne, należy powiedzieć wioseczki, były przepełnione służbami tyłowymi i szpitalami, więc żołnierze nadal biwakowali w dziurach śnieżnych czy pośpieszne skleconych szałasach obsypanych śniegiem, jedyną różnica było to że miejsca te były co najwyżej ostrzeliwane przez rosyjską artylerię. Powrót na Manilową nastąpił nocą nocy 16/17 marca kiedy to żołnierze pułku zluzowali landwerzystów i przebywali ponownie do nocy z 24/25 marca, by powrócić w rejon Łubnego i Kołonic, skąd 28 marca nastąpił odwrót na południe na głóny grzbiet karpacki.

Zdjęcia:

Jedyne zdjęcie poległego w rejonie Maniłowej oficera IR 34 jakie znalazłem: Hptm. Johann Novak. Urodzony 16.03.1876 w Secovskiej Poliance (obecna Słowacja), w 1895 ukończył budapesztańską szkołę kadetów i otrzymał przydział do kuk IR 71, w którego szeregach służył do 1910 r. Na stopień ppor. awansował w 1896, Oblt. został w 1900 r., a po awansie na kapitana został przeniesiony do 34 kuk IR 34.

Ciekawa pocztówka z epoki: zapis nutowy Manilowamarsch z muzyką Jakoba Potužnika, który od 1907 roku służył jako kapelmistrz orkiestry pułkowej kuk IR 85. Ten urodzony w 1882 r. w Pradze muzyk ukończył w 1902 r. klasę instrumentów dętych w praskim konserwatorium. Po I wojnie światowej najpierw prowadził różne orkiestry cywilne, a od 1921 służył jako kapelmistrz czechosłowackiego 44 pp stacjonującego w Libercu. Zmarł w 1947 r. Równie ciekawą częścią pocztówki jest widok na Maniłową od wschodu, ze stoków wznoszących się nad Jabłonkami – widać że w epoce pokrywa leśna całej okolicy była dość uboga.

Zdjęcie wykonane pod przełęczą Użocką w lutym 1915 r. Tu docierały transportami kolejowymi pułki ściągane z innych frontów i stąd wyruszały pieszo do miejsc przeznaczenia na bieszczadzkim odcinku frontu – tak też wyglądało przybycie kuk IR 34 na front karpacki.

Działon armatki górskiej M99 podczas walk zimowych 1915 r. w Karpatach. Niewielka masa i możliwość rozkładania na części umożliwiały użycie tego działa, strzelającego amunicją kal. 7 cm, niemal wszędzie, bo w razie potrzeby poszczególne podzespoły przenosili sami artylerzyści. Wadą był mały zasięg i niewielka szybkostrzelność wynikająca z braku oporopowrotnika – przy strzale działko było odrzucane o parę metrów do tyłu wskutek czego wymagało powtórnego ustawienia i wycelowania.

Poległy żołnierz austrowęgierski. Zdjęcie pochodzi z rejonu Dukli.

Rosyjscy sanitariusze zakładają opatrunki rannym żołnierzom przed dalszą ewakuacją – Karpaty pocz. 1915 r.

 

Lista poległych kuk IR 34 w rejonie Maniłowej, Za Balanda, oraz zmarłych w najbliższej okolicy: Jabłonki, Kołonice

Podstawą opracowania są karty Evidenzblatt des Grabes ze zbiorów KA OESTA, uzupełnione danymi z VL171 vom 4 Mai 1915 i VL 185 vom 29 Mai 1915 oraz listy strat pułku opracowane przez kolegów z KVH Beskydy. Jak zwykle w pracy wspomagali mnie R. Kapavik, R. Frodyma, Y. Fatuła.

Tym razem będą się na liście pojawiać nazwiska osób pochowanych na cmentarzach w najbliższej okolicy Maniłowej, zwłaszcza w Jabłonkach, choć faktycznie zmarły one z ran i chorób odniesionych w walkach głównie pomiędzy Za Balanda a Maniłową – miejsce pochówku, o ile było poddane, jest każdorazowo zaznaczone. W każdym razie nie wymieniłem wszystkich osób z tego pułku pochowanych w Jabłonkach.

