Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Cmentarz wojenny w Janowie Lubelskim, cz. VI - główna lista poległych część druga P-Z (austro-węgierska). Polegli pod Godziszowem żołnierze kuk IR 40.

Treść

 


Po kolejnym poście - opracowaniu poświęconemu rejonowi Chryszczatej (990 m) – Żebrak (816 m) w Bieszczadach powracam do Janowa Lubelskiego. Rzecz jasna, że Bieszczady przyciągają Waszą uwagę o wiele bardziej, ale w gruncie rzeczy poziom zapomnienia i (nie)wiedzy o grobach i cmentarzach Wielkiej Wojny w Bieszczadach niewiele się różni od Lubelszczyzny (i wielu innych regionów!), co jeszcze raz pokazuje jak ważne jest pełne opracowanie wszelkich tego rodzaju obiektów, niezależnie gdzie się znajdują. Ale to już zależy od wspólnie podejmowanych wysiłków, nakierowanych na połączone badania archiwalne, historyczne i terenowe, do czego jak zwykle Was zachęcam. Tym bardziej, że zdrowie emerytowanego płk lepsze już było, a długotrwałe przesiadywanie przed ekranem nie służy oczom i nie tylko, więc jestem świadom, że któregoś dnia nie dam rady dalej pracować. Ale póki co obiecuję, że jeszcze przynajmniej kilka obiektów w Bieszczadach (i szerzej w Karpatach), zostanie opracowanych. Jeszcze tytułem dygresji o Bieszczadach – specyfika wydarzeń i okoliczności jakie miały tam miejsce powoduje, że miejsca w których przez dłuższy czas walczono są pokryte czymś, co nazywam pochówkami przygodnymi. Pod pojęciem tym rozumiem prowizoryczne, bardzo płytkie pochówki wykonywane przez kolegów z pododdziału, często z wykorzystaniem naturalnych niewielkich zagłębień, gdzie poległego pokrywano np. kamieniami czy czymś co było pod ręką albo też sytuacje, gdzie poległy/ranny zaległ w kopnym śniegu i to siły natury „zajęły” się umownym pochówkiem, co jest bardzo typową sytuacją – polegli w największej liczbie znajdują się na przedpolach atakowanych umocnionych pozycji. Podczas walk bezpośrednio na pozycjach chowano poległych jedynie w sytuacji odwrotu, czy jak wydarzyło się w przypadku Maniłowej dokonało tego samoistne działanie wybuchu - szczątki żołnierzy 5 i częściowo 6 kompanii rosyjskiego 137 pp opadły na dno leja. Z drugiej strony typową sytuacją było układanie tzw. Brustwehrów (tj. przedpiersi) okopów czy dołów strzeleckich ze zwłok poległych swoich i wrogich żołnierzy (zainteresowanych odsyłam do wcześniejszych postów). Ale jakkolwiek nigdy w sposób systemowy bieszczadzkich pobojowisk nie uporządkowano, to jakieś próby porządkowania podejmowano i z dużym prawdopodobieństwem dotyczyło właśnie takich miejsc. W rejonie przeł. Żebrak dotyczy to z całą pewnością pochówków pod szczytem Krąglicy (943 m). Wg jednego z dokumentów zachowanych w wiedeńskim Archiwum Wojennym podjęto tam potem działania porządkowe. W ich wyniku założone zostały 2 miejsca grzebalne – jedno na części gruntów należących do Woli Michowej, drugie na gruntach należących do Maniowa. Na tych pierwszych założono 14 grobów zbiorowych, kryjących 49 poległych, na tych drugich powstało 56 grobów w tym 10 pojedynczych, w których pochowano aż 219 poległych w tym 104 żołnierzy rosyjskich. Zresztą, żebyście mogli zobaczyć jak to wyglądało, załączam odpowiedni fragment spisu sporządzonego przez żołnierzy c. i k. Inspekcji Grobów Wojennych w Przemyślu, w swoim czasie zresztą już publikowałem go w całości. Być może na podobnej zasadzie powstały ostatnio wspominane przeze mnie obiekty na Czartoryji, Piziorkach czy na zach. stoku Chryszczatej. Z materiałów jakie publikowano w Internecie w związku z pracami prowadzonymi na Krąglicy w ubiegłym roku, nie jest jasne czy i które ze wspomnianych miejsc grzebalnych zbadano, pokazywano w nich raczej szczątki z pochówków przygodnych. Jest jednak kwestią czasu znalezienie kolejnych dokumentów, które sprawę przynajmniej częściowo wyjaśnią – dobrym przykładem na ten, od dawna sygnalizowany przeze mnie proces, jest ogłoszona w Internecie 16 lipca tr. informacja o odnalezieniu w zasobach archiwum lwowskiego, planu cmentarz parafialnego w Baligrodzie z zaznaczoną kwaterą wojenną kryjącą 47 pochówków wojennych. O cmentarzu baligrodzkim, podając dane pochowanych w tym właśnie miejscu, pisaliśmy już dwukrotnie: w poście z 19 grudnia 2022 i w poście z 4 lipca br. (uzupełnienia listy pochowanych). Dla tych z Was którzy chcą podjąć się badań archiwalnych dotyczących tej problematyki na terenie Bieszczadów, materiał-przewodnik metodyczny został opublikowany w poście z 18 października 2022 (dostępny również na stronie www Fundacji Przywróćmy Pamięć).

Wracając do Janowa Lub., na koniec miesiąca lipca 2023 r. wypada podsumować wyniki, jakie przyniosła nasza praca – wszak publikowanie opracowanych materiałów zaczęliśmy 29 maja tr., po wielu miesiącach wytężonej pracy na dokumentach, pochodzących głównie z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Mimo, że usiłowałem zainteresować współpracą jedną z miejscowych instytucji, do dziś nie ma odzewu. Cenną wartością dodaną okazała się współpraca z Piotrem M., Piotr oprócz dużej wiedzy w temacie cmentarzy wojennych na Lubelszczyźnie (i nie tylko!), dysponował różnymi rozproszonymi dokumentami dotyczącymi pochowanych w Janowie. To współdziałanie będziemy kontynuować w następnych podejmowanych projektach. To zresztą pokazuje, że jeszcze długo możliwe będzie z Waszą pomocą uzupełnianie wyników dotychczasowych prac, tak zresztą jest z każdym obiektem, jaki badałem dotychczas, proces raz rozpoczęty, trwa potem jeszcze całe lata.

Co do niezakończonej części badań cmentarza wojennego w Janowie Lub., do realizacji pozostaje jeszcze ustalenie list poległych żołnierzy armii rosyjskiej, co jest możliwe zarówno w oparciu o dokumentację kuk KGA Janów, jak i rosyjskie pułkowe imienne listy strat jednostek walczących pod Godziszowem czy szerzej mówiąc w okolicach Janowa. Prace te wstępnie wykonaliśmy, jednak uzyskane dane wymagają jeszcze weryfikacji, co jest procesem czasochłonnym. Ostatniego słowa nie powiedzieliśmy również jak chodzi o jednostki austro-węgierskie – tymczasem prezentujemy opracowanie dotyczące strat z dnia 24.08.1914 poniesionych w okolicach Janowa przez c. i k. galicyjski IR 40, stacjonującego w Rzeszowie, a to działanie będzie również kontynuowane.

Odrębną sprawą pozostaje opracowanie okresu międzywojennego oraz najnowszych dziejów obiektu – przyznam, że w tej mierze liczyliśmy na współpracę osób i instytucji z Janowa, no ale póki co to się nie ziściło. Może jednak coś znajdziemy w którymś z archiwów państwowych. Albo ktoś z Was zechce w tej mierze wspomóc proces badawczy, choćby dzieląc się informacjami?

Przewidujemy również upublicznienie odnalezionych wizerunków pochowanych w Janowie żołnierzy, uzupełnionych krótkimi biogramami, tam gdzie to będzie możliwe. W ten sposób powstanie kolejny „wirtualny cmentarz wojenny”. Cytując Wolanda z <Mistrza i Małgorzaty>: „Mistrzu, rękopisy nie płoną!!!” – dziś Internet pełni dokładnie taką samą funkcję, dlatego warto to zrobić. Są jeszcze inne pomysły, które o których dyskutowaliśmy, ale mówić o nich będziemy w swoim czasie.

Tomasz Nowakowski płk SG w rez. & Krzysztof B.