Offiziere(oficerowie)

Aufricht Hugo, Oblt idR, 11 Kp, *1881, Kassa/Kosice, +4/5.03.1915, k. 810 w masywie Manilowej (wyzn. mojż.)
Forgacs Johann, Fährn idR, 14 Kp., *1891, Rakamocz/Rakamar, Szabolcs, +5.03.1915
Fried Alexander, Fährn idR, 11 Kp., *1892, Miskolc, Borsod, +3.03.1915 (wyzn. mojż.)
Gador Karl, Fährn idR, 1 Kp., *1888 Košice, Abaujtorna, + 3.03.1915, poch. w Jabłonkach przy cerkwi
Gottfried Josef, Fährn, 13 Kp., *1887 Barn, Morawy, zust. Miskolc, +17.03.1915, (poch. w Jabłonkach)
v. Körtvelyessy Aladar( Aladan), Oblt. IdR 11 Kp.,*1864 Lipany/Heteras, Sabinov/Saros, +3.03.1915 (poch. w Jabłonkach)
Merenyi Ernst Dr, Oblt idR, *1884 Kosice/Kassa, Abaujtorna, +3.03.1915 Maniłowa -ekshumowany(!)
Novak Johann, Hptm. 14 Kp., *16.03.1876 Secovska Polianka/Szecsmezö, Zemplen/Snina, +4/5.03.1915 (poch. Jabłonki)
Oravecz Anton, Fährn idR, 11 Kp., *1889 Švedlar/Svedler, Spiš, +3/4.03.1915, poległ pod Łubne
Ruzieska (Ruzicska) Rudolf, Kdt idR, 3 Kp., *1894 Trebišov/Zempelen, +2.03.1915, Za Balanda/poch. Jabłonki koło folwarku)
Soltesz Thomas, Fährn idR, 15 Kp., *1890, Michalany/Legenyemihalyi, Zempelen/Snina, +4.03.1915, (poch. Jabłonki, obok cerkwi)
Ponadto: Geranyi Ernst Dr, Lt idR , *(?) Kosice, +6.03.1915 – ekshumowany przed 1918!

Mannschaft (podoficerowie i żołnierze)