Poniżej prezentujemy kolejną część „głównej” listy pochowanych w Janowie Lubelskim żołnierzy. Jest na niej 121 nazwisk, po raz kolejny zwraca uwagę wysoki odsetek osób narodowości polskiej (to do wiadomości władz samorządowych). W znakomitej większości chodzi o osoby, które odniosły obrażenia podczas walk z pierwszej połowy lipca 1915 na Lubelszczyźnie, w szczególności w tzw. II Bitwie Kraśnickiej, zmarłe w tutejszych szpitalach polowych i pierwotnie pochowane na janowskim cmentarzu parafialnym. Prezentowane ustalenia są głównie wynikiem pracy Krzyśka B. Skoro tyle mówimy o osobach zmarłych z ran i chorób w szpitalach polowych pokazujemy Wam parę zdjęć z takich właśnie instytucji. Oczywiście robiono je po części dla celów propagandowych, stąd nie pokazują one ciemnych stron działalności takich placówek. Tu wypada jednak stwierdzić, że przynajmniej jak idzie o okres od połowy 1915 r., to w porównaniu z jesienią 1914 r. warunki w szpitalach polowych uległy znacznemu polepszeniu. W każdym razie możecie zapoznać się różnymi aspektami działalności, sprzętem używanym do transportu rannych itp. – podobne sceny rozgrywały się również latem 1915 r. w Janowie.

Paczka Wojciech, LstInft., kk LstEtappB 213, *(?), +28.05.1916
Palameta Mijo, Inft., bh IR 4, 7.Komp., *1892 Prenj, +8.07.1915, Feldspital 9/10

Paluch Franz, Inft., kuk IR 30, 8.Komp.*(?), +15.07.1915, Feldspital 6/3
Pap Demeter, LstInft., kuk IR 62, *1885 Erdőszentgyörgy, Maros-Torda, +16.07.1915, Resspit. 1/7
Paraizs András LstInft., ku LIR 31, *1877Dunaradvány, Komárom, +29.07.1915, Reservespital 6/9
Patka István, Ziv. Führmann, Pferdefeldbahn 2, *1894 Bihardioszeg, +4.08.1915, Reservespital 6/9
Patrok János, Inft., kuk IR 40, *(?)Vag Bori, Nitra, +5.07.1915, Feldspital 3/10
Pech Josef, Inft., kk LIR 7, 3.Kp., *1882(96?) Cižitz, Pilsen, +16.07.1915, Feldspital 9/10
Pekař Josef, Drag., kk LITD 26, *1890 Jeseny, +16.07.1915, Reservespital 6/9
Pekar Stefan Inft., kuk IR 90, 9.Komp., *(?), +25.07.1915, Feldspital 9/10
Penták Wilhelm Inft., kk LIR 38, 3.Komp., *1895 Tabor, +26.07.1915, Feldspital 9/10
Pergelt János Inft., kuk IR 82, 3.Komp., *1894 Gyergyóvárhegy, Csik, +16.07.1915, Feldspital 9/10
Peřina Josef, LstInft., kk LIR 30, *1878 Seč, Leitomischl, +6.07.1915
Pertlwieser Franz Inft., kuk IR 14, 12.Komp., *1885 Afiesl, Rohrbach, +20.07.1915, Reservespital 1/7
Petö Stefan Kan., 9 cm KanAbt., *1883 Budapest, Kaposvár, +11.07.1915, Reservespital 6/9
Petschenik Rudolf Zugsf., kuk IR 59, 11.Komp., *1886 Grieskirchen, +23.07.1915, Feldspital 6/3
Peyer Claudius Inft., kuk IR 14, 14.Komp., *1882 Wimsbach, Wels, +10.07.1915, Feldspital 7/3
Pfitzner Rudolf Inft., kuk IR 30, 9.Komp., *1896 Brno, +21.07.1915, Feldspital 9/10
Pfniler Ludwig Inft., kk LstB 4, 15.Komp., *(?), +8.09.1914, Reservespital 5/10
Piątek Jan Kan., kuk FHR 10, 1.Batt., *1889 Jawornik, +5.07.1915, Feldspital 9/10
Pilch Michał, Jg., kuk FJB 4, *(?), +24.08.1914
Pilpacher Josef Inft., kuk IR 15, 4.Komp., *1878 Ponegl, Slavonien, +10.07.1915, Feldspital 9/10
Pinterreh Ludwig LstInft., kuk IR 59, *1894 Grieskirchen, +11.07.1915, Feldspital 3/10
Pirl Anton LstInft., kk LstIR 6, 1.Komp., *1877 Damnau, Plan, +20.07.1915, Reservespital 1/7
Plüringer Franz, Jg., kuk TJR 1, *(?), +12.07.1915, Reservespital 6/9
Pölzlbauer Franz Gefr., kk LstB 300, 4.Komp., *(?) Aspang, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Popper Bohumír Inft., kuk IR 98, +1894 Skuteč, Vysoké Mýto, +10.07.1915
Popper Gottfried EFrw.TitZugsf. , kuk IR 98, 6.Komp., *1894 Leitomischl, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Poustka Adolf, Hptm., kuk IR 89, 2.Komp., *(?), +24.08.1914
Prosche Heinrich, Inft., kk LIR 30, *(?), +Sept.1914, Reservespital 5/10
Puchinger Franz Gefr., kuk IR 9, *1895 Kapelleramt, Pöggstall, +6.07.1915, Feldspital 9/10
Pytlak Johann ERInft., kuk IR 40, *(?), +1914
Rafetseder Karl Inft., kuk IR 14, 5.Kp., *1888, St.Georgen a/Walde, Perg, +15.07.1915, Feldspital 9/10
Rákos Pál Inft., ku LIR 20, 6.Kp., *1894 Pórszombat, Zala, +30.07.1915, Reservespital 6/9

Reisenzain Eugen, ResJg., kuk TJR 1, 9.Kp., *1888 Kleinmünchen, +13.07.1915
Reisinger Josef, Inft., kuk IR 59, *1897 Mangelsburg, +9.07.1915, Reservespital 6/9
Reiter Johann, Inft., kuk IR 14, *1892Abtenau, +23.07.1915, Feldspital 9/10
Renn Peter, ResJg., kuk TJR 1, 12.Kp., *1882 Stans, Schwaz, +9.07.1915, Feldspital 9/10
Ribarik Josef, Res.Jg., kuk FJB 19, 3.Kp., *1885 Banka, Nitra, +4.09.1914
Richter Walter, Inft., kk LIR 6, 10. Kp., *1895 Chodau, Elbogen, +22.07.1915, Feldspital 9/10
Robl Gottlieb, Inft., kk LstIR 32, 12.Kp., *1880 Oberschlag, Prachatitz, +13.07.1915, Reservespital 6/9
Rusin Stanisław, Utjäg.Tit.Zgsf., kuk FJB 4, 4.Kp., *1890 Skowierzyn, Tarnobrzeg, +24.08.1914
Rustler Josef, LdstInft.,kk LIR 6, 3.Kp., *1894 Tachau, +12.07.1915, Feldspital 3/10
Scheitz Ignatz, ResInft., kuk IR 98, 12.Kp., *1882 Říčky, Žamberk, +13.07.1915, Feldspital 3/10
Schlinger Anton, Inft.,kuk IR 90, *1896, +8.07.1915, Feldspital 3/10
Schreiner Johann, Korp., kuk IR 14, 6.Kp., *1888 St. Roman, Schärding, +27.07.1915, Feldspital 9/10
Sednik Stefan, Inft., kuk IR 90, 5.Kp., *1889 Trencsén, +17.07.1915, Feldspital 9/10
Simonovics János, Inft., ku LIR 13, *?, +?
Singer Franz, ResInft., kuk IR 95, *1879 Bruck a. d. M., +11.07.1915, Feldspital 9/10
Sivák Ján, Inft., ku LIR 15, *1883 Suľany, Nitra, +?.09.1914
Slana Alois, ResInft., kuk IR 15, *1883 Wadischowei, +12.07.1915, Feldspital 3/10
Šlinger Anton, LstInft., kuk IR 98, *1896 Místek, Frýdek-Místek, +8.07.1915
Smondrik Mihály, Inft., ku LIR 14, *1893 Aranyosmarot, +12.07.1915, Feldspital 9/10
Somos Bertalan, Inft., kuk IR 11, 2.Kp., *1889 Bakonybél, Veszprém, +10.09.1914 Reservespital 3/5
Sorcsek Johann,Inft., kuk IR 90, *1881 Berecsváralja, +8.07.1915, Feldspital 3/10
Soukup Wenzel LstInft., kk LstIR 4, *1876, Cestic, +6.07.1915, Feldspital 9/10
Šourek Emanuel, Korp. SanUOff., kk LIR 8, 8.Kp. *1882 Přibram, +14.07.1915, Feldspital 10/8
Štastny Franz, Kan., FKR 5, 3.Batt., *1891 Mislitz, +29.07.1915, Reservespital 6/9
Statter Leonard, Zugsf., kk LstIR 32, 11.Kp., 1886 Nowy Sącz, +13.07.1915, Feldspital 9/10
Stec Michał, ResInft., kk LIR 18, 12.Kp., *1887 Średnia, Przemyśl, +9.07.1915, Feldspital 9/10