Adamesik Anton, Inft. 2 Kp. + 6.03.1915
Antoni Adalbert, Inft., *1893 Kassa/Kosice, Abaujtorna, +18.03.1915, (pod Łubnem)
Bajus Istvan, ERInft., 13 Kp.*1888 Füzérhajata, Abaúj-Torna, + 13.01.1915 (Łubne)
Balog(h) Johann(Janos), Inft., 13 Kp, *1889, Abaúj-Torna, +15/17.03.1915 (Jabłonki, postrz. kl. piers.)
Bari Johann (Janos) , Res.Inft., 13 Kp.,*1886 Sajovarkony, Miskolc/Borsod, +16.03.1915 (Manilova)
Bartko Josef, ER.Inft. * 1882, Trstene p. Hornadem/Abaujnadsad, Abaujtorna + 17.03.1915 (Manilova)
Beres Johann (Janos), Lst.Inft., 11 Kp., *1894, Mályi. Miskolc/Borsod, + 17.03.1915 (poch. Łubne)
Blasko Berthalan Ludvig (Lajos), Zgsf., *1890, Diósgyőr, Miskolcz, +7.03.1915 (Jabłonki)
Bliha Franz, Zgsf., MGA II, *1890 Jaszo/Jasov, Abaujtorna, + 13.03.1915 (Manilova)
Bodnar Franz Sigismund, ERInft. Tit.Gefr.,13.Kp., *1890 Vatta, Miskolc/Borssod, + 24.03.1915 (Manilova)
Bodnár János, Inft., Rgt.St., *1890 Sajóvámos, Miskolc/Borsod, +9.03.1915 (Manilova)
Bojtor Josef, Inft., 1 Kp., *1894 Kacs, Miskolc/Borsod +1.03.1915
Borbely Josef, Inft., 13 Kp., +4.03.1915
Borotvas Johann, Inft., 13 Kp., +17.03.1915
Böte Paul, Inft., 11 Kp, *1893 Vadna, Miskolc/Borsod, + 20.03.1915 (Manilova)
Braz Koloman, Inft. 1 Kp., *1894 Borsod, Tiboldarocz, +1.03.1915
Breitenbach Johann, Res.Korp., *1887, Encs/Fulokercs, Torna, +5.03.1915 (pochowany Jabłonki)
Bucsi Joszef, Inft., 16 Kp., +11.03.1915
Bukovszki Rudolf, Inft., *1895, Turna n/Bodvou/Torna, +20.03.1915, (płn od Jabłonek)
Buri Andreas, Res.Inft, 11 Kp., *1884, Sajógalgóc, +21.03.1915 (Jabłonki)
Cseh János, Fldw., 11 Kp., *1892 Négyes, Miskolc/Borsod, +3-10.1915, (Manilova)
Csibrik Ludvig, Zgsf., 2 Kp., *1889, Uj Csath, +6/10.03.1915 (grzbiet Równy Wierch m. Jabłonkami/ przeł. Kut 738 m)
Csiszar Andreas, Zgsf., 12 Kp., +10.03.1915
Demeny Johann, Inft., 2 Kp. + 6.03.1915
Demjen Stefan, Zgsf., 14 Kp., +10-20.03.1915 (+ 15.03 - Cisna)
Ész József, Inft., *(?) Sárospatak, Zemplin/Zemplén, + 15.03.1915
Farckas Andreas, Gefr., *1893 Ras, Kassa/Kosice
Farckas Stefan(Istvan), Lst.Inft., 9 Kp. *1895 Krasno Brajda, Torna, Borsod, +23.03.1915 (pod Łubnem)
Fónagy József, Inft., *1894, Sajóivánka, Miskolc/Borsod, +17.03.1915, (Za Balanda)
Forgács János, ER Inft., 14 Kp., *1891, Rakamar, Szabolcs, +2.03.1915 (Manilova)
Foris Johann, Inft Kp., 13 Kp, + 4.03.1915
Forrai Emmerich, Inft., 3 Kp., *1892 Tahanovce/Hernadithany, Abaujtorna, + 5.03.1915, (pod Jabłonkami)
Forrai Johann (także jako Fozzai vel Tozzai), Inft., *1895 Tahanovce/Hernadtihany, Abaujtorna, +17.03.1915, rej. Za Balanda
Gabor Michael, Inft. 11 Kp.,*1895 Hačava/Ajfalucska, Abaujtorna, + 20.03.1915
Gadoczi Ferenc, Inft., *1894, Sajókeresztúr, Borsod, +12.03.1915, (rej. Chryszczatej/też rej. Kołonic)
Gal Blassius, Lst.Inft, *1895, Alsozsolcza, Miskolcz, +17.03.1915 (Manilova)Gala Adalbert, Inft. 11 Kp., *(?), Miskolcz/Borsod, +3.03.1915
Galamb Jozsef, Res.Inft. 11 Kp, *1889, Diósgyő, Miskolc/Borsod, +3.03.1915 (Lubne)
Galanta Johann, RgtSt., *(?), + 9.03.1915
Gaspar Josef, Inft. 14 Kp , *1888 Vlk Ida/Nagyida, Abaujtorna, + 15.03.1915
Gerö Balint, Korp., 14 Kp.,*1891, Miskolc/Borsod, + 3-10.03.1915, (Manilova)
Goldstein Desider, Inft., 14 Kp., * (?), +3-10.1915
Gondolya Johann, Inft., 16 Kp., *1885 Felsokemencze/Vys. Kamenica, Abujtorna, +8.03.1915 (Manilova)
Gottfried Josef, ER Inft., *1887 Alsozsolcza, Miskolcz, +13.03.1915 (Jabłonki)
Grieger Karl, Inft., 16 Kp. Abuj-Torna, Derent, +11.03.1915
Guba Andreas, Inft., 11 Kp., *1894 Vlk. Ida/Nagyida, Abuajtorna, +4.03.1915, (pod Jabłonkami)
Guló Béla, Inft., 11 Kp, *1890 Eger, Heves, +(4?)20.03.1915 Kołonice
Guzi Johann, ERInft., *1884, Rakacza Szendro
Gyula Adalbert, Inft. *1890 Miskolcz
Gyuriesa Michael, Inft., 13 Kp., + 4.03.1915
Hanko Ludvig, Inft. 11 Kp., + 21.03.1915
Harnocz Stefan, Inft. 13 Kp., +4.03.1915
Hegykozi, Inft., 1 Kp., *1894 Ujhuta, Miskolc/Borsod, +1.03.1915
Hegyesi József, EFrw.Tit.Zgsf, *1893 zust. Déva, Hunyad, +17.03.1915
Herész Dezső, ERInft., *1887 Nádasd, Borsod, +12.03.1915 (rej. Chryszczatej)
Hollo Vencel, Res.Inft., 11 Kp., *1881 Domaháza, Borsod, +10.03.1915 (Manilowa)
Holyak Stefan, Inft., 13 Kp., *1890 Zlata Idka/Aranyida, Abaujtorna, + 16/7.03.1915
Horváth Márton, Inft., *?, Sajóbábony, Borsod, +12.03.1915
Hricz Julius, Inft. 2 Kp., *?, +6.03.1915
Hvezda Johann, Inft., *1890 Csecs/Čečejovce, Abaujtorna, +17.03.1915, (Manilova)
Inló Béla, Inft., *1890 Eger, Heves, +20.03.1915 (Manilova)
Ivancso Stefan, ERInft., 12 Kp. *1889, Ujfalu, Goncz , +4.03.1915 (Jabłonki)
Jakab Alois, Inft., 16 Kp., +11.03.1915
Jakab Georg, Inft., 16 Kp., +11.03.1915
Jakab Johann, Inft. 3 Kp., +2-9.03.1915
Jardomhazi Johann, Lst.Inft.,*1894, Sajovamos, Miskolcz, +Jabłonki
Jeczi Johann, ERInft., *1884, Rakocza, Szendro
Jobbagy Johann, Inft., 3 Kp., 1893 Vámos, Miskolc/Borsod, +9.03.1915 (Manilova)
Juhar Johann, Lst.Inft., 3 Kp., *1895 Poproč/Jaszomindszent, Abaujtorna, + 15.03.1915, (rej. Za Balanda)
Juhasz Andreas, Inft., * 1890 Fels
ötökes/Vys. Klatov, Abujtorna, +8.03.1915, (Cisna)
Juhasz Ladislav, Inft., *1895 Josvaf
ö, Abaujtorna, +23.03.1915 (pod Łubne)
Kasz(
š)per Michael, Inft., 12 Kp., *1892 New York, +10.03.1915, (pod Jabłonkami)
Kavecszansky Michael, 16 Kp., *(?), +11.03.1915
Kepes Johann, Lst.Inft., *1890 Komjati, Abaujtorna, +24.03.1915, (Manilova)
Kiraly Franz, Inft., 13 Kp., *(?), + 4.03.1915
Kis Andreas (Sunyi), Inft., 11 Kp., *1893 Domahaza, Ozd, +3.03.1915 (Łubne)
Kiss Benedek Johann, Inft., 2 Kp., *(?), + 6.03.1915
Kiss Emmerich, Res.Inft. ,*1889 Boldogkőváralja, Abaujtorna /Boldag, Kovassalija, Goncz/, +7.03.1915 (Kołonice)
Kolyibar Andreas(?także: Georg), Inft., 15 Kp., *1888, Košice-Myslava/Myszloka, Abaujtorna, +18.03.1915 (Łubne)
Konczwald Emmerich, Res.Inft., 11 Kp., *1879 Diósgyőr, Miskolc/Borsod, +3.03.1915
Kondas Johann, Gefr., 13 Kp., +4.03.1915 (Manilova)
Konya Balint, Inft., 14 Kp., +3-10.03.1915, (Manilova)
Kosztka (też: Kosztkov) August, Gefr. Tit. Korp., 14 Kp., *1892 Aranyida, Kosice, +3-10.1915 (Manilova)