Stefesik Josef, Inft., kuk IR 8, 1.Kp., *1887 (?), +7.09.1914, Reservespital 5/10
Steffan Ferdinand, ResInft., ku LIR 30, 6.Kp., 1881 Kronstadt, +9.07.1915, Feldspital 3/10
Stopal Józef, Ziv. Führmann, mob. ResSpit 6/14, *1898 Wadowice, +7.08.1915, Reservespital 6/9
Stradiot Rudolf, LdstInft., kk LIR 30, *1895 Beneschowitz, Pardubice, +5.07.1915, Feldspital 3/10
Strnad Václav, LdstInft., kuk IR 98, *1880 Hejnice, Žamberk, +7.07.1915 , Feldspital 3/10
Strojnowski Franz, LstInft., kk LstEtppB 300, *1873 Rzochow, Mielec, +10.07.1915, Reservespital 6/9
Suczek Jan, Inft., kuk IR 40, 4.Kp., *(?) +Sept.1914, Reservespital 5/10
Svoboda Jan, Inft., kk LIR 30, 3.Kp., *1893 Náchod, +8.07.1915, Feldspital 9/10
Swider Paweł, LstInft., kk LstIR 32, 8.Kp., *1878 Gnojnik, Cieszyn, +19.07.1915, Reservespital 1/7
Syruček Franz, Jg., kuk FJB 2, 4.Kp., *1890 Prasek, Neubydžov, +8.07.1915, Reservespital 6/9
Szari Gregor, Zugsf., KorpsTrainPark 3, 4.Skt., *1884 Chlanin, +14.08.1915, Reservespital 6/9
Szász Ludwig, Inft., kuk IR 82, 16.Kp., *1893 Csíkcsicsó, Csík, +23.07.1915, 1/7
Szczepanik Szymon, Res.Jg., kuk FJB 4, 4.Kp., *1883 Kosztowa, Przemyśl, +24.08.1914
Szehi Wendelin, ResUtJg., kuk FJB 24, *1888 Budapest, +12.07.1915, Feldspital 9/10
Szeduch Stefan, LdstInft., kuk IR 90, *(?), +17.07.1915
Szehmar Wasyl, Inft., kuk IR 9, *1895 Zupanie, +8.07.1915, Feldspital 9/10
Szembruk Andrzej, Inft., kuk IR 34, 6.Kp., *1891 Dąbrówka, +14.07.1915, Feldspital 9/10
Szmotolocha Stefan, Inft., kuk IR 45, 12.Kp., *1891 Nw Wieś, Rzeszów, + 9.07.1915, Feldspital 3/10
Szott Josef, ResSapp., kuk SB 11 , 1.Kp., *1886 Wien, +12.07.1915, Reservespital 6/9
Takacz Ferenc, Korp., kuk IR 12 2.Kp.,*(?) Csép, Komárom, +7.09.1914, Reservespital 5/10
Tandler Anton, Inft., kk LIR 1, 12.Kp.*(?), +12.07.1915, Reservespital 6/9