Korbely Geza, Res.Inft.Tit.Gefr., *1889 Aiosgyor, Miskolcz, + 1.03.1915
Kormos Franz, Inft., 11 Kp., *(?), +3.03.1915 (Maniłowa)
Köteles Stefan, Inft., 11 Kp., *1895, Turnianska Nv. Ves/Tornaujfalu, Abaujtorna, + 21.03.1915
Köteles Valentin, Inft., 16 Kp., *(?), + 11.03.1915
Kover Alexander, Inft., 2 Kp., *(?), + 6.03.1915
Kövesdi Eduard, Inft., *1892 Buzita/Buzica, Abaujtorna, +8.03.1915
Krafjudi Stefan, Inft., 13 Kp., *(?), + 4.03.1915
Kupecz Michael, Inft., *1892 Makarija, Bereg/Mukačevo, +4.03.1915 (pod Jabłonkami)
Laczko Andreas, Inft., 13 Kp., *1887 Komarovce/Komaroc, Abujtorna, + 4.03.1915 (pod Jabłonkami)
Laczko Johann, Inft., 11 Kp., +27.03.1915
Lehan Stanislo, Inft., *1893 Topola/Kistapolya, Zempelen/Snina, +7.03.1915 (pod Jabłonkami)
Majoros András, Lst.Inft., *1892 Dövény, Borsod, +4.03.1915 (Kołonice)
Majoros Johann, Inft., 9 Kp., *1889 Miskolc, Borsod, +7.03.1915
Marencsik Johann, Inft., *1894 Košicka Bela/Kassabela, Abaujtorna, 23.03.1915, (pod Łubne)
Matherni Ferenc, Lst.Inft., *1894 Diósgyőr, Borsod, +14.03.1914 (Kołonice)
Merva Stefan, Inft.,15 Kp., +11-20.03.1915 (Manilova)
Michalik Barnabas, Inft. + 4.03.1915 (pod Jabłonkami, seznam KVHBeskydy)
Misiuszko Florian, Inft., 1 Kp., * 1894 Nograd, Polotas, +1.03.1915
Miskolczi Stefan, Inft., 16 Kp., + 11.03.1915
Molnar Stefan, Lst.Inft., 3 Kp., *1892 Sainyietri, Torna, +20.03.1915
Monyok Josef, *1894 Abaujszakaly/Sokolany, Abaujtorna, +13.03.1915
Müllner Ladislaus, Korp. Tit. Zgsf., 13 Kp., *1890 zust. Miskolcz Stadt, + 3-10.03.1915 (Manilova)
Münich Johann, Inft. *1896 Kosice/Kassa, + 18.03.1915, (pod Łubne)
Nagy Imre, Korp. Tit.Zgsf., *(?), + 11.03.1915
Nagy Stefan, Inft., *1891, Paszto, Heves, +16.03.1915
Nemeth Josef, Inft., 13 Kp., *(?), + 4.03.1915
Nemeth Stefan, Inft., 13 Kp., *(?), + 4.03.1915
Novak Johann, Gefr., *(?), +5.03.1915 (Jabłonki)
Nyigud (Nyigna) Johann, Lst.Inft., *1894 Hernadtihany/Tahanovce, Kosice, +5.03.1915, (Jabłonki)
Olajos Paul, Lst. Inft., MBaon, *1894 Peder, Abaujtorna(Košice), +20.03.1915 (Maniłowa)
Orba Stefan, Inft.*1894, Kosice/Kassa, Abaujtorna, 23.03.1915, (Łubne)
Orosz Emerich, Inft., 3 Kp., *(?), + 6.03.1915
Orosz Josef, Res. Inft., 11 Kp., *1885 Reste/Rešica, Abaujtorna, +9.03.1915, (Łubne)
Orosz Josef, Tit.Korp., 11 Kp.,*1894 Sajóvámos, Borsod, +3.03.1915 (Manilova)
Osz (recte Oz) Josef, ERInft., *1890 Sarojopatak, Szadt
Paksi Nikolaus, Lst.Inft., *1894 Ládháza, Borsod/Miskolcz, +16.03.1915 (Manilova)
Palasz Stefan, Inft., 15 Kp., *(?), +3-5.03.1915
Pataki Johann, Lst.Inft., * 1895 Pusztaradvany, Cserehat, +15.03.1915
Patho Johann, Inft., 11 Kp, *(?), +21.03.1915
Pipoly Gaspar, Lst.Inft., *1891 Felsölancz/ Perin Chym(Vyšny Laneč), Abaujtorna, + 20.03.1915
Piriczki Johann, Inft., 12 Kp., *(?), +10.03.1915
Pirosko Imre, Inft., Mbaon VI, *1895 Polov – Ksšice/Polyi, Abaujtorna, +20.03.1915 (Manilova)
Po(u)csik/Puczik Julius, ERInft., *1882 Szilvasvarad, Sajosszentpeter, +20.03.1915 (Manilova)
Podešva Stefan, Korp.,15 Kp., *1888, Ujhuta, Miszkolc, +5/6.03.1915