Tarádi András (Istvan),Inft., ku LIR 20, 3.Kp., *1893 Felsöpalfa, + 21.07.1915, Reservespital 1/7
Theml Otto, Inft., kk LIR 30, *1895 Tolzau, +20.07.1915, Reservespital 1/7
Thielen Friedrich Ritt. v., Hptm., kuk FKR 15, 1.Batt.,*1870 Komárom, + 10.09.1914,Reservespital 5/10
Thier Ferencz, Inft., ku LIR 13, 1.Kp., *(?), +Sept.1914, Reservespital 3/5
Tomala Johann, LstInft.,kkLstIR 31,*1876 Deutsch-Paulewitz,Jägerndorf,+30.07.1915 Reservespital 6/9
Tomasini Fortunato, Jg.,TJR 1, 11.Kp., *1891 Valfloriana, Cavalese, +13.07.1915, Reservespital 6/9
Tordai Aron, LstInft., kuk IR 82, 11.Kp., *1878 (?), +9.07.1915, Feldspital 9/10
Trenner Alois, LstInft., kk LstIR 6, 5.Kp., *1874 Paulusbrunn, Tachau, +16.07.1915, Reservespital 6/9
Třiska Karl, Inft.,kk LIR 28, 4.Kp., *1895 Horešov, Pilgram, +13.07.1915, Feldspital 7/3
Turi Koloman, Kan., FKR 11, 5.Batt. *1892 Turkeve, +22.06.1915, ResSpital 3/4
Turini Ermano, Jg., TJR 2, 12.Kp., *1896 Lover, +21.07.1915, Reservespital 1/7
Tylek Piotr, LstInft., kk LstIR 32, 3.Kp., *1880 Buczkowice, Biała, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Tyron Lajos, Inft., kuk IR 31, 8.Kp., *1894 Zarcic (Zaritz), +18.07.1915, Reservespital 1/7
Ujcic Anton, Inft., kuk IR 55, *1895 Pisino, 18.07.1915, Reservespital 1/7
Vach Leonhard, ResInft., ku LIR 14, *1882 Koválov, Senica, +23.08.1914
Vávra Josef, ResTrsold., TrainBeglEsk.3/8, *1882 Křepitz, +19.07.1915, Reservespital 6/9
Vejsagič Nasim, Inft., b-h IR 4, 2.Kp., *1892 Vidimljani, +17.07.1915, Feldspital 9/10
Vidovics (Nedovics) János, LstInft., ku LIR 20, *1898 Zsideny, +20.07.1915, Feldspital 9/10
Vörös David, Inft., kuk IR 62, *(?) Kolozsvár, Kolozs, +13.07.1915, Feldspital 3/10
Wachelhofer Hugo, Inft., kuk IR 9, 12.Kp., *1895 Pöchlarn, Melk, +10.07.1915 Reservespital 6/9
Wagner Georg, LdstInft., kk LIR 30, *1886 Czernowitz, +6.07.1915, Feldspital 3/10
Walków Błażej, Gefr., kuk IR 9, 10.Kp.,*1892 Burakówka, Zaleszczyki, +5.07.1915, Feldspital 9/10
Wanisch Sándor, Inft., kuk IR 40, 2.Kp., *(?), +13.07.1915, Feldspital 3/10
Wdowiak Jan, ResInft., kuk IR 40, 16.Kp., *1886 Krządka, Kolbuszowa, +24.08.1914
Wegscheidl Josef, Inft., kuk IR 45, 1.Kp., *1879 Horuskin, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Weinzirl Johann, LdstInft., kuk IR 14, *1886 Bruck-Waasen, Schärding, +16.07.1915
Welzel Johann, LstJg., TJR 2, 4.Kp., *1898 Sarajevo, +12.07.1915, Reservespital 6/9
Wengel Andrzej, LstInft., kuk IR 40, *1875 Zakrzów, +13.07.1915, Reservespital 6/9
Wiktor Wojciech, Inft., kuk IR 40, 11.Kp., *1890 Niedźwiada, Ropczyce, +16.07.1915,
Feldspital 9/10

Wilczek Franciszek, Inft., kuk IR 18, 7.Kp.,*1887 Rajcza, +9.08.1915, Reservespital 6/9
Wilhelm Georg, Korp., kk LFHD 21, 2.Batt. *1889 Eger, +22.07.1915, Feldspital 9/10
Wloszeniuk Vlasil, Inft., kk LIR 12, 12.Kp.*1882 Czerniowce, +20.07.1915, Reservespital 6/9
Wojdula Tomasz, LstInft., kk LstIR 32, 9.Kp., *1873 Brzeski, +15.07.1915, Feldspital 9/10
Wozabal Franz, LdstInft., kuk IR 14, 4.Kp., *1895 Linz, +23.07.1915, Feldspital 9/10
Wszołek Jakub, Inft., kk LstIR 32, 1.Kp., *1875 Rzezawa, Bochnia, +13.07.1915, Feldspital 3/10
Zaschke Eduard ErsRes. kk LIR 30, 3.Kp., *1878 Voitsdorf, Tetschen, +16.07.1915 Reservespital 1/7
Zauderer Hermann, LdstInft., kuk IR 58, *1895 Nadwórna, +17.07.1915, Reservespital 1/7
Zaufall Heinrich Ambrosius, Fhr.i.d.Res. kuk IR 90,+ August/September1914
Zbytek Franz, Inft., kuk IR 9, *1891 Ostrovasitz, Brno, + 20.07.1915, Reservespital 1/7
Zdrazil Ladislaus, Inft., kuk IR 80, *1891 Sadagora, +10.07.1915, Feldspital 3/10
Židon Wenzel, Ziv.Kutscher, EtappB 300, *1896 Libisch,+16.07.1915, Reservespital 6/9
Zink Johann Inft., kuk IR 30, 6.Kp., +10.07.1915, Feldspital 3/10

Lista 67 poległych 24.08.1914 r. w okolicach Janowa (rej. Godziszowa) żołnierzy kuk IR 40, jaką opracowałem na podstawie meldunku o stratach. W paru przypadkach dane pokrywają się z ww „główną listą” – dotyczy to tych żołnierzy, których z pola walki ewakuowano do szpitali polowych rozwiniętych w Janowie i którzy zmarli podczas transportu lub zaraz po przyjęciu do szpitala. Dane odzwierciedlają typową sytuację z początku Wielkiej Wojny – wśród poległych przeważają osoby, które zaczęły odbywanie służby zasadniczej jeszcze przed mobilizacją. Widać jednocześnie, że stany pułku uzupełniono już rezerwistami, jeszcze prawie nie powołując landszturmistów czy żołnierzy Ersatz Reserve – to z każdym miesiącem wojny zmieniało się – w oddziałach przybywało rezerwistów zapasowych i landszturmistów. Mamy nadzieję, że opublikowane materiały pomogą komuś odnaleźć swoich przodków.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez.

Bierkiesziczuk Mikołaj, Inft., 13 Kp., *1891 Świanowce, Kołomyja
Biel Jan, Inft., 5 Kp., *1889 Żyzna, Strzyżów
Biłat Józef, ResGefr., 13 Kp., *1886 Zalesie, Rzeszów
Bóbka Władysław, Inft. 15 Kp, Wielka Wola, Ropczyce
Braczyk Józef, ResInft., 9 Kp, *1887 Strzyżów