Preszler Armin, Inft., 16 Kp., *(?), +1.03.1915
Přibula Andreas, Inft., 14 Kp., *(?), 3-10.03.1915
Puriczki (Purocki) Josef, Inft., *1894 Szin, Torna, +17.03.1915 (Manilova)
Quaittony Adalbert, Gefr. Tit Korp., 15 Kp., *(?), +3-5.03.1915
Racz Johann, Res.Inft., 13 Kp., *1884 Paraczniya, Sajosszentpeter, Borsod, +20.03.1915, (Manilova)
Radáči(Radácsi) Johann, Inft., MBaon, *1892 Szászfa, Abaúj-Torna, +20.03.1915, (Manilova)
Rajczi Johann, Inft., MGA I, *1891 Hrhov/Tornagörgö, Abaujtorna, + 2/3.03.1915 (Manilova)
Ronyecz Balzas, Inft., 2 Kp., *(?), +6.03.1915
Rusznyak Stefan, Inft., 11 Kp., *(?), +21.03.1915
Sikatori Stefan, Inft.,13 Kp., *(?), +4/5.03.1915
Spisak Johann, Inft., Gefr. Tit.Korp., *1890 Sarojopatak, Szadt
Steina Ladislaus, Inft. *(?), +12.03.1915
Sulter Andreas, *1893 Olšovany/Osva, Abujtorna, +4.03.1915, (Kołonice)
Susany Ludwig, Inft., 12 Kp., *(?), +10.03.1915
Szabo Josef, Lst.Inft. *1895 Szt Jakob/Tornaszentjakab, Abauj-Torna, +20.03.1915 (Manilova)
Szailai Alexander, Inft., 1 Kp., *1892, Hebes, Fuzesabony, + 1.03.1915
Szakacs Josef, Inft., * 1892 Szakáld, Borsod, +4.03.1915 (Kołonice)
Szalka Josef, Res.Inft., *1885 Deregnyo, Szent Nikolay
Szapara Johann, Lst.Inft., 1 Kp., *(?), Kelcseny, Abauj-Torna, + 1.03.1915
Szefcsik Josef, Inft., *1895 Košice/Kassa, +18.03.1915 pod Łubnem
Szemann Emerich, Lst.Inft., *1895 Sokolany/Abaujszakaly, Abaujtorna, +20.03.1915 (rej. Chryszczatej / Kołonice k. cerkwi)
Szkikszai Paul, Inft., 2 Kp., *(?), +6.03.1915
Szkolmikovics János, Lst.Inft., *(?) Keszeg, Nógrád, +5.03.1915 (Za Balanda)
Szola Franz, Inft., *1894 Kassa/Kosice, Abaujtorna, +17.03.1915 (Łubne)
Szucs Josef, Inft., 3 Kp. *(?) zust. Miskolc, +marzec 1915 (Maniłowa)
Takacz(č) Andreas(Ondrej), ERInft., *1890 Vysne Opatske/Szilvasapati(Košice), Abaujtorna, +4.03.1915 (pod Kołonicami)
Takes Josef, Inft., *1895 Kisarar, Zemplen, +1.03.1915
Tarai Emerich, Inft., 12 Kp., *(?), +10.03.1915
Tarjani Stefan, Inft., 14 Kp., *(?), +3-10.03.1915
Tarhanyics Josef, Inft., *1895 Baška/Baska, Abaujtorna, +18.03.1915, (Łubne)
Teschner Stefan, Res.Inft., 1887 Košice/Kassa, Abaujtorna, +27.03.1915 (Manilova)
Tipli Stefan, Inft., 13 Kp., *(?), +17.03.1915
Tomasch Matthias, Inft., 2 Kp., *(?), +6.03.1915
Tompa Emmerich, Gefr., 13 Kp., *(?), +4/5.03.1915
Torok Jozsef, Inft., 11 Kp., *(?), + 21.03.1915
Toth Benjamin, Inft., 3 Kp., *(?), +2-9.03.1915
Toth Jozsef, Inft., 14 Kp., *(?), Miskolc, Borsod, +3-10.03.1915, (Manilova)
Tóth Péter, Gefr.Tit.Korp., 1 Kp., *1889 Szikszó, Abaúj-Torna, +3.03.1915 (Manilova)
Učinski Flórián, *1894, Palotás, Nógrád, +18.05.1915, (Manilova)
Vasko Johann,Inft., 16 Kp., *1887 Niż. Klatov/Alsotokes, Abaujtorna, + marzec 1915 (Manilova)
Vallas Stefan, Inft., 11 Kp., *(?) Paszto, Heves, +3.03.1915
Vereb Johann, Lst.Inft., 2 Kp., *1890 Hidvegardo, Torna, + 6.03.1915
Vigyo Jozsef, Lst.Inft., 13.Kp., *1893 Görömböly, Miskolcz, +17.03.1915 (Manilova)
Zsebik Daniel, Inft., 2 Kp., *(?), + 6.03.1915Zsiga Franz, Inft., 11 Kp, +*(?) 21.03.1915

28124