Brudka Henryk, ResInft., 3 Kp., *1884 Wólka Turebska, Tarnobrzeg
Cholewa Franciszek, Inft., 13 Kp. *1891 Nagoszyn, Ropczyce
Chrudy Mieczysław, LstInft., 4 Kp., *1876 Potok Wlk.
Ciba Jan, Inft., 5 Kp.
Ciskal Józef, ResInft., 2 Kp., *1884 Ostrów, Ropczyce
Cliwczepal Józef, ResInft., 2 Kp., *1882 Nienadówka, Kolbuszowa
Czaja Stefan, Inft., 8 Kp., *1891 Siewodna, Strzyżów
Czechowicz Franciszek, Korp., 13 Kp., *1891, Biała Rzeszów
Czupich Walenty, ERInft. *1883 Widełka, Ropczyce
Diabełek Franciszek, Inft. 4 Kp.
Druschba Felix, Kdt idR., 1 Kp., *1886 Wien
Dudek Józef, ResInft., 15 Kp., *1888 Boreczek, Ropczyce
Dul Adam, ResInft., 15 Kp., *1882 Grębów, Tarnobrzeg
Falandys(z?) Michał, Zgsf., 7 Kp.
Fic Laurenty, ResInft., 2 Kp, *1888 Grodzisko, Ropczyce
Filip Andrzej, ResInft., 2 Kp., *1885 Wilkowica, Rzeszów
Filipek Franciszek, KompHorn., 1 Kp., *1890 Iwierzyce, Ropczyce
Gaba Adalbert, Inft., 2 Kp., *1890 Wola Otałęska, Mielec
Gacek Adalbert, Inft., 2 Kp., *1890 Jaślany, Mielec
Grabowy Paweł, Inft., 10 Kp.
Grendziuk Wasyl, Inft., 15 Kp., *1892 Wyżnica, Bukowina
Grodecki Władysław, EFrw TitGefr., 16 Kp.,
Harszut Józef, Inft., 4 Kp, *1892 Borek Wlk., Ropczyce
Hayderer Maximilian, Hptm., 1 Kp., *1870 Feldbach
Jamrozik Jan, Inft. 14 Kp., *1891, Jawornik Polski, Rzeszów
Kędzior Stanisław, Inft. 4 Kp.
Kozarok Mikołaj, Inft., 2 Kp., *1892 Turtka, Kołomyja
Kozek Jan, Gefr., 15 Kp., *1890 Zagórzyce, Ropczyce
Krzyżanek Jerzy, Lt , 10 Kp., *1891 Cieszyn
Książek Tomasz, ResInft., 9 Kp., *1882 Jaworów
Kudła Józef, Inft., 8 Kp., *1892 Baryczka, Strzyżów
Kuzdrzal Józef, Inft., 15 Kp.
Lis Józef, ResKorp., 2 Kp., *1888 Furmany, Tarnobrzeg
Mazgaj Jan, ResKorp., *1884 Dziekanowice,
Mroczek Stanisław, Inft., 3 Kp., *1890 Barciejowa, Ropczyce
Ołtinowski Adam, Inft., *1889 Dulcza Wlk., Mielec
Perłowski Michał, Inft., *1891 Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce
Pieźak Stanisław, ResInft., *1888 Zagórzyce, Ropczyce
Pipała Grzegorz, Inft., *1890 Huta Komorowska, Kolbuszowa
Polach Adalbert, Lt i dR., *1884 Richaltice, Mistek
Połowniak Andrzej, Inft. 10 Kp.
Pruchnicki Eugeniusz, LstInft., 14 Kp *1896 Borszczów, Brzeżany,
Przemcz(a)ny Mateusz Gefr., 10 Kp., *1889 Czajkowa, Mielec
Putyło Marcin, Zgsf., 6 Kp., *1885 Hyżne, Rzeszów
Reguła Zdzisław, ResGefr., 10 Kp., *1887 Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce
Rosół Jakub, Fldw., 2 Kp., *1877 Nowoszyce, Sambor
Schlussel Leon, Korp., 6 Kp, *1888 Lipnica, Kolbuszowa
Ścipien Adam, Fldw., 13 Kp., *1880 Chwałowice, Tarnobrzeg
Sierzęga Józef, Korp., 14 Kp., 1890 Jasionka, Rzeszów
Sochor Robert, Kdt idR, 10 Kp., *1890 Wien
Słaby Józef, Inft., 3 Kp., *1889 Ziempniów, Mielec
Ślochta Josef, Inft., 5 Kp.,
Śmiałacz Jan, Inft., 4 Kp.,*1891 Radomyśl Wlk., Mielec
Steinmetz Markus, ResKorp., 7 Kp., *1888 Połomia, Strzyżów
Stępień Jakób, ERInft., 1 Kp, *1884 Wola Raniżowska, Kolbuszowa
Szutryk Jan, ResInf., 3 Kp., *1882 Dymitrów Mł., Tarnobrzeg
Wdowiak Jan, ResInft., 16 Kp. *1886 Krządka, Kolbuszowa
Wiktor Wojciech
Zamorski Stanisław, ResGefr.,*1881 Godowa, Strzyżów
Zanger vel Hauser, (?), ResInft., 6 Kp. *1883 Rzeszów
Zawadzki Michał, Inft., 5 Kp.
Ziaja Franciszek, ResInft., 6 Kp., 1881 Kraczkowa, Rzeszów
Ziobro Józef, Inft., 4 Kp., *1892 Nagawczyn, Ropczyce
Zounek Rudolf, Lt idR, 13 Kp

36884